Terug aan het werk na arbeidsongeschiktheid - ABVV

Deze wetgeving resulteert echter vaker en sneller dan voorheen in een ontslag omwille van medische redenen. Toch kan je niet zomaar medisch ontslagen ...

Terug aan het werk na arbeidsongeschiktheid - ABVV - Gerelateerde documenten

Terug aan het werk na arbeidsongeschiktheid - ABVV

http://www.abvv.be/documents/20182/332253/Terug aan het werk/14369939-3bab-431f-bd36-d12d4bd2e42e

Deze wetgeving resulteert echter vaker en sneller dan voorheen in een ontslag omwille van medische redenen. Toch kan je niet zomaar medisch ontslagen ...

Terug aan het werk na arbeidsongeschiktheid - horvalwvl

http://www.horvalwvl.be/wp-content/uploads/2019/01/ABVV-brochure-Terug_aan_het_werk_na_arbeidsongeschiktheid.pdf

Vul op je stempelkaart een Z in bij alle ziektedagen. Vraag onmiddellijk je ... werkloosheidsuitkering tijdig aan te vragen bij het ABVV-werkloosheidsloket. 2. Arbeidsongeschikt: verloop en uitkering. 10 ... Via de gratis online cursus 'Loon- en.

Van arbeidsongeschiktheid naar werk - Steunpunt Werk

http://www.steunpuntwerk.be/system/files/overwerk_2014_3_10.pdf

taten voor te stellen van MOTYFF, het simulatie- ... op veranderingen in de ziekte- en ... ten arbeid voor personen met een ZIV-uitkering (ziekte- en inva-.

Re-integratie: keer je terug of de rug naar het werk? - Steunpunt Werk

https://www.steunpuntwerk.be/system/files/overwerk_2019_1_08.pdf

voorbeeld maximum een periode van drie maanden. Dit is vooral een initiatief dat vele KMO's kan ... gen van het doktersbriefje. Leuven: LannooCampus 2017.

Het werk hervatten tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid

https://www.mloz.be/sites/default/files/publications/br_incapacity_nl_16p20092019.pdf

Deeltijds het werk hervatten, kan enorm voordelig zijn vanuit financieel standpunt. Je uitkeringen worden immers niet volledig geschrapt, maar aangepast aan ...

overschrijdend overleg terug aan het werk - ZNA

https://www.zna.be/sites/zna.be/files/20180219_werken_met_pijn.pdf

19 feb 2018 ... ZNA. Leopoldstraat 26. 2000 Antwerpen tel: 03 234 45 11 www.zna.be ... Het Multidisciplinair Pijncentrum (MPC) van ZNA besteedt reeds ...

terug aan het werk - Healthy Workplaces Campaign

https://healthy-workplaces.eu/sites/default/files/Brochure_Back_to_work_Belgian_Service_Employment_Labour.pdf

OM MEDISCHE REDENEN ... Deze brochure wil je helpen in je weg naar werk na afwezigheid wegens ziekte. In deze ... een ontslag zijn wegens overmacht.

Een niet aangeboren hersenletsel terug naar werk - Kennisplein

https://www.kennisplein.be/Documents/NAH/%C3%94%C3%87%C3%B3NAH%20brochure%20terug%20naar%20werk%202015.pdf

Evy Van Houcke, GOB UCBO – UGent. TErug. NAAr. wErk. Deze brochure is een uitgave van SEN. Geschreven door Lies Tijtgat, Universitair Centrum voor ...

De wet wendbaar en werkbaar werk - ABVV

http://www.abvv.be/documents/20182/313657/De wet wendbaar en werkbaar werk/97914473-0b85-4c0b-8094-4a6d4e4fc0d1

(occasioneel telewerk, glijdende werktijden, palliatief verlof,…), die binnen het ... uitbetaald als de inhaalrust die met die uren overeenstemt, wordt opgenomen.

Doel: nul kanker op het werk - ABVV

http://www.abvv.be/documents/20182/332253/Brochure Nul kanker op het werk 2019/dab7cfee-a3d0-4439-9d82-36b3f373ac4d

De meest voorkomende werkgerelateerde vormen van kanker zijn longkanker, borstvlieskanker, sinuskanker en blaaskanker. 7 Studie van de strategie voor een ...

Werkbaar werk en deftige pensioenen - ABVV

http://www.abvv.be/documents/20182/311678/De Nieuwe Werker nr. 14 - 2018/dd20d756-7d29-4418-b078-0658eed0c952

7 sep 2018 ... Op 2 oktober gaan ABVV, ACV en ACLVB in gemeenschappelijk front ... tickets kopen in Den Lan- gen Avond (Gistel), Topdisc (Torhout) en bij.

opnieuw aan het werk na langdurige ziekte - ABVV

http://www.aip-ipa.be/documents/20182/274591/Folder_A4_langdurig_geen contract/ac19965c-ddb5-456e-bc1e-29312bd8495b

Mogelijk? In welke omstandigheden? Aan welk ritme (1/3de, halftijds ... )? Je kan ook contact opnemen met de juridische dienst van je ABVV-vakcentrale.

Opnieuw aan het werk na een langdurige ziekte - ABVV

http://www.abvv.be/documents/20182/332253/Opnieuw aan het werk na een langdurige ziekte/4b7402d0-9a2f-418f-bbfb-5cf826fdc751

3.1.1 … van aangepast werk na een langdurige ziekte. 26. 3.1.2 … van ander werk nadat een werknemer definitief ongeschikt werd verklaard. 26. 3.2.

2010 Vlaams ABVV Brochure werkbaar werk ook voor 50-plussers

https://www.werkbaarwerk.be/sites/default/files/documenten/Brochure_werkbaarwerk_ook_voor_50 .pdf

Reeds vele jaren engageert het Vlaams ABVV zich in woord en daad om meer mensen ... Loopbaanbegeleiding gaat over je loopbaan onder handen nemen.

Welkom terug of terug van weggeweest? - De Vlaamse ScriptieBank

https://www.scriptiebank.be/sites/default/files/7879074e2e906fb40772eb25861ea4bf.pdf

Tot slot graag nog even Ludovico Einaudi zijn muziek de hemel inprijzen. Prachtige piano- ... In België beschikken wij niet over dergelijke aanvullende ...

Jo Coulier Hoofdafgevaardigde ABVV Vrije Universiteit Brussel abvv ...

https://www.vub.be/abvv/sites/default/files/Afkopen%20%20studiejaren.pdf

Jo Coulier. Hoofdafgevaardigde ABVV ... euro netto per maand. Men dient ... maximumplafond van 2372,82 euro bruto (bedrag alleenstaande op 1 juni. 2016).

Recht op werk – zoektocht naar werk/ welke ... - ATD Vierde Wereld

http://atd-vierdewereld.be/cms/wp-content/uploads/sites/2/2018/04/Echos-VU-7-april-2018.pdf

7 april 2018 ... ABVV. Hij herkende veel zaken en schetste de evolutie binnen de ... van Willebroek moet je b.v. naar Turnhout, van Antwerpen naar ...

ZORGPAD WERK, Brug tussen werk en eerstelijn - SEL Waasland

https://www.selwaasland.be/sites/selwaasland/files/311_oproep5488_draaiboek_zorgpad_werk_bijlagen.pdf

bij het solliciteren. ... Ik weet hoe ik moet solliciteren (sollicitatiebrief schrijven, ... informatie over je rechten en plichten op vdab.be/werkinzicht/rechten.shtml of ...

Lage rugpijn op het werk - Een handleiding voor de ... - werk.België

https://www.werk.belgie.be/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=20132

van werknemers die ten gevolge van lage rugpijn lange tijd werkonbekwaam zijn geweest, en met de ... 2.1 Wat is lage rugpijn of lumbago eigenlijk ?

mogelijkheden omterugaanhet werk te gaan - Zorg & Werk Portaal

https://www.zorgwerkportaal.be/static/uploads/fabia/documenten%20voor%20werkzoekende/informatie/mogelijkheden_omterugaanhet%20werk%20te%20gaan.pdf

Ziekte- of invaliditeitsuitkering. ▫ Werkzoekend ... Risico op terugbetaling van reeds ontvangen ziekte-uitkering ... Bron: Brochure CM: Arbeidsongeschikt en toch.

De School voor Maatschappelijk Werk ... - Canon Sociaal Werk

https://www.canonsociaalwerk.eu/1889_opleiding/2009%20Famke%20Kalkman%20De%20School%20voor%20MW%20Zoektocht%20naar%20een%20identiteit%20Masterthese%20UU.pdf

Er was de publieke sfeer, waar ook de politiek onder viel, die het domein ... voor Sociale Geschiedenis, Archief van de Karthuizer Sociale Academie, doos 9.

Werk maken van werk zoeken Introductie Hudson - Katholieke ...

http://docweb.khk.be/HWBKG_Logistiek_Management/pdf/Sollicitatietraining_nederland_Hudson_2008%20.pdf

18 feb 2008 ... Hudson Belgium heeft meer dan 300 werknemers en 7 lokale kantoren. Structuur Hudson Belgium. Ivan De Witte, CEO. R&D. Rekrutering &.

Welzijn op het werk en prestaties van de organisatie - Werk België

https://www.werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Welzijn%20op%20het%20werk/Onderzoeksprojecten/52e79c956a2b4e3abbc5b0d1b8978d282.pdf

overkomen. Dit is vooral het geval bij mensen die onzelfzeker of stressgevoelig zijn. Het is geruststellend om werk te doen dat wordt afgebakend met een.

Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1259287

In dat kader werd er op 21 mei 2010 een actieplan 'WERK MAKEN VAN WERK IN. DE ZORGSECTOR' uitgewerkt en binnen de Vlaamse regering besproken.

DE SPRONG VAN WERK NAAR WERK - Geerts & Partners

https://www.geerts-partners.nl/files/gp_folder_mobiliteitsdienstverband%281%29.pdf

Geerts & Partners Professionals neemt uw medewerker in dienst voor een bepaalde duur of een vast dienstverband tot de (keuze)pensioendatum. Geerts & ...

Anders toeleiden naar werk - Steunpunt Werk

https://www.steunpuntwerk.be/system/files/overwerk_2011_2_02.pdf

Anders toeleiden naar werk. De effectiviteit van het vindplaatsgericht werken bij de activering van moeilijk bereikbare werkzoekenden in Antwerpen. Leuven: ...

Student en werk. Hoe tevreden zijn job- en ... - Steunpunt Werk

https://www.steunpuntwerk.be/system/files/overwerk_2004_4_25.pdf

Wat de onderzoekspopulatie betreft, hebben we ons beperkt tot studenten die ingeschreven zijn bij de K.U.Leuven Jobdienst en ook via de Jobdienst aan hun ...

Gezondheid op het werk: een werk van lange adem - Jobat.be

https://www.jobat.be/extra/krant_archief/20170311_LI.pdf

11 maart 2017 ... Officieel heet de vliegbasis van Kleine Brogel de. 10 Tactische ... besteedt voldoende aandacht aan de voorbereiding van je bezoeken zodat je.

werk maken van werk in de zorgsector - Kind en Gezin

https://www.kindengezin.be/img/werkmakenvanwerk.pdf

21 mei 2010 ... Wanneer men de cijfers van het aantal openstaande vacatures meer in ... ziekenhuis of woonzorgcentrum, dan in een andere job het geval is.

Evaluatie vormingen Welzijn op het Werk - Werk België

https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Welzijn%20op%20het%20werk/Onderzoeksprojecten/Eindrapport%20Evaluatie%20vormingen%20welzijn%20op%20het%20werk%20%20jan%202015.pdf

... du SPF- Contrôle du Bien-Etre les limites de la fonction de CP et la relation ... opleiding (die ik in 2007 volgde bij Syntra West Brugge) en deze niveau I ...

arbeidsongeschiktheid loontrekkende - Cm

https://www.cm.be/media/Aangifteformulier-loontrekkenden_tcm47-17358.pdf

1 jan 2018 ... Dit getuigschrift betreft: begin van deze arbeidsongeschiktheid verlenging van ... zijn voor een geldige aangifte van arbeidsongeschiktheid.

Borstkanker en arbeidsongeschiktheid - Cm

https://www.cm.be/media/CM-INFO-NL-276-Arbeidsongeschiktheid_tcm47-60113.pdf

van het ziekenfonds hebben ontvangen, hebben het werk (of de werkloosheid) deels of volledig hervat binnen de twee jaar na de diagnose. Gemiddeld duurt de ...

Getuigschrift arbeidsongeschiktheid

https://www.nzvl.be/sites/default/files/getuigschriftarbeidsongeschiktheid.pdf

Page 1. □. □. □. □. □. □. □. □. □. □. □. □. □□ □□ □□□□. □□ □□ □□□□. □□ □□ □□□□. □□ □□ □□□□. *K00011*

arbeidsongeschiktheid zelfstandige - Cm

https://www.cm.be/media/Aangifteformulier-zelfstandigen_tcm47-17359.pdf

VERTROUWELIJK. KLEEFVIGNET. Naam en ... Deponeer het ingevulde getuigschrift nooit in een CM-brievenbus en ook nooit in een omslag bestemd voor de ...