PACSWeb patiëntenportaal - ZNA

Ga naar https://beelden.zna.be/pacsportal. Inloggen doe je met de toegangscode en pincode die je na je onderzoek per brief mee krijgt. Opgelet: PACSWeb wordt ...

PACSWeb patiëntenportaal - ZNA - Gerelateerde documenten

PACSWeb patiëntenportaal - ZNA

https://www.zna.be/sites/zna.be/files/zna_beeldenportaal_patient.pdf

Ga naar https://beelden.zna.be/pacsportal. Inloggen doe je met de toegangscode en pincode die je na je onderzoek per brief mee krijgt. Opgelet: PACSWeb wordt ...

1 Gebruikersvoorwaarden patiëntenportaal mijn.vanweelbethesda ...

https://www.vanweelbethesda.nl/download.php?docID=548

26 sep 2017 ... Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis stelt haar patiënten en/of (wettelijk) vertegenwoordigers van patiënten (gebruikers) het patiëntenportaal ...

Ziekenhuis Rivierenland Patiëntenportaal MijnZR: HOE WERKT HET?

https://www.ziekenhuisrivierenland.nl/uploads/media/5d8e208b54ff5/159667-patientenportaal-mijnzr.pdf

11 okt 2019 ... MijnZR is het patiëntenportaal van Ziekenhuis Rivierenland. Via www.mijnzr.nl gaat u naar uw persoonlijke digitale omgeving. U kunt hier onder ...

MYNEXUZHEALTHPRO Digitaal patiëntenportaal ... - az Sint-Blasius

https://www.azsintblasius.be/fileadmin/user_content/azsintblasius/Documenten/Zorgverstrekkers/mynexuzhealthpro_handleiding.docx.pdf

Mynexuzhealthpro is een beveiligde webapplicatie voor professionele zorgverleners. U kunt hier online afspraken maken voor uw patiënten.

Inloggen op het patientenportaal 'Mijn Ikazia' - Ikazia Ziekenhuis

https://www.ikazia.nl/assets/folders/801165-NL.pdf

U kunt uw eigen patientenportaal inzien via www.mijnikazia.nl. Wat is Mijn Ikazia? Als patiënt van het Ikazia Ziekenhuis heeft u toegang tot het patiëntenportaal.