De taal van Stijn Streuvels. Deel 2. Verklarend woordenboek ... - Dbnl

woorden en wendingen die in hetzelfde woordenboek een andere betekenis ... 'Zij liep vlijtig over de vloer, haar aanspraak was opgewekt en vriendelijk - rap.

De taal van Stijn Streuvels. Deel 2. Verklarend woordenboek ... - Dbnl - Gerelateerde documenten

De taal van Stijn Streuvels. Deel 2. Verklarend woordenboek ... - Dbnl

https://www.dbnl.org/tekst/leme001taal02_01/leme001taal02_01.pdf

woorden en wendingen die in hetzelfde woordenboek een andere betekenis ... 'Zij liep vlijtig over de vloer, haar aanspraak was opgewekt en vriendelijk - rap.

De taal van Stijn Streuvels. Deel 1. Het woord bij Streuvels - Dbnl

https://www.dbnl.org/tekst/leme001taal01_01/leme001taal01_01.pdf

Dit woordenboek is dan het tweede deel geworden van deze studie. Voor de opzet en de ... Gents Woordenboek. Gent ... 185-189: Free Fritz' 'Boerendoening'.

stijn streuvels en 'heule' - Dbnl

https://www.dbnl.org/arch/_jaa027201101_01/pag/_jaa027201101_01.pdf

bedremmeld, aI hemeI en modder, hesmeurcl, en door ons uitgelachen natuurlijk, naar zijn werkwinkel moeten terugkeeren. Van diendag af is het erger dan ooit ...

Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van ... - Dbnl

https://www.dbnl.org/tekst/back062verk02_01/back062verk02_01.pdf

zijn, vet gezet, maar de laatste twee letters staan cursief, en daarna volgen na een ... 6. Een enkele maal was een noot in de lopende woordenboektekst ...

beknopt hand woordenboek nederlandsche taal - Dbnl

https://www.dbnl.org/arch/koen005bekn02_01/pag/koen005bekn02_01.pdf

Beknopt Handwoordenboek > 1 .50. 40. Verklarend Handwoordenboek > 2.50. Zooals kan blijken, heeft de drukker zijn lettertypen weer uit- stekend gekozen en ...

Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 12 ... - Dbnl

https://www.dbnl.org/tekst/aa__001biog15_01/aa__001biog15_01.pdf

Hij kommandeerde toen het advysjagt de Zeebaars van 20 stukken en behoorde ... MEUS (HAVIKEN), te Leyden geboren, diende als kapitein gedurende het beleg dier stad. ... MOL (JEROEN VAN DER), dichter uit de eerste helft der 18 o.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10 - Dbnl

https://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu10_01/molh003nieu10_01.pdf

... Jezus' leer (Heusden. 1883); De Mozaïsche wet (Heusden 1883) Kort Begrip van den raad Gods, ons in ... aan Camden's Britannia. Omtrent het ontstaan van ...

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2 - Dbnl

https://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu02_01/molh003nieu02_01.pdf

nieuwe handvesten, daar zijn oude te Brielle verbrand waren, was dood in 1413, bij zijne vrouw M ... bewerking wordt genoemd in K n u t t e l 's Catalogus van Pamfletten, I N o . 83. Op ... BATSELAER (Steven v a n ) was in 1644 te Middelburg leerling van den schilder. Hendrick van ... meubelen openlijk waren verbrand.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9 - Dbnl

https://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu09_01/molh003nieu09_01.pdf

waren so vol menschen, alsof zij geprot stonden, so dat men reeckent, dat in deze ... opperbevelhebber benoemd en hij slaagde er in bij Rijmenam (31 Juli) het ... den mond van het IJ hadden aangebracht en de beide vloten bevonden zich.

verklarend en etymologisch woordenboek van de ... - Etymologiebank

http://www.etymologiebank.nl/pdf/2004_Eigenhuis_EtymologischWoordenboekVogelnamen.pdf

borst) en Pabo (=Pallas' Boszanger). Niet alle mogelijke afkortingen van dit ... ken van Oudenaarde en Ronse (OVl) [WVD met kaartje p.175] en in Brussel [WBD ...

woordenboek woordenboek - Dbnl

https://www.dbnl.org/arch/buys003nieu06_01/pag/buys003nieu06_01.pdf

KABALE, heet in Staatszaaken een heimelyk Verfland onder zekere Perfoonen ... I. Parocbiaal,. Kapellen, dewelken alleen met de Parochie Kerken in Naam.

Woordenboek van de familienamen - Tijdschrift Over taal

https://overtaal.be/?mdocs-file=339

met groene kaften van het Woordenboek van de familienamen van Frans ... gierige Vlamingen die encyclopedie door, op zoek naar de oorsprong van hun ... opzoeken die uit de West-Vlaamse variant komen of uit de West-. Vlaamse, de ...

Op zien Zwols. Woordenboek van de Zwolse taal

http://www.meertens.knaw.nl/ewnd/pdf/2009_Kraijer_OpZienZwols_WoordenboekZwolseTaal_%28db%29.pdf

De totstandkoming van het Woordenboek van de Zwolse taal. 2. Doel van de uitgave ... (mut, mos, emut), moeten. Ik mosse de ele ... veurzörg(e), zn., voorzorg.

op zien zwols woordenboek van de zwolse taal

http://www.detaalvanoverijssel.nl/static/BMedia/102/file/title:Zwolswoordenboek.pdf

webbe, zn., web. weddenskap, zie: weddenskop. weddenskop, zn., weddenschap. ... wiezen, ww. (wis, wees, ewezen), wijzen. wiezer, zn., wijzer van de klok.

Nieuw Sallands Woordenboek - De Taal van Overijssel

http://www.detaalvanoverijssel.nl/static/BMedia/128/file/title:Nieuw_Sallands_Woordenboek.pdf

De uitgave van het Nieuw Sallands Woordenboek kwam tot stand dankzij financiële ... mutten, mos, emut - moeten muttie - klein ... veurzörge - voorzorg.

Woordenboek van het Deventer dialect - De Taal van Overijssel

http://www.detaalvanoverijssel.nl/static/BMedia/191/file

worden dan getracteerd op bier (panne bier). Wordt dit niet gegeven, dan wordt een lege fles met een dennetak er in gehe ... visteve, zn., viswijf, ordinair wijf.

woordenboek. - Dbnl

https://www.dbnl.org/arch/weil004nede09_01/pag/weil004nede09_01.pdf

Bedr. , met zijn verfland befchouwen : ik heb digit f uk niet diep ^^e- ... VAN HASSELT Op KIL. Oneig. ... groote flompheid van verfland gebrui11t : de kei leutert.

woordenboek - Dbnl

https://www.dbnl.org/arch/basb001ital02_01/pag/basb001ital02_01.pdf

beteekenis zeer sterk van het grondwoord is gaan afwijken. Achter elk zelfstandig naamwoord staat het grammaticaal geslacht, en bij afwijking van den regel ...

Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden. Deel 12 ...

https://www.archeologiegorinchem.com/wp-content/uploads/2018/12/Aardrijkskundig_woordenboek_der_Nederlan-2.pdf

Deae pold., welke Y66r het jaar 1798 bedijkt ia, beslaat, Yolgeaa het bduter, eene ... tasscben de landen "f8D Zwijndrecht en die Yan Ridderkerk , nom den. Dubbel of ... jaau,r, dat geene scbrijnrs 'tll& aulk een vlietje gewagen ; ten aj men.

frans woordenboek - Dbnl

https://www.dbnl.org/arch/herc004fran09_01/pag/herc004fran09_01.pdf

of wanneer de vertaling, die ze hebben gevonden, hun minder juist voorkomt. Meen niet, dat ... lite; dat laat rich raar faut s'attendre qch. d'extraordinaire, cela a ...

etymologisch woordenboek - Dbnl

https://www.dbnl.org/arch/verc005bekn02_01/pag/verc005bekn02_01.pdf

(zolder, eigenlijk vloer van aaneengeslagen planken) Mhd. Mine (Nhd. ... Osl. en Ru. iwa, Lith. jeva. Onzeker is of Fr. if aan 't Germ., of 't Kelt. ont- leend is.

engelsch woordenboek. - Dbnl

https://www.dbnl.org/arch/brug010enge14_01/pag/brug010enge14_01.pdf

de vraag voorleggen , welke de meest gewone vertaling van eene bepaalde. Nederlandsche ... Atzicbtelijk, adj. ungainly, hideous, ugly;. —lucid, v. ugliness ...

biographis011 woordenboek - Dbnl

https://www.dbnl.org/arch/aa__001biog15_01/pag/aa__001biog15_01.pdf

advysjagt de Zeebaars van 20 stukken en behoorde tot hen die 14 Mei 1780 , op ... rum, p. 229, 324. MEUS (HAviKEN), to Leyden geboren , diende als kapitcin.

Chronologisch woordenboek - Dbnl

https://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/sijs002chro01_01.pdf

druk van het Etymologisch woordenboek van Van Dale uit 1997 zijn voor het eerst alle opgenomen woorden, ruim 30.000, voorzien van een datering van hun ...

geneeskundig woordenboek - Dbnl

https://www.dbnl.org/arch/pink006vert03_01/pag/pink006vert03_01.pdf

te herkennen, terwiji het gevoel onge- stoord is. Agnosonosie, het ... komen liesbreuk. BubOnulus ... stikstof in de borstholte te blazen. Compressionsblende (D.) ...

Militair woordenboek - Dbnl

https://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01.pdf

voornamelijk van het standpunt als Nederlander te moeten uitgaan, zoodat ... zegt men van officieren, die op eenigen afstand door wenken aan een' schildwacht ... Atheners, die reeds afdeelingen boogschutters te paard uit Scythische slaven ...

Homo-erotisch woordenboek - Dbnl

https://www.dbnl.org/tekst/jous008homo01_01/jous008homo01_01.pdf

het einde van een zin door nichterig sprekende mannen langer worden aangehouden. Een andere ... beertje, door schrijver Gerard Reve populair geworden koosnaampje. beffen ... boet, homoseksueel, meestal met stoer, fors postuur.

woordenboek van de volkstaal van katwijk aan zee - Dbnl

https://www.dbnl.org/arch/over006woor02_01/pag/over006woor02_01.pdf

nog steeds igangbaar zijn, duid ik aan met B. 1790. Tevens ... bare gegevens heb ik indertijd mijn „Volkstaal van Katwijk aan ... Met een eigennaam duidt bij den.

spaansch- nederlandsgh woordenboek - Dbnl

https://www.dbnl.org/arch/fokk021spaa02_01/pag/fokk021spaa02_01.pdf

anåli/sis, m. f. analize; oplossing (v. e. vraagstuk);. —(i)tico, ... praten; no decir esta boca es mia, geen stom ... fam. culo de mona, iets foei-leelijks; fam. culo de ...

wink's vreemde woordenboek. - Dbnl

https://www.dbnl.org/arch/wink028vree03_01/pag/wink028vree03_01.pdf

Gr., pop van een vlinder. chrysanthemum (ook wel afgekort tot chrysanth), m. Gr., naam van de sierlijke varieteiten van de goudsbloem. church, vr. Eng., kerk.

friesch woordenboek lust van friesche eigennamen - Dbnl

https://www.dbnl.org/arch/dyks008frie03_01/pag/dyks008frie03_01.pdf

bree , plantago major. riuwje , v. bijeenharken met de hooihark. riuvepen, -pinne, s. ... Fr ou! sanik-. j e mar net hondert ut oer dy brit- sene panne; ik scil him je ...

friesch woordenboek lijst van friesche eigennamen - Dbnl

https://www.dbnl.org/arch/dyks008frie02_01/pag/dyks008frie02_01.pdf

Vgl. yn- , iitintsje. yntsje, s. n. krekeltje. Zie bakkers- yntsje ... In go ede kearel, geacht om zijngoeden aard. ... 111. k 1 o k k e,. — De greate klok Ti ede, het alleen ...

Indische Taal, Land-en Volkenkunde. Deel.53

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Tijdschrift_voor_Indische_Taal-_Land-_en_Volkenkunde,_LIII.pdf

Lijst van uitdrukkingen die gebruikt worden in de Javaansche goud- en wapensmederij ( ... van trekken kon. Voor de groep der gebeel ofgedeeltelijk vervallen tempels een regel vast te stellen, is ... wis sira oeniatoera. 1 ). Hot h(3s. heeft ovoral.

Theoretisch deel Spraak en taal - Prodiagnostiek

http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/SPRAAK_TAAL_theorie.pdf

Logopedie en Audiologie (MUCLA) van het UZ Leuven bij 549 peuters en kleuters met taalontwikkelingsproblemen, blijkt dat van de 162 kinderen die reeds.

der nederlandsche taal - Dbnl

https://www.dbnl.org/arch/koen005verk26_01/pag/koen005verk26_01.pdf

Blydrage (gift, gave), v.; .-dragen. Bijeen' (samen, vereenigd), bw. BArenkorf (bijenhuis), m.; -korven. Biygeloof (kinderachtig geloof), o.;gmv. Bijgeluosvig, bn.

nederlandsche taal. - Dbnl

https://www.dbnl.org/arch/vrie042woor04_01/pag/vrie042woor04_01.pdf

KAROTTENTREKKER, M., -trekkers. KAROTTENTREKKERIJ, V., -trekkerijen. KARPER, M., karpers. Karpertje, 0., -jes. KARPET, 0., karpetten. Karpetje, 0., jes.