de Wageningse Methode Antwoorden 8 HOEKEN 1 Hoofdstuk 8 ...

11 a: stompe hoek b: rechte hoek c: inspringende hoek d: scherpe hoek e: stompe hoek f: stompe hoek g: inspringende hoek h: scherpe hoek. 12. 90°. 90°.

de Wageningse Methode Antwoorden 8 HOEKEN 1 Hoofdstuk 8 ... - Gerelateerde documenten

de Wageningse Methode Antwoorden 8 HOEKEN 1 Hoofdstuk 8 ...

https://www.wageningse-methode.nl/methode/het-lesmateriaal/?download_lesmateriaal=1HV%2FH8. Hoeken%2FAntwoorden.pdf

11 a: stompe hoek b: rechte hoek c: inspringende hoek d: scherpe hoek e: stompe hoek f: stompe hoek g: inspringende hoek h: scherpe hoek. 12. 90°. 90°.

de Wageningse Methode Antwoorden H11 MACHTEN 1 Hoofdstuk ...

https://www.wageningse-methode.nl/methode/het-lesmateriaal/?download_lesmateriaal=1HV%2FH11. Machten%2FAntwoorden.pdf

Antwoorden H11 MACHTEN. 1. Hoofdstuk 11 MACHTEN. 11.0 INTRO. 1 a … b 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 2 = 16 stukjes c 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 2 = 64 stukjes. 11.1 OVERAL MACHTEN.

de Wageningse Methode Antwoorden H2 TELLEN 1 Hoofdstuk 2 ...

https://www.wageningse-methode.nl/methode/het-lesmateriaal/?download_lesmateriaal=1HV%2FH2. Tellen%2FAntwoorden.pdf

2.4 VEELVOUDEN EN DELERS. 25 a De even getallen. b Hij vergeet veelvoud 0 mee te tellen. c 300 4×4 = 316 ; 300 9×4 = 336 d 400 = 300 25×4, dus ...

Hoeken en bogen - de Wageningse Methode

https://www.wageningse-methode.nl/methode/het-lesmateriaal/?download_lesmateriaal=2015_456V wiskunde D%2F4. Hoeken en bogen%2F4. Hoeken_en_bogen.pdf

Van een vierhoek is gegeven dat de vier hoeken recht zijn. b Wat voor soort vierhoek is dat? 52. Van een parallellogram is gegeven dat het een rechte hoek heeft ...

4a Hoeken en bogen - de Wageningse Methode

https://www.wageningse-methode.nl/methode/het-lesmateriaal/?download_lesmateriaal=2015_456V wiskunde D%2F4. Hoeken en bogen%2FVW0D_4a Hoeken en bogen oud.pdf

16 Zijn twee vierhoeken met gelijke hoeken gelijkvormig? Driehoeken met gelijke hoeken ... Wat voor soort vierhoek wordt dan door de bissectrices ingesloten?

Hoeken in de ruimte - de Wageningse Methode

http://www.wageningse-methode.nl/hulpmiddelen2/wp-content/uploads/Bovenbouw-HAVO-D-Hoofdstukken-Hx-Hoeken-in-de-Ruimte.pdf

bereken de coördinaten van het snijpunt S van die lijn met W. De afstand van O tot ... punt P ligt op diagonaal BH zó, dat EP loodrecht op BH staat. Zeg dat de ribben ... vormen ze een rechthoek waarvan je de oppervlakte ook gemakkelijk kunt ...

De Wageningse Methode Zelftoets 8 HOEKEN Naam: Klas:

https://www.wageningse-methode.nl/methode/het-lesmateriaal/?download_lesmateriaal=1HV%2FH8. Hoeken%2FZelftoets.pdf

Van een andere veelhoek is de hoekensom 5400°. b Hoeveel hoeken heeft deze veelhoek? ... Hieronder is een regelmatige vijfhoek ABCDE getekend.

de Wageningse Methode Antwoorden H15 GELIJKVORMIGHEID ...

https://www.wageningse-methode.nl/methode/het-lesmateriaal/?download_lesmateriaal=2V%2FH15. Gelijkvormigheid%2FAntwoorden.pdf

Antwoorden H15 GELIJKVORMIGHEID VWO 1. Hoofdstuk 15 GELIJKVORMIGHEID VWO. 15.1 Vergroten en verkleinen. 1 a b c 9 driehoekjes, zie plaatje:.

de Wageningse Methode Antwoorden H10 AFSTANDEN 1 ...

https://www.wageningse-methode.nl/methode/het-lesmateriaal/?download_lesmateriaal=1HV%2FH10. Afstanden%2FAntwoorden.pdf

e M ligt op de deellijn van hoek BAC, dus even ver van de zijden AB en AC. 33 a Het is het snijpunt M van de deellijnen, zie plaatje. b Zie onderdeel a. Om de ...

de Wageningse Methode Antwoorden H17 PYTHAGORAS VWO 1 ...

https://www.wageningse-methode.nl/methode/het-lesmateriaal/?download_lesmateriaal=2V%2FH17. Pythagoras%2FAntwoorden.pdf

12 mei 2013 ... b Oppervlakte blauw is 10.000 : 2 = 5000 cm2. 3. A: 2 ... van een rechthoekige driehoek met ... e Een vierkant met oppervlakte 25 heeft zijden.

de Wageningse Methode Antwoorden H13 SYMMETRIE HAVO 1 ...

https://www.wageningse-methode.nl/methode/het-lesmateriaal/?download_lesmateriaal=2H%2FH13. Symmetrie%2FAntwoorden.pdf

13 a 0, 1 of 3 symmetrieassen b Gelijkbenige driehoek. 14 a 4 spiegelassen b 2 spiegelassen c 2 spiegelassen d 0 spiegelassen e 1 spiegelas f 0 spiegelassen.

de Wageningse Methode Antwoorden H17 PYTHAGORAS HAVO 1 ...

https://www.wageningse-methode.nl/methode/het-lesmateriaal/?download_lesmateriaal=2H%2FH17. Pythagoras%2FAntwoorden.pdf

12 mei 2013 ... b Voor elke zijde geldt dat het de schuine zijde van een rechthoekige driehoek met rechthoekszijden van 3 en 4 cm is. Dus alle vier de zijden ...

HOOFDSTUK 16 Haakjes pilot - de Wageningse Methode

http://www.wageningse-methode.nl/methode/het-lesmateriaal/?download_lesmateriaal=2H%2FH16. Haakjes pilot%2FH16_haakjes_pilot.pdf

4. 16.2 De distributiewet. 5. 16.3 Tegengestelde. 10. 16.4 Producten van tweetermen. 17. 16.5 Vergelijkingen oplossen. 22. 16.6 Merkwaardige producten. 25.

Iteratie - de Wageningse Methode

http://www.wageningse-methode.nl/methode/het-lesmateriaal/?download_lesmateriaal=2015_456V wiskunde D%2F3. Discrete dynamische modellen%2F3. Discrete dynamische modellen_nieuw.pdf

15 okt 2018 ... Het hoofdstuk behoort tot de stof van het vak 456 vwo wiskunde d. In dit boek ... c Voer twee rijen in op je GR: de rij met een directe formule.

De sinusfunctie - de Wageningse Methode

https://www.wageningse-methode.nl/methode/het-lesmateriaal/?download_lesmateriaal=2015_6V wiskunde A%2FH15. Examentraining%2Fboek-lj6-va-dl2.pdf

De grafiek van de sinusfunctie staat hierboven. Je hebt hem in opgave 17 geschetst. Bekijk ook de applet 'sin en cos in de eenheidscirkel'. De sinus-functie is ...

Vectoren - de Wageningse Methode

https://www.wageningse-methode.nl/methode/het-lesmateriaal/?download_lesmateriaal=2015_45H wiskunde D%2F0. Meetkunde 2017%2FHoofdstuk 3. Meetkunde met vectoren.pdf

Hoe je het snijpunt van twee lijnen berekent als beide in een vergelijking gegeven zijn, heb ... Een recht blok met een grondvlak van 2 bij 2 is schuin afgezaagd.

Differentiaalvergelijkingen - de Wageningse Methode

https://www.wageningse-methode.nl/methode/het-lesmateriaal/?download_lesmateriaal=2015_456V wiskunde D%2F7. Continue dynamische modellen%2FContinue dynamische modellen.pdf

15 nov 2018 ... Het buigpunt bij een logistische groeifunctie ligt half zo hoog als het verzadigingsniveau. Logistische groei bij de differentiaalvergelijking d .

kransen - de Wageningse Methode

https://www.wageningse-methode.nl/m/Lessuggesties/Kransen/Lessuggestie.pdf

* Welke regelmatige veelhoeken zijn het? e2.Leg uit waarom maar drie verschillende kransen-zonder-gat bestaan. f. Zoek een of meer kransen-met-3 ...

Differentiëren - de Wageningse Methode

https://www.wageningse-methode.nl/methode/het-lesmateriaal/?download_lesmateriaal=2015_6V wiskunde A%2FH15. Examentraining%2F6va_h15.pdf

bepaalde vorm waarin het spel gespeeld kan worden. Op het lot ... Vierpotige dieren schakelen bij hogere snelheid over van draf naar galop. ... “klein” zal zijn.

Baanversnelling - de Wageningse Methode

https://www.wageningse-methode.nl/m/2015_6V%20wiskunde%20B/H00.%20Boeken/baanversnelling.pdf

b Bereken voor welke de baansnelheid minimaal is. c Geef een formule voor de afgeleide van de baansnelheid en controleer hiermee je antwoord op het ...

Combinatoriek - de Wageningse Methode

http://www.wageningse-methode.nl/download/wdvwo.pdf

12 sep 2007 ... Teken een bijbehorend wegendiagram. b. Op hoeveel manieren kan Fineke zich kleden? Page 6. Combinatoriek. 4.

De inhoud van een piramide - de Wageningse Methode

https://www.wageningse-methode.nl/methode/het-lesmateriaal/?download_lesmateriaal=2015_45H wiskunde D%2F0. Meetkunde 2017%2FHoofdstuk 1. Inhouden.pdf

b Hebben de cilindermantels dezelfde oppervlakte? (De mantel van een cilinder is het gebogen deel.) Hoe groot is die oppervlakte exact? 32. We zagen de balk ...

Wiskunde D Kans - de Wageningse Methode

http://www.wageningse-methode.nl/download/Kans1.havo4.2008.pdf

10 Op de Grafische Rekenmachine kun je ook toevalsgetal- len genereren. ... dus mogelijk dat Frank een van de albums of zelfs beide albums al heeft. a.

21.2 Omtrek en oppervlakte - de Wageningse Methode

http://www.wageningse-methode.nl/methode/het-lesmateriaal/?download_lesmateriaal=2H%2FH21. Oppervlakte pilot%2FH21_Oppervlakte_pilot.pdf

a Weet je nog hoe je een oppervlakte van een rechthoek kan berekenen? b Hoeberekenjedezijdevaneenvierkantalsjedeoppervlakte kent? De snelweg tussen ...

Toegepaste analyse - de Wageningse Methode

http://www.wageningse-methode.nl/hulpmiddelen2/wp-content/uploads/Bovenbouw-HAVO-D-Hoofdstukken-Hx-Toegepaste-Analyse.pdf

Bereken de exacte coördinaten van het buigpunt van de grafiek en geef een vergelijking van de buigraaklijn. 9 Gegeven zijn de functies f en g met: f(x) = e. -1x.

Inverse functies - de Wageningse Methode

http://www.wageningse-methode.nl/NWM2015/proefkatern_boek-lj4-vb-dl1_25-1-2015.pdf

d De grafiek heeft een horizontale en een verticale asymptoot. Welke lijnen zijn dat? De grafiek van ontstaat uit de standaardhyperbool door schuiven en ...

1 Combinatoriek en Rekenregels - de Wageningse Methode

https://www.wageningse-methode.nl/methode/het-lesmateriaal/?download_lesmateriaal=2015_456V wiskunde D%2F1. Combinatoriek en Rekenregels%2F1. Combinatoriek en rekenregels.pdf

b Hoeveel rijtjes zijn er mogelijk? Bij telproblemen - ook wel combinatoriek genoemd - moet je nauwkeurig en systematisch werken om het spoor niet bijster te.

De Wageningse Methode Zelftoets 21 Oppervlakte

https://www.wageningse-methode.nl/methode/het-lesmateriaal/?download_lesmateriaal=2V%2FH21. Oppervlakte%2FZelftoets.pdf

van het trapezium is 6. Bereken de oppervlakte van driehoek ACD. 3. Van de Z-figuur hieronder staan de maten van alle zijden in de ...

Analytische meetkunde - de Wageningse Methode

http://www.wageningse-methode.nl/hulpmiddelen2/wp-content/uploads/Bovenbouw-VWO-D-Hx-Analytische-meetkunde-Hoofdstuk1.pdf

In een assenstelsel hebben meetkundige begrippen zoals 'punt', 'rechte lijn', ... Voor welke waarden van a, b en c gaat de lijn ax by = c door de oorsprong? b.

wiskunde D Zwaartepunten - de Wageningse Methode

http://www.wageningse-methode.nl/download/Zwaartepunten.pdf

Verdeel de gelijkzijdige driehoek in negen even grote ge- lijkzijdige driehoeken. 9 Op welke hoogte zit het zwaartepunt? Met andere woor- den; wat is de ...

Normale verdelingen - de Wageningse Methode

https://www.wageningse-methode.nl/methode/het-lesmateriaal/?download_lesmateriaal=456V wiskunde D%2F6. Binomiale en normale verdelingen%2FHoofdstuk deel normaal.pdf

De standaard normale verdeling is de normale ver- deling met gemiddelde 0 en standaardafwijking 1. Op het Duitse 10-markbiljet staat de beeltenis van C.F..

Rekenen met breuken. - de Wageningse Methode

http://www.wageningse-methode.nl/methode/het-lesmateriaal/?download_lesmateriaal=2H%2FH14. Vergelijkingen pilot%2FH_14_Vergelijkingen_pilot.pdf

De getallen bepalen waarvoor de vergelij- king juist is, noemen we: de vergelijking oplossen. Dit hoofdstuk gaat over het oplossen van vergelijkingen.

De wetten van Kepler - de Wageningse Methode

https://www.wageningse-methode.nl/methode/het-lesmateriaal/?download_lesmateriaal=456V wiskunde D%2F12. Keuze Wetten van Kepler%2FDe wetten van Kepler.pdf

per tijdseenheid wordt uitgeveegd door de voerstraal van een planeet vanuit de Zon, is constant. De eerste en de tweede wet publiceerde hij in Astronomia ...

Normale verdeling - de Wageningse Methode

http://www.wageningse-methode.nl/download/Kansrekening2.pdf

Bij vraagstukken over de normale verdeling draait alles om vier grootheden: het gemiddelde µ, de standaard- afwijking σ, een percentage p en een waarde x. (p is ...