graszaadmengsels voor blijvend grasland - WUR E-depot

Aveve. Begrazen/maaien. Milkway Doorzaai. Barenbrug. Begrazen/maaien. D. Milkway Plus ... gras, hebben net als klaver een trage opkomst en ... na kort afgrazen (roodzwenkgras, gazon- grassen ... zaaien: witte klaver voor weiden die ook.

graszaadmengsels voor blijvend grasland - WUR E-depot - Gerelateerde documenten

graszaadmengsels voor blijvend grasland - WUR E-depot

http://edepot.wur.nl/318259

Aveve. Begrazen/maaien. Milkway Doorzaai. Barenbrug. Begrazen/maaien. D. Milkway Plus ... gras, hebben net als klaver een trage opkomst en ... na kort afgrazen (roodzwenkgras, gazon- grassen ... zaaien: witte klaver voor weiden die ook.

Checklist blijvend grasland - Departement Landbouw en Visserij

https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/checklist_bg_versie_2020_-_versie_31012020_0.pdf

31 jan 2020 ... Is mijn perceel blijvend grasland? ▻. Ga naar uw verzamelaanvraag onder www.landbouwvlaanderen.be. ▻. Open Vergroening > Blijvend ...

Grasland voor paarden - WUR E-depot

http://edepot.wur.nl/116851

De tabel 1 geeft de gemiddelde doorschietdata weer van enkele soorten en typen. Met doorschietdatum ... Van Gansberghelaan 115 A – 9820 MERELBEKE.

Grasland voor schapen - WUR E-depot

http://edepot.wur.nl/15622

... gewoon struisgras, duizendblad, zachte ooievaarsbek, gewoon biggekruid. ... van middelen het meest geschikt is (zijn) om de onkruiden te bestrijden. Bedenk ...

3 Grasland en voedergewassen - WUR E-depot

http://edepot.wur.nl/7623

eigenschappen van grassoorten, herinzaaien en doorzaaien van grasland, beweiden met melkkoeien en jongvee ... Het gewas kan worden geoogst als ruwvoer of als krachtvoer. ... onder goede omstandigheden een hoge voederwaardeopbrengst leveren. ... Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 7-3-2013.

grasland voor paarden - Levende Have

https://www.levendehave.nl/sites/default/files/bestanden/Grasland_voor_paarden.pdf

Van Gansberghelaan 115 A – 9820 MERELBEKE. Walter WILLEMS ... De tabel 1 geeft de gemiddelde doorschietdata weer van enkele soorten en typen. Met.

graszaadmengsels 2014 - ILVO

https://pure.ilvo.be/portal/files/3306935/graszaadmengsels_2014.pdf

Aveve. Mixital. Jorion / Philip-Seeds Steeple Plus. Limagrain. Turbo Longo. Spec. ... graszaad worden gemengd in een ... sels worden meestal de graszaad-.

Wisselen: van melkgebit naar blijvend gebit - TandConcept

http://www.tandconcept.be/documents/Wisselen1.pdf

zijn doorgebroken. Ook gesealde kiezen moet je goed poetsen. Extra fluoride ... Tanden poetsen blijft de basis van ... gens een vast patroon (zie tekening).

3 Grasland en voedergewassen

https://maken.wikiwijs.nl/userfiles/179e74f8b027aa767c4b6115e31a56af1f0fc31f.pdf

Bestrijding van onkruid en plagen in grasland . ... Droog = gewoon struisgras, kropaar, duizendblad ... 1 Kweek bestrijden wanneer dit voorkomt in de grasmat.

Onkruidbestrijding in grasland - Nufarm

https://cdn.nufarm.com/wp-content/uploads/sites/37/2018/09/05120100/Folder-2-Loonwerkers-NL.pdf

onkruiden bestrijden is daarom een economische en ook duurzame ... goede maand om akkerdistels te bestrijden en het najaar is geschikt ... Klaverzuring, witte.

pdf bestandHandleiding biotoopstudie grasland

https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Handleiding%20biotoopstudie%20grasland.pdf

De doelen van deze activiteit zijn dat je: o een biotoopstudie uitvoert van een grasland . o de plantenrijkdom bepaalt en enkele abiotische factoren meet binnen ...

Grasland - Usine à Neige

https://www.usineaneige.nl/wp-content/uploads/2018/06/2018-Grasland-familievoorstelling-Usine-a-Neige-NL.pdf

Hongaarse componist György Ligeti in de vorm van een sprookje. In deze vertelling wringt een haas zich in allerlei bochten om te ontsnappen uit een omgeving ...

Het Technisch Vademecum Grasland - Natuur en Bos

https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/technisch_vademecum_grasland.pdf

Er wordt hiervoor graszaad uit- gestrooid van één of enkele soorten gras, bijvoorbeeld Engels raaigras of Rood zwenkgras. Beide soorten zijn inheems, maar de ...

Onkruidbestrijding in grasland - Corteva Agriscience

https://www.corteva.nl/content/dam/dpagco/corteva/eu/nl/nl/products/files/nld/Corteva%20Agriscience%20Brochure%20Grasland.pdf

Veldkers, kleine/Springkruid. SS. SS. SS. MR. SS. S. Weegbree, grote. MR. MR. R. MR. S. S. Weegbree, smalle. MR. MR. R. MR. S. S. Wikke, voeder-. S. MR.

Automatische grasland monitoring - De Vlaamse ScriptieBank

https://www.scriptiebank.be/sites/default/files/thesis/2018-09/Moeneclaey_2018.pdf

Ook zit hier een drie-assige gyroscoop (x, y en z) ingebouwd die corrigeert bij het slingeren (rotatie om ... Zeer gevoelig voor externe invloeden zoals GSM, GSM.

Ameisen als Schlüsseltiergruppe in einem Grasland - Universität ...

https://goedoc.uni-goettingen.de/goescholar/bitstream/handle/1/3192/platner.pdf?sequence=1

Titelbild: Mögliche Wechselwirkungen zwischen Mikroklima, Ameisen, Boden, ... O.F.R. van Tongeren (Hrsg.): Data Analysis in community and landscape.

praktijkgids landbouw en natuur module rundvee, grasland en ...

https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/praktijkgids-natuur-rundgrasvoed-landschapselementen.pdf

10 dec 2012 ... cermen rond fruitboomgaarden kunnen helpen vermijden dat takken ... Neem de afstandsregels van het Veldwetboek ter hand. ... kanten is belangrijk omdat het erosie remt en de hinder van overhangende takken tegengaat.

Het grondwateronderzoek voor de ... - WUR E-depot

https://edepot.wur.nl/386829

de Ganges en de Brahmaputra (afb. 1). ... en chloridegehalte van het rivierwater te Khulna; afvoer van de Gorai rivier ... meetpunten gebaseerd geeft deze kaart.

Duurmelken voor - WUR E-depot

https://edepot.wur.nl/494802

... trammelant op het bedrijf. Duurmelken voor minder trammelant. TEKST GRIETJE DE VRIES. MANAGEMENT DUURMELKEN. 28 veeteelt JUNI 1/2 2019 ...

60e Beschrijvende Rassenlijst voor ... - WUR E-depot

https://edepot.wur.nl/335546

Regina. - Natasja. - Hera. - Ariane. - Saskia. - Berber. Stro-opbrengst. 99. 100. 95. 95 ... type vereist, zonder dat de aardappel week wordt in de kook. Dit gaat ...

voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de ... - WUR E-depot

https://edepot.wur.nl/346562

Termen uit het weerbericht ... Consulentschap in Algemene Dienst voor Proefstation voor de Akkerbouw en Groen- ... regionale bodemkundige specialisten en.

WERELDBOSSTATISTIEK') Inleiding. Voor een ... - WUR E-depot

https://edepot.wur.nl/271586

is veel hoger in Rusland en N. Amerika, op het Zuidelijk halfrond daar- entegen veel ... Verdeling van de oppervlakte bos naar werelddeel. I. Bosoppervlakte.

Kansen voor foliestal - WUR E-depot

http://edepot.wur.nl/113800

dak weert een schaduwdoek zonnestralen. Als alternatief voor de luchtkussenisolatie kan. ID Agro een serrestal voor varkens ook isoleren met glaswol.

zes innovaties voor de aardappelteelt - WUR E-depot

https://edepot.wur.nl/401196

Vers van de boerderij. Jos Franken teelt samen met zijn kinde- ren Dirk, Ann en Leen aardappelen, vollegrondsgroenten en graszoden in Postel. Destijds begon ...

Beleid voor ecosysteemdiensten - WUR E-depot

http://edepot.wur.nl/258635

Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. Wageningen, mei 2013. Beleid voor ecosysteemdiensten. Een vergelijking tussen verschillende EU- staten.

Opsnoeien voor kwaliteitshout - WUR E-depot

http://edepot.wur.nl/410825

Gijs van de Sande ... beheer is in handen van Staro Natuur en Buitengebied. In deze bossen ... neer op een nabij gelegen camping om het bezoek aan het ...

Eiwitwaardering voor herkauwers - WUR E-depot

http://edepot.wur.nl/336206

stoffen. Voor het berekenen van de verzadigingswaarde van individuele ... In deze studie (Moens, 2002) werd de voorspelkracht van de voeropna- memodule ...

Algenteeltsystemen voor de tuinbouw - WUR E-depot

http://edepot.wur.nl/249619

14 dec 2012 ... Eenheid. Capaciteit meng rad. 10.5 m3/h. Circulatie tijd algen in vijver. 53 s. Snelheid algen in vijver. 0.39 m/s. Maximaal elektriciteitsverbruik.

handboek voor de akkerbouw - WUR E-depot

http://edepot.wur.nl/359592

o.w.g. — drogestofgehalte — zetmeelgeahlte — soortelijk gewicht. 55. o.w.g. — ... Algemeen. 4. SOORTELIJKE GEWICHTEN OF VOLUME-GEWICHTEN.

metaforen1 voor de wildernis - WUR E-depot

http://edepot.wur.nl/212241

Watt nam dus waar dat verjonging van bomen, waaronder de eik, plaatsvindt met begrazing. ... Het kromme eikenhout werd tezamen met de rechte stammen ...

De positieflijst: wat betekent dit voor de ... - WUR E-depot

https://edepot.wur.nl/301471

1 jan 2020 ... redenen ongeschikt om te houden als huisdier. Voor de dieren op de rode lijst ... Suikereekhoorn, Tayra, Utahprairiehond, Vos,. Vosmangoest ...

Homogeniteit als uitgangspunt voor ... - WUR E-depot

http://edepot.wur.nl/162130

Relatieve spreidingsmaat t.o.v. gemiddelde: x s. %VC = Hierin is VC% de variatiecoëfficiënt, s de standaarddeviatie en x het gemiddelde van de resultaten.

Natriumbicarbonaat voor groei en we - WUR E-depot

https://edepot.wur.nl/312710

3 dec 2012 ... Wereldspeler Solvay produceert natriumbicarbonaat voor de mengvoeder- industrie. ... bicarbonaat in een dosering van 1 pro- cent of 200 ...

Voeders voor vleeskippen - WUR E-depot

https://edepot.wur.nl/331407

voeders. Hierdoor beschikt Spoormans over een niet te onderschatten ... plete lijn van voeders, vanaf de opfok van ... Daarna waren Huys Voeders (1 jaar) en.

PERSPECTIEVEN VOOR DE LAAGMOLECULAIRE ... - WUR E-depot

http://edepot.wur.nl/265986

cylglycerol in een molecuul glycerol en drie carbonzuren doorgaans vet- ... De werking van THC als slaapmiddel is niet anders dan van de bestaande hypnotica ...

juridische instrumenten voor de ... - WUR E-depot

http://edepot.wur.nl/238122

Gileppe, Eupen, Nisramont en Ry de Rome benut. In 2003 is de watervoorraad voor ca 50% ... o “Buienradar” voor verwachte droogte obv. Remote Sensing en ...