Correctievoorschrift VWO - Examenblad

peto elke andere betekenis behalve 'trachten te pakken/bereiken' of een synoniem daarvan. 0 amplector passief vertaald. 0 amplector elke andere betekenis ...

Correctievoorschrift VWO - Examenblad - Gerelateerde documenten

Correctievoorschrift - Examenblad

https://www.examenblad.nl/examendocument/2008/cse-1/scheikunde-havo/correctievoorschrift/2008/havo/f=/800023-1-058c.pdf

berekening van het aantal gram soda dat reageert met het aantal mol azijnzuur in 20 mL azijn en conclusie: aantal mol soda vermenigvuldigen met de massa ...

Correctievoorschrift VWO - Examenblad

https://www.examenblad.nl/examendocument/2009/1/latijn-vwo/correctievoorschrift/2009/f=/925-0031-a-vw-1-c.pdf

peto elke andere betekenis behalve 'trachten te pakken/bereiken' of een synoniem daarvan. 0 amplector passief vertaald. 0 amplector elke andere betekenis ...

Correctievoorschrift HAVO - Examenblad

https://www.examenblad.nl/examendocument/2013/cse-1/wiskunde-b-havo/correctievoorschrift-2/2013/havo/f=/ha-1025-f-13-1-c.pdf

Derdegraadsfunctie en gebroken functie. 8 maximumscore 7. •. 2. ( ). 3. 4 f' x x. = −. . 1. • (De richtingscoëfficiënt van de raaklijn aan de grafiek van f in de.

Correctievoorschrift CE mbo Nederlands 2F ... - Examenblad mbo

https://www.examenbladmbo.nl/document/correctievoorschrift-62/2018-2019

1 nov 2018 ... Tegen windmolens: de ... gebruiken voor eigen oefening, studie of privégebruik, alsmede schoolgebruik op niet-commerciële basis. Voor alle ...

Correctievoorschrift VMBO-GL - Examenblad

https://www.examenblad.nl/examendocument/2017/afnameperiode-cspe-s/produceren-installeren-en-energie-gl-vmbo/correctievoorschrift/2017/f=/gp_1300_f_17_1_c.pdf

Voor het draadtappen ga je eerst boren. Welke boordiameter moet je gebruiken voor het tappen van de inwendige schroefdraad M4? antwoordmodel:.

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL - Examenblad

https://www.examenblad.nl/examendocument/2013/cse-2/engels-gl-en-tl-vmbo/correctievoorschrift/2013/vmbo-gl/f=/gt-0071-a-13-2-c.pdf

tijdvak 2. Engels CSE GL en TL ... witregel: na aanhef en voor afsluiting ... die in de brief verwerkt moeten worden niet volgens de opdracht uitwerkt, dienen géén.

geschiedenis Correctievoorschrift VWO - Examenblad

https://www.examenblad.nl/examendocument/2006/cse-1/geschiedenis-vwo/correctievoorschrift/2006/vwo/f=/600025-1-12c.pdf

containmentpolitiek / het steunen op een dictatoriaal regime in Zuid-Vietnam (Thieu). 1. • Verandering zit in de schaalvergroting van de oorlogsvoering, wat ...

scheikunde 1,2 Correctievoorschrift VWO - Examenblad

https://static.examenblad.nl/9336105/d/ex2005/500048-2-21c.pdf

berekening van het aantal mol chloor dat uit 9,2·103 ton PVC kan ontstaan: het aantal ton chloor (is de uitkomst van de vorige vraag) vermenigvuldigen met 106 ...

Correctievoorschrift VMBO-BB - Examenblad

https://www.examenblad.nl/examendocument/2017/afnameperiode-profielvak-cspe-s/zorg-en-welzijn-bb-vmbo/correctievoorschrift/2017/f=/bp_1600_f_17_1_c.pdf

lees verder ▻▻▻ opd. omschrijv ing beoordelingsas pec t max. kandida atn u mmer transport.. Noteer hier de begintijd van opdracht 4 van iedere kandidaat.

biologie 1,2 Correctievoorschrift VWO - Examenblad

https://static.examenblad.nl/9336106/d/ex2006/600063-2-25c.pdf

1: spinaal ganglion. 1. 2: grensstreng. 1. 3: grijze stof (van het ruggenmerg). 1. 8 ▫ C. Maximumscore 2. 9 □ voorbeeld van een juist ingevuld schema:.

Correctievoorschrift VMBO-BB/KB/GL en TL - Examenblad

https://www.examenblad.nl/examendocument/2005/cse-2/wiskunde-gl-en-tl-vmbo/correctievoorschrift/2005/vmbo-gl/f=/500040-2-583c.pdf

Het tekenen van de kijklijnen vanuit B naar zaal 1. 2. • Het inkleuren van de twee rondjes buiten de kijklijnen. 1. ○. 2 maximumscore 3. • Bij schaal 1 : 200 is 3 ...

Correctievoorschrift examen VBO-MAVO-D - Examenblad

https://static.examenblad.nl/9336103/d/vmbogl/tv1/nl_sv_mavo-d_cv.pdf

directief, een expressief en een diverterend schrijfdoel. Een informatief schrijfdoel houdt in: de schrijver wil zijn lezers inlichten over bepaalde aspecten van een ...

Correctievoorschrift CE mbo rekenen 2AER ... - Examenblad mbo

https://www.examenbladmbo.nl/document/correctievoorschrift-57/2018-2019

1 nov 2018 ... https://www.praxis.nl/badkamer-keuken-wonen/deuren/binnendeuren/cando-binnendeur-barn-harvest-stomp-links-. 211-5-x-93cm/5331093. 8.

Correctievoorschrift VWO

https://www2.cito.nl/vo/ex2015/VW-1021-a-15-1-c.pdf

De 'Wet Le Chapelier' verbood verenigingen van arbeiders en boeren. (zoals gilden en vakbonden). 1. • Eén van de idealen van de Franse Revolutie was ...

Correctievoorschrift VWO - Natuurkundeuitgelegd

https://natuurkundeuitgelegd.nl/examens/na1v092cv.pdf

42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal ...

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

https://www2.cito.nl/vo/ex2017/GT-0063-a-17-2-c.pdf

gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van ... Park Inn. 12. C. Tekst 7 DVD Helene Fischer live. 13. B ...

Correctievoorschrift VWO - STILUS.nl

https://www.stilus.nl/examen/08-L-1-c.pdf

pars elke andere betekenis behalve 'deel' of een synoniem daarvan. 0 noctium niet verbonden met partem. 0 studiis niet vertaald als dativus. 0 vindico elke ...

Correctievoorschrift (theorie)

https://www2.cito.nl/vo/ex2017/VW-1028-a-17-2-c.pdf

uitstroom van zuurstof/O2 uit de reactor waar reactie 3 verloopt naar buiten. 1 ... door de molaire massa van kerosine (bijvoorbeeld via Binas-tabel 99: 196,36 g ...

Correctievoorschrift VWO - Bijlesnetwerk

https://www.bijlesnetwerk.nl/wp-content/uploads/examen-biologie-2014-antwoorden-tijdvak1.pdf

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en. 42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o..

Correctievoorschrift VWO - Hhofstede.nl.

http://www.hhofstede.nl/opgaven/examens/correctie/vwo_wb12_2009_2.pdf

De oppervlakte van het gebied ingesloten door de grafiek van f, de x-as en de y-as ... BF = BA, want B ligt op de ellips. 1 ... Elke driehoek heeft oppervlakte 1. 2.

Correctievoorschrift HAVO

https://www2.cito.nl/vo/ex2014/HA-1001-a-14-1-c.pdf

Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te gebruiken. Voor een informatie-element dat geheel in telegramstijl is weergegeven, dienen geen scorepunten ...

Correctievoorschrift VWO - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/vwo/vmu/bestanden/vmu14iant.pdf

Blok 4 Krezip / Beef - I would stay. 39 maximumscore 1 b mineur / b klein / b. 40 maximumscore 1 frasering is 3 3 2, of 3 5. 41 maximumscore 1 intro: b.

Correctievoorschrift - VWO - Oude Examens

https://www.oudeexamens.nl/storage/examens/vwo/geschiedenis/2017/tijdvak/2/antwoordmodel.pdf

... op dezelfde kermis afbeeldt) is, dat de Marshallhulp en de NAVO twee kanten zijn van de. Amerikaanse containmentpolitiek / passen bij de bestrijding van het.

Correctievoorschrift (theorie) - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/vwo/vsk/bestanden/vsk15iant4.pdf

molecuul zetmeel: de gemiddelde molaire massa van zetmeel delen door de ... berekening van het aantal mol CO2 dat ontstaat als 1,0 kg polystyreen volledig ...

Correctievoorschrift VMBO-BB/KB/GL en TL - Lyceo

https://www.lyceo.nl/wp-content/uploads/sites/2/2017/12/vmbo-bio-2005-corr-tv1.pdf

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het. Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts ...

natuurkunde 1,2 Correctievoorschrift VWO - Natuurkundeuitgelegd

https://natuurkundeuitgelegd.nl/examens/na12v062cv.pdf

Opgave 3 Zonnetoren. Maximumscore 2. 11 □ uitkomst: 9,59 uur voorbeeld van een berekening: De omgezette energie per dag is. 3. 700. 1,92 GWh = 1,92 10 ...

Correctievoorschrift - Economielokaal havo

http://havo.economielokaal.nl/wp-content/uploads/echN101cv.pdf

de premie van Unizorg blijft met 92,1 als enige onder deze index. 1. 12 maximumscore 2. Voorbeelden van een juist antwoord zijn: − Een antwoord waaruit blijkt ...

Correctievoorschrift VMBO-BB/KB/GL en TL/HAVO/VWO

https://www2.cito.nl/vo/ex2018/HA-5001-a-18-1-c.pdf

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en. 42 van het ... het tapijt is spectaculair / aantrekkelijk (droom)werk, gemaakt van ... belooft niet veel goeds (en dat moet een beschouwer aan het denken.

Correctievoorschrift (theorie) - Mijnscheikunde

https://www.mijnscheikunde.nl/wp-content/uploads/2014/07/VWO_Nieuwe_scheikunde_2016_uitwerkingen.pdf

1 lees verder ▻▻▻. Correctievoorschrift VWO. 2016 voorbeeldexamen ... Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en. 42 van ... mol ethaanzuur vermenigvuldigen met de verbrandingswarmte van.

Correctievoorschrift HAVO Wiskunde B1 - Hhofstede.nl.

http://www.hhofstede.nl/opgaven/examens/correctie/havo_wb1_2000_1.pdf

Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-94-427 van september 1994) en ...

natuurkunde 1,2 Correctievoorschrift VWO - VWO - Oude Examens

https://www.oudeexamens.nl/storage/examens/havo/natuurkunde/2006/tijdvak/2/antwoordmodel.pdf

berekenen massadefect in u. 1. • gebruik van E = ∆m⋅c2 of van omrekeningsfactor 1 u = 931,49 MeV. 1. • completeren van de berekening. 1. Maximumscore 2.

Correctievoorschrift HAVO - VWO - Oude Examens

https://www.oudeexamens.nl/storage/examens/vwo/wiskunde-b/2013/tijdvak/1/antwoordmodel.pdf

Vraag. Antwoord. Scores. HA-1025-a-13-1-c. 10 lees verder ▻▻▻. Derdegraadsfunctie en sinus. 10 maximumscore 6. •. 2. ( ). 3. 4. = −. f' x x. 1. •. (0) 4. = f '. 1.

biologie 1,2 Correctievoorschrift VWO - VWO - Oude Examens

https://www.oudeexamens.nl/storage/examens/vwo/biologie/2005/tijdvak/1/antwoordmodel.pdf

van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen ...

Correctievoorschrift examen vmbo-gl en tl Wiskunde ... - SSL Leiden

https://static.sslleiden.nl/alleexamens/files/VMBO-GL%20en%20TL/Wiskunde/2011/II/Wiskunde/Wiskunde%202011%20II_correctievoorschrift.pdf

wiskunde CSE GL en TL. Het correctievoorschrift bestaat ... Tekenen van de top van de kegel in het midden van de onderste zijde. 1. • Tekenen van twee rechte ...

Correctievoorschrift examen vwo Aardrijkskunde 2015 - SSL Leiden

https://static.sslleiden.nl/alleexamens/files/VWO/Aardrijkskunde/2015/I/Aardrijkskunde/Aardrijkskunde%202015%20I_correctievoorschrift.pdf

Een oud gebergte als het Scandinavisch Hoogland is verder afgevlakt / kent minder reliëf (oorzaak). 1. • waardoor water er minder hard stroomt / rivieren er ...

Correctievoorschrift examen vwo Geschiedenis 2015 - SSL Leiden

https://static.sslleiden.nl/alleexamens/files/VWO/Geschiedenis/2015/I/Geschiedenis/Geschiedenis%202015%20I_correctievoorschrift.pdf

De 'Wet Le Chapelier' verbood verenigingen van arbeiders en boeren. (zoals gilden en vakbonden). 1. • Eén van de idealen van de Franse Revolutie was ...