Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende ... - Wegcode

of met een verkeersbord B5 (stop) komt. B1. B5 b) wanneer hij uit een aardeweg of een pad op een openbare weg met een rijbaan komt. 12.3.2. (Opgeheven).

Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende ... - Wegcode - Gerelateerde documenten

Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende ... - Wegcode

https://wegcode.be/download/Verkeersreglement.pdf

of met een verkeersbord B5 (stop) komt. B1. B5 b) wanneer hij uit een aardeweg of een pad op een openbare weg met een rijbaan komt. 12.3.2. (Opgeheven).

Koninklijk besluit van 05 december 1990 betreffende ...

https://ng3.economie.fgov.be/NI/metrology/showole_nl.asp?cParam=3580A

Artikel 1. § 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder "diepvriesproducten": de voor menselijke voeding bestemde producten: - die een speciaal ...

Koninklijk besluit van 5 december 1990 betreffende ...

https://www.evamoensconsult.be/sites/default/files/2018-12/KB_diepvries_0.pdf

26 jan 1991 ... betreffende diepvriesproducten. (Stbl. 26. ... Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder “diepvriesproducten”: de voor menselijke.

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING VAN ...

https://besluiten.onroerenderfgoed.be/besluiten/2960/bestanden/8199

Creosoteer inrichting RTT-Belgacom als monument. - Creosoteerwerf als dorpsgezicht. DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, GEZIN EN WELZIJN.

BESLUIT VAN DE VLAAMSE EXECUTIEVE HOUDENDE ...

https://besluiten.onroerenderfgoed.be/besluiten/2162/bestanden/6674

8 juni 1986 ... N. V. "Brouwerij de la Chasse Royale", Steenweg op Waver, 1140, 1160 Brussel. 3. ... Nuesell Simonne, Berchemboslaan, 20, 2600 Berchem.

Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling v - WBE

http://www.wbe.be/wp-content/uploads/coordinatie-jachtwetgeving-03092009.ashx-WBE.pdf

1° Minister: de Vlaamse minister bevoegd voor de jacht;. 2° [Agentschap: het Agentschap voor Natuur en Bos] (BVR 7 maart 2008, art. 237, 1°);.

Evaluatie van de toepassing van het decreet en besluit houdende ...

https://jongerenwelzijn.be/assets/docs/publicaties/pleegzorg/evaluatierapport_pleegzorg.pdf

Jongerenwelzijn liep met de diensten voor pleegzorg, Pleegzorg Vlaanderen ... pleegzorg die vergund is voor de provincie Vlaams-Brabant, strekt zich uit tot het ...

Besluit van de administrateur-generaal houdende vaststelling van ...

https://besluiten.onroerenderfgoed.be/besluiten/5821/bestanden/16106

123 Jabbeke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1401. 124 Kalmthout. ... Hoeve ”Het Pannenhuis”. Groenestraat 76. (29868.35 186280.6). R 16047.

Besluit van provinciale staten van Zeeland houdende vaststelling ...

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2018-8037.pdf

6 nov 2018 ... Het gehele Omgevingsplan houdt zijn betekenis voor het provinciale ... is bekendgemaakt in de Staatscourant, de PZC en de huis-aan-huis.

ministerieel besluit van 2 april 1980 houdende vaststelling van het ...

https://www.civilsecurity.be/sites/default/files/1980-04-02mb_iii-iii_uitgaanstenue.pdf

2 april 1980 ... Het kenteken van de brandweer bestaat uit een helm, waarachter twee ... De bijzondere kentekens voor de graden worden bepaald in de ...

Koninklijk besluit

https://odnature.naturalsciences.be/downloads/mumm/human_activities/KB%20MRP%20finaal_BS_incl%202%20addenda%20and%204%20annexes_nl.pdf

bied Westhinder, waarvan de coördinaten de volgende zijn (in projectie. WGS 84); ... 11° Flux de trafic entre Ostende et Zeebruges, au sud du Wenduine- bank;.

koninklijk besluit nr

https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/sites/default/files/documents/paritaire_commissie_voor_de_niet-conventionele_praktijken-fr/19093554_fr.pdf

28 jan 2014 ... chiropracteur, délivré par une mutualité Belge. Cette liste n'est pas limitative. 86.210. • opi van diploma of certificaat in de chiropra ie afgeleverd ...

Koninklijk Besluit - Internetconsultatie

https://www.internetconsultatie.nl/ontwerpbesluithoudenvandieren/document/90

(Zadenmot, Indische meelmot). Pyralis farinalis. (Meelmot). Calliphoridae. (Vleesvlieg). Apis mellifica. (Honingbij). Tenebrio molitor (Meeltor). Chironomidae.

koninklijk besluit nr - Overlegorganen

https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/sites/default/files/documents/paritaire_commissie_voor_de_niet-conventionele_praktijken/19097346.pdf

20 maart 2014 ... Le chiropracteur n'intervient pas dans les actes suivants : - les interventions chirurgicales, obstétricales et gynécologiques. - la prescription de ...

Adviesaanvraag m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot ...

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/sites/privacycommission/files/documents/advies_78_2018_0.pdf

5 sep 2018 ... en het e-Deposit systeem, zoals bedoeld in artikel 10 van het Koninklijk ... brieven bij de conclusies, memories en stukken die via DPA-Deposit ...

koninklijk besluit nr - Santé Publique

https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/sites/default/files/documents/2016-03_cfpp-frpb_tlm-mlt.pdf

medisch laboratorium technoloog. CFPP/2016/AVIS-3 ... 'medische laboratoriumtechnologie'. Toelichting: De beschrijving voor het beroep wordt gewijzigd.

KONINKLIJK BESLUIT VAN 30 MAART 1967

https://www.lju.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/Bedrijfsvoorheffing.pdf

SYNOPTISCHE TABELLEN. Bedrijfsvoorheffing op vakantiegeld. Versie 18/12/2017. VAKANTIEJAAR. BEDRIJFSVOORHEFFINGS-. PERCENTAGE. BEDRAG ...

koninklijk besluit betreffende de inkomensvervangende ...

https://handicap.belgium.be/docs/nl/wetgeving-tegemoetkomingen.pdf

De in artikel 1 bedoelde tegemoetkomingen kunnen enkel toegekend worden indien het bedrag van het inkomen van de persoon met een handicap en het bedrag ...

KONINKLIJK BESLUIT van 29 AUGUSTUS 1997 betreffende de ...

http://www.tbuskruid.be/ned/bibliotheek/wetgeving/wet_notificatiedossier.pdf

29 aug 1997 ... Duivelsdrek. Ase fétide. Ficus carica L. Vijgenboom. Figuier. Filipendula ulmaria (L.) Maxim. (*). Moerasspirea (Geitenbaard). Reine-des-prés ...

Koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de ...

https://www.corporategovernancecommittee.be/sites/default/files/generated/files/legal/registre_ubo_ar_30_juillet_2018_ok.pdf

30 juli 2018 ... tiseerde wijze gebeuren (via de MyMinfin-applicatie voor diegenen die ... ″slapende rekeningen″, de Centrale voor Kredieten aan ...

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het ... - Zorgtrajecten

https://www.zorgtraject.be/FR/Bibliotheque/pdf/BESLUIT%20HULPMIDDELEN%20N%2033%20-%201%20juin%202014%20-%20assurance.pdf

http://www.riziv.fgov.be. Une version ... de afkorting “ZTN” heeft vermeld. L'intervention ... educatie en zelfzorg» of de afkorting «programma EZ». L'intervention ...

Koninklijk besluit van 22 mei 2019 tot vaststelling van de ... - Besafe

https://www.besafe.be/sites/default/files/2019-06/ar_picto_police-22-05-2019.pdf

4 juni 2019 ... Omdat het gebruik van camera's door de politie uit het ... Le dessin central de la caméra tel qu'on le connaît est également conservé afin de ...

Koninklijk besluit van 15 mei 2003 betreffende de bescherming van ...

https://www.vlaanderen.be/sites/default/files/documents/kb_15-5-2003_bescherm-vark.pdf

15 mei 2003 ... Pour l'application du présent arrêté il convient d'entendre par : 1. Varken : een varken van ongeacht welke leeftijd, dat wordt gehouden voor de ...

KONINKLIJK BESLUIT van 29 AUGUSTUS 1997 - Health Belgium

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/kb_29_08_1997_nl.pdf

29 aug 1997 ... Struikmargriet. Arisaema spp. o.a. Drakeraap. e.a. Navet indien. Aristolochia serpentaria L. Virginische slangenwortel Vipérine de Virginie.

Koninklijk besluit van 14 november 2003 ... - Eva Moens Consult

https://www.evamoensconsult.be/sites/default/files/2019-09/KB_autocontrole.pdf

6 sep 2019 ... https://www.warenwetgeving.be/nl/extranet/document/881/nl ... Deze gidsen zullen goedgekeurd kunnen worden door het FAVV op basis van ...

Toelichting bij het koninklijk besluit van 11 mei 2004 - Vlaams Huis ...

https://www.vlaamshuisvoorverkeersveiligheid.be/rijopleiding/2016-06-modaliteiten.pdf

5 juli 2016 ... ... aansprakelijkheid (BVBA), coöperatieve vennootschappen (CBA of ... computer moet toegankelijk zijn tijdens de openingsuren van de ...

Reglement gevoegd bij het Koninklijk besluit van 14 april 1977

https://ng3.economie.fgov.be/NI/metrology/showole_nl.asp?cParam=7322

becijferd per meter, decimeter, centimeter of millimeter, zonder aanduiding ... a en b coëfficiënten zijn die voor elke nauwkeurigheidsklasse in de volgende tabel ...

koninklijk besluit van 9 januari 2018 betreffende de biobanken - FAGG

https://www.fagg.be/sites/default/files/content/kb_ar_2018-02-05.pdf

5 feb 2018 ... de matériel corporel humain destiné à des applications médicales ... Belgisch Staatsblad van 3 februari 2017) door de vzw « Radio Activity » ...

Op 20 juni 2013 is het koninklijk besluit van 28 mei 2013 ... - Info Salar

https://info.salar.be/Document/gX0iXUroX0OmP7D1vebQ7g

25 juni 2013 ... pensioen al betaald werd bij aanvang van de activiteit. Naast de ... Onbeperkt bijverdienen vanaf 65 jaar na een loopbaan van 42 jaar.

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot ...

https://www.lokalediensteneconomie.be/tinymce/04.04.2014%20BVR%20LDE.pdf

2° decreet van 22 november 2013: het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie;. 3° departement: het Departement Werk en ...

Kiwoord december 2015-v2.pdf - Koninklijk Instituut Woluwe

https://www.kiwoluwe.org/sites/default/files/kiwoord/Kiwoord%20december%202015-v2.pdf

1 dec 2015 ... Driemaandelijks Campustijdschrift Koninklijk Instituut Woluwe. Kiwoord ... Monkeys, MUSE, Foo Fighters en Queens of the Stone Age. Ik treed ...

Kiwoord december 2013.pdf - Koninklijk Instituut Woluwe

https://www.kiwoluwe.org/sites/default/files/kiwoord/Kiwoord%20december%202013.pdf

1 dec 2013 ... 8 Een stapje in de wereld. 10 FM Brussel Live met Joke. Ri4. 11 De taalbende. 12 Op stap in onze hoofdstad. 14 Ambieus kerstproject.

KB van 23 DECEMBER 1998 besluit betreffende ... - Health.Belgium

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/ar_23.12.1998_concernant_les_bateliers_kb_van_23.12.1998_over_schippers.pdf

Chentour El Houssaın, Libramont-Chevigny. Dron Yves M.L.V. ... Van Nerum Marc F., Forest. Van Royen ... Avenue de Bouillon 1, 6800 Libramont-Chevigny, tel.

1/6 Gemeenteraad Besluit Zitting van 16 december ... - Stad Turnhout

https://www.turnhout.be/tijdelijke-inname-openbaar-domein-voor-het-uitvoeren-van-bouwwerken-belastingreglement-publicatiedatum-23-december-2019

16 dec 2019 ... Stijnen, schepen; de heer Jan Van Otten, schepen; de heer Luc Op de ... werktuigen, bouwmaterialen, bouwafval, containers,… een deel van ...

1/4 Gemeenteraad Besluit Zitting van 18 december ... - Stad Turnhout

https://www.turnhout.be/retributiereglement-op-het-gebruik-en-of-ontlenen-materialen-van-de-bibliotheek-turnhout---publicatiedatum-12-januari-2018

18 dec 2017 ... Bibliotheek Turnhout. - Goedkeuring. Goedgekeurd. Samenstelling. Aanwezig: de heer Luc Hermans; de heer Eric Vos; de heer Francis Stijnen ...