Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector.

het pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid ten laste van de federale Schat- ... Om dezelfde redenen kunnen de vergelijkingen van de pensioenkosten tussen de twee ... dienst Medische Expertise de invaliditeit als definitief erkent.

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. - Gerelateerde documenten

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector.

https://www.ccrek.be/Docs/2010_01_Pensionering.pdf

het pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid ten laste van de federale Schat- ... Om dezelfde redenen kunnen de vergelijkingen van de pensioenkosten tussen de twee ... dienst Medische Expertise de invaliditeit als definitief erkent.

Pensioenleeftijd en pensionering - Faculteit Rechtsgeleerdheid - KU ...

https://www.law.kuleuven.be/leergangpensioenrecht/actualiteitscollege-19-maart-2013

19 maart 2013 ... Mogelijkheid afkopen loopbaanvoorwaarden voor vervroegd pensioen. Als zelfstandige activiteit ... ERGO Academy. Billiet. Thiery ... Derde pensioenpijler: pensioensparen en individuele voorzieningen. Michaël Mohr. 4. 33.

Rustpensioenen van de overheidssector - INCA-CGIL

http://www.inca-cgil.be/wp-content/uploads/2015/03/Pensions-survie-secteur-public-2008-NL.pdf

Het gaat om de pensioenen van vastbenoemde of daarmee gelijkgestelde ambtenaren ... bevonden door de bevoegde medische dienst (in veel geval- len Medex) en om die reden ambtshalve oprustgesteld wor- den, kunnen in principe een ...

Rustpensioenen van de overheidssector - Club Officieren Knokke ...

https://www.clubofficierenknokkeheist.be/pdf/retirement_pension_201506.pdf

berekening, de manier waarop hij in aanmerking wordt genomen voor het pensioen- recht of de pensioenberekening verschilt aanzienlijk. Gemengde loopbaan ...