2001 Monografie nr 9 Woonkernen en stadsgewesten in ... - Statbel

De SEE 2001 is van uitzonderlijke betekenis voor alle regionale analyses. Haar gegevens ... Dit deel van de monografie “Verstedelijking” met betrekking tot de ...

2001 Monografie nr 9 Woonkernen en stadsgewesten in ... - Statbel - Gerelateerde documenten

2001 Monografie nr 9 Woonkernen en stadsgewesten in ... - Statbel

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/Over_Statbel_FR/Sociaal-Economische%20Enqu%C3%AAte%202001%20-%20monografie%209-Woonkernen%20en%20Stadsgewesten%20in%20een.pdf

De SEE 2001 is van uitzonderlijke betekenis voor alle regionale analyses. Haar gegevens ... Dit deel van de monografie “Verstedelijking” met betrekking tot de ...

2001 Working Paper De Belgische stadsgewesten - Statbel

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/Over_Statbel_FR/Sociaal-Economische%20Enqu%C3%AAte%202001%20-%20working%20paper%20-%20DE%20BELGISCHE%20STADSGEWESTEN.pdf

toename van de 25-34 jarigen belangrijk in Brussel, Gent, Antwerpen, Leuven en Namen. Evenwel nam het aandeel ouderen toe in Oostende, Kortrijk, Hasselt, ...

41% van de bebouwde oppervlakte buiten de woonkernen ... - VRP

https://www.vrp.be/static/versnipperd-vlaanderen-pdf-1-d489ed6555bc38b126dd6e994f9fe212.pdf

wengroepen en andere verspreide bebouwing. De ruimtelijke impact van deze bebouwing op het nederzettingspatroon en de resterende open ruimte hangt ...

Rap 3919-Monografie 21_4150259_Oldenzaal, Plechelmusplein ...

https://www.oldenzaal.nl/sites/default/files/memento-mori-archeologisch-onderzoek-plechelmusplein-deel2.pdf

Volgens Hirsch is dit een betekenis die er pas later aan is gegeven. Primair was het onherkenbaar maken van de nabestaanden voor, en het misleiden van, de ...

Monografie De Zorg Als Dans 111021 - HCC

http://home.hccnet.nl/pbl.smit/monografie.pdf

21 okt 2011 ... Deze monografie schrijf ik als onderdeel van mijn opleiding tot biodanza-facilitator ... Ze voelen een enorm gebrek aan betekenis in hun leven.

Monografie Broccoli - Groenten Apotheek

http://www.groenten-apotheek.nl/wp-content/uploads/2019/04/Monografie-broccoli.pdf

... tot de kiemen, geen actief ESP aanwezig is. Niet rauw, maar licht stomen of roerbakken ... mol/l rauwe broccoli. Sulforafaannitril. Sulforafaan graden verhitting ...

Public Accounts 2001 / Comptes Publics 2001 - Government of New ...

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/tb-ct/pdf/OC/pa01v2.pdf

31 mars 2001 ... État comparatif de la dette nette pour les exercices terminés le 31 mars ended 31 March ... Supplementary Statements 12 to 20 are five year comparative statements of Cash ... Sale of Goods and Services / Vente de biens et services. 79,987,322 ... Fontaine, Nicole. 45,944. Fraser ... 45,537 Peters, Diane.

Jaarverslag 2001 Rapport annuel 2001 - Belgische ...

https://www.bma-abc.be/sites/default/files/content/download/files/2001_jaarverslag_raad.pdf

Inzake: NV DOMO, met zetel te 9052 Gent-Zwijnaarde, Nederzwijnaarde 2 en ... merken Sunsnacks, Neckermann, All Seasons en Pegase in haar portefeuille.

Beslissing nr. 2001-V/M-22 van vrijdag 11 mei 2001

https://www.bma-abc.be/sites/default/files/content/download/files/2001VM22.pdf

het Belgische Rode Kruis met betrekking tot het niet-dringend ziekenvervoer. ... leden van de UBA, doch in dat geval zou de terugbetaling door de CM echter ...

815/2001 10 oktober 2001 fW - Maaseik

https://www.maaseik.be/oprichtingsakte-marec

werd door zowel de Stad Maaseik als door do Gemeente Kinrooi ... De ontslagnemende vennoot zijn rechthebbenden bij overlijden of schuldçisers, zelß in ...

Monografie Karin versie website - Biodanza met Karin

https://www.biodanzametkarin.nl/wp-content/uploads/2019/07/Monografie-Karin-versie-website.pdf

Deze monografie gaat over biodanza en karakterstructuren ... De namen hebben alGjd betekenis blijven houden, ze worden gebruikt bij vele trainingen.

logements? - Statbel

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/Over_Statbel_FR/Enquete%20SocEco%202001%20-%20Monographie%202%20Le%20logement%20en%20Belgique.pdf

La monographie 'Logement' réalisée sur la base du. Recensement de la population et des logements de 1991 (Goossens, Thomas & Vanneste, 1997) ne.

Demobel - Statbel

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/bevolking/Demobel_EN.pdf

the website of https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/registre-national/. DEMOBEL is the central source for demographic valuation based on data from the National ...

INTRODUCTION - Statbel

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Huishoudens/10.1%20Huishoudbudget/carnet2016_FR.pdf

remboursements par la mutuelle, par une assurance ou remboursement d'impôts des. 4 derniers mois ... B. Les achats à tempérament ou les achats non livrables de suite ( voiture, télévision, électroménager ... Vandenborre, Krefel…), S pour ...

Huurindexering - Statbel

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Consumptieprijzen/3.1%20Consumptieprijsindex/Overzicht-indexen.pdf

E. Huurcalculator : http://statbel.fgov.be/nl/rent - Calculateur de loyer : http://statbel.fgov.be/fr/rent. Indexation des loyers - Huurindexering. FOD Economie, K.M.O. ...

Inhoudsopgave - Statbel

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/Over_Statbel_FR/Nomenclaturen/Prodcom%202017_NL.pdf

voor motorrijwielen of voor rijwielen ... nassen, krukassen en krukken, kussenblokken en la- gerschalen ... ingebouwde dynamo (excl.die voor rijwielen of motor-.

Metadata - Statbel

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/metadata/ADM/T10.ADMIN_DTST_23.CTAC_ORG_1.DIFF_LVL_1.NL.pdf

Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een ... NBB: Nationale Bank van België - Sociale balans ; Nationale.

Kerncijfers - Statbel

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/NL_kerncijfers_2018_web1a_v2.pdf

Verantwoordelijke uitgever. Nico Waeyaert. Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium). Fod Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Kernzahlen - Statbel

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/DE_kerncijfers_2018_web1a.pdf

18,7% im gesamten Land). Dies ist der Fall in De Panne, Blankenberge, De Haan, Mid- ... mte Konsumausgaben im Budget eines. Haushalts wiegen schwerer ...

Untitled - Statbel

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/Over_Statbel_FR/FR_Kerncijfers%20landbouw_2017_final.pdf

expliquer la stabilité du nombre d'entreprises agricoles enregistrées en 2016. Les superficies agricoles ... Belgique. 1980. 1990. 2000. 2010. 2014. 2015. 2016. Nombre d'exploitations *. 113.883. 87.180 ... Froment d'hiver. Orge d'hiver.

B Werkloosheidsgraad - Statbel

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Analyse/NL/analyse%2055%20NL_tcm325-284281.pdf

De werkgelegenheidsgraad (of tewerkstellingsgraad) geeft het percentage ... Werkgelegenheidsgraad bij vrouwen naar leeftijdsgroep, België, 1999-2016.

Scannerdata en de CPI - Statbel

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/Over_Statbel_FR/Scannerdata%20CPI_NL_V171220.pdf

scannerdata zijn samen goed voor 23% van het gewicht van de indexkorf in de consumptieprijsindex (tabel 1). Tabel 1: Productgroepen waarvoor vanaf januari ...

Kerncijfers 2018 - Statbel

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/NL_kerncijfers_2018_web1a_v2.pdf

Ook in deze brochure met de Kerncijfers voor 2018 zetten we die drie principes graag verder. ... De huurcalculator kan gebruikt worden voor alle huurcontracten ...

Kerncijfers 2017 - Statbel

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/Over_Statbel_FR/NL_kerncijfers_2017_web_0.pdf

Het bruto binnenlands product (bbp) van ons land - de totale productie van goederen en diensten in België - was in 2016 gelijk aan 421,6 miljard euro. Hoewel ...

Chiffres clés - Statbel

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/FR_kerncijfers_2018_web1a.pdf

Au sein du secteur des services, le commerce, les transports et l'horeca ... Au cours des dernières années, les immatriculations de véhicules d'occasion sont res ...

Kerncijfers 2019 - Statbel

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/images/in%20de%20kijker/kerncijfers_2019_r.pdf

Tenzij anders vermeld onderaan een tabel of grafiek werden de gegevens in deze ... https://statbel.fgov.be/nl/themas/consumptieprijsindex/huurindexatie.

Vragenlijst 2018 - Statbel

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Huishoudens/10.1%20Huishoudbudget/Questionnaire_m%C3%A9nage_2018.pdf

Een mixer, keukenrobot, … Un mixer, un robot ménager,… g. ... Een discountwinkel (Aldi, Lidl). Magasin discount (Aldi, Lidl). 4. Een lokale superette. Superette ...

NACE-BEL Activiteitennomenclatuur - Statbel

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/Over_Statbel_FR/Nomenclaturen/NACE-BEL%202008_NL.pdf

de teelt van kerstbomen - cfr. ... zakdoeken, handdoeken en servetten ... het binden en het afwerken van bedrukt papier of karton, door het vouwen, stansen,.

Big Data en statistiek - Statbel

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Analyse/NL/analyse_bigdata_nl_tcm325-281473.pdf

de bevolkingsdichtheid in België, in vergelijking met de resultaten van de ... een berekening van de afstand tussen mobiele-telefoon- en censusdecielen toont ...

Pendel in België - Statbel

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/Over_Statbel_FR/Sociaal-Economische%20Enqu%C3%AAte%202001%20-%20monografie%2010-Pendel%20in%20Belgi%C3%AB.pdf

Haegen (Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten) ... arbeidershuisvesting, een mistroostig stuk stad dat tot vandaag belangrijke ... globaal genomen ook een daling, uitgezonderd voor de jongste en oudste.

Gezondheid en mantelzorg - Statbel

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/Over_Statbel_FR/Socio-Economische%20Enqu%C3%AAte%202001%20-%20monografie%201-Gezondheid%20en%20mantelzorg.pdf

SEE 2001 is van uitzonderlijke betekenis voor alle regionale analyses. ... In deze monografie gaat veel aandacht naar de socio-economische determinanten van ...

Algemene Directie Statistiek - Statbel

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/Over_Statbel_FR/ProgrammeStatistiqueStatbel2019_nl.pdf

1 jan 2019 ... Statistisch programma 2019 van Statbel ... verschillende toepassingen beschikbaar op Statbel zoals "Ontdek uw gemeente", de huurcalculator.

Mono 9 Verstedelijking_final.FR1avril - Statbel

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/Over_Statbel_FR/Enquete%20SocEco%202001%20-%20Monographie%209%20Noyaux%20d%E2%80%99habitat%20et%20R%C3%A9gions%20urbaines.pdf

d'informations sur la population belge, ceci non seulement par l'étendue des ... 3.2.3 Evolution des noyaux de plus de 5000 habitants entre 1981 et 2001 ... nombre peu important de petits villages, et donc par des densités moyennes en ...

Kerncijfers landbouw 2017 - Statbel

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/Over_Statbel_FR/NL_Kerncijfers%20landbouw_2017_final.pdf

Sinds 2011 wordt het landbouwregister opgesteld op basis van de administratieve registers van de gewesten, met een aanpassing die verband houdt met de ...

NACE-BEL Nomenclature d'activités - Statbel

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/Over_Statbel_FR/Nomenclaturen/NACE-BEL%202008_FR.pdf

69.201 Activités des experts-comptables et des conseils fiscaux. 69.202 Activités des comptables et des comptables-fiscalistes. 69.203 Activités des réviseurs d' ...

Kerncijfers landbouw 2018 - Statbel

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/landbouw/NL_Kerncijfers%20landbouw_2018_web.pdf

Ook de werkgelegenheid in de landbouw gaat achteruit: in de sector is 62% van de banen verloren gegaan tussen 1980 en 2016. De landbouwsector zou ...