Wegwijs op de regionale arbeidsmarkt - ESF

Deze bundel is een uitgave van het STC Gent-Eeklo. De bundel kwam tot stand in het ... WERKWINKEL NOORD-MEETJESLAND. •. ANDERE WERKWINKELS.

Wegwijs op de regionale arbeidsmarkt - ESF - Gerelateerde documenten

Wegwijs op de regionale arbeidsmarkt - ESF

https://www.esf-vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/articles/zakboekje.pdf

Deze bundel is een uitgave van het STC Gent-Eeklo. De bundel kwam tot stand in het ... WERKWINKEL NOORD-MEETJESLAND. •. ANDERE WERKWINKELS.

Wegwijs op de regionale arbeidsmarkt - ESF Vlaanderen

https://www.esf-vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/articles/zakboekje.pdf

9990 Maldegem. 09/243.83.87. Tel : 050/72.99.20. Secretariaat Zelzate. Burg. De Clercqstraat 1. 9060 Zelzate. Tel : 09/345.88.99. E. Mail : [email protected]

oplossen van knelpunten op de regionale arbeidsmarkt - Mynewsdesk

https://www.mynewsdesk.com/material/document/70171/download?resource_type=resource_document

van Talentenfabriek, Talentenstroom en Havencentrum Lillo. • Haven vol Techniek bereikt 1660 leerlingen eerste graad A en B. • Haven vol Beroepen en Haven ...

WEGWIJS OP HET CONTAINERPARK WEGWIJS OP HET ... - Zulte

https://www.zulte.be/sites/default/files/atoms/files/brochure%20containerpark.pdf

1 maart 2017 ... Vanaf 2017 wijzigen de openingsuren van het containerpark voor ... cash geld bij de milieudienst op het gemeentehuis uw eID-kaart opladen.

wegwijs op het containerpark wegwijs op het containerpark - Zulte

https://www.zulte.be/sites/default/files/atoms/files/brochure%20containerpark.pdf

1 maart 2017 ... INHOUDSTAFEL. 1. Openingsuren van het containerpark. 4. 2. Wat verandert er? 5. 3. Vanaf wanneer? 5. 4. Waarom? 5. 5. Hoeveel kost het?

Mismatches op de arbeidsmarkt

http://www.nationalebankvanbelgie.be/doc/ts/publications/economicreview/2012/ecotijdii2012_h4.pdf

De frictionele werkloosheid en de frictionele openstaande vacatures zijn van voorbijgaande aard : er is immers enige tijd nodig om het aanbod van en de vraag ...

Arbeidsmarkt en politie

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-828995.pdf

van de wijkagenten op hbo-niveau werkzaam moet zijn en in ieder basisteam een of meerdere politie- kundigen moeten werken. Instroom recherche kundigen.

Flexibiliteit op de Arbeidsmarkt - Cpb

https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Policy-Brief-2016-14-Flexibiliteit-op-de-arbeidsmarkt.pdf

armoede is voor werknemers met een flexibel contract driemaal zo hoog als bij werknemers ... nadelen van flexibele arbeid bij te stellen: (1) meer regulering, (2) het ... 9 Zie IBO zzp (2015) voor een overzicht en kwantitatieve uitwerking.

VROUWEN OP DE ARBEIDSMARKT

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_labour-force-participation-women_nl.pdf

Landen in volgorde van toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen. ... marginale effectieve belastingtarief voor tweede verdieners een aanzienlijk negatief ...

is dit nu de moderne arbeidsmarkt? - KAJ

http://www.kaj.be/downloads/andere/44-is-dit-nu-de-moderne-arbeidsmarkt-zwartboek-interim/file.html

k., Brugge: “Ik mocht via Daoust op maandag naar ... o., 24 jaar, oostende: “In de etalage van Daoust ... kantoor ingeschreven in Hasselt, Genk en Tongeren.

De arbeidsmarkt in 2019 - UWV

https://www.uwv.nl/overuwv/Images/de-arbeidsmarkt-in-2019.pdf

29 jan 2019 ... In 2018 nam het aantal banen flink toe en ontstonden meer dan 1 miljoen vacatures. De werkloosheid daalde van 395 duizend eind 2017 naar ...

Indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de ... - RVA

https://www.rva.be/sites/default/files/assets/publications/Rapport_Annuel/2016/Rapport_annuel_NL_Vol2.pdf

Lijst van afkortingen. ABVV. Algemeen Belgisch Vakverbond. ACCO. Activiteitencoöperatie. ACLVB. Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België.

De arbeidsmarkt in Vlaanderen - 0-9 - KU Leuven

https://lirias.kuleuven.be/retrieve/266975

1985; Projectgroep WEBA, 1989; Benschop, 1996) zouden de voorwaarden tot ... en radicaal gedecentraliseerd maar toch rapporteren aan de centrale zetel die.

DISCRIMINATIe op De ARbeIDSMARkT - Werk.be

https://www.werk.be/sites/default/files/brochure_discriminatie_op_de_arbeidsmarkt_CGKR_2009.pdf

en er wordt een nieuwe vacature uitgeschreven in een jobkrant. Via een ex-collega komen de zwarte verzorgers te weten dat de directie op een vergadering ...

WINNAARS EN VERLIEZERS OP DE ARBEIDSMARKT

https://husite.nl/kus/wp-content/uploads/sites/208/2019/05/HU-Openbare-les-2018-Winnaars-en-verliezers-op-de-arbeidsmarkt-WEB-2.pdf

Ondernemend werknemerschap kan namelijk bijdragen aan een win-win-win situatie voor alle betrokkenen: de organisatie, de medewerkers én de cliënten ( ...

Krapte op de arbeidsmarkt - Unizo

https://www.unizo.be/sites/default/files/dossier_krapte.pdf

Bron: Arvastat (2019). In 2016 doken de eerste tekenen van de krapte op de arbeidsmarkt op, zoals de eerste grafiek ook duidelijk aangeeft. 2016 was het jaar ...

Arbeidsmarkt Onderwijs - AgODi

https://www.agodi.be/sites/default/files/atoms/files/9arbeidsmarktsept2018.pdf

openstaande vacatures met 97%, in het secundair onderwijs stijgt het aantal openstaande vacatures met 64,5%. Het buitengewoon secundair onderwijs.

Arbeidsmarkt - Streekplatform Kempen

http://www.streekplatformkempen.be/wp-content/uploads/2016/09/Streekpactcijfers-Arbeidsmarkt-Kempen.pdf

9. Figuur 12: Evolutie Kempense werkloosheidsgraad, ook volgens geslacht, jaargemiddelden 2003-2012. (bron: Arvastat – verwerking RESOC Kempen). 2.3.

vrouwen op de arbeidsmarkt - Europa

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_labour-force-participation-women_nl.pdf

Landen in volgorde van toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen. ... marginale effectieve belastingtarief voor tweede verdieners een aanzienlijk negatief ...

De arbeidsmarkt in cijfers, 2018 - CBS

https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2019/16/dearbeidsmarktincijfers2018.pdf

21 maart 2019 ... CBS-publicaties met arbeidsmarktgegevens (januari 2018–maart 2019) ... Maar werknemers hebben ook recht op doorbetaalde vakantie en feestdagen. ... Frankrijk. Luxemburg. Nederland. Denemarken. Duitsland. 0. 200.

Onderwijs factsheet arbeidsmarkt - UWV

https://www.uwv.nl/overuwv/Images/factsheet-onderwijs-02-2019.pdf

14 feb 2019 ... In totaal zijn er in 2018 45.000 vacatures ontstaan in het po, vo/mbo en hoger onderwijs. Dat is 10.000 meer dan in 2017 ( 29%). In de ...

Actief contact arbeidsmarkt - BP

https://www.bp.com/content/dam/bp/country-sites/nl_be/belgium/home/buren-pdf/Buren59.pdf

5 mei 2019 ... BP Geel gaat nog actiever op zoek naar de geschikte ... een mooie en veilige toekomst voor BP in Geel. ... meer mensen dan ooit een job.

Perspectief op de onderkant van de arbeidsmarkt - TNO

https://www.tno.nl/media/8093/perspectief_op_de_onderkant_van_de_arbeidsmarkt.pdf

perspectief; zij beargumenteren daarbij ook dat een verlaging van het WML voor ... Wijk, Van E., M. van Emmerik, T.N.O. PROreact en C.M.V.E.J. Vanschoren ...

De toekomst van de arbeidsmarkt in de haven (van Antwerpen)

http://www.vea-antwerpen.be/Download.ashx?id=34826

De toekomst van de arbeidsmarkt in de haven (van ... zullen zijn als de sectorspecifieke kennis in een job. ... Conclusie 6: jobs in de toekomst. Eigen interviews.

Trends op de Belgische arbeidsmarkt - Statbel

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Analyse/NL/analyse-b_nl_tcm325-261813.pdf

Sterke groei vrouwelijke werkgelegenheidsgraad. Terwijl het aantal werkende vrouwen tussen 15 en 64 jaar in stijgende lijn ging, evolueerde het totaal aantal ...

Topvrouwen op de arbeidsmarkt - De Vlaamse ScriptieBank

https://www.scriptiebank.be/sites/default/files/030fa6a0c4ceebd30cc1774e14eeb75b.pdf

zich als een minderwaardig persoon opstellen en komen ze erg onzelfzeker over. Door deze zelfperceptie komen vrouwen minder in aanmerking om door te ...

Toekomstverkenningen arbeidsmarkt 2050 - Departement EWI

https://www.ewi-vlaanderen.be/sites/default/files/conceptnota_visie_2050_bijlage.pdf

schoolverlaters wapenen voor de jobs die we creëren. ... in de arbeidsmarkt van de toekomst en op de wijze waarop hij of zij (nog) verbonden zal zijn met een/ ...

Etnische discriminatie op de arbeidsmarkt in het Brussels ...

https://www.anti-racisme.be/sites/default/files/bijlagen/Ethnische_discriminatie.pdf

Sara Vertommen, Marjan Van de maele, Hans Verhoeven, Albert Martens ... danken wij ook Abbès Guenned die deze onderhandelingen in goede banen heeft.

impact van genderstereotypen op de arbeidsmarkt in het brussels ...

http://www.adviesraad-gelijke-kansen.irisnet.be/wp-content/uploads/2013/10/Etude-fev-2016-ASBL-Engender-VZW-NL-ANYSURFER.pdf

Dit onderzoek baseert zich op gegevens en statistieken over deze 3 sectoren om de situatie te schetsen van mannen en vrouwen die op de Brusselse ...

de vlaamse arbeidsmarkt na 2020 - Werk.be

https://www.werk.be/sites/default/files/onderzoek/publicaties/de_vlaamse_arbeidsmarkt_na_2020.pdf

1 maart 2016 ... de frictionele werkloosheid (werkloosheid ten gevolge van onvermijdelijke contractbeëindigingen, bedrijfssluitingen,…). Een minimum aan ...

Laaggeschoolden op de Vlaamse arbeidsmarkt - VDAB

https://www.vdab.be/sites/web/files/doc/trends/KiK_Laaggeschoolden201002.pdf

werkzoekenden, Blankenberge het grootste aandeel (64,1%). Het aantal laaggeschoolde werkzoekenden is in Vlaanderen het laatste jaar met 18,4% gestegen ...

De arbeidsmarkt van optometristen en orthoptisten - KBA Nijmegen

https://www.kbanijmegen.nl/doc/pdf/Arbeidsmarkt-oogzorgopleidingen.pdf

wijzing van een oogarts of huisarts onderzoekt de orthoptist de oogstand en de ... Wat betreft de kerntaken uit het beroepsprofiel menen de informanten dat deze ...

Arbeidsgehandicapten op de Vlaamse arbeidsmarkt - VDAB

https://www.vdab.be/sites/web/files/doc/trends/KiK_Arbeidsgehandicapten201007.pdf

29,8%. 29,0%. 28,0%. 14,7%. Heers. Eeklo. Torhout. Bekkevoort. Kaprijke ... trajectbepaling en -begeleiding (GTB's) in de lokale werkwinkels en het.

De echte helden van de arbeidsmarkt - Jobat.be

https://www.jobat.be/extra/krant_archief/20160116_DS.pdf

16 jan 2016 ... beelden van werkgevers aan, zoals Torfs, Colruyt en. Nike. “Het gaat om ... DIRECTEUR (M/V) plaats van tewerkstelling Oudenaarde en Aalst.

Regradatie en polarisatie op de postindustriële arbeidsmarkt

https://rjh.ub.rug.nl/arbeidsvraagstukken/article/download/27953/25348/

postindustriële samenleving aan de opkomst van een 'kennisklasse' van professionals. (zoals wetenschappelijk onderzoekers, inge nieurs en leraren) en ...

Nieuwe migranten en de arbeidsmarkt - Werk.be

https://www.werk.be/sites/default/files/VIONA_03_RPT_NieuweMigrantenEnDeArbeidsmarkt_rapport.pdf

naar potentiële migranten gezocht op het Marokkaanse en Turkse platteland. ... Tegen een negatieve beslissing van de DVZ kan een dringend beroep worden ... wierf, een aantal jaren als kuisvrouw, productiearbeider om recentelijk via lang-.