Uw belastingaangifte invullen? - FOD Financiën - Belgium.be

28 mei 2018 ... AARTSELAAR. Cultureel centrum. Dellafaillelaan 34. 2630 Aartselaar. Maandag. 28.05.2018 ... DESSEL. Bibliotheek. Hannekesstraat 1.

Uw belastingaangifte invullen? - FOD Financiën - Belgium.be - Gerelateerde documenten

Uw belastingaangifte invullen? - FOD Financiën - Belgium.be

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/111-invulsessies-antwerpen-2018.pdf

28 mei 2018 ... AARTSELAAR. Cultureel centrum. Dellafaillelaan 34. 2630 Aartselaar. Maandag. 28.05.2018 ... DESSEL. Bibliotheek. Hannekesstraat 1.

Uw belastingaangifte invullen? Onze experten ... - FOD Financiën

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/111-invulsessies-oost-vlaanderen-2019.pdf

2 mei 2019 ... 4. Situatie op 02.05.2019 - Oost-Vlaanderen. Stad/Gemeente. Adres. Op afspraak? Datum. Uur. GENT. Dienstencentrum OCMW De Boei.

Checklist tbv invullen belastingaangifte over 2018 - Cnv

https://www.cnv.nl/fileadmin/user_upload/werk_en_prive/belasting/CNV_Belastinggids2019.pdf

31 dec 2018 ... kopie van de aangifte over 2017. De door u (en ... De definitieve beschikking huur en/of zorgtoeslag 2017. Loon ... Op de site van de belasting-.

Uw belastingaangifte invullen? - FAC Philipstoren Leuven

https://www.philipstoren-fac-leuven.be/uploads/invulsessies-vlaams-brabant-2019.pdf

2 mei 2019 ... bibliotheek). Bellestraat 99 ... Bibliotheek Gooik. Koekoekstraat 6 ... 9 - 14.30 u. HALLE. FOD Financiën. Zuster Bernardastraat 32. 1500 Halle.

de belastingaangifte van een ander persoon laten invullen?

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/111-invulsessies-volmacht-2018.pdf

om in zijn/haar/hun naam bij een sessie georganiseerd door de FOD Financiën zijn/haar/hun aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2018 ( ...

de belastingaangifte van een ander persoon laten ... - FOD Financiën

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/111-invulsessies-volmacht-2018.pdf

Zonder deze documenten kunt u geen aangifte laten invullen voor een ander persoon. Page 2. VOLMACHT. Hierbij geeft (geven) de ondergetekende(n):.

Uw belastingaangifte indienen: FOD Financiën maakt ... - Hemiksem

https://hemiksem.be/content/media/4170/Uw%20belastingaangifte%20FOD%20Financi%C3%ABn.pdf

Turnhout – Spoorwegstraat 22. • In het Wijnegem Shopping Center ... SOS Belastingen (Vlaanderen en Brussel). 10 u. – 18 u. Brussel. Docks Bruxsel.

Toelichting bij het invullen van de periodieke btw ... - FOD Financiën

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/165-625-richtlijnen-2016.pdf

betreft in dit geval een ”nihil“-aangifte), moeten de roosters die de belastingplichtige ... het saldo van de huidige aangifteperiode (rooster [71] of [72], naargelang ...

VLM - FOD Financiën - Belgium.be

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/beraadslaging_FO_01_2016.pdf

Gelet op de aanvraag van VLM ontvangen op 16/11/2015;. Gelet op de ... Eenmalige perceelsregistratie en de uitbouw van het e-loket16;. ➢. Taken van ...

EMCS NL - FOD Financiën - Belgium.be

https://financien.belgium.be/sites/default/files/Helpdesk_PLDA/MIG-EMCS/emcs_maart_10.pdf

http://fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/accijnzen/downloads/roadshow_okt_nov_nl.pdf. 5. Contactgegevens per gewestelijke directie der douane en accijnzen a.

accijnzen - FOD Financiën - Belgium.be

https://financien.belgium.be/sites/default/files/Customs/NL/Brochures/2018-08-21-Brochure_Accijnzen_Bier%20Brouwen.pdf

Inleiding. 3. 2. Algemeenheden. 4. 2.1. Wat is bier? 4. 2.2. Wat is geen bier? 4. 2.3. Wat is de heffingsgrondslag voor de berekening van accijnzen op bier? 4.

Milieuverklaring - FOD Financiën - Belgium.be

https://financien.belgium.be/sites/default/files/page/files/Milieuverklaring_NL_2019_31okt.pdf

door Axa Reim Belgium nv dat zich op hetzelfde adres be- vindt als ... de pc's opnieuw verkocht kunnen worden via Finshop. ... Meer info over deze brochure:.

Bestek (PDF, 2.12 MB) - FOD Financiën - Belgium.be

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/Brandblussers_NL.pdf

31. 7. FACTURATIE EN BETALING VAN DE LEVERINGEN. ... De inschrijver moet in orde zijn met de betaling van zijn belastingen en taksen volgens de ... Kortrijk. Hoveniersstraat 31. West-Vlaanderen. Kortrijk bis. Hoveniersstraat 31. West- ...

afbetalingsplan - FOD Financiën - Belgium.be

https://financien.belgium.be/sites/default/files/brochureNL.pdf

Bezorg ons zo snel mogelijk uw aanvraag (bij voorkeur) via MyMinfin.be. Doe dit vóór de vervaldag van uw schuld. Van zodra we uw volledige aanvraag hebben.

sleutelformule - FOD Financiën - Belgium.be

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/700-sleutelformule-20190101.pdf

1 jan 2019 ... de regels voor het berekenen van de BV op anders dan per maand betaalde bezoldigingen (nr. ... PENSIOENEN EVENALS WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN ... 1.155,98 EUR 14,50 pct. op de schijf boven 5.030,00 EUR.

Bestek. - FOD Financiën - Belgium.be

https://financien.belgium.be/sites/default/files/bestek%20publicatie_0.pdf

23 mei 2018 ... Informatie over de Agoria-index kan geraadpleegd worden op: https://www.agoria.be/. 2.2.2. Verzoek. Elk verzoek om prijsherziening moet per ...

Bestek - FOD Financiën - Belgium.be

https://financien.belgium.be/sites/default/files/NederlandsBestekdef.pdf

1 aug 2018 ... 1 AMCA, Italiëlei 4, 2000 ANTWERPEN. X. X. 31-08-2018 ... De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;. - Het koninklijk besluit van ...

Untitled - FOD Financiën - Belgium.be

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/Ber%20FO%20092016%20van%2029316.pdf

jk Gewest en het innen van penale verkeersboeten (zie verder randnummer 4). II. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG. A. BEVOEGDHEID VAN HET COMITE. 3.

BEDRAGEN EN RENTEVOETEN - FOD Financiën - Belgium.be

https://financien.belgium.be/sites/default/files/Statistieken_SD/D/D.9._nl.pdf

gesyndiceerd (b). 5 000,0. 99,18. 4 000,0. 99,06. 4 000,0. 99,38. 13 000,0. 0,0. 13 000,0. 2016. Bedrag. Rente. Bedrag. Rente. Bedrag. Rente. Bedrag. Rente.

Vlaams Gewest - FOD Financiën - Belgium.be

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/111-toelichting-deel-1-vg-2018.pdf

de premies voor het voorhuwelijkssparen. • de inkomsten ... het bedrag van het bijkomend forfait waarop u recht hebt (zie de tabel hierna). Afstand tussen uw ...

fiscale bemiddelingsdienst - FOD Financiën - Belgium.be

https://financien.belgium.be/sites/default/files/Jaarverslag_Fiscale%20Bemiddienst_NL_2017.pdf

2) de verkeersbelasting, de BIV en het Eurovignet in Vlaanderen en Wallonië, dat ... het fiscaal derdenbeslag verzet met de bedoeling een afbetalingsplan te ...

Bijzonder bestek - FOD Financiën - Belgium.be

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/Brandblussers_NL.pdf

(kantelbare) braadpannen voor rekening van Fedorest. Deze opdracht is ook ... Port Arthurlaan. Oost-Vlaanderen. Gent. St Lievenslaan. Oost-Vlaanderen. Gent.

Wettelijke vertegenwoordiger VZW - FOD Financiën - Belgium.be

https://financien.belgium.be/sites/default/files/Wettelijke_Vertegenwoordiger_VZW_0.pdf

EEN ENTITEIT OPZOEKEN EN EEN UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDE ... categorieën van uiteindelijke begunstigde zijn, zoals beschreven in de statuten van de.

Bestek GestTab - FOD Financiën - Belgium.be

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/Bestek%20GestTab.pdf

16 okt 2015 ... template, kwitantie 257 genoemd, wordt gegenereerd voor de te betalen ... In het huidige voorbeeld moet er dus een verdere detaillering ...

275.1- Toelichting-N-Aj.2016 - FOD Financiën - Belgium.be

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/121-275-1-toelichting-2016.pdf

overeenkomstig de geldende posttarieven. ... enigerlei vennootschap die in België haar maatschappe- ... die aanvangen vanaf 1.1.2016, de vennootschap die.

Deposito- en Consignatiekas - FOD Financiën - Belgium.be

https://www.2016.jaarverslag.financien.belgium.be/sites/default/files/content/download/files/verslag2016_deposito-consignatiekas.pdf

31 dec 2016 ... binnendienstconsignaties en van de slapende rekeningen. ... voor de burger om via MyMinFin opzoekingen te verrichten op naam van derden.

FAQ: UBO-register Inhoudsopgave - FOD Financiën - Belgium.be

https://financien.belgium.be/sites/default/files/20190213_FAQ_NL_UBO.pdf

13 feb 2019 ... De trustee of fiduciebeheerder in België is gevestigd, gedomicilieerd of er ... informatieplichtige: kopie van de identiteitskaart/ paspoort, statuut ...

Depositokas DefBesteknl - FOD Financiën - Belgium.be

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/Depositokas%20DefBesteknl_errata_2.pdf

De wet van 24 juli 2008, Hoofdstuk V: De slapende rekeningen, safes en ... De aanbestedende overheid zal zelf de inlichtingen of documenten opvragen die ...

Wijs op reis - FOD Financiën - Belgium.be

https://financien.belgium.be/sites/default/files/Customs/NL/2016-04-27-Wijs_op_reis_A5_NL.pdf

... een luchthaven binnen de Europese Unie, dan zal u op deze transfer- luchthavenalleen de goederen moeten aangeven die u in uw handbagage meeneemt.

Bestuursplan FOD Financiën 2017 - Belgium.be

https://financien.belgium.be/sites/default/files/Bestuursplan-2017-nl.pdf

24 jan 2017 ... immobiliënkantoren via Cadastrefinder), maar niet door de burger. De kadastrale uittreksels, officiële en voor echt verklaarde documenten met ...

Urbain Gebruikershandleiding - FOD Financiën - Belgium.be

https://financien.belgium.be/sites/default/files/gebruikershandleiding_Urbain_NL.pdf

Authenticatie met behulp van de eID . ... de plans weer die door de architecten in My Minfin Pro zijn ingevoerd en nog niet werden gekoppeld aan.

Déclaration IPP 2016 - FOD Financiën - Belgium.be

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/2016-04-26-persconferentie-tow.pdf

26 april 2016 ... Behandeling van de aangiften. • De aangifte 2016. • Steeds minder papier. • Nieuwigheden Tax-on-web. • Termijnen indiening van de aangifte.

errata_bestek banden - FOD Financiën - Belgium.be

https://financien.belgium.be/sites/default/files/ERRATA_BESTEK%20BANDEN.pdf

27 mei 2016 ... p/b/4 met nieuwe velg nieuw ventiel Opel Zafira) (80 x verwis p/b/4 met nieuwe ... Veurne. Penitentiair Landbouwcentrum van Ruiselede.

voorbereiding van de aangifte in de ... - FOD Financiën - Belgium.be

https://financien.belgium.be/sites/default/files/2016-0423-1Nbijl1_ok.pdf

In vak I van uw aangifte vindt u het rekeningnummer (IBAN) en de ... h) Achterstallen van onder f bedoelde pensioenen, renten, enz.: 1212-49 .

Brochure Belcotax On Web 2011 - FOD Financiën - Belgium.be

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/161-belcotax-brochure-2018-20190225-nl.pdf

25 feb 2019 ... Staatsblad van 14/06/2007) het gebruik van Belcotax on web verplicht geworden voor alle werkgevers en andere schuldenaars van inkomsten ...

Geïntegreerd Managementplan 2011 - FOD Financiën - Belgium.be

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/management-plan-11-07-25%20NL.pdf

25 juli 2011 ... Aanpassen en uniformiseren van de P&O-processen, vertrekkend vanuit de processen zoals vastgelegd in eHR-Peoplesoft. 3. Mbt. de P&O- ...