ILVO Mededeling 197 Wat weten we over fosfor en landbouw ...

ammoniumlactaat in azijnzuur (Vlaanderen), natriumbicarbonaat (Olsen), … ... Richardson, A. E., Lynch, J. P., Ryan, P. R., Delhaize, E., Smith, F. A., Smith, S. E., ...

ILVO Mededeling 197 Wat weten we over fosfor en landbouw ... - Gerelateerde documenten

ILVO Mededeling 197 Wat weten we over fosfor en landbouw ...

https://pure.ilvo.be/portal/files/3686981/ILVO_mededeling_197_fosforreeks_deel_3.pdf

ammoniumlactaat in azijnzuur (Vlaanderen), natriumbicarbonaat (Olsen), … ... Richardson, A. E., Lynch, J. P., Ryan, P. R., Delhaize, E., Smith, F. A., Smith, S. E., ...

ILVO Mededeling 221 - Vlaamse overheid

https://www.ilvo.vlaanderen.be/Portals/68/documents/Mediatheek/Mededelingen/221_Qualitubfish.pdf

18 nov 2016 ... van pladijs gedurende de opslag in tubs. ILVO MEDEDELING 221 november 2016. ISSN 1784-3197. Wettelijk Depot: D/2016/10.970/221.

ILVO Mededeling 206 - Vlaamse overheid

https://www.ilvo.vlaanderen.be/Portals/68/documents/Mediatheek/Mededelingen/206_LIVIS_Eindrapport.pdf

Zij dienen een nieuw vaartuig aan te kopen en zich in te werken in een nieuw metier, terwijl er ook het nodige ... Indien het vaartuig tweedehands gekocht is en.

ILVO Mededeling 239 Monitoring van ... - Vlaamse overheid

https://www.ilvo.vlaanderen.be/Portals/68/documents/Mediatheek/Mededelingen/239_voedselverliezen.pdf

31 jan 2018 ... verlies tijdens het oogsten en kuisen/marktklaar maken van het eigenlijke ... champost (rest van de mest na oogst van champignons) mee.

Landbouw zonder kleerscheuren - ILVO

http://www.ilvo.vlaanderen.be/Portals/68/documents/Mediatheek/brochure_landbouw_zonder_kleerscheuren.pdf

1 geval van vergiftiging, 2 ongevallen met dieren, ... Dit cijfer verbergt talrijke niet-dodelijke ongevallen. ... de landbouwschool volgt in Roeselare.

Bodemkwaliteit en landbouw: een literatuurstudie - ILVO

https://pure.ilvo.be/portal/files/421242/ILVO.2010_BodemBreed.Literatuurstudie.pdf

Dit wordt gevisualiseerd door een textuurdriehoek. In de internationale literatuur wordt meestal de textuurindeling van de USDA (United States Department of.

Nederland is koploper in landbouw en toch weten we te ... - AgroCares

https://www.agrocares.com/media/2230/agrocares-case-story-wim-de-hoop-nl.pdf

met zijn bedrijf 'Kennis Center voor Groene Groei' (KCGG). Hij helpt daarmee zijn klanten om zowel economisch als tegelijkertijd duurzaam te groeien.

Fosfor

https://prosjekt.fylkesmannen.no/Documents/Okologiske%20foregangsfylker/Dokumenter/%C3%98kologisk%20korn/fosforvarselet.pdf

Rapporten er finansiert av Norad og skrevet av en av de ledende norske forskerne på fosfor- systemer, Ola Stedje Hanserud ved Bioforsk/. NTNU. forord. På tide å ...

Fosfor - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/34690

hakim olan inorganik fosfor fraksiyonu kalsiyum fosfatlar. (Ca-P), Rize bölgesi topraklarınlJa ise hapsedilmiş fosfatlarla, demir fosfatlardır. Rize bölgesi ...

Groenere landbouw, betere landbouw? - Vlaamse Landmaatschappij

https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Publicaties/Buitenkans/Buitenkans2.pdf

Hoofdredactie: Jan Mosselmans I Redactie en concept: Pantarein I Vormgeving en druk: Artoos Communicatie I Redactieadres: Gulden Vlieslaan 72, 1060 ...

praktijkgids landbouw en natuur inleiding - Departement Landbouw ...

https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/praktijkgids-natuur-inleiding.pdf

Afbeelding 3 Knotbomen dragen mee bij aan een aantrekkelijk landbouwlandschap (Bron: Boerennatuur op scherp,. Valérie Goethals). Het behoud en herstel ...

De biologische landbouw in 2007 - Departement Landbouw en ...

https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/bio2007.pdf

Bioforum Vlaanderen is de koepelorganisatie en het centraal aanspreekpunt van de Vlaamse biosector, van de biologische boer tot de consument. Bioforum wil ...

de biologische landbouw in vlaanderen - Departement Landbouw ...

https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/biorapport_2018_website_def.pdf

Het areaal bodembedekkers/groenbemesters bestaat voor meer dan 95% uit ... Door recente omschakelingen is de top tien van populairste biologische ...

De biologische landbouw in 2006 - Departement Landbouw en ...

https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/de_biologische_landbouw_in_2006.pdf

promotiecampagne “Bio mijn natuur”. Het doel van die campagne is om bio herkenbaar te maken bij de consument door middel van een algemene huisstijl.

toekomstverkenning landbouw en milieu - Departement Landbouw ...

https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/toekomstverkenning_landbouw_en_milieu.pdf

reinigingswater in de stallen en melkhuisjes. Er wordt hier geen rekening gehouden ... Milieumaatschappij, Aalst, www.milieurapport.be. N-(eco)²-studie (2002).

Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam - Länsstyrelsen

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.11a2cbf716d6c8f9f741a261/1572350607222/9%20Mats%20Johansson.pdf

31 okt 2019 ... Särskild utredare - Gunnar Holmgren. • Sekretariat: - Folke K Larsson, Ida Lindblad Hammar och Mats H Johansson. • Expertgrupp ...

NL NL MEDEDELING AAN DE LEDEN

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/cm/829/829524/829524nl.pdf

2 sep 2010 ... CM829524NL.doc. PE448.713v01-00 ... de Unie en hun familieleden die niet over geldige reisdocumenten beschikken in de gelegenheid te ...

Mededeling van persoonsgegevens aan de inspectiedienst van de ...

https://www.ksz-bcss.fgov.be/sites/default/files/assets/gegevensbescherming/beraadslagingen/19_010_n012.pdf

De inspectiedienst van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) behandelt de dossiers inzake jaarlijkse vakantie van de arbeiders en de kunstenaars.

Mededeling nr 3 ovl 17-18.pdf - Sporta-federatie

https://www.sportafederatie.be/sites/default/files/Mededeling%20nr%203%20ovl%2017-18.pdf

28 jan 2018 ... Samen met Sportakampen bezorgen we jou deze paasvakantie een ... Meer info en inschrijven: www.sportakampen.be/kamp/tafeltennis ...

725 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN ... - EUR-Lex

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM%3A2007%3A0725%3AFIN%3ANL%3APDF

20 nov 2007 ... 2009 zal de Commissie een evaluatie en een rapport opstellen over de toepassing van het pakket over staatssteun en overwegen of een ...

mededeling - Sporta-federatie

https://www.sportafederatie.be/sites/default/files/Mededeling%20nr%204%20ovl%2016-17.pdf

5 feb 2017 ... Vanuit TTC‐Zele wordt ons het overlijden gemeld van Rik Van Bouwelen ... speelden om het kampioenschap in het lokaal van TTC‐Stekene.

VREG Mededeling 2008

https://www.vreg.be/sites/default/files/mededelingen/mede-2008-2.pdf

getijdenenergie en golfslagenergie;. 5° aardwarmte;. 6° biogas, stortgas en rioolwaterzuiveringsgas;. 7° biomassa. Het begrip 'biomassa” is gedefinieerd in ...

Belangrijke mededeling!!! - MAK – Bonheiden

http://www.mechelseak.be/wp-content/uploads/2016/04/MAKWARIUM-1-01-2013.pdf

Wegens veiligheidsproblemen geeft de stad Mechelen op advies van de brandweer geen toelating meer ... Buitenlandse tijdschriften. Stenenmolenstraat 174.

Mededeling van de Commissie — Richtsnoeren inzake ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52011XC0114%2804%29&from=NL

14 jan 2011 ... van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie ... rende lange tijd op dezelfde markt zullen blijven opereren, omdat zij meer ... licenties te delen door de totale inkomsten uit licenties van alle licentiegevers.

MEDEDELING Algemene Pedagogische Reglementering nr. 5 ...

http://ond.vvkso-ict.com/vvksosites/upload/2002/M-VVKSO-2002-100.pdf

Documenten bij de lesvoorbereiding ... personeel volgen de richtlijnen van het schoolbestuur in verband met het jaarplan, de lesvoorbereidingen, agenda,.

De mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van ...

https://www.ksz-bcss.fgov.be/sites/default/files/assets/veiligheid_en_privacy/beraadslaging/16_056_n119.pdf

de fictieve domiciliëring verbonden sociale fraude een fenomeen waaraan de sociaal ... In een eerste fase zouden enkele nutsbedrijven (De Watergroep en de ...

Mededeling Antwerpen - Sporta-federatie

https://www.sportafederatie.be/sites/default/files/Mededeling%20Antwerpen%20nr%205%2017-18.pdf

26 maart 2018 ... 39 DE JACHTHOORN. 21. 13 BEERSE. 82. 40 TIJL GRIMBERGEN. 18 ... Kazerneweg 14 – 2950 Kapellen. (tornooileiding). Er wordt met witte ...

Overeenkomst tot mededeling van gegevens - Federale ...

https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/downloads/kruispuntbank_vlaamse_overheid_2018-12-07-_overeenkomst_tot_mededeling_van_gegevens.pdf

7 dec 2018 ... heer Filip Boelaert, Secretaris-generaal. Het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid (DGWWW) en MOW handelen derhalve.

Mededeling van gecodeerde persoonsgegevens ... - Ksz Bcss

https://www.ksz-bcss.fgov.be/sites/default/files/assets/veiligheid_en_privacy/beraadslaging/17_079_n185.pdf

3 okt 2017 ... Belgisch Mucoviscidose Register (BCFR1), de mucovereniging (BCFA2) en de. Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ). 2.

Machtigingsaanvraag voor elektronische mededeling van ...

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/documents/8584

Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) wenst een machtiging te verkrijgen om elektronisch toegang te krijgen tot sommige kadastrale gegevens die ...

Elektronische mededeling van persoonsgegevens door de ...

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/sites/privacycommission/files/documents/beraadslaging_ASZ_088_2017.pdf

De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders beschikt tevens reeds over een machtiging voor de raadpleging van het Rijksregister van de natuurlijke personen.

mededeling van persoonsgegevens van buitenlandse studenten ...

http://vtc.corve.be/docs/beraadslagingen/VTC_beraadslaging_2018_40_uitbreiding_2017_07_correct.pdf

doorstroming van die gegevens vanuit de UGent naar het Loket Migratie van de Stad Gent ervoor dat de redelijke termijnnorm beter wordt nageleefd. Het Loket ...

De mededeling van persoonsgegevens door de ... - Ksz Bcss

https://www.ksz-bcss.fgov.be/sites/default/files/assets/veiligheid_en_privacy/beraadslaging/16_056_n119.pdf

(RIZIV) VOOR HET BESTRIJDEN VAN DOMICILIEFRAUDE. Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een. Kruispuntbank ...

Mededeling van gecodeerde persoonsgegevens betreffende de ...

https://www.ksz-bcss.fgov.be/sites/default/files/assets/veiligheid_en_privacy/beraadslaging/17_079_n185.pdf

3 okt 2017 ... Belgisch Mucoviscidose Register (BCFR1), de mucovereniging (BCFA2) en de. Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ). 2.

Mededeling van persoonsgegevens door het Kinderbijslagfonds ...

https://www.ksz-bcss.fgov.be/sites/default/files/assets/veiligheid_en_privacy/beraadslaging/16_035_n071_0.pdf

VAN DE PARTENA CLUB. Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een. Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, in het ...