Wiskunde voor 1 havo/vwo

3 okt 2013 ... Teken een stompe hoek met hoekpunt . a. Verdeel ∠ in twee scherpe hoeken. Lukt dit altijd? b. Verdeel ∠ in een stompe ...

Wiskunde voor 1 havo/vwo - Gerelateerde documenten

Wiskunde D voor HAVO

http://www.fi.uu.nl/ctwo/publicaties/MateriaalDomeinenWiskundeD/ToegepasteAnalyse2havo/docs/HAVO%20WiD%20TA2%20periodieke%20functies%20onderwijsmateriaal%20v2.pdf? target=blank%3F target%3Dblank

º optellen van goniometrische functies en verklaringen geven van het resultaat daarvan en resultaten voorspellen. º werken met goniometrische formules, ...

Wiskunde voor 1 havo/vwo

http://www.h2o-boeken.nl/preview/bk-1hv-dl2-studieboek-preview.pdf

3 okt 2013 ... Teken een stompe hoek met hoekpunt . a. Verdeel ∠ in twee scherpe hoeken. Lukt dit altijd? b. Verdeel ∠ in een stompe ...

Telproblemen voor 4 HAVO wiskunde A - Wiskundeleraar

https://www.wiskundeleraar.nl/bestanden/users/2015-2016/havo%204%20wiskunde%20A/Extra/Telproblemen%20voor%204%20HAVO%20wiskunde%20A.pdf

Ik bespreek hier een aantal telproblemen. Ik zal steeds proberen zoveel mogelijk aandacht te besteden aan de vraag hoe je de opgave aan moet pakken, welk ...

Opstroommodules van vmbo naar havo voor het ... - Wiskunde Trainer

http://www.wiskundetrainer.nl/Bovenbouw_files/opstroom%20vmbo%20havo.pdf

In blok 3 komen de lineaire en kwadratische vergelijkingen en ongelijkheden aan bod. Je kunt deze vergelijkingen oplossen als je een aantal denkstappen kunt ...

wiskunde b havo - Examenblad

https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2019-wiskunde-b-havo/2019/havo/f=/wiskunde_B_havo_2_versie_2019.pdf

bij exponentiële en logaritmische functies x schrijven als functie van y;. 7. bij machtsfuncties x schrijven als functie van y;. 8. op een grafiek een translatie en/of ...

HAVO wiskunde B - Wiskundeleraar

https://www.wiskundeleraar.nl/bestanden/users/2016-2017/5hb/checklist%205%20HAVO%20wiskunde%20B.pdf

Ik weet dat in een buigpunt van de grafiek de helling mimimaal dan wel maximaal is. De hellingsgrafiek heeft daar dan een maximum of een minimum.

Examenprogramma wiskunde D havo - Examenblad

https://www.examenblad.nl/examenstof/wiskunde-d-havo-gewijzigd/2020/f=/examenprogramma_wiskunde_d_havo.pdf

Domein C Ruimtemeetkunde. Domein D Wiskunde in technologie. Domein E. Keuzeonderwerpen. Het schoolexamen. Het schoolexamen heeft betrekking op ...

wiskunde b havo - Hans Wisbrun

https://hanswisbrun.nl/wp-content/uploads/2017/05/syllabus_wiskunde_b_havo_2017_2015_02_10_nader_vastgesteld2-6.pdf

een omgekeerd evenredig verband. Parate vaardigheden. De kandidaat kan: 1. in een gegeven probleemsituatie bepalen of er sprake is van een recht.

Checklist 3 HAVO wiskunde - Wiskundeleraar

https://www.wiskundeleraar.nl/bestanden/users/2015-2016/havo%20vwo%20klas%203a/Checklist%20HAVO%20klas%203.pdf

Ik weet wat gelijkvormige driehoeken zijn. Ik weet dat bij gelijkvormige driehoeken de overeenkomstige hoeken gelijk zijn en de zijden van de ene driehoek met ...

Overzicht tussendoelen wiskunde havo en vwo

http://www.fi.uu.nl/ctwo/publicaties/docs/onderbouw/overzicht-tussendoelen-wiskunde-havo-en-vwo.pdf

15. Domein F: Informatieverwerking en Onzekerheid. 19 ... De kerndoelen van de wiskunde voor de onderbouw zijn erg globaal en geven de docent weinig.

Tussendoelen havo en examenprogramma wiskunde-tl - SLO

https://slo.nl/publish/pages/6444/tussendoelen-havo-examenprogramma-wiskunde-tl.pdf

Subdomein B2: Rekenen met getallen. 6. De leerling kan berekeningen uitvoeren met breuken, machten, wortels, negatieve getallen, decimale getallen, grote ...

Checklist Wiskunde B HAVO 4 - Wiskundeleraar

https://www.wiskundeleraar.nl/bestanden/users/hml/checklists/Checklist%20wiskunde%20B.pdf

Oppervlakte berekenen van afgeknotte cilinder of een afgeknotte kegel. Inhoud berekenen van ruimtefiguren: piramides en kegels, prisma's en cilinders, bol…

wiskunde B havo 2018-I - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/havo/hwb/bestanden/hwb18iex.pdf

www.examenstick.nl www.havovwo.nl wiskunde B havo 2018-I. Afstand 5. De lijn l is gegeven ... M en de x-as. 4p. 5. Bereken exact het verschil tussen deze twee afstanden. 2 ... Deze punten liggen bij benadering op een rechte lijn, die ook in ...

wiskunde B havo 2018-II - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/havo/hwb/bestanden/hwb18iiopg4.pdf

Gegeven is trapezium ABCD waarvan de zijden AB en CD evenwijdig zijn. Verder geldt: 6 ... De oppervlakte van het trapezium is te berekenen met de volgende.

wiskunde A havo 2017-II - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/havo/hwa/bestanden/hwa17iiopg4.pdf

lagen zijn de troposfeer, de stratosfeer en de mesosfeer. De overgangszone tussen de onderste twee lagen wordt de tropopauze genoemd, de overgangszone ...

wiskunde A havo 2015-II - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/havo/hwa/bestanden/hwa15iiopg3.pdf

Veel mensen hebben geplooide gordijnen voor de ramen hangen. Om zo'n gordijn te maken, heb je gordijnstof nodig. Deze wordt verkocht in verschillende ...

Correctievoorschrift HAVO Wiskunde B1 - Hhofstede.nl.

http://www.hhofstede.nl/opgaven/examens/correctie/havo_wb1_2000_1.pdf

Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-94-427 van september 1994) en ...

Trajectenboek wiskunde havo vwo onderbouw

http://www.fi.uu.nl/ctwo/publicaties/docs/20090601_Trajectenboek.pdf

1 juni 2009 ... In leerjaar 3 moet ook het verschil tussen havo en vwo zichtbaar zijn. ... 6. De grafische interpretatie van de vier typen kwadratische formules (zie de ... De formule oppervlakte ruit = × diagonaal1× diagonaal2 geldt altijd. 2. ... Parallellogram, ruit, trapezium beschrijven aan de hand van hun eigenschappen.

wiskunde A havo 2018-I - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/havo/hwa/bestanden/hwa18iant6.pdf

Voor de gemiddelde voetafdruk per persoon geldt de eerste jaren. 2,85 0,11. V t. = -. ∙ (met t het aantal jaren na 2010). 1. • Voor de wereldbevolking (in ...

Eindexamen havo wiskunde B 2013-I - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/havo/hwb/bestanden/hwb13iopl6.pdf

6 Grafiek van een logaritme. 14. Om de x-coördinaat van ... Voor deze vraag moet je de afgeleide van f in het punt x = 1 berekenen. Om dit te berekenen gebruik ...

SLO-voorstel tussendoelen wiskunde havo-vwo - Homepages of ...

https://staff.fnwi.uva.nl/j.vandecraats/tussendoelen_havo_vwo.pdf

bewijzen bij meetkundige figuren;. 10.5 h/v gebruiken van en redeneren over gelijkvormigheid en congruentie van figuren; evenwijdige lijnen, snijdende lijnen ...

wiskunde A bezemexamen havo 2017-II - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/havo/hwa/bestanden/hwabe17iiex.pdf

www.examenstick.nl www.havovwo.nl wiskunde A bezemexamen havo 2017-II. Senseo. Als een nieuw product wordt geïntroduceerd, wordt het meestal niet.

Opgaven_havo_wiskunde a examen havo Wiskunde ... - SSL Leiden

https://static.sslleiden.nl/alleexamens/files/HAVO/Wiskunde%20A/Examenbundels/Examenbundel_Opgaven_HAVO_Wiskunde%20A.pdf

20 juni 2017 ... Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee ... Geef een mogelijke statistische redenering die deze onderzoeker hiervoor gebruikt kan hebben. ... 00 00 000 000 00 ... Op deze site kun je oefenen met de spelling van de.

Eindexamen wiskunde A havo 2009 - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/havo/hwa/bestanden/hwa09iex.pdf

Eindexamen wiskunde A havo 2009 - I havovwo.nl ... Geef een argument dat voorstanders uit deze figuur kunnen halen en geef een argument dat ...

Monitoring invoering vernieuwde wiskunde B havo - SLO

https://slo.nl/publish/pages/3202/monitoring-invoering-vernieuwde-wiskunde-b-havo-eindmeting.pdf

Voor havo is de eindmeting gedaan in het schooljaar 2016-2017 in leerjaar 5. Dit ... zij krijgen voor nascholing (86% tegen 82% in de meting leerjaar 4). De helft ...

voorbeeldexamenopgaven statistiek wiskunde A havo - Examenblad

https://www.examenblad.nl/document/voorbeeldexamenopgaven-statistiek/2017/f=/voorbeeldexamenopgaven_statistiek_wiskunde_a_havo_met_nieuw%20formuleblad.pdf

als de boxen1) elkaar niet overlappen, dan zeggen we “het verschil is groot”,. − als de boxen elkaar wel overlappen en een mediaan van een boxplot buiten de ...

Syllabus 2014 wiskunde B, havo - Examenblad

https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2014-wiskunde-b-havo/2014/f=/wiskunde_b_def_versie_havo_2014.pdf

D2: Oppervlakte en inhoud. X. X. E Toegepaste analyse 1. E1: Functies en grafieken. X. X. E2: Vergelijkingen en ongelijkheden. X. X. E3: Afgeleide functies. X. X.

Eindexamen wiskunde B1-2 havo 2007-II - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/havo/hwb/bestanden/hwb1207iiopg5.pdf

= . f x ax b. Voor de dalparabool die door de punten A, B en T gaat, geldt dat. 0,050625. =.

Eindexamen wiskunde B1-2 havo 2008-I - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/havo/hwb/bestanden/hwb1208iant.pdf

Eindexamen wiskunde B1-2 havo 2008-I havovwo.nl ... Kegel. 15 maximumscore 4. • De hoogte van de oorspronkelijke kegel is. 2. 2. 26 10. −. = 24. 1.

Eindexamen wiskunde B 1 havo 2002-I - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/havo/hwb/bestanden/hwb102iopg3.pdf

In een bouwconstructie worden houten balken door verticale krachten belast. De sterkte van zo'n balk hangt dan af van zijn afmetingen en de gebruikte ...

Eindexamen havo wiskunde A 2012 - II - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/havo/hwa/bestanden/hwa12iiex.pdf

Om de winnaars te bepalen, trekt de computer 500 maal een nummer uit de 2,4 miljoen lottonummers zonder erop te letten of een nummer al getrokken is.

Eindexamen wiskunde B havo 2010 - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/havo/hwb/bestanden/hwb10iex.pdf

exponentieel, een kwadratisch, een lineair, een omgekeerd evenredig of een rechtevenredig verband. Verbind de punten. Welke van de vijf genoemde.

Voorbereidende opgaven wiskunde A havo ... - SSL Leiden

https://sslleiden.nl/files/voorbereiding/Herkansingscursus/H_WA_VoorbereidendeOpgaven.pdf?cursus=herexamentraining

Omdat tijdens de cursus het omgekeerd evenredig verband niet behandeld wordt, hebben we hieronder de informatie op een rijtje gezet die voor je examen ...

Wiskunde D HAVO Domeinbeschrijving Toegepaste Analyse 2

http://www.fi.uu.nl/ctwo/WiskundeD/MateriaalDomeinenWiskundeD/ToegepasteAnalyse2havo/docs/TA2%20domeinbeschrijving%20v1%205.pdf? target=blank%3F target%3Dblank

de analyse van (samengestelde) goniometrische functies (inclusief de tangensfunctie) in relatie tot hun toepassingen. • het concept macht met exponent, ...

Examenprogramma wiskunde A havo - Leerplan in Beeld

http://leerplaninbeeld.slo.nl/examenprogrammas/examenprogramma-wiskunde-a-h.pdf/

Domein C Tellen en kansen. Domein D Statistiek. Domein E Verbanden. Domein F Toegepaste analyse. Domein G Binomiale verdeling. Het centraal examen.

Eindexamen wiskunde A havo 2011 - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/havo/hwa/bestanden/hwa11iopg3.pdf

en in het moderne Engels (2000 na Christus) nog maar 98. Er geldt bij benadering dat het aantal Engelse onregelmatige werkwoorden daalt volgens een ...