Handreiking voor de leraar - rekenspel SLO

Tellen van hoeveelheden tot en met 6. • Oefenen van synchroon tellen en leggen van de één-één-relatie. • Vergelijken/ordenen op meer/minder/meeste/minste/.

Handreiking voor de leraar - rekenspel SLO - Gerelateerde documenten

Handreiking voor de leraar - rekenspel SLO

http://rekenspel.slo.nl/downloads/Rupsenspel__Leraar.pdf/

Tellen van hoeveelheden tot en met 6. • Oefenen van synchroon tellen en leggen van de één-één-relatie. • Vergelijken/ordenen op meer/minder/meeste/minste/.

Duo Tien! - leraar - rekenspel SLO

http://rekenspel.slo.nl/downloads/DuoTien__Leraar.pdf/

Oefenen van het splitsen van 10 in twee getallen. • Oefenen van het aanvullen tot 10. • Memoriseren van de splitsingen van10. Getalbegrip. Voor het leren ...

Hebbes! - leraar - rekenspel SLO

http://rekenspel.slo.nl/downloads/Hebbes__Leraar.pdf/

Zoek twee reeksen met getallen waar ... Kan hij zelf de getallen zoeken waar ... getallen en dan het derde eraan toevoegen? Hebbes! [ 20]Kennis van de ...

Catch! (tot 20) - leraar - rekenspel SLO

http://rekenspel.slo.nl/downloads/Catch___20__Leraar.pdf/

Rondje rekenspel: getalkaarten tot 20 (zonder jokers). Aantal spelers ... 18. 18 rondje rekenen tot twintig. 13. 13. 13. 13. 13 rondje rekenen tot twintig. 19. 19. 19.

Catch! (tot 1000) - leraar - rekenspel SLO

http://rekenspel.slo.nl/downloads/Catch___1000__Leraar.pdf/

Waarde van cijfers in een getal kunnen bepalen. • Kunnen redeneren over vergelijken van getallen tot 1000. Getalbegrip. Om dit spel te kunnen spelen moeten ...

Spelregels voor de leerling - rekenspel SLO

http://rekenspel.slo.nl/downloads/Kommastraatje_Leerling.pdf/

Ik leer kommagetallen vergelijken en in de goede volgorde te leggen door te denken aan hun plaats in de getallenrij. • Ik leer dat ik kan letten op de eenheden, ...

Basiscompetenties voor de leraar kleuteronderwijs

http://eindtermen.vlaanderen.be/lerarenopleiding/documenten/Basiscompetenties_2007.pdf

17 jan 2008 ... basiscompetenties van de leraren. (Verschenen in ... graad secundair onderwijs en de ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon onderwijs.

Rondje Rekenspel tot 20 - rekenspel SLO

http://rekenspel.slo.nl/downloads/25-RondjeRekenspelTot20-Handreiking-SLO-RondjeRekenspel.pdf/

Logisch denken en redeneren over getallen tot en met. 20;. • Splitsen van 10. Beginvoorwaarden rekenvaardigheden. • De getalsymbolen, de telrij en getallenrij ...

VOOR DE LERAAR Geschiedenis van de Europese eenheids- munt ...

https://maken.wikiwijs.nl/bestanden/124553/euro_europese_eenheidsmunt_-_voor_de_leraar.pdf

België, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland,. Italië, Luxemburg ... B. Duid alle landen van de eurozone aan op deze blinde kaart.

Is de beginnende leraar klaar voor de praktijk? De validering van de ...

http://pedagogischestudien.nl/download?type=document&identifier=616355

Tot op heden bestaat er echter geen gevalideerd instrument om de basiscompetenties, noch het bereiken van de competenties uit het beroepsprofiel te meten.

Gedragsindicatoren voor de leraar in opleiding volgens de ... - Stage

http://stage.odisee.be/onderwijs/baloaalst/wp-content/uploads/sites/7/2019/09/Gedragsindicatoren-voor-de-leraar-in-opleiding-volgens-de-basiscompetenties-3.pdf

Gedragsindicatoren voor de leraar in opleiding volgens de basiscompetenties. 1. CAMPUS AALST. 1 EBA LO / BASIS. 2 EBA LO / DOORGROEI. 3 EBA LO / ...

Handreiking talentontwikkeling voor talentateliers

https://research.hanze.nl/files/24528658/Handreiking_Talentontwikkeling.pdf

28 aug 2018 ... Bron: TalentenKracht, Module VTB. Kader: Kijkwijzer ... Het concert zal bestaan uit een muzikale wereldreis. Er zullen tijdens deze periode ...

NVO Handreiking voor pedagogen in het onderwijs

https://www.nvo.nl/bestanden/Bestanden_nieuwe_website_2015_-_2016/Producten/7948-1/NVO_Handreiking_voor_pedagogen_in_het_onderwijs.pdf

Dat een pedagoog de NVO Beroepscode volgt, is voor leerlingen, ouders én school van belang omdat ... Wat is de betekenis van de Algemene Verordening.

1 EEN HANDLEIDING ALS HANDREIKING VOOR HET ... - lopai

http://provincialearchiefinspecties.nl/pdf/handleiding_beheer_digitale_archieven.pdf

handleiding primair bedoeld voor functionarissen met een DIV-achtergrond, ... Belangrijk is dat er nagegaan wordt of er afspraken zijn gemaakt om digitale en ...

Handreiking voor het begeleiden van gesprekken over het ...

http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/Portals/139/Handreiking_begeleiden_gesprekken_levenseinde_juli2014.pdf

Met trots biedt Agora u deze handreiking voor het begeleiden van gesprekken ... lokaal niveau. ... Realiseer dat een zaal reserveren bij sommige locaties ruim.

Handreiking voor het schrijven van een collectieplan - Museumregister

https://www.museumregisternederland.nl/Portals/0/Downloads/Handreiking_Collectieplan.pdf

binnenklimaat (onafhankelijk van eventuele aanwezige klimaat- installaties) ... Adressen Vlaanderen. FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw.

Een handreiking voor het teamgesprek (po/vo) - Stichting School en ...

https://www.schoolenveiligheid.nl/wp-content/uploads/sites/2/2018/06/Waar-begin-je-Handreiking-pdf-met-links.pdf

U kunt deze poster alleen ophangen in de lerarenkamer, maar een team dat er ook een gesprek over voert, wordt meer vertrouwd met het geven van aandacht ...

Handboek buisleiding in bestemmingsplannen Handreiking voor ...

https://www.infomil.nl/publish/pages/71036/handboek_buisleidingen_in_bestemmingsplannen_2016.pdf

dagen;. Letaal. Dodelijk. Ontwerpfactor. Ontwerpfactor drukt de verhouding uit tussen de door de ontwerpdruk en uitwendige krachten veroorzaakte (maximaal ...

Handreiking voor raadsleden - Lokale Democratie

https://www.lokale-democratie.nl/sites/default/files/2017-10/handreiking-lokale-media-en-informatievoorziening.pdf

online te vinden en veel raadsvergaderingen zijn al digitaal ... gemeenten online te lezen zijn op www.overheid.nl ... te sturen (zie onder meer www.hbvl.be/.

Handreiking voor het schrijven van een recensie - ICTnieuws

http://ictnieuws.nl/wp-content/uploads/2013/10/Handreiking-recensie.pdf

hoe belangrijk? hoe oorspronkelijk? Wat is een recensie. Een recensie is een beoordeling, kritische beschouwing van een boek, product, dienst ...

Handreiking Zelfroosteren voor Zorgorganisaties - Zowelwerk

https://www.zowelwerk.nl/var/downloads/var/mediamanager/files/Publicaties/291015%20Def%20Handreiking%20Zelfroosteren%20ER.pdf

rooster van een medewerker. Een open en constructieve relatie met de OR en het betrekken van de OR in de stuurgroep of een werkgroep die het zelfroosteren ...

Bijlage Pop met beleid, Handreiking voor gemeenten - VNG

https://vng.nl/sites/default/files/handreiking_pop_met_beleid.pdf

Met de komst van dit poppodium heeft Tilburg zich letterlijk op de kaart gezet. 013 Popcentrum vormt met de in Tilburg aanwezige vakopleiding voor popmusici ...

HANDREIKING voor docenten PELGRIMAGE naar Santiago ...

https://www.nksr.nl/wp-content/uploads/2018/06/Uitgedaagd-Handreiking.pdf

In Vlaanderen: www.compostelagenootschap.be. Daar zijn ook de Credentials, pelgrimspaspoorten, verkrijgbaar (de identiteits- en stempelboekjes die je nodig ...

Handreiking VWS leren van incidenten voor kleine zorgaanbieders

http://osteopathie-nro.nl/wp-content/uploads/2016/11/Handreiking-leren-van-incidenten-voor-kleine-zorgaanbieders.pdf

werkende zorgverlener handen en voeten aan de wettelijke eisen over het leren van incidenten? Een kleine zorgaanbieder kan het volgende doen: • Check bij ...

Handreiking voor de praktijk E ecten verstedelijking in beeld - Cpb

https://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/cpb-pbl-boek-6-plannen-voor-de-stad.pdf

Verstedelijking en de beoordeling van verstedelijkingsprojecten . ... een regionale aangelegenheid geworden, zowel in morfologische, functionele als ...

Handreiking voor een narratief kwaliteitskader ... - Leyden Academy

https://www.leydenacademy.nl/wp-content/uploads/2019/04/Handreiking-Leefplezierplan-voor-de-zorg.pdf

4 april 2019 ... hier met bewoners over in gesprek en maken afspraken over de ondersteuning die bewoners graag willen. ... Voorbeeld van een Doodle Bord en fragment uit een Leefplezierplan ... heb daar een handleiding bij gemaakt,.

Handreiking voor het bepalen van schuifsterkte ... - Helpdesk water

https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/130431/1209434-003-geo-0002_-_handreiking_voor_het_bepalen_van_schuifsterkte_pa.pdf

9 mei 2004 ... uitgaande van ongedraineerde schuifsterkte voor klei en veen, ... Figuur 6.2 Omrekening van de lijn door de toppunten van de Mohr-cirkel naar de lijn door de raakpunten van de Mohr-cirkels (de bezwijkomhullende).

trajecten leraar secundair onderwijs trajecten leraar ... - Thomas More

https://www.thomasmore.be/sites/www.thomasmore.be/files/TM_Flowchart_baso_algemeen.pdf

BEHAALD? DIPLOMA. SECUNDAIR. ONDERWIJS. EN/OF HBO5 OF. GRADUAAT. BEHAALD? Campus Turnhout (enkel leraar LO). Campus Vorselaar. WIL JE.

Handreiking voor (informatie)reizen in de zorg - Informatieberaad Zorg

https://www.informatieberaadzorg.nl/binaries/informatieberaad-zorg/documenten/brochures/2018/09/10/boekje-informatiereizen-in-de-zorg/Boekje Informatiereizen in de Zorg _ december 2018 %28web%29.pdf

10 sep 2018 ... project- leider infor matie manager. VOORBEREIDING →. DE REIS →. INFORMATIEREIZEN IN ... Voor je ligt de 'Handreiking (informatie-)reizen in de zorg'. In deze handreiking staat ... Motivaction (2018). Wat werkt bij wie?

Hebbes! - rekenspel SLO

http://rekenspel.slo.nl/downloads/Hebbes__Leerling.pdf/

De overige kaarten blijven dicht op een stapel liggen. Spel. Alle spelers gaan nu zo snel mogelijk op zoek naar een reeks van drie getallen die ze uit deze 9 ...

Catch! - rekenspel SLO

http://rekenspel.slo.nl/downloads/Catch___20__Leraar.pdf/

Begrippen als: groter dan, kleiner dan, grootste, kleinste, in de context van 'getallen vergelijken' kunnen gebruiken. • Kunnen redeneren over de relatie tussen ...

Tafel van 10 - rekenspel SLO

http://rekenspel.slo.nl/downloads/TafelVan10-BeterSamenSpelen-Boekje.pdf/

Kris Verbeeck (M&O-groep). 1. 5. Tafel van 10 | Beter samen spelen. Page 6. De meeste kinderen vinden het leuk om een spelletje te spelen. Thuis met ouders, ...

Regenwormen - rekenspel SLO

http://rekenspel.slo.nl/volgensbartjens/VB28-2_RegenwormenKL.pdf/

Verder zijn er nog wat spelregels die het spel speels maken en zorgen dat het in korte tijd gespeeld kan worden. Regenwormen en rekenen-wiskunde.

Vlotte geesten - rekenspel SLO

http://rekenspel.slo.nl/downloads/11-VlotteGeesten-Handreiking-SLO-RondjeRekenspel.pdf/

Dit spel bestaat uit 60 speelkaarten en vijf voorwerpen: een blauw boek, een groene fles, een wit spook, een rode stoel en een grijze muis. Op de kaarten staan ...

Regenwormen Junior - rekenspel SLO

http://rekenspel.slo.nl/downloads/18-RegenwormenJunior-Handreiking-SLO-RondjeRekenspel.pdf/

Het vraagt van kinderen om rekening te houden met verschillende spelregels en bovendien strategisch te spelen. Dat maakt het een boeiend spel voor jonge ...

Rekendrempels nemen - rekenspel SLO

http://rekenspel.slo.nl/downloads/VolgensBartjensRekendrempelsNemen.pdf/

lenlijn tot 100. Drempel 3: optellen en aftrekken over 10. (tot 20), bijvoorbeeld: 8 7, 15 − 7. Drempel 4: bouwsteensommen tot 100, zoals: 47 30 en 77 − 30, ...