het sociaal statuut der zelfstandigen - Incozina

De helper en de zelfstandige hoeven geen verwanten te zijn. Speciale regeling voor beginnende jonge helpers. Beginnende jonge helpers zijn slechts.

het sociaal statuut der zelfstandigen - Incozina - Gerelateerde documenten

het sociaal statuut der zelfstandigen - Incozina

https://www.incozina.be/wp-content/uploads/2016/11/BrochureSociaalStatuut.pdf

De helper en de zelfstandige hoeven geen verwanten te zijn. Speciale regeling voor beginnende jonge helpers. Beginnende jonge helpers zijn slechts.

Brochure Starters & Sociaal Statuut - Incozina

https://www.incozina.be/wp-content/uploads/2019/04/Brochure-Incozina-2019-04.pdf

De uitbetaling van doktersbriefjes blijft verder via het ziekenfonds verlopen. De ziekteverzekering draagt de kosten voor geneeskundige verzorging. Sommige ...

de online brochure starters en sociaal statuut - Incozina

https://www.incozina.be/wp-content/uploads/2018/05/StarterSociaalStatuut_brochure.pdf

Ik help je graag bij het starten van ... Incozina helpt je starten als zelfstandige. 4 ... wil starten, moet een verblijfsvergunning bezitten, houder zijn van een.

3.4.1. Het Sociaal Statuut der Zelfstandigen - VDV Accountants

http://www.vdvaccountants.be/data/documents/3.4%20Motieven%20van%20sociaalrechterlijke%20aard%2809216%29.pdf

een zelfstandige activiteit uitoefenen, maar daar wordt in dit eindwerk niet verder op ingegaan. Voorbeeld: Netto belastbaar inkomen. € 40 000,00.

Het sociaal statuut der zelfstandigen Meewerkende ... - RSVZ

https://www.rsvz.be/sites/rsvz.be/files/publication/brochure_meewerkende_echtgenoten_07_2015.pdf

zelfstandige in hoofdberoep of bijberoep was. Er was (en er is nog ... een zelfstandige bent (u bent gehuwd of u heeft een verklaring ... [email protected]

Het sociaal statuut der zelfstandigen Bijberoep - RSVZ

http://www.rsvz.be/sites/rsvz.be/files/publication/brochure_bijberoep_02_2015.pdf

[email protected] • XERIUS. Koningsstraat 269 • 1030 Brussel. T 32 2 609 62 20 • F 32 2 609 62 40 ... Zeutestraat 2B • 2800 Mechelen. T 32 15 45 12 60 ...

Het sociaal statuut der zelfstandigen Uw rechten en plichten - RSVZ

http://www.rsvz.be/sites/rsvz.be/files/publication/brochure_uw_rechten_en_plichten_04_2015.pdf

U richt de aanvraag aan uw fonds dat uw dossier doorgeeft ... XERIUS. Koningsstraat 269 • 1030 Brussel. T 32 2 609 62 20 • F 32 2 609 62 40 [email protected]

Sociaal statuut - Attentia

https://www.attentia.be/sites/default/files/imce/PDF_ST-ZS-BH/att_brochure_sociaalstatuut-voor-zelfstandigen-en-vrije-beroepen_web.pdf

werkelijke nettoberoepsinkomen aan Attentia meedeelt. > De bijdragen van de zelfstandige partner. In het geval van de meewerkende echtgenoot. (m/v) wordt ...

HET SOCIAAL STATUUT VAN DE MANDATARISSEN

https://www.avcb-vsgb.be/documents/documents/organes-communaux/statuut-van-de-mandatarissen.pdf

4 juni 2004 ... de uitvoerende mandataris krijgt vakantiegeld uitbetaald tijdens de maand ... van het vakantiegeld en de eindejaarspremie van de burgemeesters en ... Gepensioneerden zijn geen "niet beschermde" lokale mandatarissen.

Basisprincipes van het sociaal statuut van de kunstenaar

http://www.cultuurcentra.be/img/uploads/regelgeving/kunstenaarsstatuut/FAQ_Sociaal_Statuut_Kunstenaar.pdf

26 april 2005 ... vergoeding nog niet heeft overschreden? En wat als het wel gebeurt? Momenteel is er een elektronische artiestenkaart in de maak, die dit alles ...

Sociaal statuut vertaler-tolk - CGVS

https://www.cgvs.be/sites/default/files/content/download/files/faqsociaalstatuutvertalertolk.pdf

Deze brochure gaat uit van de veronderstelling dat uw activiteiten als zelfstandige beperkt zijn tot de prestaties die u verricht als tolk/vertaler voor de DVZ, het ...

Uw sociaal statuut als zelfstandige of als werknemer - Partena ...

https://www.partena-professional.be/sites/default/files/uploads/Zelfst%20vs%20Wn%27er/Vergelijking%20sociaal%20statuut%20zelfstandige%20en%20werknemer.pdf

Geboortepremie. Idem werknemer. Voir votre caisse d'allocations familiales. Adoptiepremie. Idem werknemer. Voir votre caisse d'allocations familiales.

Sociaal statuut van de afstuderende Jobinfodag 20 ... - KU Leuven

https://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/na-je-studie/evenementen/jobinfodag/presentatiesjobinfodag2020/wegwijs-bij-het-afstuderen.pdf

20 feb 2020 ... niet te veel werken: ≤ 475 uur als jobstudent met verminderde RSZ en/of ≤ 80 uur/maand ... Wat als je bij afstuderen nog geen werk hebt? INSCHRIJVING ALS ... VAN BELANG VOOR KINDERBIJSLAG ALS SCHOOLVERLATER? niet in Vlaanderen ... voldoende inspanningen doen om werk te vinden ...

(RSVZ) beschermt het sociaal statuut van de zelfstandige ...

https://www.rsvz.be/sites/rsvz.be/files/publication/rsvz_jaarverslag_2017.pdf

P2P-bijdragen (bijdragen tweede pensioenpijler):. 7.159 duizend euro. Dit is een daling ten opzichte van de realisaties van 2016. • Solidariteits-, matigings- en ...

Nota sociaal statuut van de alleenstaande woningdeler

https://www.samenhuizen.be/sites/default/files/190328%20SH%20Nota%20statuut%20woningdeler%20Rondetafels.pdf

28 maart 2019 ... Woningdelen is een vorm van samenhuizen of gemeenschappelijk wonen waarbij je vaak slechts een kamer privé hebt en voor de rest veel ...

20150626 Sociaal statuut - Statut social - ARM

http://www.arm-ccm.be/portal/page/portal/1A6DA7B53AB20018E0530AEF08720018

26 juni 2015 ... beheersstructuur. De magistraat oefent zijn functie uit onder het gezag van de ... betekenis van het woord worden begrepen en vereist geen.

het sociaal en fiscaal statuut van de pleegouder - 0-9 - KU Leuven

https://lirias.kuleuven.be/retrieve/97722

de Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg te bedanken voor het delen van haar kennis over het domein van pleegzorg. - Leuven, 30 april 2009 - ...

Sociaal statuut van vluchtelingen - Social Security - Belgium.be

https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/content/docs/nl/sz-in-kaart-brengen/master-vanmarcke-nl.pdf

jonge leeftijd van de vluchtelingen zorgt echter wel voor een licht voordeel. ... 381http://www.demorgen.be/binnenland/bakken-kritiek-op-voorstel-de-wever-voor ...

ixlgemeen 3eheersomite voor het sociaal statuut der ... - RSVZ

http://www.rsvz.be/sites/rsvz.be/files/publication/algemeen_beheerscomite_advies_201702.pdf

in een VZW De nota bepaalt onder meer dat dat een bestuurder die actief is in een VZW die aan de rechtspersonenbelasting onderworpen is, en die in hoofde ...

sociaal statuut 2010_vmei2010.indd - gemeente Gouda

https://www.gouda.nl/dsresource?objectid=499bcb24-76f7-45ad-9a81-07a6e740c18f&type=pdf

1 mei 2010 ... teksten: gemeente Gouda, Mozaïek Wonen en. Woonpartners Midden-Holland ... Bijlage 2 uitgangspunten en stappen onteigening vastgoed .

Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige Statuut van de ...

http://www.boekhouder.be/pdf/gepensioneerde%20zelfstandige.pdf

U krijgt nog geen pensioen. ... Voor zelfstandigen in bijberoep en gepensioneerde zelfstandigen bestaan specifieke bepalingen ... eindejaarspremie, enzovoort.

ffff bb - Incozina

https://www.incozina.be/wp-content/uploads/2017/01/Axa_voorwaarden_GI.pdf

... de bijzondere voorwaarden, waarin geen enkele uitkering verschuldigd is door ... Officiële Belgische Schaal ter bepaling van de graad van Invaliditeit (OBSI), ...

De regularisatie va de studieperioden - Incozina

https://www.incozina.be/wp-content/uploads/2018/01/Brochure-regul-studieperiode-20171201.pdf

Twee uitzonderingen voor ambtenaren: ... De diplomabonificatie blijft volledig gratis voor de ambtenaren: ... pagina 3 leest u welke jaren u kunt afkopen. ... 2017, alleen de studiejaren vanaf de 1e januari van het jaar van hun 20e verjaardag.

starten als zelfstandige - Incozina

https://www.incozina.be/wp-content/uploads/2016/11/Startersbrochure.pdf

Via Eunomia, het ondernemingsloket van Incozina, kunnen wij alle wettelijke ... Antwerpen LM | Lange Nieuwstraat 109 | 2000 Antwerpen | T 03/203 76 85.

Klankbord 2017 #1 - Incozina

https://www.incozina.be/wp-content/uploads/2017/05/16955_klankbord_1_2017_LR05.pdf

“Springplank naar zelfstandige” te genieten, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan: • Aangifte doen bij de RVA van de zelfstandige activiteit in ...

Klankbord 2018 #4 - Incozina

https://www.incozina.be/wp-content/uploads/2018/10/klankbord-klankbord-2018-Q4.pdf

expertise van de consultants van Viaxis, onze partner in aanvullende verzekeringen. [email protected] www.incozina.be startcentrum voor zelfstandigen.

Vaderschaps- en geboorteverlof - Incozina

https://www.incozina.be/wp-content/uploads/aanvraagformulier-vaderschapsverlof-incozina-invul.pdf

Hoe kan u de uitkering aanvragen? Vul het bijgevoegde aanvraagformulier in en bezorg het terug aan Incozina sociaal verzekeringsfonds door het ter plaatse af ...

Sociale Bijdragen 2019 - Incozina

https://www.incozina.be/wp-content/uploads/2019/03/fiche-2-sociale-bijdragen-2019.pdf

Welke cijfers vind je terug in de tabel? ... Elke zelfstandige betaalt in principe 20,5% sociale bijdragen op zijn jaarinkomen (tot een inkomen van € 59.795,61), 14 ...

Nieuwe bijdragen en tarieven - Incozina

https://www.incozina.be/wp-content/uploads/2019/02/Klankbord-2019Q1-LR.pdf

GEVESTIGDE ZELFSTANDIGE. In 2019 betaal je voorlopige sociale bijdragen op basis van je netto belastbaar jaarinkomen van 3 jaar geleden. (= je inkomen ...

Verlaagde bijdragen voor starters. Bel mij als je vragen ... - Incozina

https://www.incozina.be/wp-content/uploads/2018/04/Klankbord-2018_2-LR.pdf

De transitiepremie wil deze onzeker- heid deels wegnemen. Er zijn een aantal voorwaarden aan verbonden. Om in aanmerking te komen moet je als starter gelijk-.

Uw rechten als zelfstandige en de sociale uitkeringen 2017 - Incozina

https://www.incozina.be/wp-content/uploads/2017/07/klankbord-Incozina-2017-Q3.pdf

overgangsuitkering. ≥ 46 jaar bij het overlijden van de echtgenoot en 1 jaar huwelijk: overlevingspensioen berekend op de loopbaan van de overleden.

Het sociaal hoger onderwijs te Gent (1950-1980) - Canon Sociaal ...

https://www.canonsociaalwerk.eu/1953_DeBock/Sociaal_hoger_onderwijs_Gent.pdf

Opgericht in het jaar 1953 bestond er immers al een sociale school te Gent, namelijk ... minister van Justitie Emile Vandervelde nam hiervoor het initiatief. ... vluchthuizen, migrantenwerking, preventie zelfmoord, centrum begeleid wonen,.

Beroepscode voor de sociaal werker - Sociaal Werk Nederland

https://www.sociaalwerknederland.nl/?file=15783&m=1521200969&action=file.download

5. Normen van de beroepsgroep. 5. De betekenis van de beroepscode. 5. De basis van ... Hoofdstuk 5 Relatie tot het beroep en beroepsgenoten. 22. Artikel 24 ...

Civiel perspectief, sociaal-culturele rollen en ... - Sociaal-Cultureel

http://www.sociaalcultureel.be/doc/Doc_SCVW/2020/191210_infosessie-rollen-functies-beoordelaars.pdf

Civiel perspectief, sociaal-culturele rollen en functies. Gie Van den Eeckhaut - SOCIUS vzw, steunpunt voor sociaal-cultureel volwassenenwerk ...

Erfgoed van het Hoger Sociaal Agogisch ... - Canon Sociaal Werk

https://www.canonsociaalwerk.eu/1946_professionalisering_jeugd/2012%2010%2016%20Erfgoed%20HSAO%20-%20Maarten%20van%20der%20Linde.pdf

16 okt 2012 ... ... Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs mij een prikkelend artikel te schrijven over de ontwikkeling en maatschappelijke betekenis van het HSAO ...

Sociaal Werk & Sociaal Beleid - Faculteit Sociale Wetenschappen

https://soc.kuleuven.be/fsw/toekomstigestudenten/bestanden/jobgidsswsb.pdf

biedt de Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid ... de ontwikkeling van de studentenparticipatie (studentenraden & -kringen) in de UCLL en de.