PRUP De Hulst te Willebroek en Mechelen - Provincie Antwerpen

PRUP regionaal bedrijventerrein De Hulst te Willebroek en Mechelen. 1. ... de hoger gegeven twee vergelijkingen (F2 en F3) die het criterium vormen ter beoor.

PRUP De Hulst te Willebroek en Mechelen - Provincie Antwerpen - Gerelateerde documenten

PRUP De Hulst te Willebroek en Mechelen - Provincie Antwerpen

https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/drem/dienst-ruimtelijke-planning/prups-bedrijventerreinen/PRUP_Willebroek_Mechelen_DeHulst.pdf

PRUP regionaal bedrijventerrein De Hulst te Willebroek en Mechelen. 1. ... de hoger gegeven twee vergelijkingen (F2 en F3) die het criterium vormen ter beoor.

PRUP Willebroek-Noord bis te Willebroek en Puurs - Provincie ...

https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/drem/dienst-ruimtelijke-planning/prups-bedrijventerreinen/PRUP_Willebroek_Puurs_WillebroekNoordBis.pdf

Gewestelijk RUP op- en afrittencomplex A12 Willebroek-noord. ... nutsvoorzieningen complementair aan de economische omgeving (bvb. containerpark) ... De bestemmingen van Willebroek Noord behoren tot het gewestplan Mechelen. Het.

PRUP Roosendael te Sint-Katelijne-Waver en Mechelen - Provincie ...

https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/drem/dienst-ruimtelijke-planning/prups-recreatie/SintKatelijneWaver_Mechelen_Roosendael.pdf

medewerkers van de Dienst Ruimtelijke Planning en Mobiliteit, de Dienst Recreatie, Sport en Toerisme en. Toerisme Provincie Antwerpen vzw. Deze kerngroep ...

PRUP Zilverstrand te Mol - Provincie Antwerpen

https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/drem/dienst-ruimtelijke-planning/prups-recreatie/Mol_Zilverstrand.pdf

Advies van toerisme Vlaanderen betreffende voorstel van voorontwerp provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan openluchtrecreatief verblijf - Zilverstrand (Mol).

PRUP Familiestrand te Mol - Provincie Antwerpen

https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/drem/dienst-ruimtelijke-planning/prups-recreatie/Mol_Familiestrand.pdf

voortbestaan van de camping niet noodzakelijk direct bedreigd, maar wel indirect. 3. ... Berkenstrand…, die een sluiting van Familiestrand gemakkelijk kunnen ...

PRUP Molderdijk te Mol - Provincie Antwerpen

https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/drem/dienst-ruimtelijke-planning/prups-kleinstedelijke-gebieden/PRUP_Mol_Molderdijk.pdf

22 maart 2012 ... door ODRADA Meubelen uit Balen. Er zijn twee toegangen ... openingsuren en verwachte piekuren of –momenten bezoekers. - de verwachte ...

PRUP Wauwerdijk te Mol - Provincie Antwerpen

https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/drem/dienst-ruimtelijke-planning/prups-kleinstedelijke-gebieden/PRUP_Mol_Wauwerdijk.pdf

22 maart 2012 ... Afbakening Kleinstedelijk Gebied Mol – PRUP 2 Wauwerdijk ... 9 landbouwpercelen in het plangebied, en 1 bedrijfszetel (wellicht hobbyland-.

PRUP Kanaalplas te Mol - Provincie Antwerpen

https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/drem/dienst-ruimtelijke-planning/prups-recreatie/Mol_Kanaalplas.pdf

Dit gebied is gelegen ten zuiden van het Zilvermeer, tussen het Provinciaal domein en het ... bovenlokale fietsroute met een vertrekpunt aan 'Inkom camping'  ...

PRUP Fauwater te Kasterlee - Provincie Antwerpen

https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/drem/dienst-ruimtelijke-planning/prups-recreatie/Kasterlee_Fauwater.pdf

Fauwater – Kasterlee ... Groen, Natuur en Land (en Monumenten voor één specifiek terrein) van Aminal, ... camping ligt tussen de kernen Lichtaart en Kasterlee.

PRUP De Brem te Lille - Provincie Antwerpen

https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/drem/dienst-ruimtelijke-planning/prups-recreatie/Lille_DeBrem.pdf

van de camping. Het terrein is gelegen in de directe nabijheid van fiets- en wandelroutes (Watermolenroute, Heidepad, ...) en fungeert als overloopcamping bij ...

PRUP Liersebaan te Zandhoven - Provincie Antwerpen

https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/drem/dienst-ruimtelijke-planning/prups-bedrijventerreinen/PRUP_Zandhoven_Liersebaan.pdf

de handelszaken binnen de kernen van Zandhoven en Massenhoven. Supermarkten ... Rijmenants, Liersebaan 121, 2240 Zandhoven: Vestigingshistoriek:.

PRUP Nazareth te Lier - Provincie Antwerpen

https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/drem/dienst-ruimtelijke-planning/prups-kleinstedelijke-gebieden/PRUP_Lier_Nazareth.pdf

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. Nazareth Lier. Stedenbouwkundige voorschriften. Dienst Ruimtelijke Planning. Gezien en definitief vastgesteld door de.

PRUP Langestraat te Zandhoven - Provincie Antwerpen

https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/drem/dienst-ruimtelijke-planning/prups-bedrijventerreinen/PRUP_Zandhoven_Langestraat.pdf

18 jan 2012 ... en verkoop van meubelen, keukens en voertuigen; minimum 2,2 parkeerplaatsen per 100m² bruto vloeroppervlakte voor de tentoonstelling.

PRUP Rulheide te Kasterlee - Provincie Antwerpen

https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/drem/dienst-ruimtelijke-planning/prups-recreatie/Kasterlee_Rulheide.pdf

Vlaamse Kampeertoeristen. (dhr. Dirk Lambrecht) gemeente Kasterlee. Adres. Charles de Kerckhovelaan 11. 9000 Gent. Oppervlakte van het terrein. 70.510 m².

PRUP Boskant te Olen - Provincie Antwerpen

https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/drem/dienst-ruimtelijke-planning/prups-recreatie/Olen_Boskant.pdf

Op 11 januari 2001 werd een stedenbouwkundige vergunning verleend voor het aanleggen van een parking en een rietveld ten behoeve van de camping. 3.

PRUP Berkenbossen-West te Mol - Provincie Antwerpen

https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/drem/dienst-ruimtelijke-planning/prups-bedrijventerreinen/PRUP_Mol_BerkenbossenWest.pdf

22 maart 2012 ... PRUP ligt eveneens een containerpark waarvan het bestaan verder verzekerd ... Nete in het zuiden en centraal, bos en duingebied Millegem,.

PRUP Aveve te Geel - Provincie Antwerpen

https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/drem/dienst-ruimtelijke-planning/prups-bedrijventerreinen/PRUP_Geel_Aveve.pdf

31 juli 2007 ... provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. PRUP AVEVE Geel. Toelichtingsnota. D ienst R uim telijke Planning. Ruimtelijke planner: Jan Parys.

PRUP De Zwaluw te Brecht - Provincie Antwerpen

https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/drem/dienst-ruimtelijke-planning/prups-recreatie/Brecht_DeZwaluw.pdf

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan terrein voor openluchtrecreatieve verblijven. De Zwaluw – Brecht. Grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften.

PRUP Antwerpseweg te Geel - Provincie Antwerpen

https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/drem/dienst-ruimtelijke-planning/prups-kleinstedelijke-gebieden/PRUP_Geel_Antwerpseweg.pdf

14 dec 2011 ... Afbakening Kleinstedelijk Gebied Geel – PRUP 7 Antwerpseweg fase: ... schietclub,… op voorwaarde dat ze in een gebouw plaatsvinden.

Arendonk: PRUP Rallycross - Provincie Antwerpen

https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/drem/dienst-ruimtelijke-planning/prups-recreatie/Arendonk_Rallycross_tg.pdf

Kasterlee) langs de Rhoode ten zuiden van zoekzone 4 (45 km). • Wandelknooppunten Kempens Landgoed 'Talanderwandeling' langs de. Rhoode ten zuiden ...

Waarom een PRUP Electrabelsite? - Provincie Antwerpen

https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/drem/dienst-ruimtelijke-planning/ruimtelijke-studies/20190318_posters%20infomarkt.pdf

van Schelle en omliggende gemeenten. Met een PRUP ... Start PRUP* Electrabelsite Schelle. 18 maart - 16 mei 2019 ... 23 containerpark. 24 parking ter hoogte ...

PRUP De Kluis te Hoogstraten - Provincie Antwerpen

https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/drem/dienst-ruimtelijke-planning/prups-kleinstedelijke-gebieden/PRUP_Hoogstraten_DeKluis.pdf

DE KLUIS Hoogstraten. Grafisch plan ... advies van de brandweer of omwille van vereisten die voortvloeien uit sectorale verordenende regelgeving ter zake.

PRUP BW Trailers te Lier - Provincie Antwerpen

https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/drem/dienst-ruimtelijke-planning/prups-bedrijventerreinen/PRUP_Lier_BWTrailers.pdf

Het plaatsen van betonafsluitingen of muurconstructies is niet toegelaten. Art. 3 – zone voor representatieve bedrijfsruimte. 3.1 Bestemming. Categorie van ...

PRUP GT Keiheuvel te Balen - Provincie Antwerpen

https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/drem/dienst-ruimtelijke-planning/prups-recreatie/Balen_Keiheuvel.pdf

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan terrein voor openluchtrecreatieve verblijven. GT Keiheuvel – Balen. Grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften.

PRUP Antwerpsesteenweg te Lier - Provincie Antwerpen

https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/drem/dienst-ruimtelijke-planning/prups-bedrijventerreinen/PRUP_Lier_Antwerpsesteenweg.pdf

Dossier: Provincie Antwerpen – Afbakening kleinstedelijk gebied Lier: PRUP ... Figuur 3: sectoraal BPA Zonevreemde bedrijven – garage van Brempt nv en ...

PRUP Hoogheide te Brecht - Provincie Antwerpen

https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/drem/dienst-ruimtelijke-planning/prups-recreatie/Brecht_Hoogheide.pdf

Ligging gewestplan: woonpark en bosgebied. Het gaat om een kleinschalige camping die ruimtelijk weinig is verweven met het woonpark. Het woonparkgebied ...

PRUP De Schuur te Herentals - Provincie Antwerpen

https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/drem/dienst-ruimtelijke-planning/prups-recreatie/Herentals_DeSchuur.pdf

voortbestaan van de camping niet noodzakelijk direct bedreigd, maar wel ... nabij de verlaten spoorwegbedding Aarschot-Herentals en vlakbij een opgegeven.

PRUP Bergheide te Kasterlee - Provincie Antwerpen

https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/drem/dienst-ruimtelijke-planning/prups-recreatie/Kasterlee_Bergheide.pdf

Zo kan men de cluster ten zuidwesten van Lichtaart (met camping 12 en 13) bepalen als een cluster van uitgesproken harde toeristische infrastructuren, met.

PRUP Stenehei te Dessel - Provincie Antwerpen

https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/drem/dienst-ruimtelijke-planning/prups-bedrijventerreinen/PRUP_Dessel_Stenehei.pdf

25 maart 2004 ... van het bedrijventerrein Stenehei te Dessel, kortweg PRUP Stenehei, welk gelegen is binnen de. (voorlopige) ... 21 Hout Feyen. Algemene ...

PRUP Van Ende & Roxy te Herentals - Provincie Antwerpen

https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/drem/dienst-ruimtelijke-planning/prups-bedrijventerreinen/PRUP_Herentals_VanEnde_Roxy.pdf

22 maart 2012 ... NV Van Ende & Roxy is een industriële wasserij te Herentals. Het bedrijf kampt in de huidige situatie met een nijpend tekort aan ruimte.

PRUP Garage Lavrijsen te Geel - Provincie Antwerpen

https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/drem/dienst-ruimtelijke-planning/prups-bedrijventerreinen/Geel_Lavrijsen.pdf

26 sep 2013 ... Het plaatsen van betonafsluitingen of muurconstructies met als doel een afsluiting te realiseren, is niet toegelaten. Verlichting van de gebouwen ...

PRUP Kasteel Meerlaer te Laakdal - Provincie Antwerpen

https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/drem/dienst-ruimtelijke-planning/prups-recreatie/Laakdal_KasteelMeerlaer.pdf

Kasteel Meerlaer – Laakdal. Grafisch plan en ... gemeentebestuur, het OCMW werd een begeleidingsplan opgemaakt en een ontwerpplan uitgewerkt. Op.

PRUP Bouwmaterialen Van den Broeck te Lier - Provincie Antwerpen

https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/drem/dienst-ruimtelijke-planning/prups-bedrijventerreinen/PRUP_Lier_BouwmaterialenVandenBroeck.pdf

PRUP Bouwmaterialen Van den Broeck te Lier. Grafisch plan. D ienst R u im telijke Plann in g. Ruimtelijk planner: Jan Parys. Dirk Bosmans. Gezien en definitief ...

PRUP Berkenbossen-Oost te Mol en Balen - Provincie Antwerpen

https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/drem/dienst-ruimtelijke-planning/prups-bedrijventerreinen/PRUP_Mol_Balen_BerkenbossenOost.pdf

22 maart 2012 ... PRUP ligt eveneens een containerpark waarvan het bestaan verder verzekerd ... Nete in het zuiden en centraal, bos en duingebied Millegem,.

PRUP Woon-werkpark te Geel - Provincie Antwerpen

https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/drem/dienst-ruimtelijke-planning/prups-kleinstedelijke-gebieden/PRUP_Geel_Woonwerkpark.pdf

lijke gebieden Boom en Herentals, het economisch knooppunt Malle en eventuele toekomstige herzieningen van reeds ... AVEVE Geel. RUP, gemeentelijk.

PRUP Wegverbinding N18-N118: startnota - Provincie Antwerpen

https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/drem/dienst-ruimtelijke-planning/prups-geel-mol/PRUP_WegverbindingN18N118_Startnota_incl%20bijlagen.pdf

5 juli 2019 ... van de N118 voor Geel, Mol, Dessel en Retie duidelijk te bepalen. De studie diende als basis ... ZONEWVL. Zone in het pvm West-Vlaanderen ...