Leidraad 're-integratie'_ van werknemers_ voor behandelend artsen__

arbeidsgeneesheer en/of onterecht is ontslagen voor medische overmacht . ... SCENARIO 8: De werknemer wil zelf ontslag omwille van medische overmacht .

Leidraad 're-integratie'_ van werknemers_ voor behandelend artsen__ - Gerelateerde documenten

Leidraad 're-integratie'_ van werknemers_ voor behandelend artsen__

http://www.accg.be/sites/default/files/publications/accg-leidraad-re-integratie-voor-behandelend-artsen_1.pdf

arbeidsgeneesheer en/of onterecht is ontslagen voor medische overmacht . ... SCENARIO 8: De werknemer wil zelf ontslag omwille van medische overmacht .

Richtlijn Lijkschouw voor behandelend artsen - NHG

https://www.nhg.org/downloads/richtlijn-lijkschouw-pdf-1

Lijkvlekken zijn 12 tot 24 uur na het overlijden weg te drukken. Daarna is verplaatsing en het wegdrukken van lijkvlekken niet meer mogelijk, omdat de ...

Ruimte voor bedrijvigheid - Een leidraad voor lokale besturen

https://www.vlaio.be/nl/media/111

3 Te huur/ te koop: onderzoek het aanbod aan bedrijfsruimte. 23 ... matie zit immers verspreid over diverse bronnen: makelaars, websites als Immoweb, Hebbes,.

leidraad voor de realisatie van het pedagogisch project voor ...

https://scholen.stad.gent/sites/default/files/wysiwyg/20140617_do_leidraad_iva_sog_2.pdf

17 juni 2014 ... wordt uit het stedelijk onderwijs geweerd en door de medewerkers actief bestreden. De samenleving in de stad Gent is multicultureel, kleurrijk ...

LEIDRAAD VOOR HUISHOUDELIJKE ... - Aca vzw

https://www.acavzw.be/files/ckfinder/files/LEIDRAAD%20VOOR%20HUISHOUDELIJKE%20INSTALLATIES_nl_definitief.pdf

aardingslus worden aangebracht. Die bestaat hetzij uit een ... IPXX: Er wordt aangeraden om contactdozen steeds in volume 3 te plaatsen. Indien dit onmogelijk.

Leidraad voor aandeelhouders - AFM

https://www.afm.nl/~/profmedia/files/wet-regelgeving/beleidsuitingen/leidraden/leidraad-aandeelhouders.pdf

Voor de meest actuele stand van zaken raden wij u daarom aan tevens de ... een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ... bijvoorbeeld opties in (certificaten van) aandelen of de uitoefening van ...

Leidraad Omgevingsvergunning voor ... - Omgevingsloket

https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Leidraad%20omgevingsvergunning%20voor%20gemeentebesturen.pdf

geeft advies bij de behandeling van aanvragen bij de deputatie of de Vlaamse Regering (tenzij ze de aanvraag zelf heeft ingediend);. 15 Een lid van de gemeente ...

Leidraad voor de toepassing van de WAG TSI - Europa EU

https://www.era.europa.eu/sites/default/files/activities/docs/application_guide_wag_tsi_nl.pdf

3 maart 2015 ... Referentie: ERA/GUI/RST WAG/IU ... gesteld dan die welke in de WAG TSI worden genoemd. ... D.w.z. dat het symbool zelf en de betekenis.

Een leidraad voor de klassenraad - Arteveldehogeschool

https://www.arteveldehogeschool.be/sites/default/files/projectfiche/klassenraad_lr_2018.pdf

nen op het einde van het 6de leerjaar.” ... bewegingstussendoortjes om geconcentreerd en efficiënt ... de van het zesde leerjaar op de uitspraak over welk.

leidraad 4 - Centrum voor Taal & Onderwijs

http://www.cteno.be/downloads/vlot_4.pdf

makkelijk om te rekenen is naar een standaardnoemer, omdat dat niet de eerste bedoeling is. ... FEEST • LUISTEREN • 4de LEERJAAR • einde tweede trimester.

leidraad voor het leren reflecteren - reflectiesite

http://reflectiesite.nl/wp-content/uploads/2016/02/2012-12-08-Leidraad-reflecteren.pdf

Activiteitsprincipe, motivatieprincipe, aanschouwelijkheidsprincipe, integratieprincipe, individualisatieprincipe, ... •. Zijn die in voldoende mate en op de juiste ...

leidraad 5 - Centrum voor Taal & Onderwijs

http://www.cteno.be/downloads/vlot_5.pdf

technische aspecten van taal (technisch lezen, spelling, ...). Zomaar de nodige ... RADIO • LUISTEREN • 5de LEERJAAR • einde eerste trimester. A = goed.

Tumorvrij of beheersing van groei? Een leidraad voor de ...

http://www.brughoektumor.nl/images/pdf/Wolbers.2011.VS.-NTvKNO.pdf

In de brughoek is het vestibulair schwan- noom verreweg de meest voorkomende tumor, maar differentiaaldiagnostisch is het meningeoom een goede tweede en ...

Leidraad voor het opstellen van een ... - Welzijn op School

https://www.welzijn-op-school.be/LinkClick.aspx?fileticket=DvSJS5_AxaM%3D&tabid=521&mid=1296

3 nov 2015 ... Deel 2 Opbouw van een interventiedossier . ... vragen en op elk moment een voorbeeld te genereren. ... Vooruitgeschoven medische post.

Leidraad warmtenetten voor lokale besturen - Ode

https://images.ode.be/20181026155741609-wnvl-leidraad-warmtenetten-april2018.pdf

23 april 2018 ... Vormgeving. Ontwerp en zetwerk. Karakters, Gent. Omslagontwerp. Karakters, Gent. Omslagfoto. Wijk De Venning in Kortrijk © Bob Defraeye ...

Leidraad voor de dienst economie en de ... - VVSG vzw

https://www.vvsg.be/Economie/Publicaties/01_LeidraadDienstEconomie2019_0607.pdf

20 juni 2019 ... Mol. Ninove. Olen. Puurs. Sint-Katelijne-Waver. Stekene. Wetteren ... ondernemers meteen ook het gevoel dat de gemeente inspanningen voor hen doet. ... of ondernemen met onderverdelingen in subthema's (bv. jobs,.

01 leidraad - Centrum voor Taal & Onderwijs

http://www.cteno.be/downloads/vlot_2.pdf

een dictee, of opzeggen, zoals bij een gedicht. ... receptieve toetsen: een luister- en een leestoets voor het tweede leerjaar en een leestoets voor het.

01 leidraad 3 - Centrum voor Taal & Onderwijs

http://www.cteno.be/downloads/vlot_3.pdf

einde tweede trimester = gedurende de laatste drie weken voor de paasvakantie ... geen punten en hoofdletters, enkel een paar spellingproblemen pakt hij aan.

leidraad voor de aannemers van land- en tuinbouwwerken in ... - Favv

http://www.afsca.be/autocontrole-nl/sectorspecifieketools/landtuinbouwwerken/_documents/2012_05_01_PB01_LD03_rev1_nl.pdf

1 mei 2012 ... autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen. ... Dessel, Dilsen, Geel, Grobbendonk, Ham, Heist-op-den-berg, Herentals ...

penningen als leidraad voor de geschiedenis van het kanaal gent ...

https://www.egmp-vzw.be/Pdf/jaarboeken/2000%20-%202010/JEGMP_2008_2.pdf

KANAAL / VAN / NEUZEN OP GENT / GEOPEND / DEN XVIII. NOV: / MDCCCXXVII /. ; dit opschrift wordt omgeven door een krans van twee lauriertakken, die ...

Ambulante activiteiten. Een leidraad voor lokale besturen

https://www.vlaio.be/nl/media/78

8.2.4 Toekenning van een standplaats op het openbaar domein - als de gemeente ... 10.1.3 Verkoop door een handelaar vanuit een kraam voor zijn winkel. 45.

leidraad voor organisaties met gidsenwerking - Toerisme Vlaanderen

https://kwaliteit.toerismevlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/TEKST%20-%20Leidraad%20voor%20organisaties%20met%20gidsenwerking%20-%202018.pdf

de leden van de VZW (zie punt I.2.). Sinds 2015 zijn VZW's verplicht de aangifte in de rechtspersonenbelasting elektronisch in te dienen via de dienst. 'Biztax' op ...

LEIDRAAD VOOR DE LEERLING EN STUDENT ... - Academie Lier

https://academie.uitinlier.be/sites/default/files/leidraad-sask-lln-2017-2018.pdf

1 sep 2017 ... Facebook, Netlog, Plaxo, LinkedIn, Flickr, Google Docs & Apps, Skype, DKO3, Twitter, Doodle, Prezi, You Tube, Outlook, Instagram,.

Leidraad voor juridische auteurs - Wolters Kluwer

https://www.wolterskluwer.nl/documents/204355/809745/Leidraad voor juridische auteurs 2013/197c8230-afc9-4452-b74b-ddbc7db854b4?version=1.0

2 feb 2016 ... Auteurs en redacteuren van juridische literatuur bieden wij ... voetnoten en verwijzingen, literatuurvermeldingen, afkortingen en derge- lijke.

L2a leidraad voor het ontwerpen van rivierdijken - Helpdesk water

https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/144695/l2a_leidraadvoorhetontwerpenvanrivierdijkdeel2-benedenrivierengebiedappendices.pdf

A-5.3 Glijdingsmodulus uit correlatie. In lit. A.4 wordt een relatie vermeld tussen de ongedraineerde glij- dingsmodulus van klei, G, c en de plasticiteitsindex (figuur ...

Een leidraad voor Autisme Spectrum Stoornis - Fedweb

https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/downloads/Een%20leidraad%20voor%20Autisme%20Spectrum%20Stoornis.pdf

Uitingsvorm: -. Onuitgesproken regels niet aanvoelen of begrijpen, finesse missen ... te gebruiken bij het waarnemen en het verlenen van betekenis aan stimuli.

Leidraad voor de dienst economie en de dienstverlening ... - VVSG

https://www.vvsg.be/Economie/Publicaties/01_LeidraadDienstEconomie2019_0607.pdf

20 juni 2019 ... Lanaken*. Merchtem* ... ondernemers meteen ook het gevoel dat de gemeente inspanningen voor hen doet. Sommige ... 'Multimodale' toegankelijkheid: zowel op locatie (loket met aangepaste openingstijden) als telefonisch ...

Findrisc leidraad voor huisartsenpraktijken - Domus Medica

https://domusmedica.be/sites/default/files/Findrisc%20leidraad%20voor%20huisartsenpraktijken%201.2.pdf

Gezondheidskompas). 3. maak een lijst van de taken overloop stap voor stap alle acties voor de gekozen strategie. in de gereedschapskoffer met hulpmiddelen ...

Strategisch commercieel plan - Een leidraad voor lokale ... - vlaio

https://www.vlaio.be/nl/media/731

De opmaak van een strategisch commercieel plan en het bepalen van een visie over detailhandel is te belangrijk om dit alleen aan een externe opdrachthouder ...

Leidraad voor banken inzake niet-renderende leningen

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/guidance_on_npl.nl.pdf

inzake niet-renderende leningen. Maart 2017 ... verhoogde NPL-niveaus aangemerkt als belangrijke risico's voor de banken in het eurogebied. Dankzij het werk ...

NOIK Leidraad voor vrijwilligers.indd - Nederlands oefenen

http://nederlandsoefenen.be/wp-content/uploads/nederlands-oefenen-in-kortrijk-leidraad-voor-vrijwilligers.pdf

3 -. Inhoud. Doelstellingen. Rollen Partners. Deelnemer. Vrijwilliger. Organisaties ... Oefenkansen Nederlands in Kortrijk. Stad Kortrijk ... [email protected] ...

Leidraad voor banken inzake niet-renderende leningen, ECB, maart ...

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/guidance_on_npl.nl.pdf

inzake niet-renderende leningen. Maart 2017 ... verhoogde NPL-niveaus aangemerkt als belangrijke risico's voor de banken in het eurogebied. Dankzij het werk ...

Integratie is dood, lang leve de integratie. Van ... - Oikos

https://www.oikos.be/tijdschrift/archief/jaargang-2014/oikos-69-2-2014/921-69-05-groffy-en-debruyne-integratie-is-dood/file

is de 'linkse elite', die uit politieke correctheid criminaliteit, overlast, profitariaat, foute opvoeding, fundamentalisme enzovoort zou hebben vergoelijkt, en die het.

Sport als middel voor re-integratie van ... - Sportaround vzw

http://sportaround.be/wordpress/wp-content/uploads/2016/10/artikel-sport-als-middel-voor-re-integratie.pdf

De coördinatoren van het project bij De. Sleutel contacteerden hem om samen te werken. Ook als bestuurder bij KRC Gent atletiek wilde hij hier mee op inzetten ...

2017_50043_Re-integratie en bedrijven - VDAB voor partners

https://partners.vdab.be/sites/web/files/doc/partners/subsidieoproepen/2017_50043_Re-integratie%20en%20bedrijven.pdf

Keizerslaan 11. 1000 Brussel. 2017/50043_Oproep opleidingsprojecten op de werkvloer naar knelpuntberoepen voor personen met gezondheidsproblemen.

MICTIVO2012 Monitor voor ICT-integratie in het Vlaamse onderwijs

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/documenten/bestand.ashx?nr=6337

Universiteit Gent / KU Leuven / Hogeschool Universiteit Brussel. ... leslokaal in het basisonderwijs een digitaal schoolbord aanwezig zal zijn. Met betrekking tot.