Проектор DLP - Optoma UK

... EDID для источников 1080p HDR (таких как Xbox One S или PS4) и 4K HDR ... MKV. Звук. MPEG1/2 Уровень 1. MP3. AVI. MP4. MOV. M4A. Транспортный ...

Проектор DLP - Optoma UK - Gerelateerde documenten

Проектор DLP - Optoma UK

https://www.optoma.co.uk/ContentStorage/Documents/a5ff99c3-67a5-4347-af9a-1bfef9104ab1.pdf

... EDID для источников 1080p HDR (таких как Xbox One S или PS4) и 4K HDR ... MKV. Звук. MPEG1/2 Уровень 1. MP3. AVI. MP4. MOV. M4A. Транспортный ...

Máy chi u DLP - Optoma

https://www.optoma.fr/ContentStorage/Documents/8a19c9f8-a76a-453b-850c-4b1e797bbbb7.pdf

Tuyên bố về sự phù hợp của các quốc gia Liên minh Châu Âu . ... Bật máy chiếu bằng cách nhấn " " trên bàn phím máy chiếu hoặc trên điều khiển từ xa. 3.

Máy chi u DLP - Optoma UK

https://www.optoma.co.uk/ContentStorage/Documents/af4fbbe0-3840-47c1-9ea5-d70ec39b04c0.pdf

Bàn phím và đèn báo LED . ... Thiết bị chỉ được sửa chữa bởi nhân viên bảo dưỡng phù hợp. ... từ xa Bluetooth sẽ chuyển sang màu lục khi nhận phím bất kỳ.

Máy chi u DLP - Optoma Europe

https://www.optomaeurope.com/ContentStorage/Documents/3443c1ea-598a-4645-8228-294d0c3cc5a2.pdf

Tuyên bố về sự phù hợp của các quốc gia Liên minh Châu Âu . ... Bật máy chiếu bằng cách nhấn " " trên bàn phím máy chiếu hoặc trên điều khiển từ xa. 3.

Inhoudsopgave - Optoma

https://www.optoma.fr/ContentStorage/Documents/7f688b96-edd6-4d90-b722-5c3e86d9b18c.pdf

Instelling | Audio-instellingen . ... afstandsbediening om de projector opnieuw te starten. 3. Koppel ... Gebruiker: De persoonlijke instellingen van de gebruiker.

Optoma UHD65 Handleiding NL

https://www.beamerwebwinkel.com/resize/UHD65-M-nl_8776261353703.pdf/optoma-uhd65-handleiding-nlpdf.pdf

25 maart 2018 ... ‡. Externe muis heeft speciale afstandsbediening nodig. ‡. (*) Alleen HDMI 2 (HDCP2.2)-aansluiting ondersteunt 4K (Ultra HD) bij ...

Power play - Optoma UK

http://www.optoma.co.uk/uploads/onetimefiles/520-21092016032505.pdf

AB design l Incorporates. Goldmund star- grounding. DISTRIBUTOR ... The new Class A-B STA200 power ... Biffy Clyro at their most raucous is a. 1. 2. 3. 4.