2) De limiet van een rij - Project X 2002

Recursief voorschrift. Soms kan je bij een rij ook een formule vinden die toelaat een term te berekenen met behulp van één of meer voorgaande termen. Om de ...

2) De limiet van een rij - Project X 2002 - Gerelateerde documenten

2) De limiet van een rij - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Vijfdes/Cursus%20Diff%20Rek%20-%20H1%20Rijen.pdf

Recursief voorschrift. Soms kan je bij een rij ook een formule vinden die toelaat een term te berekenen met behulp van één of meer voorgaande termen. Om de ...

Ruimtemeetkunde - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Zesdes/Cursus%20Ruimtemeetkunde.pdf

Stelling ⑦: Als men door een rechte evenwijdig aan een vlak een ander vlak ... Kiezen we in de ruimte een willekeurig punt O (dat we de oorsprong zullen ...

fxxx - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Vijfdes/Xtra%20-%20Irrationale%20functies%20%28oplossingen%29.pdf

Bepaal het domein, de nulpunten en het tekenverloop van de functie ( ) 2 1 2 7. f x x x. = - - . 2 1 0. 12 x dom f x x. ∈. ⇔. - ≥ ⇔ ≥. , dus. [. [. 1 2, dom f = ∞ . ( ).

Statistiek - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Zesdes/Cursus%20Statistiek.pdf

Verklarende (inductieve) statistiek. De verklarende statistiek steunt op de resultaten uit de beschrijvende statistiek en op de kansrekening om op basis van ...

Determinanten - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Vijfdes/Cursus%20Determinanten.pdf

Stelsels van Cramer a) Definitie. Een stelsel van Cramer is een vierkant stelsel (evenveel vergelijkingen als onbekenden) waarvan de determinant van de ...

Limieten - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Vijfdes/Cursus%20Diff%20Rek%20-%20H2%20Limieten%20van%20Functies.pdf

dan heeft de functie een verticale asymptoot x a. = . Om de linker en rechterlimieten voor x a. → te berekenen (altijd ∞ of -∞ ) is een tekentabel nodig. • Als ( ).

oplossingen - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Vijfdes/Xtra%20-%20Determinanten%20%28oplossingen%29.pdf

berekenen met de afstandsformule punt-rechte: (. ) 2. 2. , ad bc d OP Q ... 3. Bereken de volgende determinant door verlaging van de orde: 1 2 3 4. 2 3 4 1.

Afgeleiden - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Vijfdes/Cursus%20Diff%20Rek%20-%20H3%20Afgeleiden.pdf

Cursus differentiaalrekening - afgeleiden. - 2 -. © S. Mettepenningen. 1) Het begrip afgeleide a) Inleiding. Bij de wielerwedstrijd 'De Waalse Pijl' komen de ...

Matrices - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Vijfdes/Xtra%20-%20Matrices%20%28opgaven%29.pdf

linksdistributiviteit van het product t.o.v. de som van matrices. • gemengde associativiteit van het scalair product. • het neutraal element van het matrixproduct is ...

Goniometrie - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Vijfdes/Xtra%20-%20Goniometrie%20%28herhaling%20 %20algemene%20sinusfunctie%29%20%28opgaven%29.pdf

☆Zet de volgende functies om naar algemene sinusfuncties (met positieve ... kan men de melatonine-concentratie in het bloed benaderen met de sinusfunctie:.

Kansrekenen - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Zesdes/Xtra%20-%20Kansrekenen%20%28opgaven%29.pdf

Leerkracht: Sven Mettepenningen. Kansrekenen. 1. ☆ DHL levert dagelijks heel veel pakjes overal ter lande. Bij het opsturen gebeuren er drie soorten fouten:.

2) Kegelsneden - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Zesdes/Cursus%20Analytische%20Meetkunde%20%28basiskegelsneden%29.pdf

Parametervergelijking. In oefeningen is het vaak handiger om met een parametervergelijking van een parabool te werken. Je rekent eenvoudig na dat de ...

rijen - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Vierdes/Extra%20opgaven%20rijen%20%28opgelost%29.pdf

6. 65 u = en 7. 129 u = o Mogelijkheid 1: expliciet →. 2 1 n n u = . Mogelijkheid 2: recursief → 1. 1. 3 ;. 2. 1 n n u u u. . = = −. Mogelijkheid 3: recursief → 1. 1. 3;.

Combinatoriek - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Zesdes/Xtra%20-%20Combinatoriek%20%28opgaven%29.pdf

Óscar Romero College. Campus Talen & Exacte Wetenschappen. Vak: Wiskunde. Leerkracht: Sven Mettepenningen. Combinatoriek. 1. ☆ Op welk cijfer eindigt ...

Integraalrekening - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Zesdes/Cursus%20integraalrekening.pdf

In de wiskundige analyse geeft de integraal van een positieve functie een ... Volgende lijst van integralen zal ons een houvast bieden bij het berekenen van ...

de cirkel - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Vierdes/VB%204%205u%20cirkel%20%28opgelost%29.pdf

Een rechte door een punt op een cirkel die loodrecht staat op de straal door dat punt is een raaklijn aan die cirkel. Bewijs deze stelling. Theorie. 2. Bereken de ...

Goniometrische functies - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Vijfdes/Cursus%20Functies%20-%20H4%20Goniometrische%20en%20cyclometrische%20functies.pdf

... hoekgrootte ook nog op een andere manier uitdrukken, namelijk in radialen: dit is de afstand gemeten langs de goniometrische cirkel, vanaf het eenheidspunt.

Formularium goniometrie - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Vijfdes/Formularium%20Goniometrie.pdf

Som en verschil formules. Verdubbelingsformules. Halveringsformules (Carnot) cos(. ) cos .cos sin .sin cos(. ) cos .cos sin .sin sin(. ) sin .cos cos .sin sin(. ) ...

Cursus wiskunde - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Vierdes/Cursus%20Oefeningen%202018%20-%202019.pdf

Tweedegraadsvergelijkingen. • Ongelijkheden. • Vraagstukken en toepassingen. • Ligging van rechten en parabolen. • Extremumvraagstukken. Goniometrie.

Grafieken van tweedegraadsfuncties - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Vierdes/VWO%20-%20Parabolen.pdf

2. y x. = wordt verschoven zodanig dat de top verhuist van ( ). 0,0 naar een punt van de eerste bissectrice dat precies 2 verder gelegen is in het eerste kwadrant.

De normale verdeling - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Zesdes/Xtra%20-%20Stochasten%20%28opgaven%29.pdf

De normale verdeling – stochasten – de binomiale verdeling – de centrale limietstelling. 1. In de hoofdstad van Ivoorkust, Yamoussoukro, meet men de lengte ...

Complexe getallen - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Zesdes/Cursus%20Complexe%20Getallen.pdf

De complex toegevoegde (of geconjugeerde) van een complex getal z , noteren we met z . Dit is het complex getal met hetzelfde reële deel, maar tegengesteld ...

Ruimtemeetkunde – Basisoefeningen - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Zesdes/Ruimtemeetkunde%20basisoefeningen.pdf

Bepaal een parametervergelijking van de rechten p en q : •. 2. 1. x y p ... b) Vorm deze parametervergelijking om tot een cartesische vergelijking. c) Controleer je ...

3) Homogene coördinaten - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Zesdes/Cursus%20Analytische%20Meetkunde%20%28uitbreiding%29.pdf

. K. , wat we moesten bewijzen□. Meetkundige betekenis van deze translatie. Dit punt. ( ). 0. 0. ' ,. O x y is een symmetriemiddelpunt van de kegelsnede. Want.

Formularium ruimtemeetkunde - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Zesdes/Formularium%20Ruimtemeetkunde.pdf

0. k u x v y w z t m u x v y w z t. . . . . . . = , met ,k m∈ . Scalair product – loodrechte stand. • Definitie scalair product: (. ) 1. 1.

Formularium tweedegraadsfuncties - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Vierdes/Form%20twgr.PDF

Formularium tweedegraadsfuncties. Definitie. ( ). 2. f x ax bx c. = . , met , , abc∈R en. 0 a ≠ . Bespreking van de grafiek. Symmetrieas: de rechte met ...

Stelsels oplossen met je GRM - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Vijfdes/Voorschrift%20TI%20opstellen%20%28rref%29.pdf

Stelsels oplossen met je GRM. Voorbeeld: stel het functievoorschrift op van de parabool met als top ( ). 3,4. T - en die door het punt. ( ). 1,12. Q gaat (en die dus ...

Algebraïsch rekenen - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Vierdes/Zelfstudie%20algebra%C3%AFsch%20rekenen.pdf

Definitie: We noemen ( ). Q x en ( ). R x respectievelijk het quotiënt en de rest bij Euclidische deling van het deeltal ( ). A x door de deler ( ). D x als en slechts als ...

Uitdagingsoefeningen tweedegraadsfuncties ... - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Vierdes/Uitdaging%20parabolen%20%28opgelost%29.pdf

Uitdagingsoefeningen tweedegraadsfuncties (inleiding en parabolen). 1. Gegeven is een parabool met functievoorschrift ( ). 2. 1 4 2. f x. x x. = − − . • Maak een ...

Logaritmische functies - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Vijfdes/Xtra%20-%20Logaritmische%20functies%20%28opgaven%29.pdf

Campus Talen & Exacte Wetenschappen. Vak: Wiskunde. Leerkracht: Sven Mettepenningen. Logaritmische functies. 1. Bereken zonder rekenmachine (☆,☆,☆ ...

Toets: rijen - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Vierdes/VB%204%205u%20Rijen.pdf

Als je in een rekenkundige rij met verschil v elke term vermenigvuldigt met 5 dan krijg je een nieuwe rekenkundige rij met verschil 5v . 3. 5. Een zeshoekige spiraal ...

Toepassingen op Integraalrekening - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Zesdes/Cursus%20integraalrekening%20-%20toepassingen.pdf

ingevoerd, namelijk het berekenen van oppervlaktes van vlakke figuren. We bekijken twee voorbeelden. Cirkel, cirkelsector en cirkelsegment. We bereken de ...

oefeningen op integraalrekening - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Zesdes/Xtra%20-%20Integralen%20%28pittig%29.pdf

Óscar Romero College. Campus Talen & Exacte Wetenschappen. Vak: Wiskunde. Leerkracht: Sven Mettepenningen. Integralen – pittige oefeningen. 1.

Exponentiële functies - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Vijfdes/Xtra%20-%20Exponenti%C3%ABle%20functies%20%28opgaven%29.pdf

Exponentiële functies. 1. ☆ Homer en Apu zetten op 1 januari 2007 elk exact €1000 op een lege rekening. Homer zijn bank biedt de volgende formule aan: elke ...

Telproblemen & kansrekenen - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Zesdes/Cursus%20Telproblemen%20&%20kansrekenen.pdf

Herhalingspermutaties. Analoog aan permutaties gaat het hier om een aantal mogelijke volgordes maar nu zijn er dus een aantal elementen die herhaald worden.

Goniometrie – oplossen van driehoeken - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Vierdes/VB%204%205u%20Goniometrie%20%28driehoeken%29.pdf

... op 1cm nauwkeurig. 2. 2. In ABC. ∆ is gegeven dat. 2. AB = ,. 5. AC = en ˆ19. C = °. Bereken de grootte van stompe hoek. ˆ. B tot op de seconde nauwkeurig.