het werk Informatie- en communicatietechnologie op het werk - SERV

Grafische vormgeving: Aanzet – Gent. Illustraties: ... Bij een computerwinkel kunnen klanten op de website alle productgegevens raadplegen (inclusief de.

het werk Informatie- en communicatietechnologie op het werk - SERV - Gerelateerde documenten

het werk Informatie- en communicatietechnologie op het werk - SERV

https://www.serv.be/sites/default/files/documenten/pdfpublicaties/1049.pdf

Grafische vormgeving: Aanzet – Gent. Illustraties: ... Bij een computerwinkel kunnen klanten op de website alle productgegevens raadplegen (inclusief de.

werkbaar werk - SERV

https://www.serv.be/sites/default/files/documenten/StIA_20151207_AddendaWerkbaarheid_RAP.PDF

7 dec 2015 ... Werkbaar werken in de audiovisuele sector: het Mediarte-project . ... op het vlak van reële verbeteringen in de werkbaarheid van jobs en ...

Verslag Vluchtelingen en Werk - SERV

https://www.serv.be/sites/default/files/documenten/Verslag_SERV_academie_Vluchtelingen_Werk_20170426_0.pdf

26 april 2017 ... Inburgering), Patrick Noël Vercruysse (VDAB) en Peter Cousaert (VVSG). Dirk Janssen presenteerde een overzicht van de instroom en het ...

Werk-gezinstrajecten: een vergelijking van vrouwen met en ... - SERV

https://www.serv.be/sites/default/files/documenten/20191010_IMMILAB_presentatie_UAntwerpen%20.pdf

10 okt 2019 ... recht op ouderschapsverlof en verschillen omtrent arbeidsmarktpositie naar migratieachtergrond in België? • België: minder gebruik indien ...

2018 Akkoord Actieplan Werkbaar Werk - SERV

https://www.serv.be/sites/default/files/documenten/20181214_Akkoord_ActieplanWerkbaarWerk.pdf

14 dec 2018 ... Verso, ACV en ACLVB m.b.t. ... bestaande instrumentarium van loopbaanbegeleiding, ... Onder andere SERV, ACV, Agoria en Unizo zijn.

vdab programma 'integratie door werk' - SERV

https://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_COMDIV_SERVacademie_vluchtelingen_en_werk_presentatie_VDAB.pdf

Het VDAB-programma gericht op 'anderstalige werkzoekenden met een migratieachtergrond'. ... Beroepsinlevingsovereenkomst (BIO), … met integrale en/of.

Recht op werk – zoektocht naar werk/ welke ... - ATD Vierde Wereld

http://atd-vierdewereld.be/cms/wp-content/uploads/sites/2/2018/04/Echos-VU-7-april-2018.pdf

7 april 2018 ... ABVV. Hij herkende veel zaken en schetste de evolutie binnen de ... van Willebroek moet je b.v. naar Turnhout, van Antwerpen naar ...

Informatie van de afdeling Werk en Inkomen de Wâlden Schema ...

https://www.achtkarspelen.nl/document.php?m=56&fileid=52247&f=934bc2f7bbe3fbfa02365980fe57fdfa&attachment=0

Maandag 16 mei 2016. Mei. Woensdag 1-6-2016. Donderdag 16 juni 2016. Juni. Vrijdag 1-7-2016. Zaterdag 16 juli 2016. Juli. Maandag 1-8-2016. Dinsdag 16 ...

ZORGPAD WERK, Brug tussen werk en eerstelijn - SEL Waasland

https://www.selwaasland.be/sites/selwaasland/files/311_oproep5488_draaiboek_zorgpad_werk_bijlagen.pdf

bij het solliciteren. ... Ik weet hoe ik moet solliciteren (sollicitatiebrief schrijven, ... informatie over je rechten en plichten op vdab.be/werkinzicht/rechten.shtml of ...

Re-integratie: keer je terug of de rug naar het werk? - Steunpunt Werk

https://www.steunpuntwerk.be/system/files/overwerk_2019_1_08.pdf

voorbeeld maximum een periode van drie maanden. Dit is vooral een initiatief dat vele KMO's kan ... gen van het doktersbriefje. Leuven: LannooCampus 2017.

mogelijkheden omterugaanhet werk te gaan - Zorg & Werk Portaal

https://www.zorgwerkportaal.be/static/uploads/fabia/documenten%20voor%20werkzoekende/informatie/mogelijkheden_omterugaanhet%20werk%20te%20gaan.pdf

Ziekte- of invaliditeitsuitkering. ▫ Werkzoekend ... Risico op terugbetaling van reeds ontvangen ziekte-uitkering ... Bron: Brochure CM: Arbeidsongeschikt en toch.

De School voor Maatschappelijk Werk ... - Canon Sociaal Werk

https://www.canonsociaalwerk.eu/1889_opleiding/2009%20Famke%20Kalkman%20De%20School%20voor%20MW%20Zoektocht%20naar%20een%20identiteit%20Masterthese%20UU.pdf

Er was de publieke sfeer, waar ook de politiek onder viel, die het domein ... voor Sociale Geschiedenis, Archief van de Karthuizer Sociale Academie, doos 9.

Werk maken van werk zoeken Introductie Hudson - Katholieke ...

http://docweb.khk.be/HWBKG_Logistiek_Management/pdf/Sollicitatietraining_nederland_Hudson_2008%20.pdf

18 feb 2008 ... Hudson Belgium heeft meer dan 300 werknemers en 7 lokale kantoren. Structuur Hudson Belgium. Ivan De Witte, CEO. R&D. Rekrutering &.

Lage rugpijn op het werk - Een handleiding voor de ... - werk.België

https://www.werk.belgie.be/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=20132

van werknemers die ten gevolge van lage rugpijn lange tijd werkonbekwaam zijn geweest, en met de ... 2.1 Wat is lage rugpijn of lumbago eigenlijk ?

Student en werk. Hoe tevreden zijn job- en ... - Steunpunt Werk

https://www.steunpuntwerk.be/system/files/overwerk_2004_4_25.pdf

Wat de onderzoekspopulatie betreft, hebben we ons beperkt tot studenten die ingeschreven zijn bij de K.U.Leuven Jobdienst en ook via de Jobdienst aan hun ...

Welzijn op het werk en prestaties van de organisatie - Werk België

https://www.werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Welzijn%20op%20het%20werk/Onderzoeksprojecten/52e79c956a2b4e3abbc5b0d1b8978d282.pdf

overkomen. Dit is vooral het geval bij mensen die onzelfzeker of stressgevoelig zijn. Het is geruststellend om werk te doen dat wordt afgebakend met een.

Evaluatie vormingen Welzijn op het Werk - Werk België

https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Welzijn%20op%20het%20werk/Onderzoeksprojecten/Eindrapport%20Evaluatie%20vormingen%20welzijn%20op%20het%20werk%20%20jan%202015.pdf

... du SPF- Contrôle du Bien-Etre les limites de la fonction de CP et la relation ... opleiding (die ik in 2007 volgde bij Syntra West Brugge) en deze niveau I ...

Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1259287

In dat kader werd er op 21 mei 2010 een actieplan 'WERK MAKEN VAN WERK IN. DE ZORGSECTOR' uitgewerkt en binnen de Vlaamse regering besproken.

Gezondheid op het werk: een werk van lange adem - Jobat.be

https://www.jobat.be/extra/krant_archief/20170311_LI.pdf

11 maart 2017 ... Officieel heet de vliegbasis van Kleine Brogel de. 10 Tactische ... besteedt voldoende aandacht aan de voorbereiding van je bezoeken zodat je.

werk maken van werk in de zorgsector - Kind en Gezin

https://www.kindengezin.be/img/werkmakenvanwerk.pdf

21 mei 2010 ... Wanneer men de cijfers van het aantal openstaande vacatures meer in ... ziekenhuis of woonzorgcentrum, dan in een andere job het geval is.

Anders toeleiden naar werk - Steunpunt Werk

https://www.steunpuntwerk.be/system/files/overwerk_2011_2_02.pdf

Anders toeleiden naar werk. De effectiviteit van het vindplaatsgericht werken bij de activering van moeilijk bereikbare werkzoekenden in Antwerpen. Leuven: ...

DE SPRONG VAN WERK NAAR WERK - Geerts & Partners

https://www.geerts-partners.nl/files/gp_folder_mobiliteitsdienstverband%281%29.pdf

Geerts & Partners Professionals neemt uw medewerker in dienst voor een bepaalde duur of een vast dienstverband tot de (keuze)pensioendatum. Geerts & ...

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE - VVKSO - ICT ...

http://ond.vvkso-ict.com/leerplannen/doc/Informatie-%20en%20communicatietechnologie-2009-048.pdf

diamant. In deze voorstellingswijze worden de verschillende lagen van het ... Eindtermen ICT voor het basis- en de eerste graad van het secundair onderwijs: 1.

eerste hulp op het werk - Werk België

http://www.werk.belgie.be/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=34480

De verbanddoos kan worden aangevuld met individuele EHBO-kits die worden verdeeld over de ... computer dat het hartritme kan bijsturen en normaliseren.

Hoe herken ik knelpunten op de 'werk'-verdieping? - Werk.be

https://www.werk.be/sites/default/files/Huis%20van%20werkvermogen1Werk.pdf

Hoe herken ik knelpunten op de. 'werk'-verdieping? Werk. • Omstandigheden. • Inhoud en -eisen. • Organisatie. • Management en leiderschap. Normen en ...

Bediende aan het werk / lid van de ploeg aan het werk in de - Infrabel

https://infrabel.be/sites/default/files/wysiwyg-files/vp_e02_va_bediende_aan_het_werk_lid_van_de_ploeg_aan_het_werk_versie_1.01.pdf

6 maart 2017 ... Beveiligingssysteem met schildwacht(en) of kijkuit ... vrijmaken en opnieuw bezetten van het spoor – Beveiligingssysteem met één schildwacht.

Over.Werk 4-2011.indd - Steunpunt Werk

https://www.steunpuntwerk.be/system/files/overwerk_2011_4_14.pdf

tailleerd profiel op te stellen van de naar België gedetacheerde ... buitenlandse werknemers die in België worden of werden ... enie (n = 10 916). P ortugal (n ...

Van arbeidsongeschiktheid naar werk - Steunpunt Werk

http://www.steunpuntwerk.be/system/files/overwerk_2014_3_10.pdf

taten voor te stellen van MOTYFF, het simulatie- ... op veranderingen in de ziekte- en ... ten arbeid voor personen met een ZIV-uitkering (ziekte- en inva-.

W²: Werk- en Welzijnstrajecten op maat - Werk.be

https://www.werk.be/sites/default/files/onderzoek/Eindversie_Integrale_Trajecten.pdf

voor organisatiepsychologie van de K.U.Leuven en het departement Mens, Maat- ... en het gezondheidscentrum), het Nationaal Instituut voor Sociale Zekerheid.

werk.focus - Steunpunt Werk

https://www.steunpuntwerk.be/system/files/werk.focus_2018_11.pdf

7 nov 2018 ... Activiteitsgraad. Werkzaamheidsgraad ... Bij de werkzaamheidsgraad, het aandeel van de 20- tot. 64-jarige ... eigen betekenis onderscheiden.

WERK EN TIJD - Werk België

https://www.werk.belgie.be/sites/default/files/nl/modules_pages/publicaties/document/werk-en-tijd-nl-b01957-p1-276.pdf

PLOEGENARBEID EN FLEXIBELE UURROOSTERS ... uurroosters″ is doctor in de geneeskunde (U. C. L. 1957), bijzonder li- centiaat ... V. U. B. Press Brussel.

VDAB Van “sterk in werk” naar “samen sterk voor ... - Steunpunt Werk

https://www.steunpuntwerk.be/system/files/overwerk_2005_4_04.pdf

De VDAB is krachtens het decreet van 7 mei 2004 een publiekrechtelijk vormgegeven ... Gent) en 5 provinciale loten. ... De werkwinkel blijft het lokale éénloket ...

cao sociaal werk 2017-2019 - Sociaal Werk Nederland

https://www.sociaalwerknederland.nl/?file=15725&m=1519830164&action=file.download

Cao Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2017–2019; ... tweede paasdag, Koningsdag, 5 mei, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, ...

Historiek van de opleiding in sociaal werk 1 - Canon Sociaal Werk

https://www.canonsociaalwerk.eu/1920_socialescholen/HistoriekopleidingswnovEugeenvKerkhoven.pdf

voor sociaal werk als lid waaronder de elf Vlaamse bachelor opleidingen èn de ... Arteveldehogeschool (Gent) schafte recent de afstudeerrichtingen in de ...

Deinze en mobiliteit van en naar het werk, werk ... - Deinze Industrie

http://www.deinzeindustrie.be/index.php/download_file/view/325/1922/119/

19 okt 2017 ... Deinze Noord en Rond de Watertoren verenigd worden ... Afval in bedrijventerreinen in Deinze – Dries ... CHICKEN MASTERS OF BELGIUM.

Leeftijd en werk - Werk.be

https://www.werk.be/sites/default/files/VIONA_05_RPT_OntwerpVanHetEindeVanDeLoopbaan_rapport_0.pdf

Zo kiest een middelgrote organisatie, gespecialiseerd in ziekenvervoer, soms bewust voor ... Forrier A., Heylen V., Vandenbrande T., Bollens J. & Sels L. (2004), ...