geconsolideerde financiële informatie op 31 december 2018

14 maart 2019 ... Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands en het Engels op de website www.tessenderlo.com in de rubriek 'News & Media'. Disclaimer.

geconsolideerde financiële informatie op 31 december 2018 - Gerelateerde documenten

geconsolideerde financiële informatie op 31 december 2018

https://www.tessenderlo.com/en/Documents/Investor%20relations/2019%20PR%20Tessenderlo%20Group%202018%20results%20Dutch.pdf

14 maart 2019 ... Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands en het Engels op de website www.tessenderlo.com in de rubriek 'News & Media'. Disclaimer.

geconsolideerde financiële informatie op 30 juni 2018 - Tessenderlo ...

https://www.tessenderlo.com/en/Documents/2018%20PR%20Tessenderlo%20Group%20HY18%20results%20Dutch.pdf

22 aug 2018 ... Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands en het Engels op de website www.tessenderlo.com in de rubriek 'News & Media'. Disclaimer.

Gereglementeerde informatie Geconsolideerde financiële ... - Accentis

http://accentis.com/sites/default/files/files/2017%2002%2027%20ACCENTIS%20-%20Geconsolideerde%20financi%C3%ABle%20staten%2031-12-2016%20%28FINALRvB%29.pdf

31 dec 2016 ... De curator van Limbucolor nv, failliet verklaard in 2002, vorderde van Overpelt Plascobel nv de betaling van 627k EUR, solidair te betalen met ...

geconsolideerde financiële staten per 30 juni 2019 - Sofina

https://www.sofinagroup.com/wp-content/uploads/2019/09/NL-Report-on-half-year-results-2019-V9-Final.pdf

5 sep 2019 ... verkopen: Colruyt, Danone, Orpea en SES. Sofina verkocht ook ... transparantie voor alle dochterondernemingen van de groep. (1) “Net cash” ...

2020 02 24 Accentis - Geconsolideerde financiële staten 31-12-2019

http://www.accentis.com/sites/default/files/files/2020%2002%2024%20Accentis%20-%20Geconsolideerde%20financi%C3%ABle%20staten%2031-12-2019%20%28FINAL%29.pdf

31 dec 2019 ... Paco Meubelen, huurt 4.132 m². Hamont-Achel. Deze site is verhuurd aan Punch Metals. De huurovereenkomst bevat een koopoptie tot einde ...

Geconsolideerde jaarrekening 2018 - bpost group

https://corporate.bpost.be/~/media/Files/B/Bpost/year-in-review/du/may2019/geconsolideerde-jaarrekening.pdf

GECONSOLIDEERDE. JAARREKENING bpost JAARVERSLAG 2018. 23. Geconsolideerde jaarrekening 2018. 1. Geconsolideerde winst- en verliesrekening. 2.

Geconsolideerde jaarrekening per 31/12/2018 - North Sea Wind

https://www.northseawind.be/assets/uploads/pdfs/PWD_Geconsolideerde-jaarrekening_20181231.pdf

31 dec 2018 ... De groep is een joint venture van de Colruyt Group. De geconsolideerde jaarrekening werd door de Raad van Bestuur goedgekeurd voor ...

Geconsolideerde Jaarrekening 2018-2019 - Betty Blocks

https://assets.bettyblocks.com/d7131a9c84764555bc1c77473bb8477d_assets/files/Jaarrekening_2018_2019

23 sep 2019 ... AZ mocht na de. Bekerfinale in 2017 revanche nemen Vitesse. De wedstrijd werd gespeeld in het eigen AFAS. Stadion. Hier zagen de supporters ...

ESZKÖZÖK (aktívák) 2017. december 31. 2018. december 31. A ...

http://www.cez.hu/edee/content/file-other/hungary/cez_eves_beszamolo_2018.pdf

ESZKÖZÖK (aktívák). 2017. december 31. 2018. december 31. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK. 81 143,66. 145 533,06. I. Immateriális javak. 67 979,83. 135 456, ...

addendum bij het activiteitenverslag 2018 financiele gegevens - Ovam

https://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/Addendum%20activiteitenverslag%202018%20financi%C3%ABle%20gegevens.pdf

14 juni 2019 ... ... bekijkt de mogelijkheden voor toepassingen in bouwmaterialen van ... uitvoering van voorzorgsmaatregelen aan de Eindergatloop te Pelt.

verslag over de solvabiliteit en de financiële positie 2018 - Xerius

https://www.xerius.be/-/media/project/xerius/sites/public/boekhouders/formulieren-en-publicaties/ovv/nl/sfcr.pdf

19 april 2019 ... Xerius MyFamily zorgt voor de gezinsbijslag (groeipakket, kraamgeld, adoptiepremie, …) voor de kinderen van zowel werknemers als ...

Aanvraag financiële tussenkomst 2018 - 2019 - KU Leuven KULAK

https://www.kuleuven-kulak.be/nl/toekomstige-studenten/studentenvoorzieningen/studiefinanciering/formulieren1819/aanvraagformulier%20financiele%20tussenkomst%202018-2019.pdf

O zelfstandig student. O alleenstaand student. O gehuwd/wettelijk samenwonend student. (**)Voor meer informatie over het statuut van zelfstandig, alleenstaand ...

NATO UNCLASSIFIED 13 December 2018 DOCUMENT C-M(2018 ...

http://www.nato.int/issues/iban/performance_audits/2018-budget-preparation-approval-processes-eng.pdf

13 Dec 2018 ... C-M(2018)0064-AS1. INTERNATIONAL BOARD OF AUDITORS FOR NATO PERFORMANCE AUDIT ON THE. NATO BUDGET PREPARATION ...

NATO UNCLASSIFIED 11 December 2018 DOCUMENT C-M(2018 ...

http://www.nato.int/issues/iban/financial_audits/2017-aco-en.pdf

11 Dec 2018 ... Nonetheless, ACO stands ready to assist NAGSF in any Risk Management activity ... Purchase Card Programme, the Centralised Payment process and the Iterative ... around the world in the preparation of financial statements.

FY 2018 List of Graduates as of December 31, 2018 - TESDA

https://www.tesda.gov.ph/Uploads/File/TWSP%20and%20STEP/STEP%202019/2018%20STEP%20List%20of%20Graduates%20as%20of%20December%2031,%202018.pdf

20 Dec 2018 ... St. Peter Velle Technical Training. Center, Inc. Service Engine Components (Leading to Automotive. Servicing NC II). Institution-Based.

Informatie kalender 2018-2019 - Mgr. Bekkers

https://www.mgrbekkers.nl/Portals/1578/docs/Informatiekalender%202018-2019%202.pdf?ver=2018-07-13-091927-533

6 juli 2018 ... De kalender is daarom een vast en goed zichtbaar plaatsje waard. ... De viering van de christelijke feestdagen. ... aan een schoolvakantie.

Studiegids TUA Algemene studie-informatie 2018/2019

https://www.tua.nl/media/studiegids-2018-2019-complete-gids/documents/studiegids_20182019_voor_website_zonder_telefoonnummers.pdf

collegerooster. De opgegeven college-uren per week gelden voor het desbetref- fende collegeblok. De colleges zijn verplicht. Men wordt geacht minimaal 75%.

FICHE 281.30 - JAAR 2018 Bijkomende informatie kan verkregen ...

https://www.wedden.fgov.be/pdf/fiscale_fiche/281-30_2019_nl.pdf

Contact : TEAM A - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ... Zij moet niet bij de aangifte in de personenbelasting of in de belasting van niet-inwoners worden gevoegd.

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING - nbb.be

https://www.nbb.be/doc/ba/models/ent/histo/2007_conso_n.pdf

De geconsolideerde jaarrekening wordt uitgedrukt in duizenden euro; de geconsolideerde jaarrekening van de ondernemingen waarvan het geconsolideerd ...

Geconsolideerde jaarrekening - FNG Group

http://www.fng.eu/pdf/2014/12/Ontwerp-geconsolideerde-jaarrekening.pdf

ZAAKVOERDERS van de consoliderende onderneming en van de BEDRIJFSREVISOR(EN) die de geconsolideerde jaarrekening hebben gecontroleerd.

Opmaken en neerleggen van de geconsolideerde jaarrekening en ...

https://www.nbb.be/doc/ba/consol/t_conso_n_v201206.pdf

Iedere vennootschap waarop het algemeen recht inzake consolidatie van toepassing is, moet een geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd ...

9 eur geconsolideerde jaarrekening en andere ... - Cera

https://www.cera.coop/services/Cera-CeraWeb/nl/Committee/DownloadFile?docId=5174c641-836b-4455-80a8-6fdb41f76f6f

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING. Totaal aantal neergelegde bladen: Secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig ...

Geconsolideerde tekst van de Merkenlandsverordening, zoals ... - bip

https://www.bip.sx/sites/www.bip.sx/files/documenten/merkenlandsverordening_geconsolideerd_met_lvo_bie.pdf

Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom; b. Internationaal Bureau: het Internationaal Bureau voor de intellectuele eigendom, opgericht bij het Verdrag ...

De geconsolideerde Jaarrekening - Protestantse Kerk

https://www.protestantsekerk.nl/download/CAwdEAwUUkpCWEM=&type=pdf

21 sep 2018 ... In de geconsolideerde jaarrekening zijn de jaarrekeningen opgenomen van de in de consolidatiekring begrepen stichtingen, instellingen en ...

EURATOM-VERDRAG GECONSOLIDEERDE VERSIE

https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/consolidated_version_of_the_treaty_establishing_the_european_atomic_energy_community_nl.pdf

grondgebied van een lidstaat, waar een uitvinding wordt beschermd, zoals de ... elektroscopen en elektrometers, met inbegrip van dosimeters (evenwel met ...

Geconsolideerde jaarrekening IFRS - Fluvius

https://over.fluvius.be/nl/media/7201

Bij de overname van de ex-Infrax ondernemingen op 1 juli 2018 werd, voor de. BE-GAAP ... en water, vanaf het boekjaar 2015 onderworpen aan de ... Naast de reeds bestaande participatie aangehouden door Farys/TMVW in De Stroomlijn en.

Informatie Informatie Cursus agility KC Assen en omstreken

https://www.kc-assen.nl/wp-content/uploads/2016/06/Boekje_Agility-beginners-versie-2015.pdf

Voor de hond was dit geluid het signaal dat hij had leren as- sociëren met het krijgen van voedsel. Vervolgens ging Pavlov een bel gebruiken. Telkens als de.

Algemene informatie Inhoudelijke informatie - Erasmus Universiteit ...

https://www.eur.nl/sites/corporate/files/CD_Stof_wsk_niveau_2_versie_2014.pdf

Voor x < 1 is de functie f concaaf en voor x > 1 is de functie convex. 8. Vaststellen (m.b.v. tekenverloop van de tweede afgeleide) of een functie een buigpunt heeft, ...

Kalender december 2018

https://www.kalender-365.nl/pdf/kalender-december-2018.pdf

Page 1. December 2018. 48. 49. 50. 51. 52. 1. Maandag. Dinsdag. Woensdag. Donderdag. Vrijdag. Zaterdag. Zondag. 1. 2. 3. 4. Sinterklaas. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

december 2018 - Mantgum

https://www.mantgum.com/images/stories/Doarpmienskip/DMS/Mandeguod/2018/12_Mandeguod_december_2018.pdf

15 dec 2018 ... Kleurenanalyse voor een passende haarkleur. • Iedere woensdagmiddag kinderen knippen € 12,50. • Stempelkaart voor kortingen. • Make-up. • ...

Bevolkingscijfers op 31 december 2018

https://www.herentals.be/sites/default/files/public/stad/Informatie/Documenten/cijfers/20181231_Bevolkingscijfer.pdf

31 dec 2018 ... In 2018 groeide de bevolking in Herentals aan met 63 inwoners. Hiermee komt ... aantal overlijdens ligt immers een stuk hoger dan het aantal geboorten. ... China. 18. Oekraïne. 17. Filipijnen. 17. Vluchteling. 17. Albanië. 16.

1 december 2018 - epuap2018.org

http://epuap2018.org/fileadmin/user_upload/EPUAP/EPUAP18/Epuap2018_Katalog_A4.qxp_web.pdf

12 Sep 2018 ... Dry skin in home care and pressure ulcer risk: A multi-center ... Rates and risk factors; Serena Crucianelli, Italy. ... se distress to a dying patien.

8 december 2018 - SBMHS

http://www.sbmhs.be/2018%201208%20-%20Wetenschappelijke%20dag%20-%20Het%20oor%20en%20de%20duiker%20-%20Programma.pdf

8 dec 2018 ... Auditorium Militair Ziekenhuis. Neder-over-Heembeek. Bij duiken worden het oor en het trommelvlies direct blootgesteld aan de uitwendige.

PZP magazine december 2018

https://www.pzp.nl/-/media/documenten/magazine/pzp-magazine-02-2018.pdf

2018. Frans Remmers. Kreeg de diagnose darmkanker. Belangrijkste ... 900 m² overdekt kunstijs, een kerstmarkt ... Weiss-Druck, Monschau, PZP magazine.