Preventie van intergenerationeel geweld Nederland en EU

Preventie van intergenerationeel geweld: theoretisch kader. 13. 2.1 Inleiding. 13. 2.2 Intergenerationele overdracht van geweld in het gezin. 13. 2.2.1 Aard en ...

Preventie van intergenerationeel geweld Nederland en EU - Gerelateerde documenten

Preventie van intergenerationeel geweld Nederland en EU

https://www.verwey-jonker.nl/doc/2016/5218_Preventie_intergenerationeel_geweld_Nederland_EU.pdf

Preventie van intergenerationeel geweld: theoretisch kader. 13. 2.1 Inleiding. 13. 2.2 Intergenerationele overdracht van geweld in het gezin. 13. 2.2.1 Aard en ...

Racistisch geweld in Nederland; aard en omvang ... - WODC

https://www.wodc.nl/binaries/ob160-samenvatting_tcm28-78713.pdf

Bovendien betreft het een vergelijking met onderzoek waarin niet exact dezelfde definitie. Page 2. van racistisch geweld wordt gehanteerd. Afdoening door politie ...

Zelfregie en huiselijk geweld - Sociaal Werk Nederland

https://www.sociaalwerknederland.nl/?file=9671&m=1399912799&action=file.download

versterkende instrumenten in relatie tot veiligheid? ... de (werk)relatie tussen cliënt en hulpverlener komt op ... destructieve gedag van hun kind zonder dat dit tot.

Eindrapport Geweld Jeugdzorg Deel 2 - Aanpak geweld in de ...

https://www.commissiegeweldjeugdzorg.nl/binaries/WEB_121512_Eindrapport-Geweld-Deel2_tcm18-393484.pdf

14 Het hulpaanbod voor volwassenen met een verleden van geweld in de jeugdzorg: een verkenning. 509 ... Frank van Brussel, Peer van der Helm, Erik Knorth, Carolien Konijn, Francien Lamers-Winkelman, ... in het Poortje. WODC.

algemene preventie in het clb - Team Preventie Ontwikkeling

http://www.teampreventieontwikkeling.be/bestanden/Algemenepreventieclb.pdf

angst, pesten, spijbelen, studiekeuze, schoolmoeheid of overgewicht. Hiervoor zoeken zij dikwijls opnieuw naar oplossingen op maat van de verschillende indi-.

Intergenerationeel Samenwerken - MeetingMoreMinds

https://www.meetingmoreminds.com/wp-content/uploads/2012/01/110620_PAN_presentatie_3-01.pdf

Wat maakt het intergenerationaal samenwerken zo aantrekkelijk met Generatie Y? Implementatie. ▫ Creativiteit & intergenerationeel innoveren. ▫ Leiderschap & ...

InTerGeneraTIOneel Denken: aMBIValenTIeS en SOlIDarITeIT

https://www.journalsi.org/articles/10.18352/jsi.334/galley/283/download/

InTerGeneraTIOneel Denken: aMBIValenTIeS en SOlIDarITeIT. Professor Dr. Janneke van Mens-Verhulst is a social scientist (andragology), specialized in ...

IGLO Intergenerationeel project Linkeroever - Stedenbeleid ...

http://www.stedenbeleid.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/TidS2014_Antwerpen_IGLO.pdf

e-mailadres [email protected] Gegevens van het project. 3 Vul hieronder de gegevens in van het project. naam IGLO Intergenerationeel ...

Intergenerationeel leren - Appreciative Inquiry Platform

https://ai-platform.nl/wp-content/uploads/2017/05/AIM-0404-Intergenerationeel-leren-Jeannette-Schonewille.pdf

Intergenerationeel leren, een trend of iets van alle tijden? door JEANNETTE SCHONEWILLE. Iedere generatie heeft specifieke kennis en ervaring. Deze kennis ...

TIPS Intergenerationeel werken in het cultureel ... - Tapis Plein

http://www.tapisplein.be/frontend/files/userfiles/files/Zelf_doen-intergenerationeel.pdf

INTERGENERATIONEEL? Ja aan de praktijk, néé aan de theorie. * Denk even na voor je doelgroepen benoemt: het kan uitsluitend of stigmatiserend werken.

Rewind & Fast Forward. Intergenerationeel werken in de cultureel ...

https://www.heemkunde-vlaanderen.be/images/prisma_intergenerationeel.pdf

Op 23 oktober 2009 organiseerde FARO de studiedag 'Rewind & Fast ... goedcel Brussel), Melissa De Clippeleer (Vormingplus Gent-Eeklo), Veerle De la ...

Hoe een intergenerationeel project opstarten? - Wijsheid verjaart niet

https://www.wijsheidverjaartniet.be/sites/wijsheidverjaartniet/files/ws_hoe_opstarten.pdf

project opstarten? Bart Malfliet, leraar 5de leerjaar VBS de 5-sprong. Miranda Pieters, ergotherapeute WZC Sint-Jozef vzw. Hoe start ik een intergenerationeel.

TIPS Intergenerationeel werken in het cultureel ... - Tapis Plein vzw

http://www.tapisplein.be/frontend/files/userfiles/files/Zelf_doen-intergenerationeel.pdf

INTERGENERATIONEEL? Ja aan de praktijk, néé aan de theorie. * Denk even na voor je doelgroepen benoemt: het kan uitsluitend of stigmatiserend werken.

Geweld in partnerrelaties - Movisie

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Wat-werkt-bij-partnergeweld%20%5BMOV-8888731-1.1%5D.pdf

Partnergeweld is in ons land de meest voorkomende vorm van geweld in ... Niemandskinderen: De gevolgen en verwerking van een onveilige jeugd.

Blazen bij geweld - DSP-groep

https://www.dsp-groep.nl/wp-content/uploads/11onmiddel_Procesevaluatie_Wet_middelenonderzoek_bij_geweldplegers_in_startgebieden-Blazen_bij_Geweld.pdf

geïnformeerd over de uitslag en bijbehorend PV is opgemaakt. ... zaken achter de KENO-code43 de letters WMG meekrijgen, zodat het altijd bij binnenkomst ...

Leven na geweld - Kennisplein

https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptensector/media/documents/Thema%27s/Grensoverschrijdend%20gedrag/leven-na-geweld-nederlandse-samenvatting.pdf

Leven na geweld. Een studie over hoe vrouwen ... Geweld tegen vrouwen met een verstandelijke beperking gebeurt overal. ... dit op hun leven vooral als ze na de instelling in de samenleving gaan wonen. ... jou je eigen keuzes laten maken,.

VoorZorg - Huiselijk geweld

https://www.huiselijkgeweld.nl/binaries/huiselijkgeweld/documenten/interventies/2016/12/14/voorzorg/Uitgebreide-beschrijving-VoorZorg.pdf

14 dec 2016 ... Onderzoek naar Voorzorg geeft goede aanwijzingen voor positieve effecten ... Peer reviewed papers beschouwen een afname van het aantal ...

Untitled - Gordel van Geweld

http://gordelvangeweld.nl/wp-content/uploads/2019/04/kitlv.pdf

the Junyo Maru. Punt's will to survive and his inventiveness confronted with life threats are extraordinary, and make for special reading. Art de Vos, Gordel van ...

jong geweld - Stad Waregem

https://www.waregem.be/sites/waregem/files/media/sprong_4_website.pdf

27 sep 2017 ... Gemeenteplein 2 - 8790 Waregem met vermelding van ... Verbouwbeurs in Waregem Expo vind je op één plaats een hondertal firma's die je ...

Geweld hoort nergens thuis - Vng

https://vng.nl/sites/default/files/2019-12/20191218-derde-voortgangsrapportage-ghnt-definitief_0.pdf

18 dec 2019 ... van professionals dan voorheen. Daarnaast lijkt Veilig Thuis ook beter gevonden te worden door beroeps groepen die niet onder de Wet ...

Geweld hoort nergens thuis

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-868495.pdf

28 dec 2018 ... Geweld hoort nergens thuis, Bijlage 3 - De regio's in beeld | 3 ... Door het geweld eerder en beter in beeld te hebben, kan de duur van het geweld worden verkort ... Het gaat dan onder meer om zorgprofessionals, justitie.

Middelengebruik en geweld. Een literatuurstudie ... - Rijksoverheid

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2016/08/15/ek-bijlage-middelengebruik-en-geweld/ek-bijlage-middelengebruik-en-geweld.pdf

15 aug 2016 ... beste voorspellers van geweldspleging op latere leeftijd, terwijl ... de meest gewelddadige zelfmoordmethodes (Kaplan et al., 2013).

Jong Keuken Geweld - VisitFlanders

https://www.visitflanders.com/nl/binaries/Jong-Keukengeweld-20160905_tcm14-85029.pdf

5 sep 2016 ... Jong Keukengeweld- peter. 'Eenvoud is niet eenvoudig' staat in grote letters op de website van Hertog Jan te lezen. Driesterrenchef Gert.

Geweld tegen kinderen - Kinderrechtencoalitie

https://www.kinderrechtencoalitie.be/wp-content/uploads/2018/12/2006-geweld-tegen-kinderen.pdf

bestond, zie: L. LECOMPTE, F. HUTSEBAUT, P. ADRIAENSSENS en G. ... invulling om iemand die zich niet correct gedraagt de les te spellen, te straffen, onder.

Leermiddelen seksueel geweld Documentatiemappen ...

http://ec.europa.eu/justice/grants/results/daphne-toolkit/file/249/download_en?token=uZ_z4IDT

Verslag van een uitgewerkt project ter preventie en bestrijding van seksuele ... Het lespakket is ontwikkeld voor gebruik in het vierde, vijfde en zesde leerjaar van het ... Vereniging Centra voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding, 2000.

ZORGCENTRUM NA SEKSUEEL GEWELD WAT ? - UZ Gent

https://www.uzgent.be/nl/home/Lists/PDFs%20patienteninformatiefolders/zorgcentrum-na-seksueel-geweld.pdf

Deze brochure werd enkel ontwikkeld voor gebruik binnen het UZ Gent. Alle rechten ... te leggen, kan je een afspraak maken bij de politie of bij het ZSG.

Fenomeenonderzoek: (groeps)geweld bij evenementen en ... - Ifv

https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/201010-cot-ordeverstoringen-en-groepsgeweld-bij-evenementen-en-grootschalige-gebeurtenissen.pdf

1 okt 2010 ... openbare ordeverstoringen tijdens evenementen en grootschalige ... Beke, B.M.W.A., Haan, W.J.M. de, Terlouw, G.J. (2001), Geweld verteld, ...

Daders van huiselijk geweld - WODC

https://www.wodc.nl/binaries/ob287-volledige-tekst_tcm28-69793.pdf

gevolgen van huiselijk geweld in een onderzoeksgroep uit de algemene ... gevolgen: bijna één op de vijf daders zegt dat de relatie met hun partner naar aan ...

Dissertatie: Staatsvormend geweld - Leo Adriaenssen

http://www.leoadriaenssen.nl/files/dissertatie%20Staatsvormend%20geweld.pdf

derde grootheid, de oorlog, was nooit een vriend van de boer. Als de oorlog op het platteland ... de Doncker beboet met 2 gulden, omdat hij zijn bijdrage aan een plaatselijke landweer niet had geleverd ... fy, Sieg warfare, 1. 230 Van Zuijlen ...

3 Geweld in partnerrelaties van jongeren - Kennisplein

https://www.kennisplein.be/Documents/Geweld%20in%20partnerrelaties%20van%20jongeren%20-%20Familiaal%20geweld%20afl8_def.pdf

gesproken over 'dating violence'. ... den, Duitsland en België. In alle groepsgesprekken ... 'Loverboy' is een vooral in Nederland en in mindere mate in België en.

Psychisch geweld bij vrouwen in een partnerrelatie. - VUB.be

https://www.vub.be/sites/vub/files/thesis_crenckens_zijn.pdf

schrik van de vader maar hij is helemaal opengebloeid sinds moeder en zoon naar het vluchthuis zijn gegaan. 2 van de moeders werden gescheiden van hun ...

zot geweld dwaze maagd - Hof van Busleyden

https://www.hofvanbusleyden.be/bezoekersgids-zot-geweld

Duncan was dé inspiratiebron voor Rik Wouters' Het Zotte Geweld / De Dwaze ... De Franse beeldhouwer en schilder Emile-Antoine Bourdelle (1861-1929).

IntraFamiliaal Geweld - Politie HEKLA

http://www.politiehekla.be/sites/default/files/flyer%20IFG.pdf

CAW Boom. Cornelis Schutstraat 28. Colonel Silvertopstraat 15. 2100 Deurne. 2850 Boom. 078 150 300 of op de “STOP GEWELD lijn” Telefoon: 1712.

Homerus' wedstrijd Rivaliteit, geweld en zondebokdenken bij ...

http://www.mimetischetheorie.org/texts_online/v/Van_Coillie_3.pdf

Maar deze verleiden hem tot een daad van hybris, en daaraan gaat hij ... met betrekking tot het martelaarschap, – dat heeft alleen een andere betekenis .

Vertrouwenspersoon pesten, geweld en ongewenst ... - Nimbu

https://cdn.nimbu.io/s/1kphvhi/assets/vertrouwenspersoon.pdf

Studentenvoorzieningen. Van Dalecollege. Naamsestraat 80 bus 5415, 3000 LEUVEN tel. 32 16 32 43 43 • fax 32 16 32 43 67 [email protected]

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling - RegioAanpak ...

http://www.regioaanpakveiligthuis.nl/sites/default/files/files/regiovisie%20Hg%20en%20KM%20Friesland%20def_%20.pdf

huisartsen, scholen en zorgverenigingen wat betreft signalering en begeleiding meer worden betrokken. • Het is wenselijk dat er voor de borging van de rechten ...