Uitkeringen Van toepassing vanaf 1 november2015 ... - VDAB

1 nov 2015 ... B. SWO ACTIRIS: een toegangspoort, vanaf 01/01/2016: 1. IFA IFA 2 (Functionele beperkingen)7. C. SWO VDAB een toegangspoort, vanaf ...

Uitkeringen Van toepassing vanaf 1 november2015 ... - VDAB - Gerelateerde documenten

Uitkeringen Van toepassing vanaf 1 november2015 ... - VDAB

https://www.vdab.be/sites/web/files/doc/partners/re-integratie/professionale%20re-integratie.pdf

1 nov 2015 ... B. SWO ACTIRIS: een toegangspoort, vanaf 01/01/2016: 1. IFA IFA 2 (Functionele beperkingen)7. C. SWO VDAB een toegangspoort, vanaf ...

Sociale uitkeringen voor zelfstandigen De cijfers van toepassing ...

http://vacvzw.be/wp-content/uploads/2018/11/Liantis_sociale_uitkeringen_zelfstandigen.pdf

De cijfers van toepassing vanaf 1 september 2018. Uitkering wegens arbeidsongeschiktheid (per dag) ... uitkering als alleenstaande ontvangen. ... Als het kind in Vlaanderen woont, is steeds het laatstgenoemde bedrag van toepassing. Woont.

Verbeteringen voor gerechtigden op sociale uitkeringen vanaf ... - ACV

https://www.hetacv.be/docs/default-source/acv-csc-docsitemap/3980-actualiteit-actualite/3980-nieuws-en-persberichten-actualites-et-communiques-de-presse/jaargang-2019/20191211_welvaart-2020.pdf?sfvrsn=ad6fcdd9_2

1 jan 2020 ... vakantiegeld vanuit de RVA. Gekend als de ... eerdere verhoging met 3,4% vanaf 1 juli 2018 (dus samen 4,69% boven index). ... Voor zeer langdurig invaliden met een uitkering boven het minimum zijn ook nog twee.

bedrijfsvoorheffingsschalen bezoldigingen van toepassing vanaf 1 ...

https://www.traitements.fgov.be/pdf/precompte/PP_Bareme_precprof_sur_remuneration_20190101_FR_20190121.pdf

1 jan 2019 ... Le barème relatif au précompte professionnel est composé de ... professionnels propres, mais uniquement à titre de pensions, rentes ou.

Algemene Voorwaarden Pakketten van toepassing vanaf 1 ... - Bpost

https://www.bpost.be/sites/default/files/pagina/2018_Algemene_Voorwaarden_Pakketten.pdf

1 mei 2018 ... Business, bpack Europe Business, bpack 24h Business, bpack Easy. Retour, bpack retour retail en bpack World Easy Return, bpack XL, net als.

SJABLOON MANDAATAANVRA(A)G(EN) vanaf 2019 - VDAB

https://www.vdab.be/sites/web/files/doc/partners/mandaten/ContactpersonenMandaten.pdf

Regio. Contact. Straat. Postcode en gemeente. Telefoonnummer. E-mail. Teamleider. Antwerpen. Thomas Van Bouwel. VDAB Antwerpen. Somerstraat 22.

VDAB premie 50 vanaf 1 juli 2016 vervangen door RSZ ...

http://www.comptafid.be/files/news/07.2016%20sociaal/2016-07-04-n-vdab-premie-50--vanaf-1-juli-2016-vervangen-door-rsz-doelgroepvermindering-aanwerving-voor-55-plussers.pdf

... in aanmerking voor de premie 50 . De premie 50 kan u op heden nog aanvragen via de website van de VDAB: https://www.vdab.be/werkgevers/mijnvdab ...

Focus op Talent : Werken met de VDAB-tools - VDAB voor partners

https://partners.vdab.be/sites/web/files/doc/partners/cvs/projecten/projectfiche_werken_met_de_vdab-tools%2011%202018.pdf

De module wordt op Vlaams niveau aangeboden door ACV, ACLVB, ABVV. ... Procedure en registra e in Mijn Loopbaan en in het evenementensysteem.

lokale VDAB dedicated consulenten - VDAB voor partners

https://partners.vdab.be/sites/web/files/doc/partners/cvs/ContactpersonenVDAB_onderwjs_LerenEnWerken.pdf

5 juli 2019 ... West Vlaanderen. ○ Contactpersoon ROP/Arbeidsmarktinfo/Netwerk- en contactdagen: Alinka De Baene [email protected]. 050 44 04 ...

Schrijf je in als werkzoekende bij VDAB. - VDAB voor werkgevers

https://werkgevers.vdab.be/sites/web/files/gebruikers/BPEIRS/VDAB-inschrijven.pdf

Deze opdrachten zijn verplicht en je hebt een maand om ze af te werken. Ben je na die maand nog steeds op zoek naar werk? Dan vragen we je om ons te bellen ...

VDAB-kantoren en opleidingscentra - VDAB voor partners

https://partners.vdab.be/sites/web/files/publiek/opendata/metadata_contact.pdf

Vrijblijvende extra informatie m.b.t. openingsuren. Openingsuren per dag en dagdeel, telkens met begin- en einduur formaat: HH:mm (bv: 15:30u = 1530, 09:30u ...

Over VDAB. - VDAB Jaarverslag 2016

http://jaarverslag2016-vdab.be/sites/default/files/downloads/over-vdab.pdf

22 daken van VDAB-vestigingen in Vlaanderen samen bijna ... catiecyclus 2015-2018 ligt de klemtoon op de nieuwe ... Somersstraat 22 – 2018 Antwerpen tel.

VDAB en jeugd Kloof tussen VDAB en jeugd - Sociaal-Cultureel

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/onderzoek/thesis/bachelorproef_Milou-Rovers.pdf

een motivatiebrief, en het verdere proces in het solliciteren. (Thomas Teetaert, 2013). VDAB zet hier in op het competentie-denken waar vaardigheden even ...

uitkeringen - RVA

https://www.rva.be/sites/default/files/assets/publications/Etudes/2001/Attente_et_Transition/Attente_et_Transition_NL.pdf

Duur van de uitkering volgens het geslacht . ... programma's die recht geven op een uitkering, uitbrei- ... schoolverlaters zijn 20 (17,1 %) en 23 jaar (14,0 %) bij.

INLICHTINGENBLAD UITKERINGEN

https://www.oz.be/-/media/oz/pdf/brochures/gezondheid/oz501_ao_inlichtingenblad_klant.ashx

c) een rente, een toelage of uitkering wegens een arbeidsongeval krachtens een ... e) van een ander voordeel, een invaliditeitsuitkering, een pensioen of een ...

inlichtingenblad uitkeringen - OZ

https://www.oz.be/-/media/oz/pdf/brochures/gezondheid/oz501_ao_inlichtingenblad_klant.ashx

c) een rente, een toelage of uitkering wegens een arbeidsongeval krachtens een Belgische of buitenlandse wetgeving? D JA - D NEEN d) een rente, een ...

welvaartsaanpassingen uitkeringen - ABVV

http://www.abvv.be/documents/20182/274591/Folder_IPA_Welvaartsaanpassingen _Uitkeringen.pdf/b2c21653-482d-49ef-b0e8-6a82733418eb

minimumuitkeringen in de pensioenen, ziekte- en invaliditeit, arbeidsongevallen en beroepszieken ... verhoging vakantiegeld gepensioneerden. 2,25% in 2017.

Vrijwilligerswerk en Uitkeringen - CapelleDoet

https://capelledoet.nl/doc/170328_Vrijwilligerswerk-en-Uitkeringen.pdf

Is de vergoeding hoger? Dan wordt uitgegaan van betaald werk en wordt de uitkering verlaagd. Vrijwilligerswerk naast een uitkering Participatiewet. U kunt in ...

Consulenten VDAB voor ondernemerschap - VDAB voor partners

https://partners.vdab.be/sites/web/files/doc/partners/cvs/Consulenten%20ondernemerschap.pdf

014 44 51 50 Spoorwegstraat 7. 2300 Turnhout. 10003646. Antwerpen. Turnhout. Kempen. Rommes. Pia [email protected]. 014 44 51 62 ... kathleen.kempene[email protected] 011 30 22 10 Bampslaan 40 bus 6. 3501 Hasselt. 1049.

Samen huren & uitkeringen - Samenhuizen VZW

https://www.samenhuizen.be/sites/default/files/Juridische%20gids%20Hogent%20Samen%20huren%202017%20uitkeringen.pdf

haalt uit het huishouden en baseren zich op de feitelijke situatie. Een on- derlinge taakverdeling ... houdpot, enz. zijn voorbeelden waarbij de huurders als samenwonenden ... 69 Geen invloed – Samenhuizen of samenwonen heeft geen invloed op ... meenschappelijk wonen heeft geen invloed op de uiteindelijke belasting-.

De mogelijke gevolgen van samenhuizen op uitkeringen – een ...

https://www.vluchtelingenwerk.be/sites/default/files/gevolgen_van_samenhuizen_op_uitkeringen_-_een_overzicht_-_vluchtelingenwerk_vlaanderen.pdf

betrokkenen financiële voordelen halen uit het delen van een huis, is op zich dus onvoldoende om de omvang van de ... wettelijk samenwonende partner.

Uitkeringen voor volledig werklozen

https://www.ccrek.be/Docs/2018_04_UitkeringVolledigWerklozen.pdf

... van werk- lozen. Zo werden binnen de vakverenigingen (ABVV, ACV, ACLVB) private uitbetalings- ... versie) of valideert ze online (elektronische versie).

Bijlage 1 Welvaartsaanpassingen uitkeringen - Traxio

https://www.traxio.be/media/1157430/Bijlage-1-Welvaartsaanpassingen-uitkeringen-%E2%80%93-Liaison-des-allocations-au-bien-%C3%AAtre.pdf

1 juli 2019 ... (retroactief tot 2007 en vanaf 1 juli 2019 linken aan de evolutie van het ... ZIV-plafond 1,1%. Inhaalpremie. 2019. - 1 jaar AO ( 50 euro) totaal.

uitkeringsaanvraag jeugdvakantie-uitkeringen - ABVV

http://www.abvv.be/documents/20182/275050/HC_C103_jeudgvakantie_N/5bbd8f73-ba44-4886-818f-a9d2c2122fb8

31 dec 2019 ... die nodig zijn om uw jeugdvakantie-uitkeringen voor die maand te ... RVA. Van zodra het ABVV op de hoogte is van deze beslissing, zal het ...

1 Belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen 1.1 Uw ... - Famifed

https://bruxelles.famifed.be/sites/default/files/forms/P19FISCA_NL_1.pdf

voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden beschermd door de wet verwerking persoonsgegevens van 8 december 1992.

Gevolgen van samenhuizen op uitkeringen - Vluchtelingenwerk ...

https://www.vluchtelingenwerk.be/system/tdf/gevolgen_van_samenhuizen_op_uitkeringen_-_een_overzicht2.pdf?file=1&type=file&id=4534&force=

van samenhuizen op ... http://www.leuven.be/binaries/Nota%20samenhuizen%202013_tcm16-65394.pdf http://www.samenhuizen.net/onderzoek/thesisVL.pdf.

Aanvraag om uitkeringen loopbaan onderbreking - SG 24

https://www.sgr24.be/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=107&jsmallfib=1&dir=JSROOT%2FPersoneel%2FLoopbaanonderbreking&download_file=JSROOT%2FPersoneel%2FLoopbaanonderbreking%2FC61 Aanvraag o

in de RVA-kantoren of op de website van de RVA www.rva.be. U wilt uw loopbaan ... De twee delen van dit formulier moeten samen aan de RVA worden bezorgd. Links van de vragen ... [email protected]. 8900 Ieper.

Verklaring over de uitkeringen toegekend door de RVA en de ...

https://www.sfpd.fgov.be/files/1108/0116-03.pdf

Ik verklaar vanaf de ingangsdatum van mijn rustpensioen: geen uitkeringen te ontvangen die worden toegekend door de RVA. afstand te doen van de uitkeringen ...

De aangiften van sociale risico's in de sector “uitkeringen”

https://www.ksz-bcss.fgov.be/sites/default/files/assets/veiligheid_en_privacy/beraadslaging/05-022-n121.pdf

In de sector uitkeringen dient een aangifte van een sociaal risico verricht te worden ... betrokkene gerechtigd is of niet op de inkomensgarantie-uitkering en in.

Infoblad – werknemers Hoe vraagt u uitkeringen tijdelijke ...

http://www.bonusalemploi.be/documents/20182/38543/t77/84e2af81-ad5a-496e-b39f-b06c67f71095

1 jan 2016 ... Op het einde van de maand, moet u uw controlekaart C3.2A indienen bij het ABVV. Elektronische aangifte - ASR scenario 5 'Maandelijkse ...

Beheer uitkeringen ziekte- en invaliditeitsverzekering-verslag.

https://www.rekenhof.be/Docs/2011_21_BeheerUitkeringen.pdf

31 maart 2011 ... Sinds 1997 verbiedt het handvest van de sociaal verzekerde dat onterecht betaalde uitkeringen worden teruggevorderd bij verzekerden die te ...

De ·Uitkeringen van de Mutualiteit en haar mogelijkheden tot Verhaal

https://rw.be/archief/3035/pdf

... mutualiteit door de gedane uitbetalingen verwerft is echter een probleem waarmede ... llen van deze gèlègenheid gebruik maken cm t.., wijzen -op -een ander ...

Beheer uitkeringen ziekte- en ... - Cour des comptes

https://www.courdescomptes.be/docs/2011_21_BeheerUitkeringen.pdf

31 maart 2011 ... Volgens de wetgeving over de uitkeringen geldt er een verjaringstermijn van twee jaar voor onterechte betalingen. Na die termijn kan de ...

Heb je recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid? - ABVV

http://www.abvv.be/documents/20182/275050/T32/d7d56dee-2789-444b-b3e7-c534c1465ae1

werkloosheid wegens werkgebrek economische oorzaken of voor een schorsing bedienden voldoen aan dezelfde toelaatbaarheidsvoorwaarden als die van ...