praktische gids voor de leden van de ondernemingsraad - werk.België

Algemeen Christelijk Vakverbond (A.C.V.) ... internet: http://www.acv-online.be ... collectief ontslag in aanmerking komen, niet eerder opzeggen dan na het ...

praktische gids voor de leden van de ondernemingsraad - werk.België - Gerelateerde documenten

praktische gids voor de leden van de ondernemingsraad - werk.België

http://www.werk.belgie.be/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=3820

Algemeen Christelijk Vakverbond (A.C.V.) ... internet: http://www.acv-online.be ... collectief ontslag in aanmerking komen, niet eerder opzeggen dan na het ...

praktische gids voor de leden van de ondernemingsraad - Werk België

http://www.werk.belgie.be/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=3820

Algemeen Christelijk Vakverbond (A.C.V.) ... internet: http://www.acv-online.be ... collectief ontslag in aanmerking komen, niet eerder opzeggen dan na het ...

praktische gids voor de leden van de ondernemingsraad - Federale ...

http://www.werk.belgie.be/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=3820

kandidaten die vier jaar beschermd worden meer zijn, wordt een gewoon lid wiens mandaat een einde neemt ... Algemeen Christelijk Vakverbond (A.C.V.).

Praktische handleiding voor het Comité voor ... - Werk België

https://werk.belgie.be/sites/default/files/nl/modules_pages/publicaties/document/115076praktischehandleidingnl.pdf?id=3822

Dat Comité is paritair samengesteld uit gewone en plaatsvervangende ... 7.3 De verslagen van de afvaardiging van het Comité belast met het opzoeken van ... inrichtingen die in bedrijf worden genomen na 4 juli 1996 dient het eerste verslag ...

Gids voor de preventie van psychosociale risico's op ... - Werk België

https://werk.belgie.be/sites/default/files/nl/modules_pages/publicaties/document/psrnl2013.pdf

Dat is overigens de betekenis van het principe van dynamisch risicobeheer ... de werknemers, moeten ze ook worden besproken binnen het CPBW. Het kan.

Van meningsverschil tot hyperconflict - Gids - Werk België

https://werk.belgie.be/sites/default/files/nl/modules_pages/publicaties/document/gids.pdf

3 Voor een overzicht van mogelijke risicofactoren bij het ontstaan van grensoverschrijdend gedrag verwijzen we naar het onderzoek van Prof. Hans De. Witte ...

Praktische gids voor het onderhoud van uw woning

http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/EVT_Entretien_onderhoud_NL

u indien mogelijk best de 2 bakken van de gootsteen, namelijk: 1 ... een vochtige doek. Zetels stofzuigen en schoonmaken ... TIP / In een ideaal interieur moet u.

Praktische gids voor een kwalitatieve ... - Vereniging ION

https://vereniging-ion.nl/sites/default/files/files/Praktijkgidsvooreenkwalitatievepoedercoatingopaluminium.pdf

René Los, B&B Coating Techniek (Enschede, NL). Chris Pauwels, Eurocoating (Ninove). Wim Rutten, Etalentis (Hasselt). René Smulders, Chemetall bv (Kontich).

Praktische gids voor een kwalitatieve poedercoating op ... - VOM

https://www.vom.be/Repository/LossePDFs/Praktijkgidsvooreenkwalitatievepoedercoatingopaluminium.pdf

René Los, B&B Coating Techniek (Enschede, NL). Chris Pauwels, Eurocoating (Ninove). Wim Rutten, Etalentis (Hasselt). René Smulders, Chemetall bv (Kontich).

Download de praktische gids voor woningen - ATK

http://www.atk.be/images/File/d09-nlE1-07.pdf

... die regels gebundeld in het. AREI, het Algemeen Reglement op de Elektrische. Installaties. Dit AREI is een lijvig document, dat de ... de volgende symbolen:.

Lage rugpijn op het werk - Een handleiding voor de ... - werk.België

https://www.werk.belgie.be/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=20132

van werknemers die ten gevolge van lage rugpijn lange tijd werkonbekwaam zijn geweest, en met de ... 2.1 Wat is lage rugpijn of lumbago eigenlijk ?

Praktische gids voor budgethouders - Onafhankelijk Leven vzw

https://www.onafhankelijkleven.be/download-pagina/Brochure Agilitas Care - persoonlijke assistentie

Absoluut vzw, Alin vzw, MyAssist vzw, Onafhankelijk Leven vzw en Zoom vzw. Ons doel? Budgethouders bijstaan in hun zoektocht naar de geschikte assistent.

Praktische gids voor klimplanten - Stad Brussel

https://www.brussel.be/sites/default/files/bxl/Groen%20netwerk%20-%20Praktische%20gids%20voor%20klimplanten.pdf

25 juli 2013 ... buurtbewoners die hun gevel met klimplanten wensen te ... en de misverstanden over klimplanten, ... Zon, halfschaduw; wortels in schaduw.

Praktische gids van goede praktijken voor de tenuitvoerlegging van ...

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?langId=nl&docId=14741

De praktische gids geeft advies over de uitvoering van een risicobeoordeling ... het testen van gedeeltelijk gemonteerde apparatuur de werknemers kunnen worden ... de aankoop en de regelmatige ijking van de nodige instrumenten.

Praktische gids voor het stimuleren van talenten in ... - Fedweb

https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/downloads/TeamCrafting_NL_Def.pdf

... die je voldoening geeft. Als je doet waar je goed in bent, dan vliegt de tijd. En dan laad je je batterijen op.' https://ikvmt.mytalentbuilder.com/nl/what_is_talent ...

Praktische gids voor de uitzendkracht - Manpower Belgium

https://manpower.be/sites/default/files/documents/page/praktische_gids_voor_uitzendkracht_0.pdf

Bezorg je uitzendconsulent binnen 48 uur een doktersbriefje. Als je niet kunt gaan werken omdat je ziek bent of omdat je buiten het werk een ongeval hebt gehad, ...

Praktische gids voor de analyse van de jaarrekening - aclvb

https://www.aclvb.be/sites/default/files/publicaties/praktische-gids-analyse-jaarrekening_0.pdf

Het algemeen rekeningenstelsel is ingedeeld in 10 klassen. De rekeningen van klasse 1 ... Vanaf boekjaar 2016 moeten de nieuwe modellen worden gebruikt.

Praktische en technische gids voor de verlichting van ... - WTCB

https://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=verlichting_van_woningen.pdf

Deze wordt uitgedrukt in candela (lumen per steradiaal; symbool : cd). Afb. 1 De lichtstroom van een lichtbron. Afb. 3 De lichtsterkte.

Praktische gids voor studenten - Manpower Belgium

https://manpower.be/sites/default/files/praktische_gids_voor_studenten_2017.pdf

(www.studentatwork.be). Het nieuwe systeem laat toe de ... het attest van de site af te drukken en aan je werkgever te overhandigen. Wat gebeurt er indien je de.

praktische gids voor stortklaar zelfverdichtend beton - Betonica

http://www.betonica.be/media/TETRA_ZVB/slotevent/PraktischegidsvoorstortklaarZVB.pdf

Inter-Beton. Jaar. 2014-2016. Type bekisting. Stalen bekistingssysteem ... Stijgsnelheid. 17 m/uur. Viaduct K032 - A11te Brugge. © Jan De Nul. © Interbeton ...

Lesson Study: een praktische gids voor het onderwijs - Windesheim

https://www.windesheim.nl/-/media/files/windesheim/onderzoek/onderzoek/boeklessonstudyinformatie.pdf?la=nl-nl&hash=10CBC2847B7F67C5BC389DBBAFAA504C46706889

Dudley is tevens Honorary Secretary van de World Association of Lesson Studies. Dr. Sui Lin Goei en dr. Pete Dudley. Het boek is te bestellen bij uitgeverij Garant ...

Praktische gids voor de analyse van de jaarrekening (versie 2017)

https://www.aclvb.be/sites/default/files/publicaties/praktische-gids-analyse-jaarrekening_0.pdf

Het rekeningenstelsel. Om de boekhouding gestructureerd te ordenen bestaat er een Minimum Algemeen Rekeningstelsel (MAR) wat elke vennootschap ...

Guide pratique du conducteur Praktische gids voor de bestuurder ...

https://www.vdfin.be/media/4043040/DIEFGEN0416_Guide-pratique_TRILINGUE.pdf

Le montage de « tunings moteur et carrosserie » est interdit. ... doit être établie au nom de: D'Ieteren Lease s.a., Leuvensesteenweg 679, 3071 Kortenberg, ... car based on the “prudent person” principle, i.e. you take due and proper care of the.

Praktische gids voor studenten 2019 - Tempo-Team

https://www.tempo-team.be/content/97b1a1de-70bf-4da1-9aee-39377bcc19c9/Studentenbrochure-2019.pdf

Een voorbeeld: een werknemer die na zijn werkuren nog een bachelor volgt, is geen student. Wanneer ben ik geen ... Bij een andere werkgever kun je wel nog werken als jobstudent. Twijfel je of je ... werk en tips & tricks om je cv op te stellen.

Praktische gids vanaf 01/01/2020 voor particuliere zendingen - Bpost

http://bpost.be/sites/default/files/free_form/928548_MRS%20Praktische%20Gids%202020_NL_HR.pdf

1 jan 2020 ... Niet-genormaliseerde aangetekende zendingen. Aangetekende ... is het tarief voor niet-genormaliseerde zendingen van kracht, als de zending ...

De praktische gids voor uw online bank Fintro Easy Banking App en ...

https://www.fintro.be/rsc/contrib/document/1-Website/1-Daily/Individual/Fintro/fintro_snelstartgids_ebw_eba_nl.pdf

gratis, snel en gemakkelijk. • via uw pc, tablet of smartphone. • in alle veiligheid. Ook al kunt u uw bankzaken zelf regelen, uw Fintro-agent blijft nog altijd uw ...

Praktische gids vanaf 01/01/2018 voor particuliere zendingen - Bpost

https://bpost.be/sites/default/files/free_form/MRS_Guide_Pratique_2018_NL_HR_WEB.pdf

1 jan 2018 ... 3 Reeds aangekochte zegels blijven geldig. Niet-genormaliseerde brieven. Als uw zending niet beantwoordt aan alle voorafgaande ...

Zwanger op het werk. Gids voor werkneemsters en werkgevers voor ...

https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/68%20-%20Zwanger%20op%20het%20werk_NL.pdf

Vooroordelen over zwangerschap met discriminatie tot gevolg. 7. 2. ... getuigschrift van toepassing voor werkverwijdering opsturen naar het Riziv9 en.

veiligheidshandboek voor werkzaamheden aan of in ... - Werk België

https://werk.belgie.be/sites/default/files/nl/modules_pages/publicaties/document/veiligheidshandboek-gsm-netwerk.pdf

BASE, MOBISTAR, PROXIMUS ... 1.1.2 Infrastructuur opgesteld door een GSM-operator. 6 ... In beide gevallen moeten de operatoren en de site-eigenaar samen overleggen ... De eerste stap omvat het zoeken naar een potentiële site waar men de infrastructuur ... het telefoonnummer van de verantwoordelijke van de werf.

voor kappers - Werk België - Belgium.be

https://werk.belgie.be/sites/default/files/nl/modules_pages/publicaties/document/risktrainer-2013-nl-lr.pdf

De termen “medewerker(s), werkgever(s), stagiair(s), kapper(s) en ... 10 RISKTRAINER voor Kappers ... ster kan lopen, te identificeren en te eva- lueren. Daarna ...

Preventie van musculoskeletale aandoeningen voor ... - Werk België

https://werk.belgie.be/sites/default/files/nl/modules_pages/publicaties/document/prevdos_prevrug/msaslager.pdf

hebben gedeeld en ons de mogelijkheid hebben geboden om foto's te gebruiken van reële situ- aties. Bijzondere dank aan: • Anneleen De Tandt, Renmans nv.

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid - Werk België

https://werk.belgie.be/sites/default/files/nl/modules_pages/publicaties/document/conssup_hogeraad/9ab7ef2904c94d10a0d6efc5756ea3ad3.pdf

282.000 vacatures opgetekend voor de VDAB, 73.000 voor de FOREM en ... arbeid (handenarbeid of intellectuele arbeid, studentenarbeid, thuiswerk, enz.) ...

Paritair Comité voor de schoonmaak (PC 121) - werk.België

https://werk.belgie.be/sites/default/files/nl/themas_themes/detachering_detachement/regles_rechtsregels/121nl201601.pdf?id=7992

5 feb 2019 ... Vanaf het refertejaar 2013-14, dus voor het eerst voor de berekening van de eindejaarspremie 2014, wordt de zwangerschapsrust gelijkgesteld ...

Paritair Comité voor het bouwbedrijf (PC 124) - werk.België

https://werk.belgie.be/sites/default/files/nl/themas_themes/detachering_detachement/regles_rechtsregels/124nl201601.pdf?id=7994

A, kengetal-bouw 024 of in de categorie B, kengetal-bouw 054, overeenkomstig artikel 5, 1° en 2° van de CAO van 5 juli 2001 tot vaststelling van het bedrag van ...

Paritair Comité voor het bouwbedrijf (PC 124) - Werk België

https://werk.belgie.be/sites/default/files/nl/themas_themes/detachering_detachement/regles_rechtsregels/124nl201601.pdf?id=7994

Laatste aanpassing: 05/02/2019. PC 124. 1. Paritair Comité voor het ... en/of door de toekenning van betaalde volledige rustdagen. HOOFDSTUK VI.