ARRESTEN van 4 november 1993 (VIIe Kamer) ARREST van 4 ...

4 nov 1993 ... 44.804 - B.V.B.A. BERNARD LANGERAET en consorten: afstand van het ... van dr. Gheuens. Dit schrijven (zie bijlage 7) legt de grens van de ...

ARRESTEN van 4 november 1993 (VIIe Kamer) ARREST van 4 ... - Gerelateerde documenten

ARRESTEN van 4 november 1993 (VIIe Kamer) ARREST van 4 ...

https://bib.kuleuven.be/rbib/collectie/online-tijdschriften/rvs/1993-11.pdf

4 nov 1993 ... 44.804 - B.V.B.A. BERNARD LANGERAET en consorten: afstand van het ... van dr. Gheuens. Dit schrijven (zie bijlage 7) legt de grens van de ...

Nr 24.040 ARREST van 1 maart 1984 (VIIe Kamer) VAN ASSCHE tl ...

https://bib.kuleuven.be/rbib/collectie/online-tijdschriften/rvs/1984-3.pdf

16 maart 1984 ... Hedwig Van De Velde benoemt tot notaris ter standplaats Brussel;. 422 ... DALLA FONTANA (Mr Danckaert) t/ Stad Brussel (de Hr Colmant).

Annotatie van de arresten van 4 november 2003 van het Hof ... - IAB

https://www.iec-iab.be/nl/leden/Publicaties/accountancy-tax/Documents/2004-1-Ondernemingsrecht.pdf

http://jlmbi.larcier.be (15 januari 2003), noot HENDE-. RICKX, A.; R.R.D. 1998, 68; Gent. 19 april 1996, T.R.V. 1996, 499, noot. Ondernemingsrecht. Accountancy ...

ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer) 8 mei ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A61995TJ0019&from=EN

Adia Interim NV, vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd te Brussel, verte- ... X. A. Yataganas en H. van Lier, juridisch adviseurs, als gemachtigden, ...

Nr 41.827 ARREST van 1februari1993 (Xe Kamer) N1" 41.827 ...

https://bib.kuleuven.be/rbib/collectie/online-tijdschriften/rvs/1993-2.pdf

1 feb 1993 ... afstand van het hondenasiel bevindt, dat tijdens het onderzoek ter plaatse werd vastgesteld dat de geluidshinder door ... Der Tuort uit Turnhout.

ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer) 24 oktober 1996 ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A61994CJ0317&from=SL

5 Met de kortingbonnen van het standaardsysteem voert Gibbs gedurende een beperkte periode een reclameactie voor een bepaald produkt. Zij verspreidt de.

Nr 4705- ARREST van 1 december 1955 (VIde Kamer) - KU Leuven ...

https://bib.kuleuven.be/rbib/collectie/online-tijdschriften/rvs/1955-12.pdf

Moerbeek », gelegen op het grondgebied der gemeente Eernegem, zodat hij van zijn mandaat van gemeenteraadslid vervallen verklaard diende te worden ...

Arrest van 28 november 2002 (Rolnr 21)

https://www.ccrek.be/Docs/Judgments/Judgment_21.pdf

Overwegende dat verweerder in een eerste middel de exceptio obscuri libelli opwerpt en stelt dat de vordering onontvankelijk is bij gebrek aan nauwkeurige ...

RESOLUTION A.736(18) adopted on 4 November 1993 ... - IMO

http://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/Assembly/Documents/A.736%2818%29.pdf

A 18/Res. 736. 11 November 1993. Original: ENGLISH. ASSEMBLY - 18th session. Agenda item 16. RESOLUTION A.736(18) adopted on 4 November 1993.

23 november 1999 HET HOF; - Gelet op het bestre- den arrest, op 6 ...

https://bib.kuleuven.be/rbib/collectie/online-tijdschriften/cassatie/1999/9.pdf

15 sep 1999 ... (TEBACHE E.A. T. MEY E.A.). ARREST (vertaling). (A.R. P.99.1042 ... Louviere, was gewezen, wijzigt, voor recht zegt dat het aan verweerder in ...

ICL Technical Journal Volume 8 Issue 4 - November 1993 - Fujitsu

https://www.fujitsu.com/uk/Images/ICL-Technical-Journal-v08i04.pdf

4 Nov 1993 ... T h e c o sts o f in tro d u c in g , m a in ta in in g a n d e n h a n c in g IP ... A fu rth e r p e rio d o f p ro to ty p in g fo llo w ed , in o rd e r to fin d a te ...

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VIIe ...

https://www.wapenunie.be/files/218343hostyn.pdf

Psychiater Tom Festjens verklaart dat hij tijdens de consultatie (5/12/2008) heeft kunnen vaststellen dat uw psychische toestand en de familiale situatie in.

Arresten mei 2002

https://justice.belgium.be/sites/default/files/downloads/AC%202002%2005.pdf

2 mei 2002 ... (BELGISCHE SPAARBANKENVERENIGING e.a. T. ARGENTA ... de en dokter G. D.B. te Lede als deskundigen met als opdracht de geestelijke ...

ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE

https://justitie.belgium.be/sites/default/files/downloads/AC%202011%2010.pdf

4 okt 2011 ... actief, zolang de desolidarisatie niet werd verkregen', wat geen betrekking heeft op de litigieuze schuld, die toentertijd noch zeker, noch ...

arresten van het hof van cassatie - Belgium.be

http://cass.justitie.belgium.be/cass/ac/1967-1.pdf

ding van de a.rtike1en 97 van de Grand- wet, 6, 1131 ... ambt van notaris Steenbruggen te Brussel op 21 juni ... door hem maar door de Bockrijck in dienst werd ...

arresten van het hof van cassatie - FOD Justitie

https://justitie.belgium.be/sites/default/files/downloads/AC%202011%2009.pdf

2 sep 2011 ... Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 29 oktober 2009 van het hof van beroep te Luik. Op 3 mei 2011 heeft advocaat-generaal ...

arresten van het hof van verbreking - Belgium.be

http://cass.justitie.belgium.be/cass/ac/1949-1.pdf

VERBREKING Dl'l' AEEEST VAN AMBTSWEGE TE. VERBHEKEN. ... Aangaande de· voorziening van Walter. Camu: ... vennootschap « Crainhem Immobilier ll en de beslissing over de ... strafrechtelijke zaken, niemand hoof- dens een feit, dat ...

STS 1993/2017 - ES:TS:2017:1993 - Poder Judicial

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openCDocument/e5e0cf323aea82ebc13003b2ec45c8c4327144d5ce39e908

Roj: STS 1993/2017 - ECLI: ES:TS:2017:1993. Id Cendoj: 28079140012017100326. Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sede: Madrid. Sección: 1.

arresten van het hof van cassatie - KU Leuven Bibliotheken

https://bib.kuleuven.be/rbib/collectie/online-tijdschriften/cassatie/1993/1.pdf

4 jan 1993 ... slag van Touring-Wegenhulp blijkt dat de zichtbaarheid ... lingen inzake opzegging van arbeidsover- ... opzegging overeenkomstig de bepa-.

verzameling der arresten van de raad van state - KU Leuven ...

https://bib.kuleuven.be/rbib/collectie/online-tijdschriften/rvs/1981-1.pdf

6 jan 1981 ... ... provincie en dat mij nog kortgeleden door de Procureur te Turnhout ... hondenasiel met 31 hokken te Aalst, Resterstraat l, voor een termijn ...

overzicht van rechtspraak enkele belangrijke arresten van de hoge ...

http://www.tpr.be/content/1987/1987-609.pdf

welke gegeven was aan de term ,family life" in het Marckx-arrest. Ging het in deze ... Waar uit de overwegingen van de Hoge Raad in Nolan/Van Aalst en. Tiirkyilmaz/De ... stemming met H.R. 11 mei 1951, N.J., 1952, 127; Flora/Van der Kamp.

Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers ... - De Kamer

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/49/0573/49K0573007.pdf

14 okt 1997 ... worden aan de «Bende van Nijvel » atypische zaken zijn die bij de ... motion, d'installer un Forum national pour une poli- tique en faveur des ...

nr. 10.00 Kamer van volksvertegenwoordigers - De Kamer

https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/pri/fiche/nl_10_00.pdf

Partij van de Arbeid van België. Ecolo-Groen. De Franstalige groenen van Ecolo en de Vlaamse groenen van Groen vormen één fractie in de Kamer. DéFi.

Cruises November 2017 - November 2018 - Kompas

http://www.kompas.si/portaldoc/pdf/costa_2017_2018.pdf

26 Nov 2017 ... MyCosta, a cruise just for you. Going on a cruise is not how it used to be...it's much better today. MyCosta relieves you of every pre-departure ...

java eiland, amsterdam, 1993 java eiland, amsterdam, 1993 ... - Home

http://www.archilepore.it/www.archilepore.it/progetto_danno_files/lezione%20su%20esempi%20di%20housing%20RID.pdf

neutelings riedijk java eiland, amsterdam, 1993 java eiland, amsterdam, 1993-98. Page 2. da “El croquis”, n. 94, 1999. Page 3. Page 4. Page 5. Page 6. Page 7 ...

s-Hertogenbosch 4 through 8 November 2015 - November Music

https://novembermusic.net/uploads/content/file/Brochure%20November%20Music%202015_ENG.pdf

Verheyen * Helmut Lachenmann * Nederlands Kamerkoor ... Henk Bleeker | Jyrki Kallio | Eddy Westerveer | Tami Toledo | Matuoka | Ed Berger | Koen Broos | ... From garage jazz and psychedelic blues tot spacey rock 'n roll; the labels that.

13 November 10 November - 27ste Scouts Edegem

https://www.27edegem.be/sites/27edegem.scoutsgroep.be/files/wysiwyg/spoorseptembernovember_0.pdf

Zondag 20 november (van 10u tot 12u30): Dorpsspel. We zetten Edegem op het spel! Duistere krachten bedreigen Edegem, kom met zijn allen, alleen zo ...

ARREST VAN HET HOF - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A62001CJ0418&from=ES

9 Op verzoek van IMS heeft het Landgericht Frankfurt am Main PII bij kortgedingbeschikking van 27 oktober 2000 verboden de structuur van 3 000 bouwstenen of ...

Het de auditu-arrest

https://research.vu.nl/files/2508751/deauditu.pdf

Letterlijk gaat het om een verklaring. 'van horen (zeggen)', dat wil zeggen een ver- klaring van persoon A die overbrengt wat hij een ander, persoon B, heeft horen ...

Arrest UDN - DBRC

https://www.dbrc.be/sites/default/files/atoms/files/RVVB.UDN.1718.0291.pdf

De tussenkomende partij stelt dat deze parking zich geheel in de achteruitbouwstrook van het project aan de straatzijde situeert en niet meer dan 8 plaatsen telt, ...

1993R0793 — EN — 04.06.1993 - EUR-Lex

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG%3A1993R0793%3A19930604%3AEN%3APDF

4 Jun 1993 ... 91-23-6. 2-nitroanisole C7H7NO3. 202-088-8. 91-66-7. N,N-diethylaniline C10H15N. 202-090-9. 91-68-9. 3-diethylaminophenol C10H15NO.

Jaarverslag 1993 - VRT.be

https://www.vrt.be/content/dam/vrtbe/aanbod/historiek/historische-jaarverslagen/1993-1.pdf

11 jan 1993 ... de programma's ter beschikking te stellen die de Vlaamse Gemeenschap ... Deruddere, Wito De Meulder, André Vermeulen, Martin Coenen,.

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST * *

http://www.terralaboris.be/IMG/pdf/ctb_2012_11_03_47003.pdf

3 nov 2012 ... Op 10 februari 2003 heeft HDP-KBF éénzijdig een einde gesteld aan ... verzekering heeft gewaarborgd daar ze ontstaan is ui deze sector en ...

Arrest Report - 2018

https://www.tewksbury-ma.gov/sites/tewksburyma/files/pages/arrest2018final.pdf

31 Dec 2018 ... 27 SUMMIT. AVE. LAWRENCE. MA. Arrest: Date: Last Name: First Name: Age: Address: City: State: Offense. 18-1903-AR. SHOPLIFTING BY ...

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN ARREST

http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20110119-4

19 jan 2011 ... 1,00 euro bruto minimaal en provisioneel saldo vertrekvakantiegeld. '07/'08 al deze bedragen vermeerderd met de wettelijke verwijlintrest ...