Vectoren en meetkunde - de Wageningse Methode

stompe hoek γ met sin γ ≈ 0,9182. In dat geval ligt C op plaats 1. Welke stompe hoek? 9 Bereken de andere zijden en hoeken van driehoek ABC.

Vectoren en meetkunde - de Wageningse Methode - Gerelateerde documenten

Vectoren en meetkunde - de Wageningse Methode

http://www.wageningse-methode.nl/hulpmiddelen2/wp-content/uploads/Bovenbouw-HAVO-D-Hoofdstukken-Hx-Vectoren-en-Meetkunde.pdf

stompe hoek γ met sin γ ≈ 0,9182. In dat geval ligt C op plaats 1. Welke stompe hoek? 9 Bereken de andere zijden en hoeken van driehoek ABC.

Vectoren - de Wageningse Methode

https://www.wageningse-methode.nl/methode/het-lesmateriaal/?download_lesmateriaal=2015_45H wiskunde D%2F0. Meetkunde 2017%2FHoofdstuk 3. Meetkunde met vectoren.pdf

Hoe je het snijpunt van twee lijnen berekent als beide in een vergelijking gegeven zijn, heb ... Een recht blok met een grondvlak van 2 bij 2 is schuin afgezaagd.

Analytische meetkunde - de Wageningse Methode

http://www.wageningse-methode.nl/hulpmiddelen2/wp-content/uploads/Bovenbouw-VWO-D-Hx-Analytische-meetkunde-Hoofdstuk1.pdf

In een assenstelsel hebben meetkundige begrippen zoals 'punt', 'rechte lijn', ... Voor welke waarden van a, b en c gaat de lijn ax by = c door de oorsprong? b.

Meetkunde met complexe getallen - de Wageningse Methode

https://www.wageningse-methode.nl/methode/het-lesmateriaal/?download_lesmateriaal=2015_456V wiskunde D%2F5. Complexe getallen%2FInleiding complexe getallen.pdf

cos(α). Page 27. 5.4 Complex worteltrekken. Inleiding complexe getallen. 25. 39. Laat zien dat die formules volgen uit de verdubbelingsformules uit de ...

Niet-euclidische meetkunde, dictaat - de Wageningse Methode

http://www.wageningse-methode.nl/wordpress-2012-12/wp-content/uploads/2013/02/Niet-euclidische-meetkunde-dictaat.pdf

15 feb 2013 ... Deze worden gebruikt om aan te geven dat een bewijs beëindigd is. Niet-euclidische meetkunde. 2. De elementen van Euclides. Euclides van ...

Differentiëren - de Wageningse Methode

https://www.wageningse-methode.nl/methode/het-lesmateriaal/?download_lesmateriaal=2015_6V wiskunde A%2FH15. Examentraining%2F6va_h15.pdf

bepaalde vorm waarin het spel gespeeld kan worden. Op het lot ... Vierpotige dieren schakelen bij hogere snelheid over van draf naar galop. ... “klein” zal zijn.

Differentiaalvergelijkingen - de Wageningse Methode

https://www.wageningse-methode.nl/methode/het-lesmateriaal/?download_lesmateriaal=2015_456V wiskunde D%2F7. Continue dynamische modellen%2FContinue dynamische modellen.pdf

15 nov 2018 ... Het buigpunt bij een logistische groeifunctie ligt half zo hoog als het verzadigingsniveau. Logistische groei bij de differentiaalvergelijking d .

Iteratie - de Wageningse Methode

http://www.wageningse-methode.nl/methode/het-lesmateriaal/?download_lesmateriaal=2015_456V wiskunde D%2F3. Discrete dynamische modellen%2F3. Discrete dynamische modellen_nieuw.pdf

15 okt 2018 ... Het hoofdstuk behoort tot de stof van het vak 456 vwo wiskunde d. In dit boek ... c Voer twee rijen in op je GR: de rij met een directe formule.

Baanversnelling - de Wageningse Methode

https://www.wageningse-methode.nl/m/2015_6V%20wiskunde%20B/H00.%20Boeken/baanversnelling.pdf

b Bereken voor welke de baansnelheid minimaal is. c Geef een formule voor de afgeleide van de baansnelheid en controleer hiermee je antwoord op het ...

De sinusfunctie - de Wageningse Methode

https://www.wageningse-methode.nl/methode/het-lesmateriaal/?download_lesmateriaal=2015_6V wiskunde A%2FH15. Examentraining%2Fboek-lj6-va-dl2.pdf

De grafiek van de sinusfunctie staat hierboven. Je hebt hem in opgave 17 geschetst. Bekijk ook de applet 'sin en cos in de eenheidscirkel'. De sinus-functie is ...

Combinatoriek - de Wageningse Methode

http://www.wageningse-methode.nl/download/wdvwo.pdf

12 sep 2007 ... Teken een bijbehorend wegendiagram. b. Op hoeveel manieren kan Fineke zich kleden? Page 6. Combinatoriek. 4.

kransen - de Wageningse Methode

https://www.wageningse-methode.nl/m/Lessuggesties/Kransen/Lessuggestie.pdf

* Welke regelmatige veelhoeken zijn het? e2.Leg uit waarom maar drie verschillende kransen-zonder-gat bestaan. f. Zoek een of meer kransen-met-3 ...

De wetten van Kepler - de Wageningse Methode

https://www.wageningse-methode.nl/methode/het-lesmateriaal/?download_lesmateriaal=456V wiskunde D%2F12. Keuze Wetten van Kepler%2FDe wetten van Kepler.pdf

per tijdseenheid wordt uitgeveegd door de voerstraal van een planeet vanuit de Zon, is constant. De eerste en de tweede wet publiceerde hij in Astronomia ...

Normale verdeling - de Wageningse Methode

http://www.wageningse-methode.nl/download/Kansrekening2.pdf

Bij vraagstukken over de normale verdeling draait alles om vier grootheden: het gemiddelde µ, de standaard- afwijking σ, een percentage p en een waarde x. (p is ...

De Wageningse Methode Zelftoets 21 Oppervlakte

https://www.wageningse-methode.nl/methode/het-lesmateriaal/?download_lesmateriaal=2V%2FH21. Oppervlakte%2FZelftoets.pdf

van het trapezium is 6. Bereken de oppervlakte van driehoek ACD. 3. Van de Z-figuur hieronder staan de maten van alle zijden in de ...

Inverse functies - de Wageningse Methode

http://www.wageningse-methode.nl/NWM2015/proefkatern_boek-lj4-vb-dl1_25-1-2015.pdf

d De grafiek heeft een horizontale en een verticale asymptoot. Welke lijnen zijn dat? De grafiek van ontstaat uit de standaardhyperbool door schuiven en ...

1 Combinatoriek en Rekenregels - de Wageningse Methode

https://www.wageningse-methode.nl/methode/het-lesmateriaal/?download_lesmateriaal=2015_456V wiskunde D%2F1. Combinatoriek en Rekenregels%2F1. Combinatoriek en rekenregels.pdf

b Hoeveel rijtjes zijn er mogelijk? Bij telproblemen - ook wel combinatoriek genoemd - moet je nauwkeurig en systematisch werken om het spoor niet bijster te.

De inhoud van een piramide - de Wageningse Methode

https://www.wageningse-methode.nl/methode/het-lesmateriaal/?download_lesmateriaal=2015_45H wiskunde D%2F0. Meetkunde 2017%2FHoofdstuk 1. Inhouden.pdf

b Hebben de cilindermantels dezelfde oppervlakte? (De mantel van een cilinder is het gebogen deel.) Hoe groot is die oppervlakte exact? 32. We zagen de balk ...

de Wageningse Methode Antwoorden H10 AFSTANDEN 1 ...

https://www.wageningse-methode.nl/methode/het-lesmateriaal/?download_lesmateriaal=1HV%2FH10. Afstanden%2FAntwoorden.pdf

e M ligt op de deellijn van hoek BAC, dus even ver van de zijden AB en AC. 33 a Het is het snijpunt M van de deellijnen, zie plaatje. b Zie onderdeel a. Om de ...

wiskunde D Zwaartepunten - de Wageningse Methode

http://www.wageningse-methode.nl/download/Zwaartepunten.pdf

Verdeel de gelijkzijdige driehoek in negen even grote ge- lijkzijdige driehoeken. 9 Op welke hoogte zit het zwaartepunt? Met andere woor- den; wat is de ...

Normale verdelingen - de Wageningse Methode

https://www.wageningse-methode.nl/methode/het-lesmateriaal/?download_lesmateriaal=456V wiskunde D%2F6. Binomiale en normale verdelingen%2FHoofdstuk deel normaal.pdf

De standaard normale verdeling is de normale ver- deling met gemiddelde 0 en standaardafwijking 1. Op het Duitse 10-markbiljet staat de beeltenis van C.F..

4a Hoeken en bogen - de Wageningse Methode

https://www.wageningse-methode.nl/methode/het-lesmateriaal/?download_lesmateriaal=2015_456V wiskunde D%2F4. Hoeken en bogen%2FVW0D_4a Hoeken en bogen oud.pdf

16 Zijn twee vierhoeken met gelijke hoeken gelijkvormig? Driehoeken met gelijke hoeken ... Wat voor soort vierhoek wordt dan door de bissectrices ingesloten?

Hoeken en bogen - de Wageningse Methode

https://www.wageningse-methode.nl/methode/het-lesmateriaal/?download_lesmateriaal=2015_456V wiskunde D%2F4. Hoeken en bogen%2F4. Hoeken_en_bogen.pdf

Van een vierhoek is gegeven dat de vier hoeken recht zijn. b Wat voor soort vierhoek is dat? 52. Van een parallellogram is gegeven dat het een rechte hoek heeft ...

Tekenen in perspectief - de Wageningse Methode

https://www.wageningse-methode.nl/methode/het-lesmateriaal/?download_lesmateriaal=2015_5V wiskunde C%2FH10. Perspectief %28pilot-materiaal%29%2FPerspectief - antwoorden - pilot.pdf

Vraag 1 a) Op de hoogte van de horizon. Ongeveer op de hoogte van de vierde rij ramen van het rechter gebouw. b) Ongeveer 4 etages van 3 meter = 12 meter.

de Wageningse Methode Antwoorden H15 GELIJKVORMIGHEID ...

https://www.wageningse-methode.nl/methode/het-lesmateriaal/?download_lesmateriaal=2V%2FH15. Gelijkvormigheid%2FAntwoorden.pdf

Antwoorden H15 GELIJKVORMIGHEID VWO 1. Hoofdstuk 15 GELIJKVORMIGHEID VWO. 15.1 Vergroten en verkleinen. 1 a b c 9 driehoekjes, zie plaatje:.

Wiskunde D Kans - de Wageningse Methode

http://www.wageningse-methode.nl/download/Kans1.havo4.2008.pdf

10 Op de Grafische Rekenmachine kun je ook toevalsgetal- len genereren. ... dus mogelijk dat Frank een van de albums of zelfs beide albums al heeft. a.

Toegepaste analyse - de Wageningse Methode

http://www.wageningse-methode.nl/hulpmiddelen2/wp-content/uploads/Bovenbouw-HAVO-D-Hoofdstukken-Hx-Toegepaste-Analyse.pdf

Bereken de exacte coördinaten van het buigpunt van de grafiek en geef een vergelijking van de buigraaklijn. 9 Gegeven zijn de functies f en g met: f(x) = e. -1x.

21.2 Omtrek en oppervlakte - de Wageningse Methode

http://www.wageningse-methode.nl/methode/het-lesmateriaal/?download_lesmateriaal=2H%2FH21. Oppervlakte pilot%2FH21_Oppervlakte_pilot.pdf

a Weet je nog hoe je een oppervlakte van een rechthoek kan berekenen? b Hoeberekenjedezijdevaneenvierkantalsjedeoppervlakte kent? De snelweg tussen ...

de Wageningse Methode Antwoorden H17 PYTHAGORAS VWO 1 ...

https://www.wageningse-methode.nl/methode/het-lesmateriaal/?download_lesmateriaal=2V%2FH17. Pythagoras%2FAntwoorden.pdf

12 mei 2013 ... b Oppervlakte blauw is 10.000 : 2 = 5000 cm2. 3. A: 2 ... van een rechthoekige driehoek met ... e Een vierkant met oppervlakte 25 heeft zijden.

Hoeken in de ruimte - de Wageningse Methode

http://www.wageningse-methode.nl/hulpmiddelen2/wp-content/uploads/Bovenbouw-HAVO-D-Hoofdstukken-Hx-Hoeken-in-de-Ruimte.pdf

bereken de coördinaten van het snijpunt S van die lijn met W. De afstand van O tot ... punt P ligt op diagonaal BH zó, dat EP loodrecht op BH staat. Zeg dat de ribben ... vormen ze een rechthoek waarvan je de oppervlakte ook gemakkelijk kunt ...

Rekenen met breuken. - de Wageningse Methode

http://www.wageningse-methode.nl/methode/het-lesmateriaal/?download_lesmateriaal=2H%2FH14. Vergelijkingen pilot%2FH_14_Vergelijkingen_pilot.pdf

De getallen bepalen waarvoor de vergelij- king juist is, noemen we: de vergelijking oplossen. Dit hoofdstuk gaat over het oplossen van vergelijkingen.

2 Ruimtelijke figuren in het plat - de Wageningse Methode

https://www.wageningse-methode.nl/methode/het-lesmateriaal/?download_lesmateriaal=2015_45H wiskunde D%2F0. Meetkunde 2017%2FHoofdstuk 2. Ruimtelijke figuren in het plat.pdf

kruisgewelf. We bekijken een kruisgewelf met een vierkant grondvlak van 6 bij 6 meter. e Welke vorm hebben de horizontale doorsneden van het kruisgewelf?

HOOFDSTUK 16 Haakjes pilot - de Wageningse Methode

http://www.wageningse-methode.nl/methode/het-lesmateriaal/?download_lesmateriaal=2H%2FH16. Haakjes pilot%2FH16_haakjes_pilot.pdf

4. 16.2 De distributiewet. 5. 16.3 Tegengestelde. 10. 16.4 Producten van tweetermen. 17. 16.5 Vergelijkingen oplossen. 22. 16.6 Merkwaardige producten. 25.

kwartetten met exponentiele functies - de Wageningse Methode

https://www.wageningse-methode.nl/m/Lessuggesties/Kwartetten%20met%20Exponenti%C3%ABle%20Functies/lessuggestie.pdf

Het zijn alle exponentiële functies die een hoeveelheid (y) beschrijven in de tijd (x in dagen). Knip de kaartjes uit en leg ze open op tafel. Zoek vervolgens samen ...