werkhervatting - werk.België

WEGENS MEDISCHE REDENEN ... Het einde van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht . . . . . . . . . . ... B. Ontslag wegens medische overmacht.

werkhervatting - werk.België - Gerelateerde documenten

werkhervatting - werk.België

https://www.werk.belgie.be/sites/default/files/content/publications/NL/WerkhervattingNaMedischeRedenen.pdf

WEGENS MEDISCHE REDENEN ... Het einde van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht . . . . . . . . . . ... B. Ontslag wegens medische overmacht.

werkhervatting - Werk België

https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/publications/NL/WerkhervattingNaMedischeRedenen.pdf

ongeschiktheid om een uitkering te krijgen van het ziekenfonds. Deze arts geeft ook ... Mogen werknemers (voor onbepaalde tijd) deeltijds werken? - Willen we ...

Werkhervatting na afwezigheid wegens medische ... - Werk België

https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/publications/NL/WerkhervattingNaMedischeRedenen.pdf

Een onderzoek van P. Mairiaux uit 2011 over werkhervatting na een ... hervatting van werknemers tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid na een ziekte of een pri- ... Mogen werknemers (voor onbepaalde tijd) deeltijds werken?

Lage rugpijn op het werk - Een handleiding voor de ... - werk.België

https://www.werk.belgie.be/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=20132

van werknemers die ten gevolge van lage rugpijn lange tijd werkonbekwaam zijn geweest, en met de ... 2.1 Wat is lage rugpijn of lumbago eigenlijk ?

Evaluatie vormingen Welzijn op het Werk - Werk België

https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Welzijn%20op%20het%20werk/Onderzoeksprojecten/Eindrapport%20Evaluatie%20vormingen%20welzijn%20op%20het%20werk%20%20jan%202015.pdf

... du SPF- Contrôle du Bien-Etre les limites de la fonction de CP et la relation ... opleiding (die ik in 2007 volgde bij Syntra West Brugge) en deze niveau I ...

Welzijn op het werk en prestaties van de organisatie - Werk België

https://www.werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Welzijn%20op%20het%20werk/Onderzoeksprojecten/52e79c956a2b4e3abbc5b0d1b8978d282.pdf

overkomen. Dit is vooral het geval bij mensen die onzelfzeker of stressgevoelig zijn. Het is geruststellend om werk te doen dat wordt afgebakend met een.

Stand van zaken op de arbeidsmarkt in België en in ... - Werk België

http://www.werk.belgie.be/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=47809

11 juni 2018 ... inzake knelpuntberoepen en opkomende beroepen, de coördinatie van de ... blijkt dat het aantal leerjongeren in 2017-2018 5 607 bedroeg.

eerste hulp op het werk - Werk België

http://www.werk.belgie.be/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=34480

De verbanddoos kan worden aangevuld met individuele EHBO-kits die worden verdeeld over de ... computer dat het hartritme kan bijsturen en normaliseren.

WERK EN TIJD - Werk België

https://www.werk.belgie.be/sites/default/files/nl/modules_pages/publicaties/document/werk-en-tijd-nl-b01957-p1-276.pdf

PLOEGENARBEID EN FLEXIBELE UURROOSTERS ... uurroosters″ is doctor in de geneeskunde (U. C. L. 1957), bijzonder li- centiaat ... V. U. B. Press Brussel.

De immigratie in België - werk.België

https://werk.belgie.be/sites/default/files/nl/modules_pages/publicaties/document/de-immigratie-in-belgie-2006.pdf

aangroei van de in België verblijvende bevolking. Totale aangroei. Natuurlijke aangroei. Migratiesaldo. Statistische aanpassing. Belgen. Buitenlanders. Belgen.

De loonkloof tussen mannen en mannen in België - werk.België

https://werk.belgie.be/sites/default/files/nl/modules_pages/publicaties/document/0cc338100233407eba851bddb27f45663.pdf

vrouwen en mannen niet even veel uren (betaald) werk verrichten of niet altijd even ... voor België in een internationaal perspectief te plaatsen, al werd door Eurostat, ... jobs bepalen seksestereotiepe verwachtingen immers nog mee de kansen van ... wordt dus best ingebed in een algemene aanpak om de werking van de ...

De loonkloof tussen mannen en mannen in België - Werk België

https://werk.belgie.be/sites/default/files/nl/modules_pages/publicaties/document/0cc338100233407eba851bddb27f45663.pdf

ming, de functieclassificaties en de barema's mag worden verwacht, en dat ook dieper moet worden ... groter dan bij de leerkrachten van het lager onderwijs.

MSA - Werk België

https://werk.belgie.be/nl/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=41055

3. WOORD VOORAF. Dit handboek voor de preventie van musculoskeletale aandoeningen in de Distributiesector werd ... letter- en cijfercombinatie: bv. L1 voor ...

elektriciteit - werk.België

https://www.werk.belgie.be/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=5098

symbool: R. • eenheid: ohm (Ω). • eigenschappen: de doorgang van stroom in een geleider veroorzaakt een verhit- ting ervan (Joule - effect) die evenredig is met ...

http://www.werk.belgie.be ... - GO! Pro

https://pro.g-o.be/blog/Documents/Jaarverslag%20N.%20scholengroep%2016.pdf

Hasselt. Zie tabel van de bijlage "eenheden" de vestigingseenheden voor de verschillende werkgevers. Indien de ... 2/1 te 3500 Hasselt ... 44123 KTA 1 Hasselt.

Arbeidsplaatsen - werk.België

https://www.werk.belgie.be/sites/default/files/nl/modules_pages/publicaties/document/bien-etre_welzijn/arbeidsplaatsen.pdf?id=40989

Omslag en lay-out: Sylvie Peeters ... Ramen, bovenlichtvoorzieningen en ventilatievoorzieningen . ... 2.5 Vloeren, muren, plafonds, deuren, ramen, daken van.

Arbeidsplaatsen - Werk België

https://www.werk.belgie.be/sites/default/files/nl/modules_pages/publicaties/document/bien-etre_welzijn/arbeidsplaatsen.pdf?id=40989

De breedte van de trap wordt bepaald in functie van het aantal te verwachten personen dat er tegelijkertijd ... verfspuiten, technisch tekenen. - 1000 lux voor ...

PDF, 833.65 KB - Werk België - Belgium.be

https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Over%20de%20FOD/20190201_ambassadeurs_NL_DEF.pdf

1 feb 2019 ... Enkel en dubbel vakantiegeld . ... Het enkel vakantiegeld is het normale loon dat de werkgever toekent aan de werknemer voor elke dag.

(MSA) bij de vrachtwagenchauffeur - Werk België

https://werk.belgie.be/sites/default/files/nl/modules_pages/publicaties/document/prevdos_prevrug/1139033vrachtwagenchauffeur-low.pdf

Forem construction, Grâce-Hollogne. • T-Palm (Polleur). • Dhr. Peter Bierkens en dhr. Jean-Michel. Doom van GLS (Grâce-Hollogne). M/V. De term «chauffeur» ...

PC 200 Bedienden - werk.België

https://werk.belgie.be/sites/default/files/nl/themas_themes/detachering_detachement/regles_rechtsregels/200nl201601.pdf

Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden. (PC 200). In overeenstemming met het Europese recht bevat deze fiche enkel CAO-bepalingen die algemeen.

elektriciteit - Werk België

https://www.werk.belgie.be/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=5098

van de arbeidssituatie, zowel bij normale als bij abnormale werking. ... tacten, nieuwe lijnen, toevoegen van een differentieelschakelaar...), rekening hou-.

ammoniak - Werk België

https://www.werk.belgie.be/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=6658

1 Eigenschappen van ammoniak. 1.1 Identificatie. Ammoniak is een kleurloos, giftig gas met een sterk prikkelende geur. Chemische formule: NH3. CAS nummer ...

Codex - Werk België

https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Welzijn%20op%20het%20werk/Regelgeving/Codex%20boek%20II%20titel%201%20IDPB.pdf

14 mei 2019 ... Hoofdstuk I.- Inleidende bepalingen. Artikel II.1-1.- Voor de toepassing van de bepalingen van deze titel wordt verstaan onder.

(MSA) bij de vrachtwagenchauffeur - werk.België

https://werk.belgie.be/sites/default/files/nl/modules_pages/publicaties/document/prevdos_prevrug/1139033vrachtwagenchauffeur-low.pdf

Forem construction, Grâce-Hollogne. • T-Palm (Polleur). • Dhr. Peter Bierkens en dhr. Jean-Michel. Doom van GLS (Grâce-Hollogne). M/V. De term «chauffeur» ...

Werk uitvoeren in België - CBM

https://www.cbm.nl/wp-content/uploads/2017/10/Werk-uitvoeren-Belgi%C3%AB-1.pdf

identificatiemiddel (ConstruBadge) van de arbeiders van de bouwsector. Deze badges zijn tevens van toepassing op de buitenlandse werkgevers en op de ...

PC 200 Bedienden - Werk België

https://werk.belgie.be/sites/default/files/nl/themas_themes/detachering_detachement/regles_rechtsregels/200nl201601.pdf

PC 218 wordt opgeheven vanaf 01/04/2015. Bij CAO van 01/04/2015 (126638/CO/200) neemt PC 200 de rechten en plichten van PC 218 over in het kader van ...

PC 111 Metaal-, machine - werk.België

https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Internationaal/Limosafiches/Limosafiche%20PC%20111%20NL.pdf

Laatste aanpassing: 23/08/2019. PC 111. 1. Paritair Comité ... Deelsector AMBACHTELIJKE METAALVERWERKING juli 2019 ... Eindejaarspremie - Antwerpen ...

(2016) (PDF, 3.7 MB) - Werk België - Belgium.be

https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/publications/NL/_TSW%20-%20ACTIVITEITENVERSLAG%202016%20.pdf

Het contact center van Oost- en West-Vlaanderen heeft in 2016 geantwoord op ... worden tijdens het schooljaar als tijdens de periodes van schoolvakantie.

Van meningsverschil tot hyperconflict - Werk België

https://werk.belgie.be/sites/default/files/nl/modules_pages/publicaties/document/gids.pdf

Dat stelt ons in staat om de plaats van de individuen te herbekijken en de ... emoties niet taboe zijn en waar een cultuur en traditie bestaan op het vlak van ...

Werken in de gezinszorg - Werk België

https://werk.belgie.be/sites/default/files/nl/modules_pages/publicaties/document/c1e6c69dc3704b788ceb6698354aa7e42.pdf

1.8.1 Materiaallijst en checklist materiaal Familiehulp ............. 68. 1.8.1.1 ... zorgen, reglementering zorgverlening (gezinszorg en poetsdienst) en reglementering ...

PC 111 Metaal-, machine - Werk België

https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Internationaal/Limosafiches/Limosafiche%20PC%20111%20NL.pdf

23 aug 2019 ... Antwerpen: Gewaarborgd minimumloon. 38 u. 12,9047. Limburg: ... Limburg. CAO van 16 oktober 2017 (142.845). (K.B. 27/06/2018 - B.S. ...

Lonen en arbeidsduur - werk.België

https://werk.belgie.be/sites/default/files/nl/modules_pages/publicaties/document/214fd05270a6492590ce1fcec55f93d92.pdf?id=4170

arbeidsduur op, parallel aan de index van de conventionele lonen. In bijlage 1 ... Naast de statutaire ambtenaren vindt men er een aantal werknemers die tot.

Juin 2012 - Werk België

https://www.werk.belgie.be/nl/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=3796

18 juni 2012 ... Hier kan je onder andere een beroepsoriëntatietest invul- len om te weten welke job eventueel geschikt is voor jou. 3.4.4 De opkomende markt.

Sociale Zekerheid - Werk.belgie.be

https://www.werk.belgie.be/sites/default/files/nl/a-machtigingen_d%C3%A9lib%C3%A9rations/sectoraal%20comit%C3%A9%20van%20de%20sociale%20zekerheid%20en%20van%20de%20gezondheid/11087n133.pdf

(RSZPPO) kunnen nagaan of een werkgever die bepaalde werkzaamheden uitvoert. (bijvoorbeeld het verwijderen van asbest, het gebruik van gevaarlijke ...

Lonen en arbeidsduur - Werk België

https://werk.belgie.be/sites/default/files/nl/modules_pages/publicaties/document/214fd05270a6492590ce1fcec55f93d92.pdf?id=4170

persoon maximaal weddeschaal 42E bereiken en daarbinnen 65.722 BEF ... 543. 326. 711. 501. VK. 1.304. 1.071. 1.595. 877. 2.209. 1.439. *1995. **1994.