hervorming van de ziekte(pensioen)regeling voor ... - Social Security

loopbaanvoorwaarden met het oog op de toegang tot het vervroegd pensioen. ... het definitieve pensioen om medische redenen in het huidige systeem bij.

hervorming van de ziekte(pensioen)regeling voor ... - Social Security - Gerelateerde documenten

hervorming van de ziekte(pensioen)regeling voor ... - Social Security

https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/02-hervorming-van-de-ziektepensioenregeling-voor-de-ambtenaren-kostprijsberekening.pdf

loopbaanvoorwaarden met het oog op de toegang tot het vervroegd pensioen. ... het definitieve pensioen om medische redenen in het huidige systeem bij.

hervorming van de ziekte(pensioen)regeling voor de ambtenaren

https://fodsz-cms.belgium.be/sites/default/files/02-hervorming-van-de-ziektepensioenregeling-voor-de-ambtenaren-kostprijsberekening.pdf

kalenderdagen afwezig is geweest wegens ziekte, hij vanzelf wordt ... loopbaanvoorwaarden met het oog op de toegang tot het vervroegd pensioen. TABEL 3: ... Gewest, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en het onderwijs van de.

Commissie tot hervorming van de beroepsziekten ... - Social Security

https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/content/docs/nl/sociaal-beleid-vorm-geven/rapport-hervorming-beroepsziekten-nl.pdf

Voor beroepsziekten die niet op de lijst voorkwamen, moest nog steeds een beroep worden gedaan op het burgerlijk aansprakelijkheidsrecht. Dit betekent dat het ...

werk boven ziekte. een vergelijking van de re ... - Social Security

https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/btsz-1-2018-werk-boven-ziekte-vergelijking-van-de-re-integratieregels-tijdens-ziekte-in-belgie-en-nederland-nl.pdf

beschrijft het belang en de inhoud van re-integratie van langdurig zieken als ... het welzijn op het werk, I.4-72 (laatst geraadpleegd op 8 juli 2018): hoofdstuk.

world social security forum - International Social Security Association

https://ww1.issa.int/sites/default/files/documents/events/2-WSSF2019%20pocketprogramme-WEB-262282.pdf

13 Oct 2019 ... Annelies Steeman. Adviser. Strategic Unit of the Minister of Social Affairs ... Grazio Barbara. Director General. Ministry for the Family, Children's ...

Non take-up van de inkomensgarantie voor ... - Social Security

https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/content/docs/nl/sz-in-kaart-brengen/master-schols-nl.pdf

De Ombudsdienst Pensioenen (2016) wijst op het belang van de IGO voor het bestrijden van armoede bij ouderen. De Commissie. Pensioenhervormingen 2020- ...

Social Security Expansion Act Fact Sheet Social Security is one of ...

https://www.sanders.senate.gov/download/social-security-expansion-act-2019-summary

Social Security is one of the most popular and successful government programs in the history of our country. For more than 80 years, through good times and ...

WP SZ Toereikende pensioenen voor ... - Social Security

https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/wp-gepensioneerde-huishoudens-nl.pdf

Verdeling naar soort pensioen van het gezinspensioen en geslacht van de ... op individueel niveau, maar kunnen we voor gepensioneerde koppels het ...

Richtlijnen voor de auteurs - Social Security

https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/content/docs/nl/publicaties/btsz/btsz-richtlijnen-auteurs-nl.pdf

6) Wanneer er een vertaling van de tekst bestaat (in het Frans), voegt de auteur ... LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET CONSECTETUR ADIPISCING ELIT.

Minimumregelingen voor ouderen (.pdf) - Social Security

https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/bijlage-3-1-pensioencommissie-2040-nl.pdf

(2) Op dit moment gebeurt de berekening van een minimumpensioen bij een gemengde loopbaan als volgt: eerst wordt het pensioen als werknemer berekend en ...

Voor een onvoorwaardelijk basisinkomen als ... - Social Security

https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/content/docs/nl/sociaal-beleid-vorm-geven/basisinkomen-acv-06-12-17-ph-defeyt-nl.pdf

ACV – Brussel – 06.12.17. Voor een ... 2.000 € bruto per maand verdiende = 600 € een werkloosheidsuitkering van 40% van het verloren loon = 800 €/maand.

De pensioenvoorzieningen voor zelfstandigen (.pdf) - Social Security

https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/bijlage-2-2-pensioencommissie-2040-nl.pdf

loopbaan), het is ook van toepassing in het geval van gemengde loopbanen. ... inkomensplafond dat de basis vormt voor de berekening van de pensioenen (en.

Toereikende pensioenen voor gepensioneerde ... - Social Security

https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/wp-gepensioneerde-huishoudens-nl.pdf

Verdeling naar soort pensioen, geslacht van de gepensioneerde en ... voorgeschreven dat de omzetting naar rente niet kan worden gevraagd indien het bedrag ...

wat zijn de bepalende factoren voor de ... - Social Security

https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/btsz-1-2018-bepalende-factoren-voor-geografische-verschillen-invaliditeitsgraad-in-belgie-nl.pdf

dimensie van de invaliditeit in België te belichten, namelijk de geografische ... BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 1e TRIMESTER 2018 ... houdt met psychische stoornissen (depressie, burn-out, fibromyalgie, CVS,.

parkeerkaart voor personen met een handicap - Social Security

https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/brochure-parkeerkaart-nl_0.pdf

Ik ben officieel erkend1 als invalide of als persoon met een handicap ... verklaard. U kunt de parkeerkaart aanvragen: - bij voorkeur door gebruik te maken van het contactformulier op ... Wanneer moet de kaart teruggestuurd worden en naar.

de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden - Social Security

https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/brochure-thab-nl.pdf

29 juli 2014 ... de “betaalkalender” op onze website raadplegen ... Je dossier of elke nieuwe aanvraag wordt nog steeds behandeld door de FOD.

application de la charte de l'assure social dans le ... - Social Security

https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/application-charte-secteur-chomage-organismes-de-paiement.pdf

qu'est la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage (CAPAC). ... l'ONEM qu'à l'organisme de paiement (par le biais d'une carte d'allocations),.

Supplemental Security Income (SSI) - Social Security

https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-11000.pdf

(Publication No. 05-11051). • If you're eligible for Social Security or other benefits, you must apply for them. If eligible, you can get SSI and other benefits.

Regeling BWBID Regeling Default Citeertitel Afkortingen ...

https://www.overheid.nl/sites/default/files/wetten/Afkortingenlijst%20BWB%20sept2018.pdf

Afkortingen. BWBR0004447 ... VWB. BWBR0001886. Auteurswet. Aw. BWBR0003080. Wet op het centraal testamentenregister. Wctr. BWBR0005682.

De hervorming van de vennootschapsbelasting voor kmo ... - BIBF

http://www.bibf.be/Uploads/Documents/Pacioli%20458_NL_PMS.pdf

Het eigen vermogen voor dat boekjaar wordt dan gelijkgesteld met 0 euro en de notionele interest- aftrek voor het aanslagjaar 2019 moet dus wor- den berekend ...

voorstellen voor een hervorming van de successierechten verslag ...

http://anet.uantwerpen.be/docman/irua/ba177b/132653.pdf

partners die enkel feitelijk samenwonen hebben geen wettelijk erfrecht. ... Het feitelijk samenwonen kon ... Een cruciale rol werd toebedeeld aan het domicilie.

Regeling Publieksvoorlichting voor derden

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2005-247-p13-SC72884.pdf

breiding van de diensten van de Postbus ... Postbus 51 Informatiedienst: dienst behorende tot de RVD ... lichting op de best mogelijke manier gewaarborgd.

Wonen 4.0 - Plan voor integrale hervorming van de woningmarkt

https://www.ho-vulcanus.nl/Wonen_4.0.pdf

23 mei 2012 ... o De doorstroming op de woningmarkt - zowel in de huur- als in de koopsector – komt verder tot stilstand. o Starters en lagere inkomens krijgen ...

Effecten van de staatssteun regeling voor de middeninkomens - PBL ...

https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/PBL_2012_Effecten-van-de-staatssteunregeling-voor-middeninkomens_500281001.pdf

Van corporaties wordt verwacht dat zij er bij de verhuur naar streven dat ... wordt in dit akkoord geen inkomensgrens genoemd (Kuypers & Smallegange 2008:.

1 Regeling RINO Zuid voor psychotherapeuten die de opleiding tot gz

https://www.rinozuid.nl/documents/19/regeling-rino-zuid-verkorte-gz-jan-15.pdf

Het cursorisch deel van de opleiding tot gz- psycholoog bestaat uit de volgende 4 onderdelen: diagnostiek, indicatiestelling, behandeling en overige taken.

Regeling Vergoeding reis- en verblijfskosten voor CLARIAH ...

https://www.clariah.nl/files/subsidie/clariah_regeling_vergoeding_reis_en_verblijfskosten_2016-04-01.pdf

vergoeding van reis- en verblijfskosten. ... De aanvrager heeft geen recht op andere CLARIAH vergoedingen voor reis- en ... duur van het CLARIAH project.

Regeling garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare ...

http://www.certiq.nl/fileadmin/user_upload/Wet_en_regelgeving/GvO_Regeling_geldend_vanaf_1-1-2019.pdf

1 jan 2019 ... productie-eenheden die dezelfde wijze van opwekking van energie gebruiken; zuivere biomassa: producten, afvalstoffen en residuen van de ...

Regeling Rustzones voor kritische weidevogels - Brabants Landschap

http://www.brabantslandschap.nl/assets/Uploads/Documenten/Sloothaak-Den-Hollander-2016-Rapportage-Regeling-Rustzones-voor-weidevogels-2008-2015.pdf

“Regeling Rustzones voor kritische weidevogels”. Periode 2008-2015. Acht jaar maatregelen ter bescherming van grutto, wulp en tureluur op graslandpercelen.

De Regeling Derde Betaler voor tandartsen - Logo Antwerpen

https://logoantwerpen.be/sites/default/files/domain%20editor/antwerpencm/Andere_themas/Documenten/Stappenplan%20tandarts.pdf

1 feb 2016 ... Log in als “tandarts” met uw identiteitskaart > verzekerbaarheid > raadplegen > geef het ... CM Antwerpen dienst betalende derde.

Will Social Security Be There For Me?

https://www.ssa.gov/people/materials/pdfs/EN-05-10229.pdf

However, in 1977 and 1983, Congress made substantial changes to the program that resulted in the $2.895 trillion in the trust funds today. Social Security in the ...

Social Security Set

http://downloads.esri.com/esri_content_doc/dbl/us/tapestry/9F_SocialSecurity_TapestryFlier_G79488_2-18.pdf

incomes, primarily Social Security. In the aftermath of the. Great Recession, early retirement is now a dream for many approaching the retirement age; wages ...

Social Security

http://www.nber.org/papers/w8451.pdf

SOCIAL SECURITY. Martin Feldstein. Jeffrey B. Liebman. Working Paper 8451 http://www.nber.org/papers/w8451. NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC ...

Duurzaam Pensioen voor Zorgverleners

https://duurzaam-pensioen.be/wp-content/uploads/2019/06/duurzaam-pensioen-voor-zorgverleners.pdf

3. Concrete stappen richting duurzaam pensioen. 10. Amonis. 11. Curalia. 12. Bank Van Breda ... Zelfstandigen (VAPZ), dat voor zelfstandigen in de zorg die de.

kinderbijslag - Social Security

https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/btsz-2-2015-kinderbijslag-uitdagingen-overdracht-nl.pdf

1 jan 2016 ... dergelijke effectieve overdracht niet vóór 1 januari 2017 plaatsvinden. ... de geboortepremie en de schoolpremie” en dat in eerste instantie “de ...

If You Are Self-Employed - Social Security

https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10022.pdf

a year, you must report your earnings on Schedule SE, in addition to the other tax forms you must file. Paying Social Security and Medicare taxes. If you work for ...