huishoudelijk reglement - Koraal vzw

Kerkelei 43, 2610 Wilrijk ... het gebruik van een joker vervalt de administratieve meerkost die het IBO ... Jokers zijn ook niet geldig tijdens vakantiedagen.

huishoudelijk reglement - Koraal vzw - Gerelateerde documenten

huishoudelijk reglement koraal speelpleinen - Koraal vzw

http://www.koraal.be/pdfhuishoudelijkreglement/hr_speelpleinen.pdf

Koraal Speelpleinen wordt georganiseerd door Koraal vzw: Maatschappelijke zetel: Koraal vzw, Otto Veniusstraat 20, 2000 Antwerpen. Ondernemingsnummer: ...

huishoudelijk reglement koraal jeugdvakanties - Koraal vzw

http://www.koraal.be/pdfhuishoudelijkreglement/hr_jeugdvakanties.pdf

Deze versie van het huishoudelijk reglement treedt in voege op 1 maart 2019. Koraal vzw organiseert jeugdvakanties op verschillende locaties. Bepaalde info in ...

Koraal Speelpleinen Huishoudelijk Reglement - Koraal vzw

https://speelpleinen.koraal.be/files/HuishoudelijkReglement2016.pdf

1 juli 2016 ... koraal vzw | jeugd en ckg's | otto veniusstraat 20 | 2000 antwerpen | pcr 000-0411489-15 | tel. 03/232.97.72 | fax 03/232 98 48 | [email protected]

huishoudelijk reglement - Koraal vzw

http://www.koraal.be/pdfhuishoudelijkreglement/hr_ibo.pdf

Kerkelei 43, 2610 Wilrijk ... het gebruik van een joker vervalt de administratieve meerkost die het IBO ... Jokers zijn ook niet geldig tijdens vakantiedagen.

Reglement Bekijk ons huishoudelijk reglement - Louiske en Sophieke

https://www.louiskeensophieke.be/docs/reglement.pdf

inkomensgerelateerde (IKG) plaatsen door Kind en Gezin. De opvang ... Fruitpap bereiden wij vers en stukjes fruit en boterhammen voorziet de opvang ook.

zie huishoudelijk reglement

https://www.mechelen.be/huishoudelijk-reglement-zwembad-geerdegemvaart

De openingsuren/sluitingen en tarieven kunnen geraadpleegd worden op de website http://www.mechelen.be of in de infrastructuur. 1.5. AGB SAM kan niet ...

Huishoudelijk reglement - KBR

https://www.kbr.be/wp-content/uploads/2019/07/huishoudelijkreglement_web.pdf

OPENINGSUREN EN ALGEMENE BEPALINGEN. KBR is toegankelijk van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 19.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot ...

Huishoudelijk reglement

https://www.ronse.be/sites/ronse/files/2019-07/Huishoudelijk_reglement_IBO_2019.pdf

Initiatief Buitenschoolse Opvang Ronse. OCMW – RONSE. O. Delghuststraat 62. 9600 RONSE. Algemeen telefoonnummer: 055/23 28 54. FAX: 055/23 27 17 ...

het huishoudelijk reglement - Cooplink

http://www.cooplink.nl/mediawiki/images/6/6a/HHR_Iewan_Definitief.pdf

Als je naar Iewan verhuist en kan je je wasmachine doorverkopen aan Iewan. ... bedoening worden. Dus, gouden raad van tante Kaat, verlies je sleutel niet!

Huishoudelijk Reglement - everecity

http://www.everecity.be/wp-content/uploads/2019/04/ROI-Everecity-NL-40-pages-OK.pdf

EvErECity staat in voor het onderhoud van de installaties via een onderhoudscontract met een onder- aannemer; de kostprijs ten laste van de huurders wordt ...

Huishoudelijk reglement TC Lovanium.pdf

https://www.lovanium.com/sites/lovanium/files/Huishoudelijk%20reglement%20TC%20Lovanium_0.pdf

Aangesloten bij Tennis Vlaanderen; stamnummer: 7044 ... De accommodatie is gelegen in de Galgebergstraat 41, 3000 Leuven. 3. Het bestuur stelt conform ... Men kan slechts opnieuw reserveren als de vorige reservatie vervallen is, hetzij.

huishoudelijk reglement van - TC Matchpoint

https://tcmatchpoint.be/write/uploads/2020huishoudelijk%20reglement%202020-1.pdf

clubhuis in Desselgem op de voorinschrijvingsdag op 28 maart van 9 tot 12u of via de ... Bij warm weer is het niet toegelaten te spelen zonder shirt.

Kon.A.C.K. HUISHOUDELIJK REGLEMENT AFDELING ...

https://www.motorvliegen.be/files/huishoudelijk-reglement-motorafdeling.pdf

16 aug 2016 ... Balen - Keiheuvel. EBKH ... VLIEGEN MET PRIVE TOESTELLEN . ... onder andere vorm, dat voor ontvangst en kennisname (“gelezen en ...

huishoudelijk reglement bin - Politie.be

https://www.politie.be/5393/sites/5393/files/attachments/Inschrijvingsformulier%20%2526%20huishoudreglement%20BIN%20Erps.pdf

Contactpersoon Politiezone HerKo (Herent-Kortenberg): DEKEYZER Natalie ... samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie in een afgelijnd ...

HUISHOUDELIJK REGLEMENT – ATHENA vzw

https://www.naturisme-athena.org/wp-content/uploads/2016/11/huishoudelijk-en-terreinreglement-juni-2015.pdf

Op dit ogenblik zijn er de volgende afdelingen: Athena-Antwerpen, Helios,. Gravensteen, Helios, Le Perron, Westland en Brabant-West. Deze afdelingen ...

Huishoudelijk Reglement - MijnStadstuin

http://www.mijnstadstuin.nl/wp-content/uploads/2019/03/Huisregels-taakomschrijvingen-MijnStadstuin-V5-11-2018-ACTIEF.pdf

Vanaf 2018: Bestuur, Tuincoordinator, Tuinbutlers, Appie en pachters ... We hanteren ecologische richtlijnen, volgens de ecologische principes van Velt. (​https://drive.google.com/open?id=10bBgnGz4b7N16Bf4_j0xC8jnd6kE71Pm​), ... Invullen van de werk verzoeken voor butler uren o.a. Voorbereiden tuinen (spitten, ...

Huishoudelijk reglement - TCD Tennisclubduinbergen

https://www.tennisclubduinbergen.be/tcd/wp-content/uploads/2019/12/Huishoudelijk-reglement-2020.pdf

TENNISCLUB DUINBERGEN VZW VTV 2008. Krommedijk 30 ... worden door leden van TCD (spelende leden, barleden en/of ereleden) en hun genodigden.

Huishoudelijk reglement: ZNA Joostens

https://www.zna.be/sites/zna.be/files/spaden_reglement_2015.pdf

18 nov 2016 ... Het multidisciplinair team van de afdeling Spar en Den (=SPADEN) biedt ondersteuning en hulp bij de dagelijkse levenshandelingen van ...

Huishoudelijk Reglement - Infano

https://www.infano.be/infano_hhr/

3.1.1. Openingsuren. 3.1.2. Sluitingsdagen – openingsdagen – openingsuren (zie ook bijlage) ... De dienst neemt deel aan het Lokaal Overleg (Kinderopvang) van de gemeente. Ook kan er overleg zijn ... ZON Deurne 2. Venneborglaan 112.

Huishoudelijk Reglement - Zulte

https://www.gemeentezulte.be/sites/default/files/atoms/files/2017HHR.pdf

Indien de opvanglocatie de openingsuren van de opvang wenst te ... gemeente, waarin de verschillende actoren van het kinderopvanglandschap zetelen.

Huishoudelijk reglement - De Klavertjes 4

https://www.deklavertjes4.be/images/huishoudelijk_reglement.pdf

... en Nieuwjaar en. 3 weken in het groot verlof (zie bijlage 1). ... (wanneer uw kind in de opvang zou starten, welke dagen het aanwezig zal zijn, volle dagen,.

Huishoudelijk reglement DD - Dukduvels

http://www.dukduvels.be/images/Huishoudelijkreglement_Dukduvels%202014_Leden.pdf

Maatschappelijke zetel van de vereniging is te Kortrijk, St-Elooisdreef 28. ... van de Dukduvels vallen buiten de publieke openingsuren van het zwembad).

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE ... - Hasselt

https://www.hasselt.be/sites/hasselt/files/documenten_stad_hasselt/reglement_huishoudelijk_hasselt_201903_gemeenteraad.pdf

26 maart 2019 ... kunnen er vóór de vergadering kennis van nemen tijdens de openingsuren van het stadhuis. § 3. De voorzitter van de gemeenteraad moet de ...

Huishoudelijk reglement - Zwevegem

http://www.zwevegem.be/sites/zwevegem/files/media/huishoudelijkreglement_containerpark.pdf

1 maart 2015 ... Het containerpark is gesloten op zon- en feestdagen. ... kenbaar gemaakt via de geëigende kanalen van de gemeente Zwevegem. Buiten deze ...

Huishoudelijk reglement - De Bosrank

http://www.gbz-de-bosrank.be/gbz/5806-www/version/default/part/AttachmentData/data/3%20huishoudelijk%20reglement%20juli%202017.pdf

Het initiatief buitenschoolse opvang wordt georganiseerd door het Openbaar Bestuur OCMW te Zingem, Alfred. Amelotstraat 53 te 9750 Zingem, 09/389 68 10, ...

1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE ...

https://golfpark-almkreek.nl/userfiles/websites/166/Golfclub/Bestuur%20-%20ALV/Vergaderingen%202019/Maart/Huishoudelijk%20Reglement%20van%20de%20Nederlandse%20Golf%20Federatie.pdf

De Vereniging Nederlandse Golf Federatie is op 16 maart 1914 opgericht ... Het Bestuur vertegenwoordigt de Federatie zowel nationaal als internationaal, ...

Huishoudelijk reglement - De Hummeltjes

https://www.hummeltjes.be/sites/default/files/KDV/hhr_kdv_de_hummeltjes_01-2020.pdf

In de bijlagen (achteraan dit huishoudelijk reglement) meer uitleg over ZiKo-VO. Draagkracht. Door het peilen naar welbevinden en betrokkenheid, kunnen de.

Huishoudelijk Reglement Ekonomika vzw

https://ekonomika.be/wp-content/uploads/2020/02/Ekonomika-vzw-Huishoudelijk-Reglement.pdf

18 dec 2014 ... Kunnen als erelid worden toegelaten bij Ekonomika vzw zij die hun jaar als praesidiumlid volbracht hebben en niet definitief uit de vereniging ...

het Huishoudelijk Reglement - De Schelderuiters

https://schelderuiters.be/wp-content/uploads/2019/10/Huishoudelijk-Reglement-dd-2019.pdf

Het lidgeld omvat lidmaatschap en verzekering. Iedere SR krijgt een VLP lidkaart na betaling van het lidgeld en de verzekering. • Nieuwe leden die toetreden na ...

Huishoudelijk reglement van de wachtdienstonderdelen van ...

https://www.hzw.be/Downloads/2016/HZW/HZW%20-%20Huishoudelijk%20reglement%20 %20addendum%202016.pdf

Het instellen van de wachtdienst, volgens KB 78 Art. 9, voor huisartsen van het grondgebied Zuid–. West–Vlaanderen ... Wachtdienstonderdeel V: Lauwe, Marke.

huishoudelijk reglement - De Flevotuin

https://www.flevotuin.nl/bestanden/huishoudelijk-reglement-2018.pdf?cd=i

verplaatsbare tomatenserre toegestaan. Hiervoor hoeft ... minimaal 1,5 m² en de kippenren een minimale grondoppervlakte hebben van 5 m². c. Om duiven te ...

huishoudelijk reglement - Lievegem

https://www.lievegem.be/sites/default/files/public/Burger%20en%20welzijn/Kinderpvang/20190715_HuishoudelijkReglementBKOLievegem.pdf

15 juli 2019 ... Begeleide studie St. Martinus. Adres: Dreef 47, 9930 Zomergem. De begeleide studie in St. Martinus is een gemeld opvanginitiatief en enkel ...

Huishoudelijk reglement - Felies

https://www.felies.be/images/HHR%20luik%20A.pdf

aanvragen van een 'attest inkomenstarief', de te bezorgen documenten en legt een ... Het attest inkomenstarief (= kindcode) moet bezorgd worden aan het.

huishoudelijk reglement - Jump and Joy

https://www.jumpandjoy.net/wp-content/uploads/2018/09/Huishoudelijk-Reglement-18-19.pdf

Jump & Joy. Turnkring Hechtel-Eksel. Lid van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen. Stamnummer 748. Huishoudelijk reglement – Uitgave Augustus 2018. 1.

Huishoudelijk reglement - Het Vaartpunt

http://www.hetvaartpunt.be/wp-content/uploads/2018/07/Huishoudelijk-reglement_finaal_v201807.pdf

Huishoudelijk reglement. Naam. Vzw KLJ-lokalen Schiplaken. Het Vaartpunt. Adres. Vaartdijk 1A. 3191 Schiplaken. Verantwoordelijke. Imke Aerts. Tulpenlaan 3.

Huishoudelijk reglement van de Vlierbeekriders vzw

https://www.vlierbeekriders.be/attachments/article/14/Huishoudelijk%20reglement.pdf

aangesloten zijn bij de Vlaamse Wielrijdersbond via de Vlierbeekriders. Indien men inschrijft na. 1 september is men onmiddellijk lid tot 31 december van het ...