Pensioenleeftijd en pensionering - Faculteit Rechtsgeleerdheid - KU ...

19 maart 2013 ... Mogelijkheid afkopen loopbaanvoorwaarden voor vervroegd pensioen. Als zelfstandige activiteit ... ERGO Academy. Billiet. Thiery ... Derde pensioenpijler: pensioensparen en individuele voorzieningen. Michaël Mohr. 4. 33.

Pensioenleeftijd en pensionering - Faculteit Rechtsgeleerdheid - KU ... - Gerelateerde documenten

Pensioenleeftijd en pensionering - Faculteit Rechtsgeleerdheid - KU ...

https://www.law.kuleuven.be/leergangpensioenrecht/actualiteitscollege-19-maart-2013

19 maart 2013 ... Mogelijkheid afkopen loopbaanvoorwaarden voor vervroegd pensioen. Als zelfstandige activiteit ... ERGO Academy. Billiet. Thiery ... Derde pensioenpijler: pensioensparen en individuele voorzieningen. Michaël Mohr. 4. 33.

Faculteit Rechtsgeleerdheid DUE DILIGENCE IN EEN ...

https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/458/309/RUG01-001458309_2011_0001_AC.pdf

431, noot T. VANSWEEVELT. 189 Y. VERLEISDONK ... overnamebod van Matrix op Docpharma en van Banimmo op Immo-North Plaza. 461 Evenwel is het niet ...

rechtsvergelijking - Faculteit Rechtsgeleerdheid

https://www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/Rechtsvergelijking1.pdf

van een beperkt kiesrecht, vooral cijnskiesrecht in de negentiende eeuw154;. - ook opengesteld voor voorheen uitgesloten minderheden155;. - over een ...

Masters faculteit Rechtsgeleerdheid

http://ugent.act.be/studiekiezer/brochures/BM.PDF

Master na master – Master in de fiscaliteit. 25. Master na master – Master in de ... een master-na-masteropleiding (ManaMa) volgen. In sommige gevallen kan je ...

LPG 7 - Faculteit Rechtsgeleerdheid - KU Leuven

http://www.law.kuleuven.be/leergangpensioenrecht/nieuwsbrieven-2006-2007/20062007-nieuwsbrief09.pdf

het aantal dienstjaren als loontrekkende werknemer om toegang te krijgen tot het brugpensioen wordt geleidelijk opgetrokken. Afwijkingen op die algemene ...

pensioenrecht - Faculteit Rechtsgeleerdheid

https://www.law.kuleuven.be/leergangpensioenrecht/nieuwsbrief120162017

27 sep 2016 ... uit een vonnis van de arbeidsrechtbank van Gent. Een werknemer geniet een pensioen aan gezinstarief (75%). Omdat de echtgenote van de.

De vormvereisten - Faculteit Rechtsgeleerdheid

https://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenportaal/criminologie/vormvereisten_mp_crim

Verwijzingen&afkortingen (V&A) en het systeem van de American Psychological ... Als juiste spelling geldt die van het groene boekje, dat kostenloos.

Portability - Faculteit Rechtsgeleerdheid - KU Leuven

https://www.law.kuleuven.be/leergangpensioenrecht/documenten-actua-27-juni-2018

27 juni 2018 ... Palmans. Sofie. Business projectleider DB2P. Sigedis. Palmans. Filip. Director Wealth Management. Econopolis Wealth Management NV.

campusinterviews - Faculteit Rechtsgeleerdheid - KU Leuven

https://www.law.kuleuven.be/home/plaatsingsdienst/studenten-en-alumni/portaal/brochure-campusinterviews-2019.pdf

2 dec 2019 ... Advocaten-Leuven - Vandebroeck, De Rieck & Verstraeten . ... Dehaese & Dehaese Advocatenkantoor BVBA . ... ODIGO Advocaten .

lente - Faculteit Rechtsgeleerdheid - KU Leuven

https://www.law.kuleuven.be/vrgalumni/magazine/pdf/2012-1.pdf

WERKENDE LEDEN Wim Bollen, Steven Boeynaems, ... gen is hij één van de lijsttrekkers in zijn woonplaats Zonhoven. ... alumni, drie handen op één buik.

Columbusproject! - Faculteit Rechtsgeleerdheid - KU Leuven

https://www.law.kuleuven.be/isr/columbusproject-1

Kortrijk.!De!in!het!Columbusproject!gehanteerde!methodiek!van!positieve!heroriëntering!is!ontstaan! vanuit! een! jarenlange! praktijk! van! vzw! Oranjehuis! in!

Faculteit Rechtsgeleerdheid - Universiteit Gent

https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/458/213/RUG01-001458213_2011_0001_AC.pdf

De Wet Verzekeringsbemiddeling omschrijft een verzekeringsagent als de. (her)verzekeringstussenpersoon die, uit hoofde van een of meer overeenkomsten of.

Onthaalbrochure - Faculteit Rechtsgeleerdheid - KU Leuven

https://www.law.kuleuven.be/linc/onthaalbrochureAAP-BAP

5.3.10 Aankoop boeken voor projecten via de bibliotheek ............ 66 ... Ook bij een eventuele verlenging van je contract zal de centrale personeelsdienst.

en dienstverlening aan gedetineerden - Faculteit Rechtsgeleerdheid

https://www.law.kuleuven.be/linc/onderzoek/Externe_evaluatie_HDV_gedetineerden_-_Eindrapport_18_juli_2008.pdf

12 juni 2008 ... waren het de professoren Ivo Aertsen en Johan Goethals die optraden als promotoren. ... Burnotte, Edith Deckers, Caroline Meynen en Sofie.

vrg-alumni - Faculteit Rechtsgeleerdheid - KU Leuven

https://www.law.kuleuven.be/vrgalumni/magazine/pdf/2011-2.pdf

politieke opvatting men voor het overige ook moge hebben over de ... programma “De slimste mens”. ... Velde, Danielle Vandeputte, Christel Vanhaecke, Frans.

Uitnodiging - Faculteit Rechtsgeleerdheid - KU Leuven

https://www.law.kuleuven.be/home/media/uitnodigingen/7916-uit-promo-rechten-sept2016.pdf

op vrijdag 9 september 2016 om 10.00 uur in de Aula Pieter De Somer, Charles Deberiotstraat 24, Leuven. Toespraak door de heer Jaak Raes, ...

Faculteit Rechtsgeleerdheid - KU Leuven Bibliotheken

https://bib.kuleuven.be/rbib/over/jaarverslagen/jaarverslag-2009.pdf

K.U.Leuven ○ Bibliotheek Rechtsgeleerdheid ○ Jaarverslag 2009 ... op elk moment een volledige dienstverlening, er zijn dus geen openingsuren met ... zijn uiteraard academische instellingen en het zijn ook dezelfde als vorig jaar: UA, VUB, ...

EEN BOEK VAN HE·N ••• VOOR ONS - Faculteit Rechtsgeleerdheid

https://www.law.kuleuven.be/apps/jura/public/art/11n5/lustrum.pdf

wordt verleend. (2) Zie o.m. J. Verougstraete, LE LEASING IMMOBILIER, R.B. 1970, 121. ... het maritiem vervoer noodzakelijk hadden gemaakt, en vooral nu.

De uittreding - Faculteit Rechtsgeleerdheid - KU Leuven

https://www.law.kuleuven.be/leergangpensioenrecht/documenten-actualiteitscollege-26-april-2016

26 april 2016 ... stopzetten conform de in de overeenkomst bepaalde modaliteiten. De procedure tot ... Derde pensioenpijler: pensioensparen en individuele voorzieningen. Michaël Mohr. 4. 31. 8. ... Kantoor Ergo Leunen. Leunen. Hugo.

magazine - Faculteit Rechtsgeleerdheid - KU Leuven

https://www.law.kuleuven.be/vrgalumni/magazine/pdf/2002-2.pdf

en de boeiende wereld van reizen en cultuur. In onze zoektocht ... Mirella Kimpen, Cindy Lauwers,. Kristof Macours ... Frank Vandaele (promotie 1990) is onder.

Het concern van 2020 - Faculteit der Rechtsgeleerdheid

https://rechten.vu.nl/nl/Images/ZIFO-reeks_deel_14_het_concern_in_2020_tcm247-442358.pdf

De NV werd losgeweekt uit het handelsrecht en met het oogmerk van 'doelmatige rechtsordening' niet langer als onderneming maar tezamen met een bonte ...

Actualiteitscollege - Faculteit Rechtsgeleerdheid - KU Leuven

https://www.law.kuleuven.be/leergangpensioenrecht/documenten-actua-17-december-2019-def

17 dec 2019 ... Dossierbeheerder juridische dienst. ABVV. Merci. Koen. Regio Manager. Integrale. Moens. Filip. Consultant. Akkermans en Partners. Molog.

KU LEUVEN FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID Academiejaar ...

https://scriptiebank.be/sites/default/files/thesis/2017-09/Definitieve%20versie%20masterproef%20familiaal%20vermogensrecht%20door%20Mari%C3%ABlle%20Ruell.pdf

de extra-patrimoniale rechten, in de Verenigde Staten het equivalent voor ... dropbox en andere websites of domeinnamen worden zakelijke digitale bezittingen.

De waarde van het pensioenreglement - Faculteit Rechtsgeleerdheid

https://www.law.kuleuven.be/leergangpensioenrecht/actualiteitscollegepresentaties13december2016

13 dec 2016 ... Wet Willockx-Colla van 6/4/1995. 11. Bijzondere en algemene voorwaarden (voorbeeld ... Stephanie. Student. KU Leuven. Van Schoubroeck.

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Het herroepingsrecht ...

https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/163/305/RUG01-002163305_2014_0001_AC.pdf

illustratie hierbij is de kapper die een nieuwe laptop aankoopt voor gebruik in het ... Stel dat ik naar de winkel stap, Krëfel bijvoorbeeld, om daar informatie te ...

Wegwijs criminologie - Faculteit Rechtsgeleerdheid - KU Leuven

https://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenportaal/criminologie/wegwijs_criminologie

INHOUDSTAFEL. Schema: criminologie studeren aan de KU Leuven. 2. Bachelor in de criminologische wetenschappen. 3. Optie criminologie. 3. Optie rechten.

Publicatie van verdragen - Faculteit Rechtsgeleerdheid - KU Leuven

https://www.law.kuleuven.be/iir/nl/onderzoek/wp/WP20n.pdf

Overeenkomstig de Oost-Vlaamse Centrale. Catalogus van Openbare Bibliotheken (OVINOB) is dit in Oost-Vlaanderen enkel het geval voor Gent, Ronse,. Aalst ...

bibliotheek faculteit rechtsgeleerdheid ... - KU Leuven Bibliotheken

https://bib.kuleuven.be/rbib/over/jaarverslagen/jaarverslag-2006.pdf

Dit is het derde jaarverslag van RBIB volgens het concept dat in 2005 werd uitgedacht ... Voor het kalenderjaar 2006 betekende dit in totaal 3.313 openingsuren ...

VRG-Alumni Magazine - Faculteit Rechtsgeleerdheid - KU Leuven

https://www.law.kuleuven.be/vrgalumni/magazine/2019-02.pdf

Dr. Els Vandensande, alumna van KU Leuven (2011) en Yale Law School (2014), ging vorig jaar ... Moorineken, de Waaiberg, de Oesterbar, de Blauwe zon, de ...

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Sebastiaan ...

https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/458/406/RUG01-001458406_2011_0001_AC.pdf

VOORWOORD. Het is bijna een eeuw geleden dat de Eerste Wereldoorlog het aanschijn van de wereld grondig veranderde. Het luidde een volledig nieuw era ...

notarissen, advocaten en geneesheren - Faculteit Rechtsgeleerdheid

https://www.law.kuleuven.be/apps/jura/public/art/43n4/vangoetsenhoven.pdf

Notariaat (KFBN), het Nationaal Architectenverbond (NAV) en het Vlaams Artsensyndicaat. (VAS). Zie tevens: M., WYCKAERT," Het vrij beroep uitgeoefend in ...

leergang pensioenrecht - Faculteit Rechtsgeleerdheid - KU Leuven

https://www.law.kuleuven.be/leergangpensioenrecht/nieuwsbrieven-2010-2011/nieuwsbrief-1-leergang-pensioenrecht-2010-2011.pdf

28 sep 2010 ... RVP: Jaarverslag 2009. ... Arbh. Antwerpen 1 maart 2010, Socialweb 10 augustus 2010. ... Rijksdienst voor Pensioenen aangeslotenen, moet.

KU Leuven Faculteit Rechtsgeleerdheid / Faculty of Law Accession ...

https://lirias.kuleuven.be/retrieve/399115

often in WTO dispute settlement practice, as well as the operation of the chapeau.417. Article XX(a) of the GATT 1994 concerns measures necessary for the ...

23 september 2014 - Faculteit Rechtsgeleerdheid - KU Leuven

https://www.law.kuleuven.be/leergangpensioenrecht/actua-23-september-2014

23 sep 2014 ... Vanaf de leeftijd van 65 jaar. • Na 30 dienstjaren. 47 ... De Jaeger. Els ... Veerle. Verantw. Oplossingen Pensioenen. Ethias nv. Everaert. David.

De weg naar het deeltijds pensioen - Faculteit Rechtsgeleerdheid

https://www.law.kuleuven.be/leergangpensioenrecht/documenten-14-mei

14 mei 2019 ... ACTUALITEITSCOLLEGE. 14 mei 2019. Faculteit Rechtsgeleerdheid – KU Leuven. De weg naar het deeltijds pensioen. 1. Presentaties.

nieuwsbrief “Leergang pensioenrecht” - Faculteit Rechtsgeleerdheid

https://www.law.kuleuven.be/leergangpensioenrecht/nieuwsbrieven-2011-2012/Nieuwsbrief1

9 sep 2011 ... 136/2011. 2.2. De zaak Test-Aankoop. Het Grondwettelijk Hof vernietigt de wet van 21 december 2007 tot wijziging van de wet van 10 mei.