Het Jaarverslag 2008 Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor ...

Kampidoe vzw Scouts Geleeg Leopoldsbrug. 1 072,00. 4 973,66. 0,00. 3971 Leopoldsburg. 3971 Leopoldsburg. Jagershuis vzw Gemeentelijke Jeugdraad ...

Het Jaarverslag 2008 Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor ... - Gerelateerde documenten

Het Jaarverslag 2008 Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor ...

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/publicaties/jaarverslag2008.pdf

Kampidoe vzw Scouts Geleeg Leopoldsbrug. 1 072,00. 4 973,66. 0,00. 3971 Leopoldsburg. 3971 Leopoldsburg. Jagershuis vzw Gemeentelijke Jeugdraad ...

Het Jaarverslag 2009 Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor ...

http://www.sociaalcultureel.be/doc/Doc_AGENTSCHAP/jaarverslag2009_%20%20ASCW_lage%20resolutie.pdf

8 sep 2010 ... Kampidoe. 5 423,00. 0,00. 5 423,00. 3971 Leopoldsburg. 3971 Leopoldsburg. Jeugdkampeercentrum Jagershuis. Jagershuis. 5 713,00.

Jaarverslag 2010 Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd ...

http://sociaalcultureel.be/doc/Doc_AGENTSCHAP/2011/SCW_jaarverslag2010.pdf

1 dec 2010 ... aliseerde vormingsinstelling: Ariadne, Danshuis De Ingang,. Moritoen, het Oost West Centrum ... Boutersem. 11 489,82. 3 829,94. 0. 2 645,28.

Sociaal-Cultureel Werk - Edu'Actief

https://webshop.edu-actief.nl/documenten/inkijkexemplaren/9789085240983.pdf

1 Sociale en maatschappelijke kwesties. 2 De vraag naar sociaal-cultureel werk. 3 Het aanbod van projecten en programma's. 4 Methodisch en projectmatig ...

OER 91370 Sociaal cultureel werk

https://www.vitaliscollege.nl/upload/documenten/20/Oer-en%20Zorg%20en%20Welzijn%202015/91370%20Sociaal%20cultureel%20werk%20BOL%20N4%20C2015%20start%20sept.%202015%20Versie%201.0.pdf

Je hebt gekozen voor de opleiding Sociaal cultureel werk. Elke opleiding kent een Onderwijs- en. Examenregeling. We korten dit af tot OER. Met deze OER ...

sociaal- cultureel werk - Arteveldehogeschool

https://www.arteveldehogeschool.be/sites/default/files/grascw_1920_web.pdf

mensen achter verenigingen, culturele diensten en sociale bewegingen. Je ontdekt ook hoe maatschappelijke revoluties sociaal-cultureel werk beïnvloeden.

De functie(s) van sociaal-cultureel werk. - Socius.be

http://www.socius.be/wp-content/uploads/2016/01/Functies2010.pdf

Sociaal-cultureel werk speelt zich dus af op heel verschillende terreinen als het jeugdwerk, bibliotheken, de cultuur- en gemeenschapscentra, de sociale ...

Beroepenstructuur Sociaal Cultureel Werk - De Ambrassade

https://ambrassade.be/files/attachments/.602/beroepenstructuur_scw_definitief_0.pdf

Zoals eerder vermeld trachten we met dit document een aantal ideaaltypische beroepen in het sociaal-culturele veld weer te geven. Het zijn ideaaltypes in die zin ...

Als werk weinig opbrengt - Sociaal en Cultureel Planbureau

https://www.scp.nl/dsresource?objectid=6da21d20-c0e8-41ed-b721-e7acd0b6d2cb&type=org

armoede onder werkenden in Nederland: hoe ziet de groep werkende armen er eigenlijk ... kort, wat het lastig maakt om vast te stellen hoe sterk dit groeide.

Sociaal-cultureel werk in de digitale samenleving in de ... - Socius.be

https://socius.be/?smd_process_download=1&download_id=1833

betrouwbaar en goed de informatie van webbronnen is, zijn er vier criteria waar je op ... Avaaz.org is een virtuele gemeenschap van wereldburgers die via ...

Sociaal-cultureel werk te koop? - UGent Biblio

https://biblio.ugent.be/publication/8546009/file/8546011.pdf

Hybridiseren sociaal-culturele middenveldorganisaties richting de markt? Zo ja, hoe manifesteert zich dat? 2. Hoe kunnen we dat verklaren? Verschillende ...

44Methodieken sociaal-cultureel werk - Profi-leren

http://www.profi-leren.nl/files/saw_dc44.pdf

Er zijn drie niveau: micro, meso en macro. Een gezin is een klein systeem op microniveau. Samen met de directe ooms en tantes, neven en nichten heb.

Decreet van 18 januari 2008 houdende ... - Sociaal-Cultureel

http://www.sociaalcultureel.be/doc/Doc_PART/2014/20140509_geco%C3%B6rdineerde%20versie%20participatiedecreet.pdf

9 mei 2014 ... ... houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport. ("Participatiedecreet").

Sociaal-cultureel werk als democratische arena De ... - UGent Biblio

https://biblio.ugent.be/publication/8533897/file/8533898.pdf

Ik zou nooit de moed hebben mij aan het schrijven van een boek te zetten, waarin ik zou ... Hogeschool Sint-Lieven (KAHO), nu: Odisee Technologiecampus Gent), NV UCO de. Hemptinne ging failliet ... Je kan bestellen via www.rabotsite.be.

Sociaal-cultureel werk in strijd tegen armoede en ... - Socius.be

https://socius.be/?smd_process_download=1&download_id=2042

gen uit die hoek gaan gepaard met de opkomst van nieuwe vormen van sociale uitsluiting. Armoede is een complex en hardnekkig maatschappelijk probleem ...

43Doelen sociaal-cultureel werk per werkterrein - Profi-leren

http://www.profi-leren.nl/files/saw_dc43.pdf

Zij slui- ten aan bij de doelen, taken en activiteiten die in het boek Sociaal-Cultureel Werk saw 4 in het thema over sociale en maatschappelijke kwesties genoemd ...

Sociaal-cultureel werk in strijd tegen armoede en sociale ... - Demos

https://demos.be/sites/default/files/armoede_en_sociaal_cultureel_werk.pdf

vormen van sociale uitsluiting. Armoede is een complex en hardnekkig maatschappelijk probleem, waar het sociaal- cultureel werk evenmin volledig vat op ...

Jaarverslag 2012 Sociaal en Cultureel Planbureau - Scp

https://www.scp.nl/Organisatie/Jaarverslagen/Jaarverslag_2012.org

heeft ook op het scp zijn ingang gevonden, tegelijk met de verhuizing in maart ... In 2013 is na de verhuizing en met het ... Reviewer voor n wo (v eni-aanvraag).

jaarverslag jeugdbeleid en kinderrechten - Sociaal-Cultureel

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/jeugd_kinderrechtenbeleid_doc/jaarverslag_JB_KR_2010.pdf

JAARVERSLAG JEUGDBELEID EN. KINDERRECHTEN van de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlementen de Kinderrechtencommissaris. Pascal SMET.

Beroepscode voor de sociaal werker - Sociaal Werk Nederland

https://www.sociaalwerknederland.nl/?file=15783&m=1521200969&action=file.download

5. Normen van de beroepsgroep. 5. De betekenis van de beroepscode. 5. De basis van ... Hoofdstuk 5 Relatie tot het beroep en beroepsgenoten. 22. Artikel 24 ...

De School voor Maatschappelijk Werk ... - Canon Sociaal Werk

https://www.canonsociaalwerk.eu/1889_opleiding/2009%20Famke%20Kalkman%20De%20School%20voor%20MW%20Zoektocht%20naar%20een%20identiteit%20Masterthese%20UU.pdf

Er was de publieke sfeer, waar ook de politiek onder viel, die het domein ... voor Sociale Geschiedenis, Archief van de Karthuizer Sociale Academie, doos 9.

Agentschap Vlaamse Belastingdienst Jaarverslag 2008

https://belastingen.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/jaarverslag_2008.pdf

be, of het onlinecontactformulier invullen op het belastingportaal Vlaanderen (http://belastingen.vlaanderen.be). Eerstelijnsinformatie betreft algemene ...

Sociaal Jaarverslag 2008 - Boskalis

https://boskalis.com/download-center/download/eyJmaWxlVWlkIjoxNzA3LCJyZWZlcmVuY2VVaWQiOjB9/59c6e48d5fca0efcf44ea1411ab5385c244e5ea0.html

In deze verslagperiode (2008) zijn de volgende (gepensioneerde) medewerkers overleden. ... J.F. Pfaff. P. de Regt. H.N. Schabbing. K. Smits. De volgende medewerkers vierden in 2008 hun 40-jarig dienstverband: ... Debby de Graaf.

en personeelssubsidies voor jeugdverblijfcentra ... - Sociaal-Cultureel

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/publicaties/brochure_jvc-hostels.pdf

het decreet van 6 juli 2012 betreffende de subsidiering van hostels, jeugd- verblijfcentra ... De Bosgeus, Nieuwkerke-Heuvelland. J-Club, De Panne. Bivakhoeve ...

Projectsubsidies voor jeugdhuizen – werkjaar ... - Sociaal-Cultureel

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/jeugdhuizen/subsidieoverzichten/projecten_2019_corr.pdf

Kinky Star. Gent. Artistiek. V. 45.000. Kiky Star. Gent. Ondernemerschap. N. 27.500. Nerdlab. Gent. Artistiek. V 2018. 36.500. Nerdlab. Gent. Ondernemerschap.

Personeelssubsidie 2018-2021 voor ... - Sociaal-Cultureel

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/jeugdverblijfcentra_doc/subsidieoverzichten/JVC_personeelssubsidies_2018-2021.pdf

Personeelssubsidie 2018-2021 voor jeugdverblijfcentra type C en hostels ... Laarne. Oost-Vlaanderen. 36 JH De Fiertel. 37.500,00. Ronse. Oost-Vlaanderen.

cao sociaal werk 2017-2019 - Sociaal Werk Nederland

https://www.sociaalwerknederland.nl/?file=15725&m=1519830164&action=file.download

Cao Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2017–2019; ... tweede paasdag, Koningsdag, 5 mei, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, ...

Historiek van de opleiding in sociaal werk 1 - Canon Sociaal Werk

https://www.canonsociaalwerk.eu/1920_socialescholen/HistoriekopleidingswnovEugeenvKerkhoven.pdf

voor sociaal werk als lid waaronder de elf Vlaamse bachelor opleidingen èn de ... Arteveldehogeschool (Gent) schafte recent de afstudeerrichtingen in de ...

masterclass politisering als uitdaging voor het sociaal werk

https://www.arteveldehogeschool.be/sites/default/files/2019_01_25_programma_politisering_sociaal_werk_bvb.pdf

25 jan 2019 ... Na een startdag over de politieke en politiserend rol van sociaal werk en een sessie over de verhouding tussen politisering en advocacy, ...

de grondrechten als kompas voor het sociaal werk als ... - Kennisplein

https://www.kennisplein.be/Documents/Bernard%20Hubeau%20-%20Grondrechten%20als%20kompas.pdf

29 maart 2018 ... De middelen, methodes (het “kompas”) daarbij zijn onder ... Rechten zijn eenvoudig gesteld aanspraken die de burger kan maken ten aanzien van ... obligation de résultat?, Brugge/Brussel, Die Keure/La Charte, 2013.

zorg voor de jeugd - Canon Sociaal Werk

https://www.canonsociaalwerk.eu/0000_boekCanonJeugdzorg/Canon_Zvdj_los1.pdf

In de twintigste eeuw werd kinderbescherming een taak van de overheid. Er kwam wetgeving, het beroep professionaliseerde, weeshuizen en internaten werden ...

Voor den opbouw van Drenthe - Canon Sociaal Werk

http://www.canonsociaalwerk.eu/1925_opbouwwerk/2002-Margrith-Wilke-Voor_den_opbouw_van_Drenthe.pdf

Dit blijkt uit het conflict tussen de DKM en de stad Meppel. ... een goede woning, hoe verschaft men meubelen waar de meeste elementaire huisraad dik-.

Civiel perspectief, sociaal-culturele rollen en ... - Sociaal-Cultureel

http://www.sociaalcultureel.be/doc/Doc_SCVW/2020/191210_infosessie-rollen-functies-beoordelaars.pdf

Civiel perspectief, sociaal-culturele rollen en functies. Gie Van den Eeckhaut - SOCIUS vzw, steunpunt voor sociaal-cultureel volwassenenwerk ...

1 Regeling Generatiepact Sociaal Werk Met de CAO Sociaal Werk ...

https://www.sociaalwerknederland.nl/?file=17181&m=1551861646&action=file.download

Regeling Generatiepact Sociaal Werk. Met de CAO Sociaal Werk 2017-2019 wordt de generatieregeling in de branche Sociaal Werk geïntroduceerd.

Hygiënecode voor kleine instellingen - Sociaal Werk Nederland

https://www.sociaalwerknederland.nl/?file=5419&m=1334053054&action=file.download

Brancheorganisatie Kinderopvang hoopt dat de Hygiënecode voor kleine instellingen in ... zoals melk en yoghurt worden in de verpakkingen niet langer op tafel.

Handige tools voor sociale wijkteams - Sociaal Werk Nederland

https://www.sociaalwerknederland.nl/?file=8676&m=1383913123&action=file.download

Talentenbank. Vraag en aanbod matchen burenhulp. Talent van bewoner is uitgangspunt. Divers 's-Hertogenbosch www.talentenbank.net. Business Model.