Lineaire algebra en analytische meetkunde - John Val

Twee kruisende lijnen zijn niet evenwijdig, ofwel ze hebben niet dezelfde richting, en snijden elkaar niet ofwel de vergelijking l = m heeft geen oplossing.

Lineaire algebra en analytische meetkunde - John Val - Gerelateerde documenten

Lineaire algebra en analytische meetkunde - John Val

https://www.johnval.nl/school/wiskunde/wiskundeD/lineaire_algebra/lineairealgebra.pdf

Twee kruisende lijnen zijn niet evenwijdig, ofwel ze hebben niet dezelfde richting, en snijden elkaar niet ofwel de vergelijking l = m heeft geen oplossing.

Lineaire algebra en meetkunde I - Wiskunde aan UGent

http://www.wiskunde.ugent.be/wiskunde-kiezen/Lineaire%20algebra%20en%20meetkunde1.pdf

de studie van vectoren, vectorruimten en lineaire afbeeldingen tussen vector- ruimten ... gebruikt; er is geen enkel verschil in betekenis met de notatie met ronde.

Analytische vlakke meetkunde 1. Affiene meetkunde

http://users.telenet.be/wishoek/formularium/vm4des.pdf

1.4 Vergelijkingen van rechten. Gegeven: punt ( ). 1. 1. 1. ,. P x y en richtingsvector ( ),. R ab van de rechte d. Vectoriële vergelijking van d: 1 . P P k R. = .

Elementaire Meetkunde - Meetkunde, Analyse, Algebra

https://rinsepoortinga.nl/EMkort.pdf

7 maart 2018 ... De belangrijkste vlakke figuren zijn lijnen en met behulp van lijnen gedefinieerde figu- ren als lijnstukken, halve lijnen, hoeken, driehoeken, ...

Analytische meetkunde

http://www.fi.uu.nl/ctwo/lesmateriaaldir/ExperimenteelLesmateriaal/HAVO%20Wiskunde%20B/hb2013-meetkunde-H1-mrt12.pdf

Bereken de richtingscoëfficiënt van deze lijn en de snijpunten met de assen. Opgave 27. Stel een vergelijking op van de lijn door T(38,-15) met richtingscoëfficiënt ...

Hoofdstuk 3 Analytische meetkunde

http://www.fi.uu.nl/ctwo/WiskundeD/MateriaalDomeinenWiskundeD/AnalytischeMeetkundeVwo/docs/BreedhoofdstukAnMtk.pdf

Laat de y-as de symmetrieas van een parabool zijn en de oorsprong de top. Als het brandpunt F de coördinaten (0, c) heeft, dan is de analytische voorstelling ...

Analytische meetkunde - de Wageningse Methode

http://www.wageningse-methode.nl/hulpmiddelen2/wp-content/uploads/Bovenbouw-VWO-D-Hx-Analytische-meetkunde-Hoofdstuk1.pdf

In een assenstelsel hebben meetkundige begrippen zoals 'punt', 'rechte lijn', ... Voor welke waarden van a, b en c gaat de lijn ax by = c door de oorsprong? b.

Wiskunde D: domein Analytische meetkunde

http://www.fi.uu.nl/ctwo/WiskundeD/MateriaalDomeinenWiskundeD/AnalytischeMeetkundeVwo/docs/AM%20voorbeelden.pdf? target=blank%3F target%3Dblank

rico l rico m rico n rico p. = = = = Conclusie: . // ,. , snijdt ,. , snijdt , snijdt ... d van het punt P = (1, 2) tot de lijn met vergelijking 3x 4y = 17 berekenen we door.

Wiskunde: analytische meetkunde & analyse

http://users.telenet.be/toelating/wiskunde/KUL_analyse.pdf

A een schuine asymptoot. B een verticale asymptoot. C een schuine en een verticale asymptoot. D geen van beide. 9. Beschouw de functie f(x)=6acx3 4bcx2  ...

Analytische meetkunde voor klas 4

http://www.fi.uu.nl/ctwo/WiskundeD/MateriaalDomeinenWiskundeD/AnalytischeMeetkundeVwo/docs/AM%20vierde%20klas%20v2.pdf? target=blank

§ 2.3.1 De afstand van de oorsprong tot een lijn. Laat k een rechte lijn zijn die niet door O gaat en die de x-as snijdt in (a,0) en de ...

Cursus analytische meetkunde - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Zesdes/Cursus%20Analytische%20Meetkunde%20%28herhaling%29.pdf

De vergelijkingen van een rechte. Elke rechte r heeft een evenwijdige rechte O r die door de oorsprong van het assenstelsel gaat. We noemen O r de bijhorende ...

Oefeningen analytische meetkunde - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Zesdes/Oefeningen%20analytische%20meetkunde.pdf

Oefeningencursus analytische meetkunde. 1. © Sven Mettepenningen. Oefeningen analytische meetkunde. 1) Korte herhaling. 1. Zij gegeven twee vectoren P.

Analytische meetkunde door een synthetische bril - Universiteit ...

https://research.utwente.nl/files/6780337/314juni_Timmer-Verhoef.pdf

Hoewel de analytische meetkunde een prachtig mid- del is om allerlei stellingen in de Euclidische meet- kunde op eenvoudige en overtuigende wijze te.

Analytische meetkunde: ellipsen en hyperbolen - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Zesdes/Xtra%20-%20An%20Mtk%20Ellips%20&%20Hyperbool%20%28opgaven%29.pdf

1. Op een ellips E neem je twee vaste punten P en Q en een veranderlijk punt R . De ... Bewijs dat de oppervlakte van dit parallellogram altijd gelijk.

Leerstof theorie analytische meetkunde - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Zesdes/Theorie%20analytische%20meetkunde.pdf

η , dubbelpunt van een ontaarde kegelsnede. Stellingen met bewijs. ❒ De basisvergelijking van de parabool (en ellips en hyperbool) kunnen opstellen.

(analytische) meetkunde - Zoeken in het archief van vakblad Euclides

https://archief.vakbladeuclides.nl/bestanden/093_2017-18_05_uitwerkingpuzzel.pdf

verticaal uitrekt middens middens blijven en collineaire punten blijven collineair. figuur 3. Dat bracht ons op het idee om te kiezen voor F(1,1), rico CD = -s en ...

Extra opgaven analytische meetkunde - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Vierdes/Extra%20opgaven%20analytische%20meetkunde.pdf

Teken deze driehoek in een gepast orthonormaal assenstelsel. ... Bereken hoe ver de oorsprong verwijderd ligt van de middelloodlijn van het lijnstuk met ...

Analytische meetkunde: inleiding & parabolen - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Zesdes/Xtra%20-%20An%20Mtk%20Parabolen%20%28opgaven%29.pdf

Op een parabool P met top O, as s en brandpunt F beschouw je een punt D O. ≠ . De rechte DO snijdt de richtlijn van P in A . De rechte DF snijdt P een tweede ...

Extra opgaven: Analytische meetkunde van de cirkel - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Vierdes/Extra%20opgaven%20Cirkel%20%28analytisch%20-%20opgelost%29.pdf

Stel de vergelijking op van de omgeschreven cirkel (cirkel door , ,. ABC en D ). Het middelpunt van de cirkel is het midden van een diagonaal: 2 2 9 3. ,. 2. 2. M.

Meetkunde met algebra

http://www.fi.uu.nl/ctwo/lesmateriaaldir/ExperimenteelLesmateriaal/VWO%20Wiskunde%20B/H1oud%28voor_revisie%29_Meetkunde%20met%20algebra_28-01-2010.pdf

11 Gegeven twee gelijkvormige driehoeken met zijden 2, 3 en 4 en 4, 6 en 8. Bereken x en y. Tip. Er zijn nog twee andere driehoeken gelijkvormig. Schrijf ...

Lineaire Algebra

http://www.cs.ru.nl/A.Kissinger/teaching/matrixrekenen2018/dictaat-wiskunde1.pdf

Wiskunde 1 voor kunstmatige intelligentie, 2006/2007. Deel C. Lineaire Algebra. Les 11 Stelsels lineaire vergelijkingen. Voorbeeld 1: We beginnen deze les ...

Algebra en meetkunde - Webs

http://www.freewebs.com/koendenaeghel/presentatieingevuld20-03-2019bweb.pdf

Vergelijking van een rechte, cirkel en parabool. Gemeenschappelijke punten. Examenvragen. Actief gedeelte - Maken van oefeningen. Algebra. Meetkunde.

Lineaire Algebra - KU Leuven

https://www.kuleuven.be/toekomstigestudenten/openles/leuven/lesdocumentatie/lineaire-algebra.pdf/at_download/file

12 feb 2020 ... Een stelsel S van m lineaire vergelijkingen in n onbekenden x1, x2, ...,xn is van de ... met det(A) = 0, dan noemen we S een stelsel van Cramer.

Lineaire Algebra voor ST

http://www.win.tue.nl/~jkeijspe/onderwijs/linalg/col11.pdf

λ3 = λ4 = λ5 = −4 een eigenwaarde van multipliciteit 3. Nader onderzoek is noodzakelijk om na te gaan of de matrix diagonaliseerbaar is. J.Keijsper (TUE).

Wiskunde D lineaire algebra H3 bis bis

http://www.fi.uu.nl/ctwo/WiskundeD/MateriaalDomeinenWiskundeD/docs/WiskundeDLineaireAlgebraH3bis.pdf

lineaire transformaties als de spiegeling en de draaiing van vectoren ook worden berekend. ... sprake van kruiselings vermenigvuldigen: Van linksboven naar.

Lineaire algebra I (wiskundigen)

http://pub.math.leidenuniv.nl/~luijkrmvan/linalg/tentamens/voorbeeldtoets_sols.pdf

Lineaire algebra I (wiskundigen). Voorbeelden van toetsopgaven, 2011. Uitwerkingen. (1) (a) Bepaal de afstand van het punt Q = (1, 2, 2) ∈ R3 tot het vlak ...

Basiskennis lineaire algebra

http://www.cs.uu.nl/docs/vakken/opt/Achtergrond-Lineaire-algebra-2016-2017.pdf

Zo'n matrix wordt regulier genoemd. Dit stelsel kun je oplossen door te vegen (werken met elementaire rijoperaties), waarbij je er voor zorgt dat A overgaat in I; ...

Wiskunde: algebra, analyse en meetkunde

http://homepages.vub.ac.be/~tfierema/teaching/WAAM.pdf

Vectorieel product en volumes. Oefeningen bij Hoofdstuk 5. 5 — Ruimtemeetkunde. Inleiding Naast algebra en analyse maakt ook meetkunde een belang-.

Wiskunde D lineaire algebra H4 Ed2012

http://www.fi.uu.nl/ctwo/WiskundeD/MateriaalDomeinenWiskundeD/docs/WiskundeDLineaireAlgebraH4bis.pdf

De vector v′ heeft kentallen 2 en 1 ten opzichte van het scheve assenstelsel 1. 2. ( , ) ... reden is dat deze eigenassen een orthonormaal assenstelsel vormen.

LINEAIRE ALGEBRA Eric Jespers

http://homepages.vub.ac.be/~efjesper/coursenotes1.pdf

Als de uitgebreide matrices van twee lineaire stelsels dezelfde zijn dan hebben beide ... 3.3 Regel van Cramer, Volume en Lineaire Transformaties. Stelling: De ...

Lineaire Algebra met uitwerkingen - Amazon S3

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/vior-fdn/boek/preview/99148840315711072.pdf

15. Vectoren optellen. 16. De vector tussen twee punten. 19. Opgaven. 20. Scalaire vermenigvuldiging. 20. Vectorruimte. 21. Toepassing: magische vierkanten.

Een Inleiding in de Numerieke Lineaire Algebra

http://homepages.vub.ac.be/~pdegroen/numeriek/CursusNA2Ba.pdf

een reële matrix gecreëerd met 5 rijen en 7 kolommen (in IR5×7 dus) bestaande uit uniform op ... 2 toont een grafiek van de singuliere waarden van deze matrix.

Lineaire algebra toegepast - Math4All

https://www.math4all.nl/files/1420280645dc4376e993000e312641cd23573ae7c9.pdf

4.5 De regel van Cramer. 5 Lineair ... Een stelsel van m vergelijkingen in n onbekenden is een reeks eerstegraads vergelijkingen: 11 1. 12 2. 13 3. 1. 1. 21 1.

Lineaire Algebra voor W 2Y650

http://www.win.tue.nl/~lhabets/math-onderwijs-2Y650/week22Y650.pdf

Matrixvermenigvuldiging: Zij A = (aij) een m × n matrix en. B = (bij) een n × p matrix. Dan is C = A · B een m × p matrix z´o dat cij = ai1b1j ai2b2j ··· ainbnj. 6 ...

Wiskunde D Lineaire Algebra H1 Ed2012

http://www.fi.uu.nl/ctwo/WiskundeD/MateriaalDomeinenWiskundeD/docs/WiskundeDLineaireAlgebraH1bis.pdf

In dit hoofdstuk staat de wiskundige aanpak van het begrip vector en de ... ondoorzichtig, terwijl de betekenis van veel van deze abstracte begrippen juist ...

a appendix - lineaire algebra - Nikhef

http://www.nikhef.nl/~jo/quantum/qm/df2/appendices_dv.pdf

Het complexe vlak wordt gevormd door de reële en imaginaire as. We kunnen het ... gen door de complex toegevoegde van elk element te nemen A∗ = (a∗ ij).