stadstaal - Dbnl

pitteleer kort jasje (Fr. pet-en-lair) velang strook op japon (Fr. volant). Net als het Nederlands heeft ook het Maastrichts een groot aantal termen op het.

stadstaal - Dbnl - Gerelateerde documenten

stadstaal - Dbnl

https://dbnl.org/arch/sijs002hond01_01/pag/sijs002hond01_01.pdf

pitteleer kort jasje (Fr. pet-en-lair) velang strook op japon (Fr. volant). Net als het Nederlands heeft ook het Maastrichts een groot aantal termen op het.

m ^ J i lip - Dbnl

https://www.dbnl.org/arch/_zl_001200501_01/pag/_zl_001200501_01.pdf

laatste gedachte en de laatste daad is geweest een band te leggen tusschen de verleden en de komende geslachten. Roelants nam de opdracht van Van ...

4,30 MB - Dbnl

https://www.dbnl.org/arch/huyg001jawo11_01/pag/huyg001jawo11_01.pdf

Discite nunc scioli caussam, cur proximus haeres. Debeat extremi frigoris ... ro Nu, doorgang van een' Steen, van een [email protected], ten leven,. Dunn Schutsel, staet ...

EET NR - Dbnl

https://www.dbnl.org/arch/_ras001199101_01/pag/_ras001199101_01.pdf

en goddelijke zwoerd met witte of bruine bonen; het laatstgenoemde brengt de mens ... grootmoeders wijze, een lijsterpate, zes pâté als in Les Landes, vier zult,.

ons woord. - Dbnl

https://www.dbnl.org/arch/_ons007189401_01/pag/_ons007189401_01.pdf

voortgebracht. De tegenwoordige « kachelbuis » doet, in waarheid, afbreuk aan ... eenvoudigste beginselen in de gamma van ut. Doch, zoodra men overgaat tot ...

DE ) IVORSCHER, - Dbnl

https://www.dbnl.org/arch/_nav001185701_01/pag/_nav001185701_01.pdf

S. F. KLYNSMA • Ds. J. C. KOBUS ; J. L. DE BRUYN KOPS ; C. KRA1VIM ; W. J. LAGERWEY ; Ds. P. LEEN-. DERTZ , WZN. ... de woorden : Rot en Muizen, voorkomende in het 4e en 5e ... van zijne Latijnsche muze te vinden? LEGENDO ET ...

Kwatrijnen - Dbnl

https://www.dbnl.org/tekst/haan008kwat01_01/haan008kwat01_01.pdf

Hij dronk den wijn. Ik zag de zonnestralen. Eén eeuwig oogenblik verspelen in zijn glas. Hij zal nooit weten (God weet waar wij dwalen!) Dat ik de Dichter van ...

reinke de vos - Dbnl

https://www.dbnl.org/arch/_vos001rein02_01/pag/_vos001rein02_01.pdf

Eke zinde Mirte.] Comb. Hs. tusschen dier Eke en/ier. kS"o/nine 2446. 2355. ... 104) zwischen Beernem and Wilden- borg liegt. 2451. Krekelput ist offenbar een ...

De ambitie - Dbnl

https://www.dbnl.org/tekst/geel005ambi01_01/geel005ambi01_01.pdf

Alsof datgene wat in oma plaatsvond van een scherm kon worden afgelezen. ... Ten einde raad tilde zij haar rok op en stond in haar directoire voor ... 'Je vader weet niet eens hoe hij een hengel moet vasthouden,' zei Nila glimlachend. ... Zij boog zich snel voorover en zoende Nila op haar neus. ... Zij verstopte zich ervoor.

muziek - Dbnl

https://www.dbnl.org/arch/_vla016199401_01/pag/_vla016199401_01.pdf

en de Nationale Loterij. INHOUD. Muziek ... diende (1910) of aan kleine cantates zoals Het Lied van het. Recht (1911) ... Zand vzw, Balsakker 28, 2275 Lil-.

De loteling - Dbnl

https://www.dbnl.org/tekst/cons001lote01_01/cons001lote01_01.pdf

DER GEMEENTE SCHILDE,. TEN BEWYZE MYNER BYZONDERE ACHTING EN VRIENDSCHAP OPGEDRAGEN. Hendrik Conscience, De loteling ...

De geuzen - Dbnl

https://www.dbnl.org/tekst/hare003asta02_01/hare003asta02_01.pdf

bestel des Hertogs zijn huis te Wolvega aan de woede der vlammen had ... En wat te denken van 'Kim-tè-tsjims brosse waaren' ... n a a k t - tot ons komt.

Montyn - Dbnl

https://www.dbnl.org/tekst/kooi010mont01_01/kooi010mont01_01.pdf

dokter Van Praag, die alle kinderen in huis ter wereld had helpen brengen, eens op de gang tegen mijn ... brug en sloependek lagen half onder water. ... waren dat ze zichzelf door hun voet of hun arm schoten, soms zelfs door de schouder.

Het verlangen - Dbnl

https://www.dbnl.org/tekst/bloe001verl01_01/bloe001verl01_01.pdf

Dat drukkend suisde in de door zon versmade alkoven, ... Wier groei in de' eeuwig-zilten wind verschraalt, ... Dwars door de dagelijksche dingen heen,.

Scans - Dbnl

https://www.dbnl.org/arch/toit001patr01_01/pag/toit001patr01_01.pdf

Aardgordel, sn. zone. Aardig, bn. queer, strange, nasty. Aardigbyd, sn. curiosity, pleasantry. Aardkors, sn. crust of the earth. Aardkorskunde, sn. geology.

rodenbach - Dbnl

https://www.dbnl.org/arch/rode002lvan01_01/pag/rode002lvan01_01.pdf

VAN 'S DICHTERS STANDBEELD TE ROESELARE 1909. L. J. VEEN ... Roeselare, J. de Meester. 1878. In- 1 V. ... Men groete den krijger van 't heilige Romen,.

museum - Dbnl

https://www.dbnl.org/arch/_van012199601_01/pag/_van012199601_01.pdf

4 have become available for the accommodation of the library and documentation centre ... for an edition devoted to the exchange of letters between Theo van Gogh and Jo ... grijsaards onder den zuilengang het schouwspel zitten te genieten.

DE NA VORSCHER. - Dbnl

https://www.dbnl.org/arch/_nav001187901_01/pag/_nav001187901_01.pdf

Wapenkunde, Meerminnen als schild- ... Meerminnen als schildhouders,. 274. ... sr worden gebragt." Pat advies was »dat voorzoover hij tot de ver- eeniging der ...

Max en Maurits - Dbnl

https://www.dbnl.org/tekst/busc002maxe01_01/busc002maxe01_01.pdf

Kipjes, hier is wat voor u!' Zonder eerst zich te bezinnen, slokt een elk het brood naar binnen. Wilhelm Busch, Max en Maurits ...

De emoties - Dbnl

http://dbnl.nl/tekst/frij004emot01_01/frij004emot01_01.pdf

tussen de werkelijke of de voorziene gevolgen van een gebeurtenis en de belangen van het ... gezegd dat bij woede de tanden ontbloot worden; dit zou dan een atavistisch ... Het schijnbaar agressieve gedrag wordt erdoor ontzenuwd. In het.

kinderspelen - Dbnl

https://www.dbnl.org/arch/hall013kind01_01/pag/hall013kind01_01.pdf

Nederlandsche jeugd in het verleden: top, dop, dol, drol (Zuid-. Nederland), toI ... maatjes en tal van varianten: de eerstekes, de pittekes, tistjen- te-goed, Ejngers ...

Noodlot - Dbnl

https://www.dbnl.org/tekst/coup002nood02_01/coup002nood02_01.pdf

De handen in de zakken, den kraag van zijn pels op, ging Frank door het ... verborgen, in het geheim, maar voortholt als een dol veulen, dwars door de fijnste ... ovaal der zee, als eene grijze schemering, en het was hem of hij den zilten geur.

Maalstroom - Dbnl

https://www.dbnl.org/tekst/ombr001maal01_01/ombr001maal01_01.pdf

Die dieren zijn werkelijk in staat het leven uit een plant te eten. Als je die beesten zelf niet bezit, heeft een dorpsgenoot ze wel, dus houd je ze er zelf ook maar op ...

in Nederland in dl - Dbnl

https://www.dbnl.org/arch/lint011tech04_01/pag/lint011tech04_01.pdf

als Wilhelmina Drucker, van uit dat huisvrouwen moesten profes- sionaliseren. ... op een hout- of kolenkachel of werden gevuld met hete kooltjes, altijd een ...

Zuiderzee - Dbnl

https://www.dbnl.org/tekst/last001zuid01_01/last001zuid01_01.pdf

Laat maar zakken man, kalmpies an, lacht Kees, als Theun in de hoest schiet. Gul duikt z'n hand een paar gerookte aaltjes op uit z'n broekzak: - Hier, vreet maar ...

de rubens - Dbnl

https://www.dbnl.org/arch/luns003rube01_01/pag/luns003rube01_01.pdf

Jan Rubens, een apothekerszoon uit Antwerpen, ... Afb. 32. Peter-Paul Rubens, het groote zelfportret uit 1 638-1 640, in het Staats Museum teWeenen, ...

VERSLAGEN - Dbnl

https://www.dbnl.org/arch/_ver025189001_01/pag/_ver025189001_01.pdf

M. de Vries, buitenlandsch eerelid der Academie. ... ling, vanwege de Koninklijke Vlaamsche Academie ... aert geleghen te Herenthout, tusscen tSellerbroec,.

ti Nifort - dbnl

https://www.dbnl.org/arch/_bel002188801_01/pag/_bel002188801_01.pdf

... al thoope genomen, eenen wonderschoonen kinderkorf vol prachtige en versch ... Oudenaarde : 145 1 vj in dezelve maend (sporcle) ghepre- senteert den ...

prozawerken - Dbnl

https://www.dbnl.org/arch/olte001alfo01_01/pag/olte001alfo01_01.pdf

Ze gOnge langs te deure met hun fleskes en eederein doog zene veurraod op. ... geratel euver de keje, of e paar handkare kwaome aongestoete. Me drejde.

klankleer. - Dbnl

https://www.dbnl.org/arch/boum003afri01_01/pag/boum003afri01_01.pdf

woord, soos in neus, in die middel soos in sanik, op die ·end .soos in dun. ... 57) : 'n koiie wind, 'n bree sloot, 'n g_oe2:e les, 'n wye1 i=uimte. (b) Op f:.

Karakter - Dbnl

https://www.dbnl.org/tekst/bord001kara01_01/bord001kara01_01.pdf

het kind Jacob Willem Katadreuffe 1) met de sectio caesarea ter wereld geholpen. Zijn moeder was de ... Het meisje Joba Katadreuffe had bij den ongehuwden Dreverhaven een korten tijd gediend, toen ... Onder de gelukkigste voorteekens.

Ten huize van... 1 - Dbnl

https://www.dbnl.org/tekst/flor007tenh01_01/flor007tenh01_01.pdf

Bij een schrijver speelt de jeugd en ook het landschap van zijn jeugd vaak ... O ja, de lezers reageren tegenwoordig zeer sterk, zowel de intellektueel als de ... is dus niet uit liefde voor de boerenstiel, dat ik boer ben geworden maar alleen om.

Boerenpsalm - Dbnl

https://www.dbnl.org/tekst/timm010boer01_01/timm010boer01_01.pdf

één goesting had om den boerenstiel te doen. ... is nu eenmaal de boerenstiel. ... Ik zag haar steeds zoo als ze was in haar jeugd, toen ik er mee vrijde, toen ik er ... 't Is nog al iets tegenwoordig met die hekserij, zei een boer, die daar ook zat.

septentrion - Dbnl

https://www.dbnl.org/arch/_sep001bibl02_01/pag/_sep001bibl02_01.pdf

Texte original et traduction francaise. Traduit du neerlandais par Andre Piot. «Voorbereiding» - «Preparation», p. 31. Extrait de: «Neerslag» (Precipitations) ...

kern - Dbnl

https://www.dbnl.org/arch/boht002albu01_01/pag/boht002albu01_01.pdf

A. A. FOKKER, Eene Maleische vertelling. . 207. J. FRANCK, Zur ... tot het ontstaan van den ekaha in k westie aanleiding gegeven heeft. Deze mythen en.

Bij noorden om - dbnl

https://dbnl.nl/tekst/spie010bijn01_01/spie010bijn01_01.pdf

Noorse kroon was overgegaan in Deense handen, waren de officiële ... kruisen, de verering van één enkele Godheid leerde en preekte over eeuwige boete.