Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media Arenbergstraat 9 1000 ...

25 juni 2008 ... Advies van de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en ... 553 06 29 [email protected]; [email protected]; [email protected] ... CC: luk.verschueren; [email protected]; ...

Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media Arenbergstraat 9 1000 ... - Gerelateerde documenten

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE ... - Cultuur, Jeugd en Media

https://cjsm.be/sites/cjsm/files/cao-eindejaarspremie-20131206.pdf

6 dec 2013 ... Artikel 2. Dit hoofdstuk is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de instellingen van het maatschappelijk opbouwwerk, ...

Beleidsnota Jeugd 2014-2019 - Departement Cultuur, Jeugd en Media

https://cjsm.be/jeugd/sites/cjsm.jeugd/files/public/beleidsnota2014-2019_jeugd.pdf

Ik zal een masterplan bivakplaatsen opstellen om het aanbod te verbeteren en de infrastructuur duurzamer te maken. Er blijven immers signalen komen dat de ...

Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media_d13-2-H.pdf

http://begrotingdigitaal.fenb.be/Klikmodel/Minister/DownloadBestand?bestandsnaam=Beleidsdomein Cultuur%2C Jeugd%2C Sport en Media_d13-2-H.pdf

31 okt 2018 ... B. DAB's. 89. B.1. LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN ... Gemeenschap en andere beleidsgerelateerde evenementen, ...) Daarnaast wordt ...

Jeugd Sport Cultuur - Gemeente Alken

https://www.alken.be/download.ashx?id=27114

OKRA Trefpunt 55 Alken organiseert tal van sportieve, leerrijke, creatieve, culturele activiteiten zoals computerlessen, daguit- stappen, midweek fiets- en ...

PC 329.01 - Cultuur, Jeugd en Media

https://cjsm.be/sites/cjsm/files/cao-eindejaarspremie-20131206.pdf

VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PC 329.01). Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2013 inzake de toekenning van een eindejaarspremie.

bijdrage 2009 van het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en ...

https://cjsm.be/sites/cjsm/files/regeerbijdrage_cjsm_2009.pdf

afschaffen van de facultatieve opdracht sportkampen, maar pleitte wel, net als het Bloso en de sportfederaties, voor het behoud van deze facultatieve opdracht, ...

KBO - Departement Cultuur, Jeugd en Media

https://cjsm.be/sites/cjsm/files/181009_via_2018_scw_subsidietabel_voor_communcatie_op_website.pdf

32.858,31. 451320313 VSPF. NOORD-LIMBURGS. OPEN ATELIER VZW. BO Vlaanderen. HALTSTRAAT 90. 1. 3900 OVERPELT. 33. 22,27. 21,04. € 8.873,96.

Kunstinhuis - Departement Cultuur, Jeugd en Media

https://cjsm.be/sites/cjsm/files/kih_kunstspreiding-vr_2018_1603_doc.0247-2_-_bijlage.pdf

de vzw Kunst in Huis kunstuitleen, waarvan de zetel gevestigd is in de Bloemenstraat 32, 1000 Brussel, vertegenwoordigd door Guido De Brabander, voorzitter ...

Vooruit - Departement Cultuur, Jeugd en Media

https://cjsm.be/sites/cjsm/files/vooruit-2017-2021-getekend-min.pdf

Kunstendecreet, Sint-Pietersnieuwstraat 23, 9000 Gent, vertegenwoordigd door de heer Paul. Teerlinck ... Het programma van Vooruit wordt ingevuld met ...

deBuren - Departement Cultuur, Jeugd en Media

https://cjsm.be/sites/cjsm/files/20180829_bo_2018-2020_deburen_getekend.pdf

29 aug 2018 ... de vereniging zonder winstoogmerk Vlaams-Nederlands Huis deBuren, vertegenwoordigd door de heer Ben de Reu, voorzitter van de raad ...

Kunsthuis - Departement Cultuur, Jeugd en Media

https://cjsm.be/sites/cjsm/files/kunsthuis-bo-2017-2021-getekend2.pdf

30 juni 2019 ... de organisatie Kunsthuis Opera Vlaanderen Ballet Vlaanderen vzw - als kunstinstelling in het kader van het Kunstendecreet - met zetel in Van ...

Programma - Departement Cultuur, Jeugd en Media

https://cjsm.be/cultuur/sites/cjsm.cultuur/files/public/181122_programma_klein_kunst.pdf

... een educatieve ruimte in een museum, een buitenschoolse opvang, een ... Jona den Aantrekker _ theatermaker & psychotherapeut, Educatieve Academie ...

Kunstenpunt - Departement Cultuur, Jeugd en Media

https://cjsm.be/sites/cjsm/files/kunstenpunt_bo19-21_getekend.pdf

Het Kunstensteunpunt vzw, roepnaam Kunstenpunt, als ondersteunende organisatie in het ... Kunstenpunt onderhoudt nauwe relaties met Poppunt en werkt er.

Reflecties - Departement Cultuur, Jeugd en Media

https://cjsm.be/cultuur/sites/cjsm.cultuur/files/public/181029_reflecties_cjm.pdf

binnen het domein waar ze zich dagelijks voor inzetten, waar ze kennis en ... en -kosten, het gebruiksmodel en de bezetting ervan, de inplanting in de stedelijke ...

PDF Printing 600 dpi. - Departement Cultuur, Jeugd en Media

https://cjsm.be/sites/cjsm/files/bo-vgtc_2016-2019.pdf

de Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door Luc Delrue, secretaris-generaal van het. Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media en de vzw Vlaams ...

Zinnema - Departement Cultuur, Jeugd en Media

https://cjsm.be/sites/cjsm/files/bo-zinnema_2017-2020.pdf

Gemeenschapscommissie en Zinnema. Tussen de Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de heer Sven Gatz, Vlaams Minister voor Cultuur,. Jeugd ...

de vlaming over de vrt - Departement Cultuur, Jeugd en Media

https://cjsm.be/sarc/downloads/2020/Publieksbevraging_De_Vlaming_over_de_VRT-gecomprimeerd.pdf

4 nov 2019 ... bronnen (kieslijsten, taal van facturen, gesproken taal thuis bij studenten …) ... Het digitale platform Vrtnu.be -dat in 2015 nog niet bestond- is ...

demos - Departement Cultuur, Jeugd en Media

https://cjsm.be/sites/cjsm/files/demos_vzw_bho_-min.pdf

Met het Fonds Vrijetijdsparticipatie brengt Demos vzw werkzaamheden rond de decretale opdracht. 4° a en b samen: het opzetten van een systeem van financiële ...

FAQ Jeugdhuizen - Departement Cultuur, Jeugd en Media

https://cjsm.be/jeugd/sites/cjsm.jeugd/files/public/faq_jeugdhuizen.pdf

3 april 2019 ... 1.1 KAN EEN CAW OF EEN OVERKOPHUIS EEN DOSSIER INDIENEN? De indiener moet voldoen aan alle voorwaarden die vermeld staan in ...

Vierde landelijk radionet rapport Departement Cultuur, Jeugd, Sport ...

https://cjsm.be/media/sites/cjsm.media/files/public/vr_2016_1507_doc.0843-2_vierde_landelijk_radionet_-_bijlage.pdf

verzorgingsgebied van een frequentie en de beoordeling van ... Brussel 88.3 MHz, 1 kWatt, directief (maakt deel uit van het net MNM); ... Leeuw 93.7 MHz, de veldsterkte van Sint-Pieters-Leeuw 93.7 MHz in delen van Leuven (en randstad).

subsidies 2019 - Departement Cultuur, Jeugd en Media

https://cjsm.be/sites/cjsm/files/subsidies_via-scw_2019.pdf

CJM. ANTWERPEN KUNSTENSTAD VZW. FRANCIS WELLESPLN 1. 2018. ANTWERPEN. 11,17. 33.238 ... 861554790 1906645-57 VSPF RIMPELROCK VZW.

Reflecties (Departement Cultuur, Jeugd en Media, 2018)

https://cjsm.be/cultuur/sites/cjsm.cultuur/files/public/181029_reflecties_cjm.pdf

beter verenigen dan door ze uit te nodigen samen na te denken over de belangrijkste ... pretatie van deze gegevens is dat de locatie van ... een enorme rijkdom werd gecreëerd en de wereld dus globaal gezien rijker werd, ging die rijkdom ...

Verdiepende tekst bij - Departement Cultuur, Jeugd en Media

https://cjsm.be/cultuur/sites/cjsm.cultuur/files/public/competentieverwerving_en_-waardering_stimuleren_verdiependetekst.pdf

Aansluitend bij de laatste zin van de definitie hierboven omvat de maatschappelijke en professionele sector 'cultuur' voor ons de sectoren kunsten, erfgoed, media ...

Handleiding KIOSK - Departement Cultuur, Jeugd en Media

https://cjsm.be/sites/cjsm/files/20170203_handleiding_kiosk_generiek.pdf

3 feb 2017 ... KIOSK is de webapplicatie voor het indienen van aanvragen bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Hoe werkt KIOSK? KIOSK is een ...

oproep cultuurhuis ter rijst - Departement Cultuur, Jeugd en Media

https://cjsm.be/cultuur/sites/cjsm.cultuur/files/public/ter-rijst-oproep-informatiebundel.pdf

Het beleidsdomein Cultuur werkt samen met het Agentschap Natuur en Bos (via haar investeringsorganisatie. Natuurinvest) om het domein cultureel en toeristisch ...

Memorandum 2019-2024 - Departement Cultuur, Jeugd en Media

https://cjsm.be/sarc/downloads/180913_Memorandum_Online.pdf

de meest brede betekenis van het woord, zijn verrijkende rol voor zowel individu ... Met dit memorandum legt de SARC zijn aanbevelingen voor de legislatuur ...

volledige vrt-studie _def - Departement Cultuur, Jeugd en Media

https://cjsm.be/sarc/historiek/mediaraad/adviezen/2005/volledige%20vrt-studiedef.pdf

moraliserende klemtoon (zoals in België of Groot-Brittannië) of een educatief- ... digitalisering van het archief, de interactiviteit en het online informatieaanbod is ... met Vlaanderen Vakantieland en reisreportages zoals Gentse Waterzooi, De ...

Raad voor Cultuur kiest voor kenners - Amazon S3

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/desingel-media/a1i0N00000P0zmzQAB.pdf

(voorzitter), Ilse Uitterlinden,. Barbara Wyckmans, Rik Be- vernage (ondervoorzitter). — Raad voor Volksontwikke ling: • Commissie Volksontwikke ling: Jules ...

Collectiegebouw - Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur

http://www.rrkc.nl/wp-content/uploads/2015/04/Advies_Collectiegebouw_RRKC_mei_2015-incl-omslag.pdf

23 april 2015 ... overkoepelende dienst Behoud en Beheer uit en werd zij ook conservator van het Stadhuis en van de historische collecties in het Vleeshuis.

Bijlage Raad voor Cultuur en commissies functies en ... - BIS

http://bis2017-2020.cultuur.nl/wp-content/uploads/Raad-voor-Cultuur-en-commissies-functies-en-nevenfuncties.pdf

en Instituut Clingendael. René van Loon. Nevenfunctie. Adviseur Confituur Verbond van onafhankelijke boekhandels in Vlaanderen. Ben Peperkamp. Functie.

beleidsbrief cultuur bert anciaux vlaams minister van cultuur , jeugd ...

http://www.kunstenerfgoed.be/sites/default/files/uploads/anciaux_cultuur.pdf

35.000.000 kunsten erfgoed sociaal-cultureel jeugdwerk transversaal veld e u ro. 2008. 1999. Voortbouwend op het schema van de vorige beleidsbrief, kunnen ...

Sectoranalyse 2015 - Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur

https://www.rrkc.nl/wp-content/uploads/2015/02/RRKC_sectoranalyse2015_binnenwerk_DEF.pdf

1 feb 2015 ... De Sectoranalyse heeft als doel de stand van zaken te schetsen van de Rotterdamse culturele sector anno 2015. In deze Sectoranalyse ligt de ...

Stad in transitie, cultuur in verandering - Rotterdamse Raad voor ...

https://www.rrkc.nl/wp-content/uploads/2019/05/Uitgangspuntensnota-Stad-in-transitie-cultuur-in-verandering-2021-2024.pdf

De Uitgangs- puntennota 'Stad in transitie, cultuur in verandering' voor het cultuurbeleid 2021-2024. Ik heb naar dit moment uitge- keken. U hopelijk ook. We zijn.

Tussentijdse evaluaties - Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur

https://www.rrkc.nl/wp-content/uploads/2019/03/RRKC_Tussentijdse_Evaluaties.pdf

Financiën en organisatorische ontwikkelingen. De Nieuwe Lichting is nieuw in het Cultuurplan. Tot 2017 maakt de stichting gebruik van de project- subsidies ...

Werkprogramma 2019-2020 Raad voor Cultuur - Rijksoverheid

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/09/17/werkprogramma-2019-2020-raad-voor-cultuur/Werkprogramma Raad voor Cultuur 2019-2020.pdf

17 sep 2019 ... 2019 – 2020 van de Raad voor Cultuur. De raad ... De raad brengt drie typen ... heen – ook in deze tijd - is het een reden voor uiteenlopende.