Getallen

CIJFERS EN GETALLEN ... Wat is het grootste getal dat je kunt maken met de cijfers 0, 1 5 en 6? ... We zeggen: Nederland heeft ruim 16,7 miljoen inwoners.

Getallen - Gerelateerde documenten

Toen irrationale getallen nog geen getallen waren - J.Hogendijk index

http://www.jphogendijk.nl/sources/handout.pdf

Als voorproefje volgt hier wat Jan Hendrik van Swinden (1746-1823) te melden heeft over √2: “Wanneer men dan van onmeetbare getallen spreekt, duidt men ...

Toen irrationale getallen nog geen getallen waren - Jan P. Hogendijk

http://www.jphogendijk.nl/sources/handout.pdf

Als voorproefje volgt hier wat Jan Hendrik van Swinden (1746-1823) te melden heeft over √2: “Wanneer men dan van onmeetbare getallen spreekt, duidt men ...

Getallen

http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/00519/documents/rekengroen_rm_1.pdf

CIJFERS EN GETALLEN ... Wat is het grootste getal dat je kunt maken met de cijfers 0, 1 5 en 6? ... We zeggen: Nederland heeft ruim 16,7 miljoen inwoners.

Getallen - lowan

https://www.lowan.nl/wp-content/uploads/2018/10/Getallen-2.pdf

Getallen boven 1 miljoen kunnen afronden op een miljoen tal. Getallen als een ... Vermenigvuldigen van een getal met 1 cijfer met een getal met twee cijfers.

Complexe getallen - edX

https://prod-edge-static.edx-cdn.org/assets/courseware/v1/164e2a64dcefe3d1f06611a9f0dc24c7/asset-v1:KULeuven KUL-MATH-complex-numbers 2015 [email protected] block/Theorie_complexe_getallen.pdf

6. Hoofdstuk 3 – Het complexe vlak en de meetkundige betekenis van complexe getallen. Hoofdstuk 3. Page 9. 7. Hoofdstuk 3 – Het complexe vlak en de ...

p-adische getallen

http://finkelnb.home.xs4all.nl/SPC_onderwerpen/p_adische%20getallen/p-adische_getallen_INLEIDING.pdf

De meest bekende norm op Q is de gebruikelijke absolute waarde, gegeven door. |x| = x als x ≥ 0 en |x| = −x als x < 0. Dit is echter niet de enige norm op.

Domein Getallen

https://maken.wikiwijs.nl/bestanden/853652/Domein%20Getallen.pdf

wiskunde wereld begrijpen en toepassen, zowel in spreektaal als in wiskundetaal (kerndoel. 23). Begrijpen en gebruiken van begrippen als: meer, minder, voor,.

COMPLEXE GETALLEN

http://pub.math.leidenuniv.nl/~evertsejh/dictaat_complexe_getallen.pdf

toegevoegde dan het getal x − yi. Dit getal noteren we als z en we noemen het de complex toegevoegde of complex geconjugeerde van z. Zie Figuur 2. z ...

Getallen - NielsPicard.nl

https://nielspicard.nl/wp-content/uploads/2017/09/Syllabus-rekentoets-1f-2f-3f-domein-getallen.pdf

Uitspraak, schrijfwijze en betekenis van getallen, symbolen en relaties, onder andere van gehele getallen ... wetenschappelijke notatie is uitgesloten. Volgorde ...

Goochelen met getallen - EurekAnet

http://eurekanet.nl/onewebmedia/Meer%20oefefen%20-%20Goochelen%20met%20getallen.pdf

Mocht je als juf of meester de behoefte voelen om je leerlingen eens totaal te overbluffen met je geniale inzichten, geef ze dan de volgende opdrachten:.

Complexe getallen - UHasselt

https://www.uhasselt.be/documents/[email protected]/lesmateriaal/wiskunde/iteratie/Lesmateriaal/DynsysA.pdf

2.1 Modulus van een complex getal. Voor ieder complex getal z definiëren we een reëel getal z| |, dat we de modulus van z noemen als volgt: 2. 2. z a bi z. a b.

Complexe getallen in context

http://www.fi.uu.nl/ctwo/WiskundeD/MateriaalDomeinenWiskundeD/ComplexeGetallenVwo/docs/ComplexegetalleninContextjuni2011.pdf

2 Formules bewijzen. Een centrale formule bij het werken met complexe getallen is de formule van Euler: cos ϕ i sin ϕ = e. ϕi. Zoek een bewijs voor deze ...

Negatieve getallen - HubSpot

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/3372220/Oefenbundels/zoWISo/zowiso_lj5_oefenbundel_basis_week12.pdf

3-13. zoWISo, leerjaar 5 ǀ © 2018 Uitgeverij Zwijsen België, Antwerpen. De lijnschaal schaal 1 : 200. © Uitgeverij Zwijsen.be 2010. Dit blad hoort bij 'zWISo' le.

Spelen met getallen - HubSpot

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/3372220/Oefenbundels/zoWISo/zowiso_lj3_oefenbundel_verdiepen_week12.pdf

zoWISo, leerjaar 3 ǀ © 2018 Uitgeverij Zwijsen België, Antwerpen ... Ik neem uit de eerste doos 1. 7 ... van 42 = 6 dus er zijn nog 36 knikkers in de eerste doos.

Grote en kleine getallen…

http://www.vvs.be/system/files/verslag_vendelinus_180210_deel_1_kleiner.pdf

10 feb 2018 ... Wat als een waterstofnucleus = 1 zandkorrel (fijn zand 125-250 micrometer)? ... Hoeveel is een miljard nu eigenlijk (in tijd)? ... (38 nullen).

Rationale getallen - Wis-site

http://wis-site.pm-gent.be/maps/Rationale%20getallen.pdf

Rationale getallen. Definitie. Het quotiënt van 2 gehele getallen. Bv. -9:2 = -9/2 = -4,5. Notatie. Door omschrijving: Q = {x|x is een rationaal getal}.

GETALLEN Onderdeel: KOMMAGETALLEN

https://www.passendonderwijs-zk.nl/assets/upload/Projecten/Arrangementen%20Rekenen/Leerroute%203%20Kommagetallen.pdf

Doel: Vergelijken en ordenen van kommagetallen. Gevoel voor de grootte van kommagetallen in een context. Groep 8. Eenvoudige kommagetallen op de ...

De getallen van Fibonacci - Pythagoras

https://pyth.eu/uploads/user/ArchiefPDF/Pyth03-2.pdf

We vinden de rij van Fibonacci, die gekenmerkt wordt door de re ... Een voorbeeld van een meetkundige rij is 2, 6, 18,. 'n. 54 ... (eveneens een rekenkundige rij).

GETALLEN Onderdeel: getalbegrip

https://www.passendonderwijs-zk.nl/assets/upload/Projecten/Arrangementen%20Rekenen/Leerroute%203%20Getalbegrip.pdf

Binnen het getalgebied tot 1000 de telrij kunnen opzeggen. Speciale aandacht voor de overgang rond een homderdtal. Groep 6. Vanaf ronde getallen kunnen ...

Link naar Getallen - Het ABC

https://www.hetabc.nl/wp-content/uploads/2018/11/Getallen.pdf

Hoeveelheden en getallen tot ten minste 100 splitsen in en samenstellen met tientallen en eenheden. Doorziet de tientallige structuur in de telrij en in getallen tot ...

Trucjes met getallen - U-Talent

https://u-talent.nl/wp-content/uploads/sites/260/2015/11/trucjes_met_getallen.pdf

Wat is je lievelingsgetal (geheel getal tussen de 1 en de 9)? (Ik noem het even n.) • Schrijf nu op 12345679, dus zonder de 8. • Doe dit maal 9n (door mij ...

Binaire getallen - CS Unplugged

http://www.csunplugged.nl/wp-content/uploads/CS_draadloos2411141.pdf

2010 Computer Science Unplugged (csunplugged.org). Werkblad: Extra voor Experts. Hoe zou je deze puzzel oplossen? Missende tekstdelen kunnen ook naar ...

Constructie der p-adische getallen

https://web.northeastern.edu/pim/wp-content/uploads/2016/12/p-adische_getallen.pdf

stand tussen twee rationale getallen a en b gelijk genomen aan de absolute waarde van het verschil: |a − b|. Dit is de zogeheten Euclidische afstand. Als we de ...

Complexe getallen - Wiskunde

https://www.math.ru.nl/~souvi/la1_08/complex.pdf

Aan de andere kant noemt men de getallen van de vorm i · y met y ∈ R zuiver imaginair. We hebben al gezien dat een complex getal z ∈ C eenduidig door twee ...

Genieten met getallen - Juf Anke

https://jufanke.nl/Werkbladen/Genietenmetgetallen.pdf

Getallen schrijven. Schrijf het themagetal eens op een andere manier: in scheerschuim, in zand, met vingerverf op een groot stuk plastic, op behangpapier of.

Complexe getallen: oefeningen - edX

https://prod-edge-static.edx-cdn.org/assets/courseware/v1/415875d46f8c5c8d5bcf1dd3ffb044d4/asset-v1:KULeuven KUL-MATH-complex-numbers 2015 [email protected] block/Oefeningen_complexe_getallen.pdf

Bereken de complex toegevoegde van de som van z1 = 5 - 6i en z2 = -1 2i. Druk het resultaat uit in de vorm a bi. 5. Bereken de modulus van het quotiënt van z1 ...

deelbaarheid van getallen - Luc Cielen

https://www.cielen.eu/regels-deelbaarheid-GGD-KGV.pdf

Een getal is deelbaar door 1000 als de laatste 3 cijfers nullen zijn. ... In de reeks van 1 tot 100 alle priemgetallen aanduiden nadat alle delers genoteerd zijn.

II.2 Gehele getallen - TU Delft OpenCourseWare

https://ocw.tudelft.nl/wp-content/uploads/Wiskundige_structuren_II.2_Gehele_Getallen.pdf

II.2 Gehele getallen. We beginnen met de eigenschappen van de gehele getallen. De gegevens zijn: Axioma's voor Z. (a) een verzameling Z;. (b) elementen 0 ...

Een van de driehoekstesten met aardbeienijs. De getallen worden ...

https://www.scriptiebank.be/sites/default/files/Afbeeldingen-JensVandenBosch.pdf

Een score van -1 duidt op een afwijking die nog tolereerbaar is. Een score van -2 duidt op een onaanvaardbare afwijking. De afwijking die hier optreedt, is de.

Routeboekje bij De wereld in getallen - Talentstimuleren.nl

https://talentstimuleren.nl/?file=1227&m=1390923187&action=file.download

Routeboekje Wereld in getallen. Groep 3. Blok 1 Taak 4. Waar? Blz lp1 lp2. Wat? Doen? ☺☺? Ok? HL. 0. Cijfers schrijven: het cijfer 5. meedoen en maken.

OVER IRRATIONALE GETALLEN EN MACHTEN VAN π 1 ... - Webs

https://www.freewebs.com/koendenaeghel/machten.pdf

Inleiding. In 1761 bewees Johann Heinrich Lambert dat het getal π = 3, 141592 ... een irrationaal getal is [3]. Men zou de vraag kunnen stellen of de machten π2 ...

Complexe getallen voor Wiskunde D en NLT

http://www.fi.uu.nl/ctwo/WiskundeD/MateriaalDomeinenWiskundeD/docs/recensie/complexgetal.pdf

waarna de formulekaart met goniometrische gelijkheden onverwijld kan worden weggegooid. Hierachter kan het mooie geheim van de complexe e-macht en de.

Waarom functies met complexe getallen?

http://www.few.vu.nl/~jhulshof/waaromcomplex.pdf

, met primitieve functie F(x) = ln |x|, kijk echter uit bij x = 0. 21Dit is niet het (x, y)-vlak dat we voor de beschrijving van IC gebruiken!! 3 ...

Méér dan reële getallen Jaap Top - RuG

http://www.math.rug.nl/~top/lectures/HOVO2017.pdf

21 maart 2017 ... en b reële getallen, en i een nieuw symbool. De verzameling van alle complexe getallen geven we aan met C. Optellen en vermenigvuldigen ...

Complexe getallen - Project X 2002

http://www.projectx2002.org/Wiskunde/Zesdes/Cursus%20Complexe%20Getallen.pdf

De complex toegevoegde (of geconjugeerde) van een complex getal z , noteren we met z . Dit is het complex getal met hetzelfde reële deel, maar tegengesteld ...

Doelenlijst 1: GETALLEN onderdeel GETALBEGRIP

http://downloads.slo.nl/Documenten/Doelenlijsten-POSBO_%20Getallen-1-5.pdf

Getallen boven 1 miljoen kunnen afronden op een miljoental.. 27. P as s e nde. P e rs pe c tie v en rek en en. –. D oelenlijs t 1. : G eta lle n, on derdee l G etalb.