Vooruit - Departement Cultuur, Jeugd en Media

Kunstendecreet, Sint-Pietersnieuwstraat 23, 9000 Gent, vertegenwoordigd door de heer Paul. Teerlinck ... Het programma van Vooruit wordt ingevuld met ...

Vooruit - Departement Cultuur, Jeugd en Media - Gerelateerde documenten

Vooruit - Departement Cultuur, Jeugd en Media

https://cjsm.be/sites/cjsm/files/vooruit-2017-2021-getekend-min.pdf

Kunstendecreet, Sint-Pietersnieuwstraat 23, 9000 Gent, vertegenwoordigd door de heer Paul. Teerlinck ... Het programma van Vooruit wordt ingevuld met ...

Beleidsnota Jeugd 2014-2019 - Departement Cultuur, Jeugd en Media

https://cjsm.be/jeugd/sites/cjsm.jeugd/files/public/beleidsnota2014-2019_jeugd.pdf

Ik zal een masterplan bivakplaatsen opstellen om het aanbod te verbeteren en de infrastructuur duurzamer te maken. Er blijven immers signalen komen dat de ...

KBO - Departement Cultuur, Jeugd en Media

https://cjsm.be/sites/cjsm/files/181009_via_2018_scw_subsidietabel_voor_communcatie_op_website.pdf

32.858,31. 451320313 VSPF. NOORD-LIMBURGS. OPEN ATELIER VZW. BO Vlaanderen. HALTSTRAAT 90. 1. 3900 OVERPELT. 33. 22,27. 21,04. € 8.873,96.

demos - Departement Cultuur, Jeugd en Media

https://cjsm.be/sites/cjsm/files/demos_vzw_bho_-min.pdf

Met het Fonds Vrijetijdsparticipatie brengt Demos vzw werkzaamheden rond de decretale opdracht. 4° a en b samen: het opzetten van een systeem van financiële ...

deBuren - Departement Cultuur, Jeugd en Media

https://cjsm.be/sites/cjsm/files/20180829_bo_2018-2020_deburen_getekend.pdf

29 aug 2018 ... de vereniging zonder winstoogmerk Vlaams-Nederlands Huis deBuren, vertegenwoordigd door de heer Ben de Reu, voorzitter van de raad ...

Kunstinhuis - Departement Cultuur, Jeugd en Media

https://cjsm.be/sites/cjsm/files/kih_kunstspreiding-vr_2018_1603_doc.0247-2_-_bijlage.pdf

de vzw Kunst in Huis kunstuitleen, waarvan de zetel gevestigd is in de Bloemenstraat 32, 1000 Brussel, vertegenwoordigd door Guido De Brabander, voorzitter ...

Programma - Departement Cultuur, Jeugd en Media

https://cjsm.be/cultuur/sites/cjsm.cultuur/files/public/181122_programma_klein_kunst.pdf

... een educatieve ruimte in een museum, een buitenschoolse opvang, een ... Jona den Aantrekker _ theatermaker & psychotherapeut, Educatieve Academie ...

Zinnema - Departement Cultuur, Jeugd en Media

https://cjsm.be/sites/cjsm/files/bo-zinnema_2017-2020.pdf

Gemeenschapscommissie en Zinnema. Tussen de Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de heer Sven Gatz, Vlaams Minister voor Cultuur,. Jeugd ...

Kunsthuis - Departement Cultuur, Jeugd en Media

https://cjsm.be/sites/cjsm/files/kunsthuis-bo-2017-2021-getekend2.pdf

30 juni 2019 ... de organisatie Kunsthuis Opera Vlaanderen Ballet Vlaanderen vzw - als kunstinstelling in het kader van het Kunstendecreet - met zetel in Van ...

FAQ Jeugdhuizen - Departement Cultuur, Jeugd en Media

https://cjsm.be/jeugd/sites/cjsm.jeugd/files/public/faq_jeugdhuizen.pdf

3 april 2019 ... 1.1 KAN EEN CAW OF EEN OVERKOPHUIS EEN DOSSIER INDIENEN? De indiener moet voldoen aan alle voorwaarden die vermeld staan in ...

de vlaming over de vrt - Departement Cultuur, Jeugd en Media

https://cjsm.be/sarc/downloads/2020/Publieksbevraging_De_Vlaming_over_de_VRT-gecomprimeerd.pdf

4 nov 2019 ... bronnen (kieslijsten, taal van facturen, gesproken taal thuis bij studenten …) ... Het digitale platform Vrtnu.be -dat in 2015 nog niet bestond- is ...

PDF Printing 600 dpi. - Departement Cultuur, Jeugd en Media

https://cjsm.be/sites/cjsm/files/bo-vgtc_2016-2019.pdf

de Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door Luc Delrue, secretaris-generaal van het. Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media en de vzw Vlaams ...

Reflecties - Departement Cultuur, Jeugd en Media

https://cjsm.be/cultuur/sites/cjsm.cultuur/files/public/181029_reflecties_cjm.pdf

binnen het domein waar ze zich dagelijks voor inzetten, waar ze kennis en ... en -kosten, het gebruiksmodel en de bezetting ervan, de inplanting in de stedelijke ...

Kunstenpunt - Departement Cultuur, Jeugd en Media

https://cjsm.be/sites/cjsm/files/kunstenpunt_bo19-21_getekend.pdf

Het Kunstensteunpunt vzw, roepnaam Kunstenpunt, als ondersteunende organisatie in het ... Kunstenpunt onderhoudt nauwe relaties met Poppunt en werkt er.

Handleiding KIOSK - Departement Cultuur, Jeugd en Media

https://cjsm.be/sites/cjsm/files/20170203_handleiding_kiosk_generiek.pdf

3 feb 2017 ... KIOSK is de webapplicatie voor het indienen van aanvragen bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Hoe werkt KIOSK? KIOSK is een ...

subsidies 2019 - Departement Cultuur, Jeugd en Media

https://cjsm.be/sites/cjsm/files/subsidies_via-scw_2019.pdf

CJM. ANTWERPEN KUNSTENSTAD VZW. FRANCIS WELLESPLN 1. 2018. ANTWERPEN. 11,17. 33.238 ... 861554790 1906645-57 VSPF RIMPELROCK VZW.

Verdiepende tekst bij - Departement Cultuur, Jeugd en Media

https://cjsm.be/cultuur/sites/cjsm.cultuur/files/public/competentieverwerving_en_-waardering_stimuleren_verdiependetekst.pdf

Aansluitend bij de laatste zin van de definitie hierboven omvat de maatschappelijke en professionele sector 'cultuur' voor ons de sectoren kunsten, erfgoed, media ...

Reflecties (Departement Cultuur, Jeugd en Media, 2018)

https://cjsm.be/cultuur/sites/cjsm.cultuur/files/public/181029_reflecties_cjm.pdf

beter verenigen dan door ze uit te nodigen samen na te denken over de belangrijkste ... pretatie van deze gegevens is dat de locatie van ... een enorme rijkdom werd gecreëerd en de wereld dus globaal gezien rijker werd, ging die rijkdom ...

oproep cultuurhuis ter rijst - Departement Cultuur, Jeugd en Media

https://cjsm.be/cultuur/sites/cjsm.cultuur/files/public/ter-rijst-oproep-informatiebundel.pdf

Het beleidsdomein Cultuur werkt samen met het Agentschap Natuur en Bos (via haar investeringsorganisatie. Natuurinvest) om het domein cultureel en toeristisch ...

volledige vrt-studie _def - Departement Cultuur, Jeugd en Media

https://cjsm.be/sarc/historiek/mediaraad/adviezen/2005/volledige%20vrt-studiedef.pdf

moraliserende klemtoon (zoals in België of Groot-Brittannië) of een educatief- ... digitalisering van het archief, de interactiviteit en het online informatieaanbod is ... met Vlaanderen Vakantieland en reisreportages zoals Gentse Waterzooi, De ...

Memorandum 2019-2024 - Departement Cultuur, Jeugd en Media

https://cjsm.be/sarc/downloads/180913_Memorandum_Online.pdf

de meest brede betekenis van het woord, zijn verrijkende rol voor zowel individu ... Met dit memorandum legt de SARC zijn aanbevelingen voor de legislatuur ...

Beleidsnota Cultuur 1999-2004 - Departement Cultuur, Jeugd en ...

https://cjsm.be/cultuur/sites/cjsm.cultuur/files/public/beleidsnota1999-2004_cultuur.pdf

12 jan 2000 ... Podiumkunsten en muziek: voortdurende evolutie onderkennen . ... Brugge, Oostende, Kortrijk, Roeselare, in Oost-Vlaanderen: Aalst, Sint-.

Onderzoek naar cultuureducatie en - Departement Cultuur, Jeugd ...

https://cjsm.be/cultuur/sites/cjsm.cultuur/files/public/181122_jonggeleerd_jonggedaan_eind_a4_nl.pdf

Lode Vermeersch, Lucas Pissens, Nele Havermans, Jessy Siongers, John Lievens ... zijn nieuwsgierig naar nieuwe inhouden en ervaringen, ook op creatief vlak. ... Aartselaar. 4. Verrassend voorlezen met Lou! In heel wat prentenboeken redt ...

Rapport (openbaar) RO's v21102016 - Departement Cultuur, Jeugd ...

https://cjsm.be/media/sites/cjsm.media/files/public/161026_rapport_ros_v21102016.pdf

21 okt 2016 ... AVS, Ring TV en RTV moeten streven naar schaalvoordelen om hun financiële ... op vandaag de belangrijkste “incentive” te zijn voor de omroepen om het ... GvA. DM. HBVL. VRT DeRedactie. NB. DS. HLN. Aantal posts. Fan.

PC 329.01 - Cultuur, Jeugd en Media

https://cjsm.be/sites/cjsm/files/cao-eindejaarspremie-20131206.pdf

VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PC 329.01). Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2013 inzake de toekenning van een eindejaarspremie.

Vierde landelijk radionet rapport Departement Cultuur, Jeugd, Sport ...

https://cjsm.be/media/sites/cjsm.media/files/public/vr_2016_1507_doc.0843-2_vierde_landelijk_radionet_-_bijlage.pdf

verzorgingsgebied van een frequentie en de beoordeling van ... Brussel 88.3 MHz, 1 kWatt, directief (maakt deel uit van het net MNM); ... Leeuw 93.7 MHz, de veldsterkte van Sint-Pieters-Leeuw 93.7 MHz in delen van Leuven (en randstad).

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE ... - Cultuur, Jeugd en Media

https://cjsm.be/sites/cjsm/files/cao-eindejaarspremie-20131206.pdf

6 dec 2013 ... Artikel 2. Dit hoofdstuk is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de instellingen van het maatschappelijk opbouwwerk, ...

beleidsbrief cultuur bert anciaux vlaams minister van cultuur , jeugd ...

http://www.kunstenerfgoed.be/sites/default/files/uploads/anciaux_cultuur.pdf

35.000.000 kunsten erfgoed sociaal-cultureel jeugdwerk transversaal veld e u ro. 2008. 1999. Voortbouwend op het schema van de vorige beleidsbrief, kunnen ...

2030 Antwerpen - VZW Jeugd en cultuur

http://www.jeugdencultuur.be/pluginAppObj/pluginAppObj_162/download.php?action=download

25 mei 2018 ... Zetel: VZW Jeugd & Cultuur - Leo Baekelandstraat 10 - 2030 Antwerpen - www.Jeugdencultuur.be. Voorzitter : G. van Gool. Nieuwdreef 127 ...

Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media_d13-2-H.pdf

http://begrotingdigitaal.fenb.be/Klikmodel/Minister/DownloadBestand?bestandsnaam=Beleidsdomein Cultuur%2C Jeugd%2C Sport en Media_d13-2-H.pdf

31 okt 2018 ... B. DAB's. 89. B.1. LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN ... Gemeenschap en andere beleidsgerelateerde evenementen, ...) Daarnaast wordt ...

PRIVACY VERKLARING van Jeugd en Cultuur Horizon vzw

http://www.pchorizon.be/uploads/7/5/7/0/75708173/privacy_verklaring_van_jeugd_en_cultuur_horizon_vzw.pdf

lidmaatschap PFV. - lidmaatschap KAVVV. - herkenning en subsidies Stad Antwerpen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ...

Kinderen, jeugd en cultuur - Open Vld Aarschot

http://www.openvldaarschot.be/wp-content/uploads/2018/09/9.-Kinderen-jeugd-en-cultuur.pdf

... en omheinde speel- tuin Bekaf is een veilig speelplein. Toch zijn er heel wat speeltuigen verouderd of aan vervanging toe. een! Programma open vld aarschot.

Jeugd Sport Cultuur - Gemeente Alken

https://www.alken.be/download.ashx?id=27114

OKRA Trefpunt 55 Alken organiseert tal van sportieve, leerrijke, creatieve, culturele activiteiten zoals computerlessen, daguit- stappen, midweek fiets- en ...

bijdrage 2009 van het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en ...

https://cjsm.be/sites/cjsm/files/regeerbijdrage_cjsm_2009.pdf

afschaffen van de facultatieve opdracht sportkampen, maar pleitte wel, net als het Bloso en de sportfederaties, voor het behoud van deze facultatieve opdracht, ...

Afslanking provincies Cultuur en Jeugd - Vlaams Parlement

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1234080

8 dec 2016 ... Vertegenwoordigers van koepels. ▫ Ambrassade, FOV, Forum voor Amateurkunsten, OKO, VVC, OCE,. VVDAB. Feedback op voorstellen.