De ontleding van waterstofperoxide - Havovwo.nl

Dit is een aflopende reactie. Wanneer ook jodide aanwezig is, wordt een versnelde gasontwikkeling waargenomen. Men heeft vastgesteld dat het jodide als ...

De ontleding van waterstofperoxide - Havovwo.nl - Gerelateerde documenten

De ontleding van waterstofperoxide - Havovwo.nl

http://havo-vwo.nl/havo/hsk/bestanden/hsk13iiopg2.pdf

Dit is een aflopende reactie. Wanneer ook jodide aanwezig is, wordt een versnelde gasontwikkeling waargenomen. Men heeft vastgesteld dat het jodide als ...

redekundige ontleding van de enkelvoudige zin - Dbnl

https://www.dbnl.org/arch/osta010rede01_01/pag/osta010rede01_01.pdf

(nwd. d. gez.). Daar het naamwoordelijk deel van het gezegde iets zegt van het onderwerp en het koppelwerkwoord enkel dient om het naamwoordelijk deel.

ln(x) - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/vwo/vwb/bestanden/vwb1208iopl5.pdf

fn Int (B ( 1/e x)2 , x , 0 , e ) – fn Int ( B ( ln x)2 , x , 1 , e) . 0,59. I e x dx x dx e e. = −. = ∫. ∫ π π. ( ). (ln ). 1 2. 0. 2. 1. 14. Oppervlakte = x @ (– ln x). 1. Afgeleide ...

Op het voetbalveld - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/havo/hwb/bestanden/hwbpi13iiopg2.pdf

Op het voetbalveld. In figuur 1 zie je een schematische tekening van het bovenaanzicht van een gedeelte van een voetbalveld. Hierin is het volgende getekend:.

Correctievoorschrift VWO - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/vwo/vmu/bestanden/vmu14iant.pdf

Blok 4 Krezip / Beef - I would stay. 39 maximumscore 1 b mineur / b klein / b. 40 maximumscore 1 frasering is 3 3 2, of 3 5. 41 maximumscore 1 intro: b.

De millenniumdoelen - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/havo/hak/bestanden/hak14iant.pdf

Wereld. Opgave 1 - De millenniumdoelen. 1 maximumscore 1. Een juist argument is: Het percentage inwoners dat minder dan $ 1,25 per dag te besteden heeft.

Opgave 1 - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/vwo/vmo/bestanden/vmo14iex.pdf

1 jan 2008 ... Bereken de netto maandlasten van de hypothecaire lening voor Freek in. 2012. Per 1 januari 2014 is de hoogte van de fiscale renteaftrek ...

Keramiek - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/vwo/vwa/bestanden/vwa14iopg3.pdf

De huisjes zijn gebakken in een elektrische oven. De maximale opwarmsnelheid waarmee de temperatuur in deze oven kan stijgen, hangt onder andere af van ...

Opgaven - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/havo/hck/bestanden/hku16iopg.pdf

Duitse expressionistische film. In tekst 1 worden enkele achtergronden van de film beschreven en in filmfragment 1 is een deel van de proloog te zien.

Kernspinresonantiespectroscopie - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/vwo/vna/bestanden/vnasknmr.pdf

§2.2: Alkanen, cycloalkanen, alkenen en alkynen blz. 10. §2.3: Alcoholen en ethers blz. 11. §2.4: Aldehyden en ketonen blz. 12. §2.5: Carbonzuren blz. 12.

pH-homeostase - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/vwo/vsk/bestanden/vskphhom.pdf

19 feb 2011 ... de buffercapaciteit die gedefinieerd wordt als de hoeveelheid sterk zuur of sterke base die aan één liter buffermengsel moet worden toegevoegd ...

en derdegraadsfunctie - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/vwo/vwb/bestanden/vwb13iiant.pdf

havovwo.nl. - www.havovwo.nl. - www.examen-cd.nl. Beoordelingsmodel. Eerste- en derdegraadsfunctie. 1 maximumscore 4. • Aangetoond moet worden dat (0).

Springstof - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/havo/hsk/bestanden/hskpi14iiant.pdf

molverhouding vermenigvuldigen met de molaire massa van PETN gedeeld door de ... berekening van het aantal mol NaCl van twee eetlepels keukenzout:.

Zwaveleter - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/havo/hsk/bestanden/hsk14iiant.pdf

berekening van het aantal mol CaCl2 respectievelijk NaCl in 100 kg: 100 (kg) vermenigvuldigen met 103 (g kg–1) en delen door de molaire massa van CaCl2 ...

Vermiljoen - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/vwo/vsk/bestanden/vsk14iopg3.pdf

verkleurde laag intacte laag m/z. 720. 100. 0 intensiteit intensiteit. De pieken horen bij negatieve ionen die elk bestaan uit kwik-, zwavel- en chloordeeltjes.

Methylethanoaat - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/vwo/vsk/bestanden/vskpi14iiopg4.pdf

Doordat de vorming van methylethanoaat een evenwichtsreactie is, zijn na de estervorming enkele scheidingsstappen nodig om het mengsel van.

Billionaires - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/havo/hen/bestanden/hen10iit10.pdf

For the umpteenth year in a row, Bill Gates (net worth $56 billion) led the way. ... NB: een (letterlijke) vertaling van de tekst levert geen scorepunt op. 1p. 40.

Opgave 3 Kinderpardon - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/havo/hma/bestanden/hmapi14iiopg3.pdf

van kinderen zoals Mauro zowel enculturatie als acculturatie van invloed zijn. Gebruik in je uitleg: – de begrippen enculturatie en sociale identiteit;.

Eindexamen m&o vwo 2010 - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/vwo/vmo/bestanden/vmo10iex.pdf

Postorderbedrijf Neckermann biedt klanten de mogelijkheid van uitgestelde ... Handelsonderneming Groot bv handelt onder andere in het product Lommel dat.

Eindexamen m&o vwo 2010 - I - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/vwo/vmo/bestanden/vmo10iex.pdf

www.examen-cd.nl ▭. Opgave 1. Postorderbedrijf Neckermann biedt klanten de mogelijkheid van uitgestelde betaling via de zogenaamde Kooprekening.

Het midden van een koorde - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/vwo/vwb/bestanden/vwb11iiopl5.pdf

Waarschijnlijk valt je op dat de hoek MSP wel een rechte hoek lijkt, en wat blijkt is dat die hoek ook recht is. De stelling van de loodlijn op een koorde zegt namelijk ...

economie vwo 2018-I - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/vwo/vec/bestanden/vec18iopg3.pdf

product (bbp) groeide, het overheidstekort daalde en het positieve ... nominaal bbp. € 654 ... percentage van het bbp mede wordt veroorzaakt door de verwachte.

Opgave 1 Skydiver - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/vwo/vna/bestanden/vnapi14iiant1.pdf

1. Vraag. Antwoord. Scores. 2 maximumscore 3 uitkomst: v = 24 ms−1 voorbeeld van een bepaling: De wet van behoud van energie op de punten 1 en 2 levert:.

omzettingstabel vwo 2019-I - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/vwo/omzet/vla19itab.pdf

www.examenstick.nl www.havovwo.nl omzettingstabel vwo 2019-I vak: vwo. Latijn. Schaallengte: 76. Normeringsterm: 2,0. Score. Cijfer. Score. Cijfer. Score.

Overgewicht en afslanken - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/vwo/vbi/bestanden/vbipws1.pdf

Bij deze diëten bestaat meer dan een derde deel van de dagelijkse calorieënconsumptie uit eiwit, bij voorkeur ... Ook moet de patiënt vaak, zeker in het begin, een eetdagboek bijhouden, zodat de diëtist ... De zin hiervan is nog nooit bewezen.

wiskunde A vwo 2015-I - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/vwo/vwa/bestanden/vwa15iopg3.pdf

In eerste instantie neemt de kunstenaar a = 1. 3p. 10. Bereken in die situatie de inhoud van zo'n piramide met een grondvlak.

Aluminium beschermen - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/havo/hsk/bestanden/hsk14iopg4.pdf

In onderstaande figuur is deze elektrolyse schematisch weergegeven. gelijkspanningsbron zwavelzuuroplossing aluminium voorwerp onaantastbare elektrode.

Beoordelingsmodel MTBE - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/havo/hsk/bestanden/hsk13iiant.pdf

MTBE apolair en zal het slecht oplossen in het polaire water en goed oplossen in het apolaire benzine. • in een MTBE molecuul komen geen OH en/of NH ...

Elektrochemische cellen - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/vwo/vsk/bestanden/pwsskna1.pdf

waarbij het potentiaalverschil tussen die twee elektrodes afhankelijk is van de ... daarom een groter potentiaalverschil hebben dan een cel met een glad en klein ...

Grenzeloze literatuur - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/vwo/vne/bestanden/vne09it1.pdf

fictie naar non-fictie. Vooral de vraag naar boeken over historische onder- werpen, biografieën en egodocumenten. 20 zoals dagboeken is flink toegenomen.

wiskunde B vwo 2018-I - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/vwo/vwb/bestanden/vwb18iant6.pdf

Vraag. Antwoord. Scores. Natuurlijke logaritme van de wortel. 12 maximumscore 3. • (Voor een punt ( ),x y op de grafiek van inv f geldt). ( ) ln x y. = 1. • Dus e.

geschiedenis vwo 2019-II - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/vwo/vgs/bestanden/vgs19iivb.pdf

Moderne tijd. De volgende gebeurtenissen hebben te maken met cartografie: 1 De absolute koning Lodewijk XIV zou hebben verzucht dat de nieuwe.

De Kunst en de Regels - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/vwo/vne/bestanden/vne19it2.pdf

5 samenvatting plus exegese geven van literaire werken. ... Mariken van Nimwegen is een nood- kreet die ... Mariken slechts schade aanrichten. Het is dus een ...

aardrijkskunde vwo 2017-I - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/vwo/vak/bestanden/vak17iopg4.pdf

Beschrijf de wijze waarop klimaatverandering in Apulië wel tot verwoestijning leidt. In Apulië vindt als gevolg van de combinatie van het klimaat en het.

Frans vwo 2018-I - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/vwo/vfa/bestanden/vfa18iant3.pdf

www.examenstick.nl www.havovwo.nl. Frans vwo 2018-I. Tekst 3 Les cathédrales de la mer. 4. A. 5. B. 6. C. 7 maximumscore 2. • forteresses (des océans). 1.

Opgave 1 Tsunami - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/vwo/vna/bestanden/vnapi14iant1.pdf

Doordat de diepte kleiner wordt, wordt de golfsnelheid kleiner. Uit v f λ. = volgt (omdat de frequentie niet verandert,) dat de golflengte kleiner wordt en dus de ...