Meetkunde - vbwoumen.be

Deze driehoek heeft 1 stompe hoek. □ Deze driehoek heeft 1 rechte hoek. □ Deze driehoek heeft 3 even lange zijden. □ Deze driehoek heeft minstens 2 even.

Meetkunde - vbwoumen.be - Gerelateerde documenten

Meetkunde - vbwoumen.be

https://vbwoumen.be/klasdocumenten/5de-lj/Herhalingsles%203%20-%20Meetkunde.pdf

Deze driehoek heeft 1 stompe hoek. □ Deze driehoek heeft 1 rechte hoek. □ Deze driehoek heeft 3 even lange zijden. □ Deze driehoek heeft minstens 2 even.

Elementaire Meetkunde - Meetkunde, Analyse, Algebra

https://rinsepoortinga.nl/EMkort.pdf

7 maart 2018 ... De belangrijkste vlakke figuren zijn lijnen en met behulp van lijnen gedefinieerde figu- ren als lijnstukken, halve lijnen, hoeken, driehoeken, ...

Analytische vlakke meetkunde 1. Affiene meetkunde

http://users.telenet.be/wishoek/formularium/vm4des.pdf

1.4 Vergelijkingen van rechten. Gegeven: punt ( ). 1. 1. 1. ,. P x y en richtingsvector ( ),. R ab van de rechte d. Vectoriële vergelijking van d: 1 . P P k R. = .

Metend rekenen - vbwoumen.be

https://vbwoumen.be/klasdocumenten/5de-lj/Herhalingsles%205%20-%20Metend%20rekenen.pdf

Omtrek parallellogram: ... Noteer de formule voor het berekenen van de oppervlakte. ... Teken een rechthoek met dezelfde oppervlakte als het vierkant. 3. MR 1.

Getallenkennis en bewerkingen - vbwoumen.be

https://vbwoumen.be/klasdocumenten/5de-lj/Herhalingsles%202%20-%20Getallenkennis%20en%20bewerkingen%20-%20meer%20en%20weer.pdf

Herhalingsles 2 – Getallenkennis en bewerkingen 2 –. Weeroefeningen. Kleur de oefening en de bijbehorende uitkomst in dezelfde kleur. Vereenvoudig de ...

Herhalingsles 4 – Getallenkennis en bewerkingen 3 - vbwoumen.be

https://vbwoumen.be/klasdocumenten/5de-lj/Herhalingsles%204%20-%20Getallenkennis%20en%20bewerkingen%20-%20meer%20en%20weer.pdf

Gebruik het T-schema. Onderstreep de gemeenschappelijke delers van 56 en 42 en van 18 en 64. Omkring de grootste gemeenschappelijke deler van 56 en 42 ...

Logisch en probleemoplossend denken - vbwoumen.be

https://vbwoumen.be/klasdocumenten/5de-lj/Herhalingsles%206%20-%20Logisch%20en%20probleemoplossend%20denken.pdf

De winkelier verkoopt de 'Lego city garage' voor 139,99 euro. ... De Wiskanjers 5, Plantyn ... Fien, Adil en Rayan vergelijken de punten van hun computerspel.

meetkunde b

https://www.win.tue.nl/~gpuite/lesbrief/training0809/nov08meetkunde3b.pdf

omgeschreven cirkel van ∆ABC liggen. Opgave 6 Zij ABC een driehoek met hoogtepunt H. Zij l een lijn door H. Bewijs dat de spiegelingen van l in de lijnen AB, ...

Meetkunde - SLO

https://slo.nl/publish/pages/14511/inhoudslijn-po-rekenenwiskunde_meetkunde12-2019.pdf

Lego-autootje, blokkenbouwsel). − construeren met ... stevig bouwen?) − blokkenbouwsels nabouwen van ... figuren. − construeren van blokkenbouwsels.

MEETKUNDE

http://meesterivo.be/pdf/leerplannenVVKbaO/VVKBaO-LP-2001-Wiskunde%20meetkunde.pdf

Hoeveel diagonalen heeft een zeshoek? Middelpunt. Straal. Vierde leerjaar. Een cirkel is de verzameling van alle punten die even ver van een vast ...

hb2013-meetkunde-H3

http://www.fi.uu.nl/ctwo/lesmateriaaldir/ExperimenteelLesmateriaal/HAVO%20Wiskunde%20B/hb2013-meetkunde-H3-mrt12.pdf

3.1 Cirkels en hun middelpunt. 3.2 Snijden en raken. 3.3 Raaklijnen en hoeken. 3.4 Afstanden berekenen. 3.5 Overzicht. In opdracht van: Commissie Toekomst ...

Projectieve meetkunde

http://homepages.vub.ac.be/~pcara/Archive/Projectieve/apm2.pdf

2.4 Projectieve stellingen van Pappus en Desargues. Stelling 1. (“Pappus, projectieve versie”). Zij R = R′ snijdende rechten in een projectieve ruimte P(V).

Affiene meetkunde

http://homepages.vub.ac.be/~pcara/Archive/Projectieve/apm1.pdf

Voorbeeld 15. X = R2 (als affiene ruimte over R2). Elk drietal niet collineaire punten p, q, r van R2 levert een affiene basis van ...

Meetkunde - KlasTools

https://www.klastools.be/wp-content/uploads/2017/05/Meetkunde-alle-werkvormen.pdf

De leerlingen oefenen met het tekenen van aanzichten. Benodigdheden: • Blokken (kleuterklassen). • Wit A4 papier. • (Kleur)potloden. Werkvorm: Hoeken.

Evenwichtige Meetkunde

http://www.fisme.science.uu.nl/nwd/nwd2015/handouts/kindt/NWD2015evenwichtP2..pdf

gelijk is aan een driehoek die de omtrek van de cirkel tot basis ... de cirkel, zo ook elke bol gelijk is aan een kegel die de ... Z is zwaartepunt halve cirkelschijf.

Analytische meetkunde

http://www.fi.uu.nl/ctwo/lesmateriaaldir/ExperimenteelLesmateriaal/HAVO%20Wiskunde%20B/hb2013-meetkunde-H1-mrt12.pdf

Bereken de richtingscoëfficiënt van deze lijn en de snijpunten met de assen. Opgave 27. Stel een vergelijking op van de lijn door T(38,-15) met richtingscoëfficiënt ...

Meetkunde met algebra

http://www.fi.uu.nl/ctwo/lesmateriaaldir/ExperimenteelLesmateriaal/VWO%20Wiskunde%20B/H1oud%28voor_revisie%29_Meetkunde%20met%20algebra_28-01-2010.pdf

11 Gegeven twee gelijkvormige driehoeken met zijden 2, 3 en 4 en 4, 6 en 8. Bereken x en y. Tip. Er zijn nog twee andere driehoeken gelijkvormig. Schrijf ...

Meetkunde App - HP Prime

http://www.hp-prime.de/files/composite_file/file/176-hp_prime_meetkunde_app.pdf

Opdracht; Construeer met een passer en een liniaal een gelijkzijdige driehoek op basis van een gegeven lijnstuk. Uitvoering; Eerst tekenen we een (willekeurig) ...

Algebra en meetkunde - Webs

http://www.freewebs.com/koendenaeghel/presentatieingevuld20-03-2019bweb.pdf

Vergelijking van een rechte, cirkel en parabool. Gemeenschappelijke punten. Examenvragen. Actief gedeelte - Maken van oefeningen. Algebra. Meetkunde.

Nieuwe TOP 4.6 Meetkunde (leerplan D)

https://www.plantyn.com/documents/4045492/21128623/Nieuwe TOP 4.6 Meetkunde - leerplan D.pdf/579f67f7-b413-4e90-b0a7-129fbd29ffa6

3.3.3 De middelevenredige tussen twee gegeven lengten construeren. 141. Oefeningen. 142. Samenvatting. 147. Herhalingsoefeningen. 149. Wiskunde zonder ...

Platte en bolle meetkunde

http://pub.math.leidenuniv.nl/~smitbde/pop/speel/pdf/chap01.pdf

We onderzoeken vervolgens, hoe de sinus– en de cosinusregel luiden voor een boldriehoek. Hiertoe zetten we de situatie voor een vlakke driehoek en die.

Hoofdstuk 3 Analytische meetkunde

http://www.fi.uu.nl/ctwo/WiskundeD/MateriaalDomeinenWiskundeD/AnalytischeMeetkundeVwo/docs/BreedhoofdstukAnMtk.pdf

Laat de y-as de symmetrieas van een parabool zijn en de oorsprong de top. Als het brandpunt F de coördinaten (0, c) heeft, dan is de analytische voorstelling ...

Nieuwe TOP 3.2 Meetkunde (leerplan A/B/C)

https://www.plantyn.com/documents/4045492/21128623/Nieuwe TOP 3.2 Meetkunde - leerplan ABC.pdf/aeff7aa1-6431-466b-8026-dcf5dffa9109

4.3.1 De middelevenredige tussen twee lijnstukken construeren. 153. 4.3.2 Constructies met behulp van de stelling van Pythagoras. 154. 4.4 Afstandsformule.

Samenvatting meetkunde - serva

https://www.raves.nl/meetkunde.pdf

snijden met : vgl'n. combineren (x of y vrijmaken /elimineren…) ... afst. van lijn tot cirkel ... raaklijn aan cirkel: door (gegeven) punt R op die cirkel:.

I Wat is niet-Euclidische Meetkunde

http://members.home.nl/pascal.wissink/niet_euclidische_meetkunde/web/niet%20euclidische%20meetkunde_web.pdf

Je kunt een cirkel tekenen met een gegeven straal en middelpunt. V.b.: 4. Alle rechte hoeken zijn aan ... bewerkingen. 8 Sfeer: bol, vooral: hemel- of wereldbol ...

III Hyperbolische meetkunde - Pythagoras

https://pyth.eu/uploads/user/ArchiefPDF/Pyth06-3.pdf

mee te trekken) en met het liniaal (om er rechte lijnen langs te trekken, ... We bewiizen dat een gebroken lijn, die zichzelf wel kruist, niet de kortste kan ziin.

Nieuwe TOP 3.5 Meetkunde (leerplan D)

https://www.plantyn.com/documents/4045492/21128623/Nieuwe TOP 3.5 Meetkunde - leerplan D.pdf/a885cf9c-2c57-43f6-926d-9e393fbbae26

4.1.1 Begrippen. 135. 4.1.2 Congruentiekenmerken van driehoeken. 137. Oefeningen. 139. 4.2 Toepassen van de congruentiekenmerken van driehoeken. 146.

Meetkunde - Freudenthal Instituut

http://www.fi.uu.nl/wiskrant/artikelen/271/271september_goddijn.pdf

Analytische versus synthetische meetkunde? Als het aan Aad Goddijn ligt: hoe dan ook meetkunde! Aad is gevraagd namens de werkgroep meetkunde van cTWO ...

meetkunde 1 - Universiteit Antwerpen

http://macos.ua.ac.be/~lebruyn/LeBruyn2004c.pdf

Regelmatige veelvlakken werden doorheen de geschiedenis met nogal wat mysterie omgeven. Zo gebruikte Plato (427-347 v.c.) ze in zijn dialoog 'Timaios' in een ...

Projectieve Meetkunde en Mechanica

http://www.fisme.science.uu.nl/nwd/nwd2007/handouts/RudiPenne.pdf

twee gevallen: ¡ en coplanair. £. § voldoet aan GP (rechte in hetzelfde vlak). ¡ en niet coplanair. £. § voldoet niet aan GP. Gevolg: ¡¥ ¡¢¥ ¡ ¡¥ £££door punt. ¡ £. §.

Projectieve meetkunde en mechanica in het vlak

http://www.fi.uu.nl/wiskrant/artikelen/273/273maart_penne.pdf

Drie niet-collineaire punten in het projectieve vlak kunnen een driehoek genoemd worden. Vanuit het duale standpunt gezien hebben we drie niet-concur-.

Wiskunde: analytische meetkunde & analyse

http://users.telenet.be/toelating/wiskunde/KUL_analyse.pdf

A een schuine asymptoot. B een verticale asymptoot. C een schuine en een verticale asymptoot. D geen van beide. 9. Beschouw de functie f(x)=6acx3 4bcx2  ...

Meetkunde-werkblad De stelling van Ptolemaeus

http://www.pandd.nl/downloads/wbptol.pdf

Als we de middelpuntshoek bij een bepaalde koorde AB niet met een letter hebben aan- gegeven, dan zouden we kunnen schrijven: krd(bg(AB)), immers de ...

Wiskunde D: domein Analytische meetkunde

http://www.fi.uu.nl/ctwo/WiskundeD/MateriaalDomeinenWiskundeD/AnalytischeMeetkundeVwo/docs/AM%20voorbeelden.pdf? target=blank%3F target%3Dblank

rico l rico m rico n rico p. = = = = Conclusie: . // ,. , snijdt ,. , snijdt , snijdt ... d van het punt P = (1, 2) tot de lijn met vergelijking 3x 4y = 17 berekenen we door.

het wondere onderzoekingsveld der vlakke meetkunde

http://people.math.harvard.edu/~knill/teaching/mathe320_2016_fall/blog16/bosman_meetkunde.pdf

Maar het zijn niet alleen de meetkundige figuren en methoden die de lezer van dit boek zullen boeien. De schrijver tracht ook door het opnemen van vele ...

Niet-commutatieve Meetkunde en het Standaardmodel

https://staff.fnwi.uva.nl/j.deboer/education/projects/projects/Bachelorscriptie.pdf

4 aug 2008 ... Door de aanname van commutativiteit op te geven raakt men een aantal zekerheden uit de gebruikelijke meetkunde kwijt, maar er zijn veel ...