INTERNATIONALE STROOMGEBIEDDISTRICT ... - Helpdesk water

22 dec 2015 ... 1). Kaart nr 1: ISGD Maas: Bevoegde autoriteiten ... Charleroi-Dinant-Luik (Condroz), een karstgebied van kalksteen uit het Carboon (≈ 300 ...

INTERNATIONALE STROOMGEBIEDDISTRICT ... - Helpdesk water - Gerelateerde documenten

INTERNATIONALE STROOMGEBIEDDISTRICT ... - Helpdesk water

https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/132180/internationaal_deel_overstromingsrisicobeheerplan_maas.pdf

22 dec 2015 ... 1). Kaart nr 1: ISGD Maas: Bevoegde autoriteiten ... Charleroi-Dinant-Luik (Condroz), een karstgebied van kalksteen uit het Carboon (≈ 300 ...

INTERNATIONALE STROOMGEBIEDDISTRICT VAN DE MAAS ...

http://www.meuse-maas.be/CIM/media/DI/PGRI%20-%20d%C3%A9c%202015/pr-PGRI_Minond_15_4rev2_n.pdf?ext=.pdf

22 dec 2015 ... 1). Kaart nr 1: ISGD Maas: Bevoegde autoriteiten ... zijrivieren Chiers, Semois, Lesse, Samber, Ourthe, Geul, Roer, Schwalm, Niers, Jeker, ...

Water veiligheid Begrippen begrijpen - Helpdesk water

https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/130413/waterveiligheid_begrippen_begrijpen_2017.pdf

ting de zeespiegel sneller zal gaan stijgen en rivierhoogwaters vaker gaan optreden door ... Engeland, België, Nederland en Duitsland vonden overstromingen plaats en vielen ... zal hebben op de hoogte en frequentie van de piekafvoeren. Een toename ... gelijke viercijferige postcode groter is dan 0,2 meter. Als water op.

Hand in eigen (water)boezem - Helpdesk water

https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/130463/fwvo_9701_hand_in_eigen_waterboezem.pdf

vaart, landbouw, bouw en ook industrie (luchternissies)) zullen verschillende ... uitloging van het bouwmateriaal verontreiniging ontstaat. ... R.M.I. Kwanten ing.

Waardevol water - Helpdesk water

https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/131266/de_dommel_ontwerp-wbp_2016-2021.pdf

Waardevol water 5. Waardevol water 4. Dit Waterbeheerplan beschrijft de doelstellingen van Waterschap De Dommel voor de periode 2016 – 2021 en hoe wij ...

Rivier - Helpdesk water

https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/132818/het_verhaal_van_de_rivier_-_een_eerste_versie.pdf

Voor de Rijn en Maas geldt een ander verhaal. Ingrepen in het verleden hebben de natuurlijke processen verstoord. Doordat de rivier in een keurslijf van dijken is ...

Macrofaunanieuwsmail 85 - Helpdesk water

https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/132167/macrofaunanieuwsmail_85.pdf

Groeten, Myra Swarte. In dit nummer: Stellen zich ... Met vriendelijke groet, ... exotische waterplanten, zoals parelvederkruid en watercrassula. Voor verreweg de ...

baggerspecie - Helpdesk water

https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/130842/bouwenmetbaggerspecie-a.pdf

Soortelijk gewicht. 1.150 - 1.250 kg/m3. Vochtabsorptie. < 1,5%. Kunstgrind is een lichtgewicht materiaal met een dichtheid van circa 75% van natuurlijk grind.

Handhavingsuitvoeringsprogramma 2013 (HUP) - Helpdesk water

https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/169626/den_haag_kengetallen_bijl_handhavingsuitvoeringsprogramma_2013.pdf

Zwembaden. Gebruiksfase ... Er zijn periodieke controles van zwembaden opgenomen in de werkvoorraad. ... CBC - Pension/nachtverblijf >= 51 personen. 5. 8.

handboek_hydromorfologie DEF gecomprimeerd - Helpdesk water

https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/130328/handboek_hydromorfologie_2_0_def.pdf

31 mei 2013 ... 3. Rivieren, beken en getijderivieren .................................................. 27. 3.1. Passeerbaarheid barrières voor sediment .................................. 29. 3.2.

WTI 2017 Kunstwerken - Helpdesk water

https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/132662/1220087-001-geo-0010-vd1-r-wti_2017_kunstwerken.pdf

betreft het toetsspoor hoogte (faalmechanisme overslag en/of overloop) en is een bundeling ... Vanuit die optiek kan het gewenst zijn om in de protocollen vast.

district Rijn - Helpdesk water

https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/132412/sgbp_2015.pdf

22 dec 2015 ... Bundesanstalt für Gewässerkunde, Koblenz, Duitsland. Uitgegeven door de ... Rijn en de grote zijrivieren, zoals de Neckar, de Main en de Moezel, met een stroomgebied groter dan 2.500 km² (zie kaart K 2). Voor de andere ...

Melamine en Cyanuurzuur - Helpdesk water

https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/158977/studie_bedrijfslozingen_melamine_en_cyanuurzuur_in_nederland.pdf

10 jan 2019 ... In water ontleedt het en vormt het waterstofhypochloriet (dat desinfecterend werkt) en cyanuurzuur (stabilisator). Omdat Trichloorisocyanuurzuur ...

Kleine grondwaterwinningen - Helpdesk water

https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/130607/ciw21999-01_kleine_grondwateronttrekkingen.pdf

den bestaat dat steeds meer particulieren zelf grondwater winnen. Deze trend zou ... instantie denkt, soms is ontijzering en/of ontharding nodig;. • eisen die ...

Het Verhaal van de Maas - Helpdesk water

https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/160185/het_verhaal_van_de_maas.pdf

Een daling van het waterpeil naar het niveau van voor de stuwing ... Sambre. Charleville. Mézières. Liège. Virain. Lesse. Ourthe. Amblève. Vesdre. Rur. Geul.

Internationaal gecoördineerd ... - Helpdesk water

https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/132180/internationaal_deel_overstromingsrisicobeheerplan_rijn.pdf

Bescherming van de Moezel en de Saar (IKSMS) en de Internationale ... portalen van de lidstaten, regio's en Duitse deelstaten, waar gedetailleerde kaarten te.

Macrofaunanieuwsmail 136, 11 mei 2017 - Helpdesk water

https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/132119/macrofaunanieuwsmail_136_-_11_mei_2017.pdf

11 mei 2017 ... Macrofaunanieuwsmail 136, 11 mei 2017. Het is voorjaar maar het blijft stil in de mailbox…….. Heb je nieuws, weetjes of vragen,. SCHRIJF en ...

Achtergronddocument bij de Handreiking ... - Helpdesk water

https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/130938/1204085-000-bgs-0017-r-def.pdf

E2. Seq. P-extractie cf Psenner. P. Olsen-extractie. P. Geen fact sheet. E5. Ammoniumoxalaat/oxaalzuur-extractie of Ammoiniumlactaat/acetaat-extractie. P. E6.

Notitie lozingseisen - Helpdesk water

https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/130141/notitie_lozingseisen_agvh_26042012.pdf

26 april 2012 ... Een bekend voorbeeld bij effluenten van rioolwaterzuiveringen is de afronding naar beneden van een vrg-10 van 1,44 mg P/l tot het niveau van ...

Lozingseisen WVO-vergunningen - Helpdesk water

https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/130131/lozingseisen_wvo-vergunningen.pdf

VRG-n staat voor voortschrijdend rekenkundig gemiddelde van n (aantal) monsters ... Samenvatting van het formuleren van lozingseisen 119. 4. Benutten van ...

Leidraad Rivieren - Helpdesk water

https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/144676/dgw-gf2007-836_leidraadrivieren.pdf

landse rivieren die in de Wet op de waterkering tot het buitenwater worden gerekend ... Maatregelen of overstromingen in Duitsland, Frankrijk en België beïnvloe- ... voldoende mogelijkheden om in te grijpen of invloed uit te oefenen op ...

Overstromingsrisico Dijkring 1, 2 - Helpdesk water

https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/135891/dijkring_1_2_3_en_4_schiermonnikoog_ameland_terschelling_en_vlieland.pdf

en Vlieland in het kader van het project Veiligheid Nederland in Kaart (VNK2). In deze ... Deltares, Atlas 13 kustplaatsen oktober 2010. ref 17. Deltares, 2013 ...

Begrippen en Afkortingen ten behoeve van WBI ... - Helpdesk water

https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/132756/begrippenlijst_en_afkortingen_wbi2017_20170116_bijlage_i_procedure_def.pdf

16 jan 2017 ... et cetera, waarbij de gehele levenscyclus van het onderzochte in de beschouwing ... Afkorting. Omschrijving. ABO. Bezwijken onderlagen voor ...

opq Erosie, sedimentatie en morfologie ... - Helpdesk water

https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/130958/erosiesedimentatieenmorfologieafferdenscheendeentschewaaden.pdf

Voor elk van de drie fracties geldt een andere kritische snelheid voor sedimentatie en een andere valsnelheid. De berekeningen laten zien dat het fijne slib ...

Vrijkomend grondwater bij bodemsaneringen - Helpdesk water

https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/130578/ciw42002-04vrijkomend_grondwater_bij_bodemsaneringen.pdf

in acht genomen: • Lozingen van grondwater afkomstig van bodemsaneringen zijn ... In veel gevallen zullen daarom specifieke maatregelen (zoals ontijzering en bezinking ... eenvoudige en goedkope techniek (oliescheider). Hiermee zijn ...

Betrouwbaarheidsanalyse coupure Den Oever - Helpdesk water

https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/157138/bijlagerapport_d2-coupure_den_oever_definitief_v1_0.pdf

1 nov 2017 ... In de voorliggende rapportage is een geavanceerde analyse gemaakt van de betrouwbaarheid van de sluiting van de coupure Den Oever in Den ...

Beleidslijn grote rivieren - Helpdesk water

https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/130144/beleidslijn_grote_rivieren_-_beleidsbrief.pdf

Samen met de PKB ruimte voor de rivier, de 15 experimenten in het rivierbed en de Beleidslijn grote rivieren zal er sprake zijn van een consistente aanpak die zal ...

Macrofaunanieuwsmail 121, 10 maart 2015 - Helpdesk water

https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/132134/macrofaunanieuwsmail_121_-10_maart_2015.pdf

10 maart 2015 ... ... en II met meerdere haren op de dorsale rand. Achterrand van epimeer III rechthoekig (geldt vooral bij jongere dieren, hoe ouder hoe ronder).

waterprijsbeleid 21e definitief eindrapport - Helpdesk water

https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/132255/waterprijsbeleid_21e_definitief_eindrapport.pdf

De kosten en opbrengsten van verschillende waterdiensten, voor 2000, 2005, ... op het riool, immers hoeveel water men ook loost, het tarief en dus de totale kosten ... worden dat niet voor elke 100 m2 verhard oppervlak, 1 m3 berging wordt.

Overstromingsrisico en waterbeheer in Nederland - Helpdesk water

https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/132275/overstromingsrisico_en_water_beheer_in_nederland_de_stand_van_zaken_in_2012_rijkswaterstaat.pdf

Resultaten van de TMO-oefening Waterproof — 86. 7.3 ... overstromingsdreiging van twee grote rivieren, de Rijn en Maas, van de Noordzee, van stormen op de ... De ramp van 1953 leidde tot meer dan 2000 doden in Nederland, België en.

Handboek Overstromingsrisico's op de kaart - Helpdesk water

https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/132278/handboek_overstromingsrisicos_op_de_kaart_def.pdf

22 nov 2013 ... kaarten en/of plannen worden gemaakt in Duitsland of België ... referentie naar gezipt asc-bestand in zipfile (let op: zonder '' aan het begin) ...

Programma najaarsbijeenkomst PEHM - Helpdesk water

https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/170921/programma_najaarsbijeenkomst_pehm.pdf

21 nov 2019 ... Mogelijkheden van vernatting van de kust Hoorn-. A`dam voor het Markermeer-IJmeer. Marc Schepers (provincie. Noord-Holland). 11.10 uur.

Onderzoekrapport Zandmeevoerende Wellen - Helpdesk water

https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/130439/onderzoeksrapport_zandmeevoerende_wellen.pdf

28 maart 2012 ... wellen weer, bij een zeker verhang i op de verticale as en een zekere verhouding kwelweglengte/verval (L/H) op de horizontale as. Het in de ...

Meten en bemonsteren van afvalwater - Helpdesk water

https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/130611/ciw_1_1998-03_uitvoeringsbesluit_meten_en_bemonsteren.pdf

de minimale snelheid van het afvalwater in de meetbuis (voor de ... Voor algemene doeleinden moeten glazen flessen wor- den gereinigd met water en ...

Effectiviteit herstel- en inrichtingsmaatregelen voor ... - Helpdesk water

https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/130785/effectiviteitherstelinrichtingsmaatregelen.pdf

gaasconstructies gevuld met stenen (gabions of schanskorven) en ... Aquatische makro-evertebraten in de Duursche Waarden 1989-1991 : een beschrijving ...

Nationaal Waterplan 2009 - 2015 - Helpdesk water

https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/131353/nationaal-waterplan.pdf

22 dec 2009 ... de Mekong, de Ganges/Brahmaputra, de Incomati ... Nationaal Bestuursakkoord Water en de rivier- ... gebieden onderscheiden (zie kaart) met eigen karakteristieken en eigen beleidskeuzes waarbij de relevante thema's in.