drijven en zinken - Roelhendriks.eu

De massa van de klei. en de dichtheid van de klei . Opgave 7. Welke stof is zwaarder: goud of lood? Gebruik de tabel met dichtheden. Opgave 8. Een blokje zink ...

drijven en zinken - Roelhendriks.eu - Gerelateerde documenten

drijven en zinken - Roelhendriks.eu

https://www.roelhendriks.eu/Natuurkunde/w2D%20drijven%20en%20zinken/drijven%20en%20zinken%20theorie.pdf

De massa van de klei. en de dichtheid van de klei . Opgave 7. Welke stof is zwaarder: goud of lood? Gebruik de tabel met dichtheden. Opgave 8. Een blokje zink ...

Drijven en zinken - SLO

https://slo.nl/publish/pages/7757/filenameevalueren_20van_20brede_20ontwikkeling_20van_20lln_20def-vtb_20versie.pdf

instrument om de ontwikkeling van leerlingen inzichtelijk te maken tijdens het onderzoekend ... Wie kan de plasticine (zo goed mogelijk) laten drijven? Laat de ...

drijven en zinken

https://nanopdf.com/download/drijven-en-zinken_pdf

De massa van de klei. en de dichtheid van de klei . Opgave 7. Welke stof is zwaarder: goud of lood? Gebruik de tabel met dichtheden. Opgave 8. Een blokje zink ...

Drijven en zinken in de bovenbouw

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/28210/documents/tool_drijven_en_zinken.pdf

leerlingen laten rekenen aan het soortelijk gewicht van materialen. We richten ons meer ... dan de dichtheid van water blijft het voorwerp drijven, en anders zinkt ...

Drijven of zinken? - NEMO Science Museum

https://www.nemosciencemuseum.nl/media/filer_public/83/c5/83c5e711-e609-4c36-9f29-ae61bccd64bb/lesideeen_en_werkbladen_studiemiddag_2014.pdf

Maak een katapult van marshmallows Werkblad. Groep 7/8 ... apparaten ontworpen om te helpen bij allerlei werkjes: rekenen, tekstverwerken, navigeren,.

Samenvattíng Vuurspuwende bergen Drijven op een vuurzee

http://dearkbunschoten.nl/wp-content/uploads/2019/09/Samenvatting-1-aardrijkskunde.pdf

werelddelen en de bodems van de oceanen. Vroeger zaten alle werelddelen aan elkaar. Er was één groot land, Pangea. In miljoenen jaren ...

blijven drijven: insecten uit zee. - Vlaams Instituut voor de Zee

http://www.vliz.be/imisdocs/publications/219760.pdf

aandacht werd getrokken door een aangespoelde, vers dode Colora- dokever. Een eind verder volgde ... ASTA (Eeklo) onontbeerlijk. Hij weze hiervoor hartelijk ...

in dromen drijven onze angsten en verlangens boven - Dreaming ...

http://www.dreamingtogether.nl/pdf/artikel-droomsessie-flair-2016.pdf

15 KORTING OP DE 1E DROOMSESSIE. GELDIG T/M 1-7-2016. VERMELD BIJ. AANMELDING 'FLAIR-ACTIE'. Marja Moors is psycholoog, relatietherapeut.

Practica - Roelhendriks.eu

https://www.roelhendriks.eu/Natuurkunde/w456B%20relativiteit%20deel%20twee/relativiteit2%20practica.pdf

aan: positief wil zeggen een beweging naar rechts en negatief wil zeggen een beweging naar links. Laten we eerst uitgaan van een elastische botsing. Volgens ...

Kernenergie - Roelhendriks.eu

https://www.roelhendriks.eu/Natuurkunde/w456B%20relativiteit%20deel%20twee/relativiteit2%20overig2.pdf

a. de bindingsenergie; b. de bindingsenergie per nucleon;. C. de energie die nodig is om de kern te splitsen in een "He-kern en een neutron; d. de energie die ...

Wisselstromen - Roelhendriks.eu

https://www.roelhendriks.eu/Natuurkunde/w456G%20wisselstromen/wisselstromen%20theorie.pdf

(amplitudes) van de wisselspanning en de wisselstroom. Het symbool voor impedantie is Z en haar eenheid is ohm. Hiervoor geldt dus: Hierna gaan we deze ...

Elektronica - Roelhendriks.eu

https://www.roelhendriks.eu/Natuurkunde/w2L%20elektronica/elektronica%20theorie.pdf

Bereken de stroom die door de weerstand loopt. Opgave 6. De weerstandswaarde 600 Ω zit niet in de E12 reeks. Als je twee weerstanden uit de. E12 reeks met ...

magnetisme - Roelhendriks.eu

https://www.roelhendriks.eu/Natuurkunde/w3G%20magnetisme/magnetisme%20theorie.pdf

vorige figuur (met de spijkers) is een voorbeeld van magnetische influentie. Merk op dat ... heet elektromagnetische inductie of kortweg inductie. De opgewekte ...

Golven - Roelhendriks.eu

https://www.roelhendriks.eu/Natuurkunde/w3J%20golven/golven%20theorie.pdf

Theorie Golven, Harmonische trilling, www.roelhendriks.eu. 1. § 1 Harmonische trilling ... en zee getekend (bovenaanzicht). Om de figuur simpel te houden, ...

Wet van Snellius - Roelhendriks.eu

https://www.roelhendriks.eu/Natuurkunde/w3D%20wet%20van%20snellius/snellius%20theorie.pdf

2 Wet van Snellius. § 3 Terugkaatsing van licht tegen een grensvlak ... vaste stof naar vacuüm of lucht, is de hoek van breking groter dan de hoek van inval.

krachten - Roelhendriks.eu

https://www.roelhendriks.eu/Natuurkunde/w3A%20krachten/krachten%20theorie.pdf

veerkracht van het voorwerp af; bij een ingedrukte veer wijst de veerkracht naar het voorwerp toe. De zwaartekracht FZ is de kracht waarmee de aarde (of een.

Holografie - Roelhendriks.eu

https://www.roelhendriks.eu/Natuurkunde/w456F%20holografie/holografie%20theorie.pdf

referentiebundel is een divergerende of een evenwijdige lichtbundel zonder informatie van het voorwerp. De objectbundel wordt verkregen door het voorwerp.

Lenzen - Roelhendriks.eu

https://www.roelhendriks.eu/Natuurkunde/w3E%20lenzen/lenzen%20theorie.pdf

Als er een evenwijdige lichtbundel op een Bolle lens valt, is de gebroken lichtbundel convergent. Als de invallende lichtbundel bovendien evenwijdig aan de.

Elektriciteit - Roelhendriks.eu

https://www.roelhendriks.eu/Natuurkunde/w3C%20elektriciteit%20%28deel%202%29/elektriciteit%20deel2%20theorie.pdf

2 Eenvoudige stroomkring. § 3 Stroomsterkte en spanning. § 4 Serie- en parallelschakeling. § 5 Stroomsterkte en spanning meten. § 6 Weerstand, wet van Ohm.

Modelleren - Roelhendriks.eu

https://www.roelhendriks.eu/Natuurkunde/w456C%20modelleren/modelleren%20introductie.pdf

Zoals we zullen zien, zijn de modelregels 1, 2 en 3 bij het eerst volgende voorbeeld (horizontale worp zonder luchtwrijving) niet nodig omdat vx een constante ...

practicum wet van snellius - Roelhendriks.eu

https://www.roelhendriks.eu/Natuurkunde/w3D%20wet%20van%20snellius/snellius%20practica.pdf

Metingen bij breking van perspex naar lucht. Laat de lichtstraal uit het lichtkastje op de ronde zijde van de perspex schijf vallen. Richt de straal hierbij op het ...

van de graaff generator - Roelhendriks.eu

https://www.roelhendriks.eu/Natuurkunde/w3C%20elektriciteit%20%28deel%202%29/elektriciteit%20deel2%20overig2.pdf

Je krijgt dan een tribo-elektrische reeks. Zie bijvoorbeeld de reeks hieronder. Als je twee stoffen uit de reeks met elkaar in contact brengt, zal de linker stof uit de ...

demo's druk - Roelhendriks.eu

https://www.roelhendriks.eu/Natuurkunde/w2C%20druk/druk%20demos.pdf

Demo maagdenburger halve bollen. Demo imploderende bierblikjes. Vul een bierblikje met een bodempje water. Houd het blikje met een kroezentang vast en.

Harmonische trilling - Roelhendriks.eu

https://www.roelhendriks.eu/Natuurkunde/w456D%20wat%20losse%20bestanden/harmonische%20trilling.pdf

Stap 1: de afgeleide van twee elementaire functies: sinus en cosinus. In het volgende betekent sin(x) de sinus van x. Hierin is x in radialen en dus niet in graden ...

Versnellen en vertragen - Roelhendriks.eu

https://www.roelhendriks.eu/Natuurkunde/w3F%20versnellen%20en%20vertragen/versnellen%20theorie.pdf

4 Versnelling. § 5 Bepaling van de valversnelling op aarde. § 6 Versnellen vanuit stilstand. § 7 Tweede wet van Newton. § 8 Overzicht: grootheden, eenheden, ...

Bepaling van de gravitatieversnelling met een ... - Roelhendriks.eu

https://www.roelhendriks.eu/Natuurkunde/w3K%20practicum%20algemeen/bepaling%20g%20met%20slinger.pdf

In feite zou je de slingertijd bij één slingerlengte kunnen bepalen en vervolgens met de bovenstaande formule de waarde van g kunnen berekenen.

Relativiteit (deel 1) - Roelhendriks.eu

https://www.roelhendriks.eu/Natuurkunde/w456A%20relativiteit%20deel%20een/relativiteit1%20theorie.pdf

Met de galileï-transformatie kunnen de coördinaten van een gebeurtenis bij grote ... Een raket beweegt van ster A naar ster B met de halve lichtsnelheid. ... In de figuur is dit zichtbaar want in de gearceerde driehoek is de overstaande.

Natuurkunde Havo - Roelhendriks.eu

https://www.roelhendriks.eu/Natuurkunde/w3D%20wet%20van%20snellius/snellius%20toetsen.pdf

Hoe groter de brekingsindex van deze stof is, des te sterker het licht gebroken wordt. W. NW. Een lichtstraal passeert een grensvlak tussen lucht en glas (van ...

Trillingen en geluid - Roelhendriks.eu

https://www.roelhendriks.eu/Natuurkunde/w2I%20trillingen%20en%20geluid/trilgeluid%20theorie.pdf

Theorie Trillingen en geluid, Amplitude, trillingstijd en frequentie, ... De betekenis van de symbolen s, v en t is in de onderstaande tabel weergegeven. De letter s ...

practicum magnetisme - Roelhendriks.eu

https://www.roelhendriks.eu/Natuurkunde/w3G%20magnetisme/magnetisme%20practica.pdf

Practicum: Bepaling van de magnetische permeabiliteit in vacuüm. Theorie. Er zijn twee grootheden die de sterkte van een magnetisch veld op een willekeurige.

Precessie van de aardas - Roelhendriks.eu

https://www.roelhendriks.eu/Natuurkunde/w2K%20draaiende%20voorwerpen/draaiing%20overig.pdf

In de natuurkunde bedoelt men met precessie de beweging van de draaiingsas van een draaitol of een ander roterend voorwerp onder invloed van uitwendige ...

Stoffen en moleculen - Roelhendriks.eu

https://www.roelhendriks.eu/Natuurkunde/w2G%20stoffen%20en%20moleculen/stoffen%20theorie.pdf

Als een vaste stof verwarmd wordt gaat deze op een bepaald moment smelten. Elke stof smelt bij een bepaalde temperatuur: het zogenaamde smeltpunt.

Afstanden in de astrofysica - Roelhendriks.eu

https://www.roelhendriks.eu/Natuurkunde/w456D%20wat%20losse%20bestanden/astrofysica.pdf

De grootte van een hoek kan naast graden ook in radialen worden uitgedrukt. Onder een radiaal verstaan we de hoek, gemeten vanuit het middelpunt van een ...

Draaiende voorwerpen - Roelhendriks.eu

https://www.roelhendriks.eu/Natuurkunde/w2K%20draaiende%20voorwerpen/draaiing%20theorie.pdf

(groot en klein) is de omtrek van de cirkel ongeveer 3,14 keer zo groot als de diameter. ... aan het aantal keer dat de straal in de booglengte past. Dat kan.

Practicum algemeen - Roelhendriks.eu

https://www.roelhendriks.eu/Natuurkunde/w3K%20practicum%20algemeen/practicum%20theorie.pdf

Omgekeerd hoeft een lineair verband niet te betekenen dat X en Y evenredig met elkaar zijn. Voorbeelden. 1). Bij een spiraalveer zijn de veerkracht FV en de ...

practicum elektriciteit - Roelhendriks.eu

https://www.roelhendriks.eu/Natuurkunde/w3C%20elektriciteit%20%28deel%202%29/elektriciteit%20deel2%20practica.pdf

Er wordt onderzocht hoe de elektrische weerstand van een metaaldraad afhangt van zijn lengte. Ook wordt de soortelijke weerstand van het metaal in de draad ...