Rustpensioenen van het ambtenarenstelsel - Federale ...

1 maart 2020 ... van een vervroegd pensioen – loopbaanbreuk 1/60......... 8 ... ernstige redenen zonder vooropzeg of vergoeding ter compensatie van de vooropzeg. ... De Pensioendienst vraagt aan de medische dienst om te bepalen of u aan ...

Rustpensioenen van het ambtenarenstelsel - Federale ... - Gerelateerde documenten

Rustpensioenen van het ambtenarenstelsel - Federale ...

https://www.sfpd.fgov.be/files/1313/rustpensioenambt.pdf

1 maart 2020 ... van een vervroegd pensioen – loopbaanbreuk 1/60......... 8 ... ernstige redenen zonder vooropzeg of vergoeding ter compensatie van de vooropzeg. ... De Pensioendienst vraagt aan de medische dienst om te bepalen of u aan ...

Rustpensioenen van het ambtenarenstelsel - NUOD

https://www.nuod-financien.be/wp-content/uploads/2018/10/PENSIOENEN_rustpensioenen-van-het-ambtenarenstelsel-versie-2018-03.pdf

U kunt inloggen op mypension.be met uw elektronische identiteitskaart. 71. * Een samenwerking tussen de Federale Pensioendienst (FPD), het Rijksinstituut ...

Overlevingspensioenen van het ambtenarenstelsel - Federale ...

https://www.sfpd.fgov.be/files/1312/overlevingspensioenambt.pdf

gescheiden huwelijkspartner zelf een rustpensioen geniet. Op dat moment zijn de cumulatieregels 'overlevingspensioen en rust- pensioen' van toepassing.

Cumulatie met pensioenen van het ambtenarenstelsel - Federale ...

https://www.sfpd.fgov.be/files/1318/cumulatieambt.pdf

Van zodra contractuele personeelsleden vastbenoemd worden, vallen hun diensten, in principe, onder het pensioenstelsel van de ambtenaren. Gelijkheid man – ...

Mijn FEDERALE Verzekering - Federale Assurance/Federale ...

https://my.federale.be/pdfs/manuals/Mijn%20FEDERALE%20NL%20-%20BAT.pdf

3 aug 2015 ... Gebruik uw gebruikersnaam en paswoord om u aan te melden op Mijn FEDERALE Verzekering via de welkomstpagina op www.federale.be.

Rustpensioenen van de overheidssector - INCA-CGIL

http://www.inca-cgil.be/wp-content/uploads/2015/03/Pensions-survie-secteur-public-2008-NL.pdf

Het gaat om de pensioenen van vastbenoemde of daarmee gelijkgestelde ambtenaren ... bevonden door de bevoegde medische dienst (in veel geval- len Medex) en om die reden ambtshalve oprustgesteld wor- den, kunnen in principe een ...

Rustpensioenen van de overheidssector - Club Officieren Knokke ...

https://www.clubofficierenknokkeheist.be/pdf/retirement_pension_201506.pdf

berekening, de manier waarop hij in aanmerking wordt genomen voor het pensioen- recht of de pensioenberekening verschilt aanzienlijk. Gemengde loopbaan ...

De perequatie van de pensioenen van het ambtenarenstelsel

https://www.sfpd.fgov.be/files/1315/perequatie.pdf

Dergelijke aanpassing van het pensioenbedrag noemen we 'perequatie'. In de loop van het jaar 2007 werd het perequatiemechanisme grondig gewijzigd.

Overlevingspensioenen van het ambtenarenstelsel - NUOD

https://www.nuod-financien.be/wp-content/uploads/2018/10/PENSIOENEN_overlevingspensioenen-van-het-ambtenarenstelsel-versie-2018-03.pdf

partner zelf een rustpensioen krijgt. Als de uit de echt gescheiden huwelijkspartner gepensioneerd is we- gens lichamelijke ongeschiktheid op 1 juni 2019 (hij is ...

Template Presentation Police Fédérale Federale ... - Civiele Veiligheid

https://www.civieleveiligheid.be/sites/default/files/explorer/partie_protection_civile/ppt_dab_-_protection_civile.pdf

Sommaire. • Police Intégrée et Police Fédérale. • Direction de la Sécurisation (DAB): missions, compétences, LHT. • Recrutement / Sélection. • Formation.

De regularisatie van de studieperioden – Ambtenarenstelsel - NUOD

https://www.nuod-financien.be/wp-content/uploads/2018/10/PENSIOENEN_regularisatie-van-de-studieperiodes-ambtenarenstelsel-versie-2018-03.pdf

Het kan tijd vragen om in een specifiek geval een volledig antwoord te geven. Een Pensioenpunt bezoeken. In de Pensioenpunten kunt u rechtstreeks in contact ...

Cumulatie met pensioenen van het ambtenarenstelsel - NUOD

https://www.nuod-financien.be/wp-content/uploads/2018/10/PENSIOENEN_cumulatie-met-pensioenen-van-het-ambtenarenstelsel-versie-2018-03.pdf

1 okt 2018 ... Enkele woorden over de Pensioendienst. ... De Pensioendienst contacteren . ... Hasselt. Luik. Eupen. Aarlen. Namen. Marche-en-Famenne.

federale kieskring circonscription électorale fédérale - De Kamer

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/3446/53K3446001.pdf

24 april 2014 ... precies het legitimiteitsprincipe, want we hebben het al veel over legitimiteit gehad. Indien er een ding legitiem is, dan moet het wel de federale ...

Template Presentation Police Fédérale Federale Politie

https://www.civieleveiligheid.be/sites/default/files/explorer/partie_protection_civile/ppt_dab_-_civiele_bescherming.pdf

Gespecialiseerde bescherming -> personen. • ± 1600 FTE alle kaders samen. • Nieuwe graden van Beveiligingsagent en -assistent van politie (BAGP &.

DE FEDERALE POLITIE LA POLICE FEDERALE ... - AEB Uitgeverij

https://www.aeb-uitgeverij.be/openbarediensten/federale-politie.pdf

Kroonlaan 145A, 1050 Brussel. Avenue de la Couronne 145A, 1050 Bruxelles. • Directie van de internationale politiesamenwerking. Direction de la coopération ...

KORTRIJK - Federale

http://www.verkeersstatistieken.federalepolitie.be/assets/pdf/verkeersstatistieken/politiezone/verkeersinbreuken_2019S1_pz_5456.pdf

11 okt 2019 ... Verkeersinbreuken. (autosnelwegen inbegrepen). 2019: 1e semester. PZ VLAS (KORTRIJK). Federale Politie/DGR/DRI - BIPOL - Datum van ...

WETTEREN - Federale

http://www.verkeersstatistieken.federalepolitie.be/assets/pdf/verkeersstatistieken/politiezone/verkeersinbreuken_2019S1_pz_5438.pdf

11 okt 2019 ... PZ WETTEREN LAARNE. WICHELEN (WETTEREN). Federale Politie/DGR/DRI - BIPOL - Datum van afsluiting van de gegevensbank 31/08/ ...

PP oo ll ii cc ee ll oo cc aa ll ee BB rr uu xx ee ll ll ... - Police Fédérale

https://www.police.be/5340/sites/5340/files/downloads/fr/Rapports%20annuels/Rapport%20annuel%202003.pdf

Division Ganshoren … ... communes de Molenbeek-Saint-Jean, Jette, Ganshoren, Koekelberg et Berchem- ... 24.05 Brocante Charles Quint 8. 14.

Federale Overheidsdienst

https://financien.belgium.be/sites/default/files/Helpdesk_PLDA/NCTS-Fiscus/notes_dd254361_nl.pdf

worden slechts de toe te passen procedures vanaf de aankomst op dat kantoor behandeld. 4. ... deelcentra Antwerpen, Zaventem en Bierset bevoegd om de.

Federale Politie

https://fedpolbelgium.github.io/annualreport2016/a/17_RA_Full_NL.pdf

Hierbij stel ik u het activiteitenverslag 2016 van de Federale Politie voor. 2016 was ... die vanuit België op weg is naar een jihadistische conflictzone om zich aan ...

POLICE FEDERALE

http://mobilite.wallonie.be/files/eDocsMobilite/Conseiller%20en%20mobilit%C3%A9/rencontre%20annuelle/rencontre%20annuelle%202015/8%20Luc%20Linotte%20new%20cep.pdf

pour aboutir à un partenariat police fédérale- région wallonne ... Email : [email protected] g p p. @p ... Gembloux Sambreville et Sombreffe) ...

UAS - Police Fédérale

https://www.police.be/5324/sites/5324/files/attachments/Policemag_47_0.pdf

immédiatement les véhicules en défaut d'assurance, de contrôle technique ou à ... Vos commissariats de quartie. Ghlin. Nimy. Maisières. Saint-Denis. Obourg.

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

https://www.obge-bole.be/GetDocument.ashx?nr=892

VOORSTRAAT 43 BUS 20 3500 HASSELT. VERELST Baudouin. Raubrandplein, 3. 3545 Halen. Federale. Overheidsdienst. FINANCIEN. HASSELT, 20/05/ ...

Loopbaanonderbreking en afwezigheidsperiodes - Federale ...

https://www.sfpd.fgov.be/files/1311/afwezigheidsperiodesambt.pdf

op het recht op en de berekening van het ambtenarenpensioen. Deze brochure bevat algemene inlichtingen. Gezien de complexiteit van de pensioenmaterie ...

Overlevingspensioen of overgangsuitkering? - Federale ...

https://www.sfpd.fgov.be/files/1601/overlevingspensioenwn.pdf

Overgangsuitkering. Is onbeperkt te combineren met sociale uitkeringen en met een beroepsactiviteit, maar niet met een rust- of overlevingspensioen. V erantw.

Organigramme de la police fédérale

https://www.police.be/5998/sites/5998/files/attachments/Organigramme_PolFed_2018_NewCG_FR.pdf

Direction de l'information policière et des moyens. ICT. (DRI). Direction des finances. (DRF). Direction des opérations de police judiciaire. (DJO). Direction.

police fédérale - DaliCloud

https://download.dalicloud.com/fis/download/679b0792fcac4606d6c8d1e6/d236a6d5-b5f1-45e5-b606-6d5e21302833/2018_06_27_Communication_mensuel_Pol_Fed_F.pdf

27 juin 2018 ... Avenue de la Couronne. 145A. 1050 Bruxelles. Au Dir DRF. A DRF – Gestion Financière – Section Comptabilité. A DRF – Elaboration du ...

Briefing van Federale Politie

https://m.mil.be/nl/content/briefing-van-federale-politie-informatiesessie-van-26-mar-19

Gespecialiseerde bescherming -> personen. • ± 1600 FTE alle kaders samen. • Nieuwe graden van Beveiligingsagent en -assistent van politie (BAGP &.

Police fédérale - Dorifor

https://www.dorifor.be/pdf_entite.php?organ%5B%5D=393

1 juil. 2019 ... Police fédérale - Service recrutement et Sélection Personnel. (ref 393). Avenue de la Couronne 145A - 1050 Ixelles tel : 0800 99 505 ...

FEDERALE POLITIE - Galop.be

https://www.galop.be/files/media/cache/73792-ab57e6e41d274dd865ec3945f978eb7e.pdf

De politiepaarden en politieruiters van de Belgische Federale Politie maken deel uit van de Directie Openbare Veiligheid (DAS). Alle 110 paarden staan ...

Pensioenpunt - Federale Pensioendienst

https://www.sfpd.fgov.be/files/1189/pensioenpunt.pdf

Wanneer… Hoe… kunt u informatie over uw pensioen krijgen? De Pensioendienst beschikt over een netwerk van meer dan ... www.pensioendienst.fgov.be?

Briefing DAB de la police Fédérale

https://www.mil.be/fr/content/briefing-dab-de-la-police-federale-session-dinfo-du-26-mar-19

Direction de la Sécurisation (DAB): missions, compétences, LHT. • Recrutement / Sélection. • Formation ... Nouveaux grades d'Agent et Assistant de sécurisation de police (BAGP &. BASP 8 BCSP) ... Liste détaillée sur www.jobpol.be ...

PZ Gent - Federale Politie

http://www.verkeersstatistieken.federalepolitie.be/assets/pdf/verkeersstatistieken/politiezone/verkeersinbreuken_2019S1_pz_5415.pdf

11 okt 2019 ... Federale Politie/DGR/DRI - BIPOL - Datum van afsluiting van de gegevensbank ... ANNONCIADENSTRAAT RICHTING GENT-CENTRUM. 34.

de federale wegpolitie - Jobpol

https://www.jobpol.be/sites/default/files/downloads/NL_DAH_07-10-2018.pdf

Middelen. • Partners. • Internationale samenwerking. • Opleiding. Koen Ricour. Hoofdcommissaris van Politie. Directeur van de Federale Wegpolitie ...

Federale politie - Police.be

https://www.police.be/5998/sites/5998/files/downloads/nl/Activiteitenverslagen/Jaarverslag-Federale-politie-2011.pdf

2.1 Wegpolitie (WPR). 09. 2.2 Luchtvaartpolitie (LPA). 13. 2.3 Spoorwegpolitie (SPC). 16. 2.4 Scheepvaartpolitie (SPN). 17. 2.5 Federale politie bij de SHAPE.