Sneekweek 2.0 - Gemeente Súdwest-Fryslân

Regierol Sneekweek. 11. Algemene feedback. 12. Taken stichting en belang. 13-14. 1e taakveld invulling. 15. 2e taakveld support. 16. 3e taakveld facilitering.

Sneekweek 2.0 - Gemeente Súdwest-Fryslân - Gerelateerde documenten

Sneekweek 2.0 - Gemeente Súdwest-Fryslân

https://sudwestfryslan.nl/wp-content/uploads/2019/12/Bijlage-Stichting-Sneekweek-l-eindrapport-Respons-20-11-2019.pdf

Regierol Sneekweek. 11. Algemene feedback. 12. Taken stichting en belang. 13-14. 1e taakveld invulling. 15. 2e taakveld support. 16. 3e taakveld facilitering.

Bijlage Resulataten dialoogtafels - Gemeente Súdwest-Fryslân

https://sudwestfryslan.nl/wp-content/uploads/2019/07/Bijlage-II-Resultaten-dialoogtafels.pdf

Evaluatie Structuur Plus groepen SBO de Súdwester in Friesland. Overzicht belangrijkste bevindingen uit interviews en dialoogtafels Structuur Plus groepen.

Nota grondprijzen 2019 - Gemeente Sudwest Fryslan

https://sudwestfryslan.nl/wp-content/uploads/2019/01/Bijlage-Nota-grondprijzen-2019.pdf

1 jan 2019 ... De bouwkosten voor woningbouw zijn tussen medio 2017 en medio 2018 gestegen met circa ... Prijs per m2 uitgeefbare kavel tot 5.000 m2 ***.

december 2017 - Súdwest Fryslân

https://www.rpvzuidwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2018/02/2017-04-december.pdf

15 feb 2018 ... Er is een flinke lekkage geconstateerd en het duurt waar ... waar je foto op staat. ... Volgens Denen woont Julemanden (de Kerstman) in.

Land en water verbonden - Gemeente Noardeast-Fryslân

https://www.noardeast-fryslan.nl/sites/default/files/2019-04/Visie%20Waterrecreatie%20NOF.pdf

Lauwers en via de Leien en Alde Feanen richting ... dient De Lauwers en Gerkesklooster zich nog ... riviercruises die vooral het IJsselmeer en Noord-. Holland ...

Ruimtelijke visie en actieplan Blije - Gemeente Noardeast-Fryslân

https://www.noardeast-fryslan.nl/sites/default/files/2019-04/Ruimtelijke%20visie%20en%20actieplan%20Blije%20%282015%29.pdf

De inwoners van Blije hebben een eigen dorpsvisie 'Blier Blije' gemaakt. ... kinderen. Blije wil graag op deze plek seniorenwoningen bouwen, omdat hier grote ...

provinsje fryslân provincie fryslân

http://fryslan.gemeentedocumenten.nl/www.fryslan.frl/18537/8-juni-2016-steatemerk/files/01.c-bijlage%20a.%20Beleidsbrief%20Gastvrijheidseconomie.pdf

de onderdelen plattelands- en cultuurtoerisme. KH18 draagt zelf zorg ... Cultuurtoerisme ter versterking van de gastvrijheid: inzet van middelen; c. Hospitality: ...

Seker en Sûn in Fryslân - Zorgbelang Fryslân

https://zorgbelang-fryslan.nl/wp-content/uploads/2018/03/sekerensun-documentenstudie.pdf

ze moeten leren de OV-chipkaart te gebruiken, draadloos afrekenen bij de winkel. ... zorg en hulp rekening houden met de unieke situaties waarin mensen.

3 t/m 9 augustus 2018 Sneekweek Kermis

https://www.sneekweekgids.nl/data/lijsten/public/kortingsbonnen_sneekweekkermis_2018.pdf

8 aug 2018 ... www.sneekweekkermis.nl / www.facebook.com/sneekweekkermis. 3 t/m 9 augustus 2018. Sneekweek Kermis. Woensdag 8 augustus.

2 t/m 8 augustus 2019 Sneekweek Kermis

https://www.sneekweekgids.nl/data/pam/public/informatie/kortingsbonnen_2019.pdf

8 aug 2019 ... Sneekweek Kermis. Voor de kermis op het Martiniplein en Oud Kerkhof gelden de volgende openingstijden: Vrijdag 2 augustus van 14.00 uur ...

edward hopper - SÜDWEST PRESSE Hapag-Lloyd Reisebüro

https://www.hapag-lloyd-reisen.de/reisen/edward-hopper-ausstellung-09-05-2020/info

9. Mai 2020 ... Edward Hopper (1882–1967), einem der bedeutendsten amerikanischen Ma- ler des 20. Jahrhunderts. Den Schwerpunkt der Ausstellung ...

Dienstregeling Fryslân

https://www.arrivapdf.nl/web/file?uuid=f63b6d63-69f6-4ad5-8c76-00dc6fa947c5&owner=af8aec32-6c73-47d5-af4d-f1553a2c3b77&contentid=12785

1 dec 2019 ... Dit boekje is je wegwijzer voor het reizen met de trein en bus van Arriva in Fryslân. Het boekje bevat een overzicht van alle lijnen en trajecten ...

dorpen in noordoost fryslân - SNN

https://www.snn.nl/sites/default/files/2018-07/leader-ontwikkelingsstrategie-noordoost%20fryslan.pdf

Werelderfgoed Waddenzee en rond de Lauwers en het Lauwersmeer zijn er ... gemeenten Ferwerderadiel en Tytsjerksteradiel reizen dagelijks vele forenzen ... samenwerking wordt onder de 'Dwaande' campagne de promotie van de regio.

editie 1 - Sportvisserij Fryslân

https://www.sportvisserij.frl/files/fw-1-2019-editie-1-rev2_10204.pdf

20 maart 2019 ... onder de leden van genoemde hengelsport verenigingen. ... Alle deelnemers kregen voor de aanvang een Shimano pet en na uitreiking van ...

samen. sterker. doen. - VVD Fryslân

https://www.vvd.frl/wp-content/uploads/2019/01/Verkiezingsprogramma-VVD-2019.pdf

SAMEN. STERKER. DOEN. PROVINCIALE STATEN VAN FRYSLÂN 2019 ... levert het op en hoeveel CO2 bespaart het? En tegen welke maatschappelijke ...

April 2014 - Kleurrijk Fryslan

http://www.kleurrijkfryslan.org/wp/wp-content/uploads/2014/05/Nieuwsbrief-april-2014.pdf

De kleuren staan ook voor vreugde en positiviteit, precies datgene wat Kleurrijk Fryslân beoogt uit te stralen. De vorm van de kleurenboog is kenmerkend.

Landhekken - Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân

http://kenniswerkplaatsnoordoostfryslan.nl/uploads/files/Rapport-landhekken.pdf

4 juli 2013 ... Afbeelding 6 - www. toolstation.nl. Afbeelding 7 - www. toolstation.nl. Afbeelding 8 - www. ... De Belgische firma. Hermic maakt speciaal voor ...

Incidentbestrijdingsplan Waddenzee - Veiligheidsregio Fryslân

https://www.veiligheidsregiofryslan.nl/media/1543/incidentbestrijdingsplan_waddenzee.pdf

10 feb 2016 ... Kees Preijde - Politie Landelijke Eenheid. Alwin van Beem / Sophia ... Ongeval met gevaarlijke stoffen. 19. 3.4 ... scheidinggordijnen in salon,.

Jaarverslag 2016 - Zorgbelang Fryslan

http://zorgbelang-fryslan.nl/wp-content/uploads/2018/05/jaarverslag2016zorgbelangfrl.pdf

Mini-symposium nieuwjaarswensen mantelzorg 10. Seker en Sûn. 11. Spiegelgesprek Talant: werken in de driehoek. Fryslân Fernijt: samen de zorg dragen. 12.

Jaarverslag 2017 - Sportvisserij Fryslân

https://www.sportvisserij.frl/files/jaarverslag-svfryslan-2017-v2_9478.pdf

Trots zijn we als Sportvisserij Fryslân dat we in 2017 een. Jeugdraad ... ces verbaal aangezegd hebben gekregen voor het vissen ... week van 10-15 september.

Watersport in Fryslân - Varen doe je Samen!

https://www.varendoejesamen.nl/storage/app/media/uploaded-files/watersportbrochure-2019-fryslan.pdf

Ga dan op de vrijdag van de Kleine Sneekweek naar de stappersavond in het centrum van Sneek. Lemster Visserijdagen. 21 t/m 23 juni 2019 – Lemmer. Tijdens ...

Wat is goed voegen? - Steunpunt Monumentenzorg Fryslan

http://monumentenzorgfryslan.nl/files/downloads/Van_Hunen_RCE_wat_is_goed_voegen_5-3-15.pdf

6 maart 2015 ... traskalk. (D) bindmiddel. Sakrete Remix schelpkalk. (D) prefab mortels. Mortel > kalkmortel > leveranciers. Uitvoering > thermische spanningen ...

levensverhaal van Jaap Boonstra - Fryslân 4045

http://www.fryslan4045.nl/images/files/Oorlogsjaren%20Jaap%20Boonstra.pdf

Sint Annaparochie was in die tijd in feite 'verdeeld' in twee groepen, je was ... steeds drukker op straat - en op een bepaald moment hing bakker Piebenga, of.

PDF-boek Fossielvrij ondernemen - Freonen fan Fossylfrij Fryslân

http://fossylfrij.frl/wp-content/uploads/2019/01/10_1_2019_Inspiratieboekje-Fossielvrij-Ondernemen_A5_lowres.pdf

Om een gebouw fossielvrij te maken, moet je de verwarming op aardgas vervangen door een duurzame ... Infraroodverwarming is te vergelijken met zonlicht, maar dan zonder de schadelijke Uv-straling. ... Hubo Akkrum. •. ID FRM BV.

Stappen naar vrijwilligersbeleid - Kennisbank vrijwilligerswerk Fryslân

https://www.kennisbankvrijwilligerswerk.nl/sites/default/files/instrumenten/12-2012_stappen_naar_vrijwilligersbeleid.pdf

Het voordeel van deze regeling is dat het de vrijwilliger en de organisatie een hoop administratieve rompslomp bespaart. Voor meer informatie zie de web- site ...

ICT Beleidsplan 2018 - 2021 - CVO Zuid-West Fryslân

http://www.cvo-zwfryslan.nl/UPLOADS/CVO/UPLOADS/ICT_Beleidsplan%20definitief.pdf

De systemen die bij CVO Zuid-West Fryslân hiervoor worden gebruikt zijn It's Learning. (ELO) en Magister (LAS). Beide systemen zouden kunnen worden ...

Met elkaar werken aan betere zorg! - Zorgbelang Fryslân

http://zorgbelang-fryslan.nl/wp-content/uploads/2018/05/jaarverslag2016zorgbelangfrl.pdf

Uiteraard waren er sprekers, in de eerste plaats Anna van Poucke van KPMG Health over maatschappelijke ... en bestuursvoorzitter Bert van der Hoek van De.

Activiteitenplan 2020 van de Stichting Musea Noardeast Fryslân ...

http://www.museummoddergat.nl/upload/c146228e-b435-49f1-8ed1-920553a27a2c.pdf

aan het educatief programma-aanbod van museum 't Fiskershúske. * Extra opening ... Organisatie van avondopenstelling eind oktober: Nacht van de Nacht.

Ondersteuningsplan 2018-2022 - Passend Onderwijs Fryslan

https://www.passendonderwijsinfryslan.nl/dynamic/media/1/documents/SWV%20PO%20Friesland%20ondersteuningsplan%202018-2022%20def%281%29.pdf

Het ondersteuningsplan beschrijft hoe de scholen binnen het samenwerkingsverband voor elk kind passend onderwijs realiseren. Voorafgaand aan de ...

Agri & Foodscan Fryslân 2019. - Fryske Akademy

https://www.fryske-akademy.nl/fileadmin/inhoud/beelden/homepage/Undersyk/Undersykstemas/Ekonomyske-klusters/AgriFood_scan_2019.pdf

30 sep 2019 ... 1.3 Toekomstbestendigheid van agrarische bedrijven. 18 ... Economische en ecologische duurzaamheid in de Friese landbouw en verwerkende industrie ... deze afname duurt voort tot op de dag van vandaag. ... In Fryslân zijn zeven agrarische collectieven, waarvan deelnemende agrariërs lid zijn. In.

ACHTKARSPELEN Lid Margaretha Albertine Haagen - Omrop Fryslân

http://www.omropfryslan.nl/data/files/contenttype-files/lintjeregen_2017_fryslan.pdf

uitwisselingsleerlingen op Lauwers College, betrokken bij kerstmarkt, secretaris Bruisend ... Gastheer tijdens skûtsje-, streekproducten- en kerstmarkten.

Controlelijst upgrade Windows 7 / Windows 8.1. naar ... - HCC!fryslan

https://fryslan.hcc.nl/windows/89-controlelijst-upgrade-windows-10/file.html

Windows 7 en 8.1. Als het 'Windows 10 downloaden' icoon in het systeem vak staat: • open de applicatie. • klik op het 'hamburger-menu'. • klik op 'controleer uw ...

Meerjarenplan 2020-2025 gemeente en OCMW ... - Gemeente Nijlen

https://www.nijlen.be/deel1_mjp2020_2025_gem_ocmw_schema-spdf

Inhoudstabel gemeente en OCMW Nijlen: meerjarenplan 2020-2025. Deel 1: schema's meerjarenplan. Inleiding (blz 3). Strategische nota (blz 5). Financiële ...

Jaarrekening 2018 gemeente Knesselare Datum ... - Gemeente Aalter

https://www.aalter.be/jaarrekening-2018-gemeente-knesselare

9 april 2019 ... De bib van Knesselare wil de jongeren in de gemeente beter bereiken door: -te streven naar een aantrekkelijke ontmoetingsruimte in de bib ...

Jaarrekening 2018 gemeente Neerpelt Datum ... - Gemeente Pelt

https://www.gemeentepelt.be/bekendmakingen/detail/552/jaarrekening-2018-gemeente-neerpelt

22 maart 2019 ... Gemeente Neerpelt NIS 072025 jaarrekening 2018 pag. 1 van 95 ... Ondersteuning voor standbeeld EMJ marktplein. 0,00. 0,00. 0,00. 0739.

Nieuws uit de Gemeente, week 11 - Hervormde Gemeente Elspeet

https://www.hervormd-elspeet.nl/uploads/cgblog/id155/nieuws-2020-11.pdf

15 maart 2020 ... J. van Kooten-van Asselt, Mevr. ... gaan dan naar het tuinhuis van de familie van Deuve- ren aan ... Ds.van Kooten ontving op bezoek 1x €10,-.