Parate kennis wiskunde - Project X 2002

stompe hoek. Gelijkbenige driehoek. Een gelijkbenige driehoek is een driehoek met twee gelijke zijden (en dus ook twee gelijke hoeken). Gelijkzijdige driehoek.

Parate kennis wiskunde - Project X 2002 - Gerelateerde documenten

Parate kennis wiskunde - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Vierdes/PK%20start%20vierdes.pdf

stompe hoek. Gelijkbenige driehoek. Een gelijkbenige driehoek is een driehoek met twee gelijke zijden (en dus ook twee gelijke hoeken). Gelijkzijdige driehoek.

Cursus wiskunde - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Vierdes/Cursus%20Oefeningen%202018%20-%202019.pdf

Tweedegraadsvergelijkingen. • Ongelijkheden. • Vraagstukken en toepassingen. • Ligging van rechten en parabolen. • Extremumvraagstukken. Goniometrie.

PARATE KENNIS CHEMIE 3e JAAR

http://users.telenet.be/wetenschappenosroco/Chemie/PARATE%20KENNIS%20CHEMIE%203e%20JAAR.pdf

INFORMATIE UIT HET PERIODIEK SYSTEEM KUNNEN OPZOEKEN atoomnummer (Z) massagetal (A) elektronegatieve waarde groep & periode. GROEP.

PARATE KENNIS CHEMIE 4e JAAR 1

http://users.telenet.be/wetenschappenosroco/Chemie/PARATE%20KENNIS%20CHEMIE%204e%20JAAR.pdf

EXO- EN ENDOENERGETISCHE REACTIES exo-energetische reactie: reactie waarbij energie vrijkomt endo-energetische reactie: reactie waarbij energie ...

PARATE KENNIS CHEMIE 6de JAAR 1

http://users.telenet.be/wetenschappenosroco/Chemie/PARATE%20KENNIS%20CHEMIE%206de%20JAAR%201.pdf

PRAKTISCHE REGELS VOOR HET BEPALEN VAN HET OXIDATIEGETAL (OG). 1. Het oxidatiegetal van een atoom in een enkelvoudige stof is altijd gelijk aan ...

PARATE KENNIS CHEMIE 5de jaar 1

http://users.telenet.be/wetenschappenosroco/Chemie/PARATE%20KENNIS%20CHEMIE%20%205de%20jaar%201.pdf

Verbindingen met dezelfde brutoformule maar met verschillende structuurformules noemt men structuurisomeren. Ketenisomerie: vb. Plaatsisomerie: vb ...

Uitdagingsoefeningen voor het vak wiskunde - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Vijfdes/Uitdagingsoefeningen.pdf

Bewijs dat voor alle homografische functies het snijpunt van de asymptoten een symmetrie-middelpunt is. Irrationale functies. 7. Los op in : 3. 2.

Cursus wiskunde oefeningen - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Vierdes/Cursus%20Oefeningen%202018%20-%202019.pdf

Ontbinden in factoren (Horner). Ruimtemeetkunde. • Basisbegrippen. • Ligging van rechten en vlakken. • Doorboringen en doorsneden. • Loodrechte stand in de ...

Eindexamen wiskunde A 1-2 havo 2002-I - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/havo/hwa/bestanden/hwa02iopg2.pdf

In 1998 was de gemiddelde hematocrietwaarde 45,9. De hematocrietwaarden uit 1999 zijn verwerkt in onderstaande boxplot. 4p. 6 D Toon aan dat, op grond van ...

Eindexamen wiskunde B 1 havo 2002-I - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/havo/hwb/bestanden/hwb102iopg3.pdf

In een bouwconstructie worden houten balken door verticale krachten belast. De sterkte van zo'n balk hangt dan af van zijn afmetingen en de gebruikte ...

Kansrekenen - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Zesdes/Xtra%20-%20Kansrekenen%20%28opgaven%29.pdf

Leerkracht: Sven Mettepenningen. Kansrekenen. 1. ☆ DHL levert dagelijks heel veel pakjes overal ter lande. Bij het opsturen gebeuren er drie soorten fouten:.

Limieten - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Vijfdes/Cursus%20Diff%20Rek%20-%20H2%20Limieten%20van%20Functies.pdf

dan heeft de functie een verticale asymptoot x a. = . Om de linker en rechterlimieten voor x a. → te berekenen (altijd ∞ of -∞ ) is een tekentabel nodig. • Als ( ).

Determinanten - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Vijfdes/Cursus%20Determinanten.pdf

Stelsels van Cramer a) Definitie. Een stelsel van Cramer is een vierkant stelsel (evenveel vergelijkingen als onbekenden) waarvan de determinant van de ...

Afgeleiden - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Vijfdes/Cursus%20Diff%20Rek%20-%20H3%20Afgeleiden.pdf

Cursus differentiaalrekening - afgeleiden. - 2 -. © S. Mettepenningen. 1) Het begrip afgeleide a) Inleiding. Bij de wielerwedstrijd 'De Waalse Pijl' komen de ...

Statistiek - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Zesdes/Cursus%20Statistiek.pdf

Verklarende (inductieve) statistiek. De verklarende statistiek steunt op de resultaten uit de beschrijvende statistiek en op de kansrekening om op basis van ...

Ruimtemeetkunde - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Zesdes/Cursus%20Ruimtemeetkunde.pdf

Stelling ⑦: Als men door een rechte evenwijdig aan een vlak een ander vlak ... Kiezen we in de ruimte een willekeurig punt O (dat we de oorsprong zullen ...

Matrices - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Vijfdes/Xtra%20-%20Matrices%20%28opgaven%29.pdf

linksdistributiviteit van het product t.o.v. de som van matrices. • gemengde associativiteit van het scalair product. • het neutraal element van het matrixproduct is ...

de cirkel - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Vierdes/VB%204%205u%20cirkel%20%28opgelost%29.pdf

Een rechte door een punt op een cirkel die loodrecht staat op de straal door dat punt is een raaklijn aan die cirkel. Bewijs deze stelling. Theorie. 2. Bereken de ...

Goniometrie - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Vijfdes/Xtra%20-%20Goniometrie%20%28herhaling%20 %20algemene%20sinusfunctie%29%20%28opgaven%29.pdf

☆Zet de volgende functies om naar algemene sinusfuncties (met positieve ... kan men de melatonine-concentratie in het bloed benaderen met de sinusfunctie:.

2) Kegelsneden - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Zesdes/Cursus%20Analytische%20Meetkunde%20%28basiskegelsneden%29.pdf

Parametervergelijking. In oefeningen is het vaak handiger om met een parametervergelijking van een parabool te werken. Je rekent eenvoudig na dat de ...

2) De limiet van een rij - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Vijfdes/Cursus%20Diff%20Rek%20-%20H1%20Rijen.pdf

Recursief voorschrift. Soms kan je bij een rij ook een formule vinden die toelaat een term te berekenen met behulp van één of meer voorgaande termen. Om de ...

Combinatoriek - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Zesdes/Xtra%20-%20Combinatoriek%20%28opgaven%29.pdf

Óscar Romero College. Campus Talen & Exacte Wetenschappen. Vak: Wiskunde. Leerkracht: Sven Mettepenningen. Combinatoriek. 1. ☆ Op welk cijfer eindigt ...

rijen - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Vierdes/Extra%20opgaven%20rijen%20%28opgelost%29.pdf

6. 65 u = en 7. 129 u = o Mogelijkheid 1: expliciet →. 2 1 n n u = . Mogelijkheid 2: recursief → 1. 1. 3 ;. 2. 1 n n u u u. . = = −. Mogelijkheid 3: recursief → 1. 1. 3;.

oplossingen - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Vijfdes/Xtra%20-%20Determinanten%20%28oplossingen%29.pdf

berekenen met de afstandsformule punt-rechte: (. ) 2. 2. , ad bc d OP Q ... 3. Bereken de volgende determinant door verlaging van de orde: 1 2 3 4. 2 3 4 1.

Integraalrekening - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Zesdes/Cursus%20integraalrekening.pdf

In de wiskundige analyse geeft de integraal van een positieve functie een ... Volgende lijst van integralen zal ons een houvast bieden bij het berekenen van ...

fxxx - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Vijfdes/Xtra%20-%20Irrationale%20functies%20%28oplossingen%29.pdf

Bepaal het domein, de nulpunten en het tekenverloop van de functie ( ) 2 1 2 7. f x x x. = - - . 2 1 0. 12 x dom f x x. ∈. ⇔. - ≥ ⇔ ≥. , dus. [. [. 1 2, dom f = ∞ . ( ).

Toets: rijen - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Vierdes/VB%204%205u%20Rijen.pdf

Als je in een rekenkundige rij met verschil v elke term vermenigvuldigt met 5 dan krijg je een nieuwe rekenkundige rij met verschil 5v . 3. 5. Een zeshoekige spiraal ...

Formularium tweedegraadsfuncties - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Vierdes/Form%20twgr.PDF

Formularium tweedegraadsfuncties. Definitie. ( ). 2. f x ax bx c. = . , met , , abc∈R en. 0 a ≠ . Bespreking van de grafiek. Symmetrieas: de rechte met ...

Goniometrische functies - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Vijfdes/Cursus%20Functies%20-%20H4%20Goniometrische%20en%20cyclometrische%20functies.pdf

... hoekgrootte ook nog op een andere manier uitdrukken, namelijk in radialen: dit is de afstand gemeten langs de goniometrische cirkel, vanaf het eenheidspunt.

Telproblemen & kansrekenen - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Zesdes/Cursus%20Telproblemen%20&%20kansrekenen.pdf

Herhalingspermutaties. Analoog aan permutaties gaat het hier om een aantal mogelijke volgordes maar nu zijn er dus een aantal elementen die herhaald worden.

Ruimtemeetkunde – Basisoefeningen - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Zesdes/Ruimtemeetkunde%20basisoefeningen.pdf

Bepaal een parametervergelijking van de rechten p en q : •. 2. 1. x y p ... b) Vorm deze parametervergelijking om tot een cartesische vergelijking. c) Controleer je ...

Grafieken van tweedegraadsfuncties - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Vierdes/VWO%20-%20Parabolen.pdf

2. y x. = wordt verschoven zodanig dat de top verhuist van ( ). 0,0 naar een punt van de eerste bissectrice dat precies 2 verder gelegen is in het eerste kwadrant.

Stelsels oplossen met je GRM - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Vijfdes/Voorschrift%20TI%20opstellen%20%28rref%29.pdf

Stelsels oplossen met je GRM. Voorbeeld: stel het functievoorschrift op van de parabool met als top ( ). 3,4. T - en die door het punt. ( ). 1,12. Q gaat (en die dus ...

Exponentiële functies - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Vijfdes/Xtra%20-%20Exponenti%C3%ABle%20functies%20%28opgaven%29.pdf

Exponentiële functies. 1. ☆ Homer en Apu zetten op 1 januari 2007 elk exact €1000 op een lege rekening. Homer zijn bank biedt de volgende formule aan: elke ...

Algebraïsch rekenen - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Vierdes/Zelfstudie%20algebra%C3%AFsch%20rekenen.pdf

Definitie: We noemen ( ). Q x en ( ). R x respectievelijk het quotiënt en de rest bij Euclidische deling van het deeltal ( ). A x door de deler ( ). D x als en slechts als ...

oefeningen op integraalrekening - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Zesdes/Xtra%20-%20Integralen%20%28pittig%29.pdf

Óscar Romero College. Campus Talen & Exacte Wetenschappen. Vak: Wiskunde. Leerkracht: Sven Mettepenningen. Integralen – pittige oefeningen. 1.