Eén Sterk Sociaal Duurzaam Limburg - Provincie Limburg

Het aantal falingen nam met. 13 % af (0,2 % in Vlaanderen). Ook de Limburgse export doet het goed: een stijging van 6,8 %. We groeien sterker op eigen kracht.

Eén Sterk Sociaal Duurzaam Limburg - Provincie Limburg - Gerelateerde documenten

Eén Sterk Sociaal Duurzaam Limburg - Provincie Limburg

http://www.limburg.be/webfiles/limburg/product/beleid2018_gerits.pdf

Het aantal falingen nam met. 13 % af (0,2 % in Vlaanderen). Ook de Limburgse export doet het goed: een stijging van 6,8 %. We groeien sterker op eigen kracht.

Eén Sterk Sociaal Duurzaam Limburg - Provinciaal Centrum voor ...

http://www.pcce.be/webfiles/limburg/product/beleid2018_philtjens.pdf

Igor. Philtjens. Cultuur bepaalt in grote mate de unieke identiteit van Limburg. Ook nu het cul- tuurbeleid de bevoegdheid van Vlaanderen wordt, blijven we ...

toneel en theater in limburg - Het Sociaal Historisch Centrum Limburg

http://www.shclimburg.nl/sites/shclimburg.nl/files/maaslandse-monografieen/MM%2023%20def_0.pdf

Hij nam het Faust-motief te baat om de duivel zelf ten tonele te kunnen voeren. Schinderhannes verkoopt namelijk zijn ziel aan de duivel, in ruil voor de liefde ...

het lager onder wijs in de provincie limburg (1815-1830) - Sociaal ...

http://www.shclimburg.nl/sites/shclimburg.nl/files/maaslandse-monografieen/MM%2022%20def.pdf

Bestendige Deputatie van de provincie Limburg danken wij de uitgave van dit werk. Tenslotte ben ik veel verschuldigd aan mijn moeder, vooral voor het geduld ...

Atlas van kansen voor Zuid-Limburg en haar ... - Provincie Limburg

https://www.limburg.nl/publish/pages/217/atlas_van_kansen_zuid-limburg_en_haar_grensregios_incl_hasselt_nederlands.pdf

3 jan 2018 ... 4 De grensregio Zuid-Limburg, Tongeren, Hasselt, Luik en Aken. 35 ... voor basisvoorzieningen zoals zorg, onderwijs en winkels. Zonder.

Atlas van kansen voor Midden-Limburg, Viersen ... - Provincie Limburg

https://www.limburg.nl/publish/pages/217/atlas_van_kansen_midden-limburg.pdf

4 De grensregio Midden-Limburg, Viersen, Heinsberg en Maaseik. 35. 5 Werken ... restaurant krijgt één punt – een restaurant vermeld met een 'Bib Gourmand'.

Klimaat- adaptatie- plan Limburg 2017 - Provincie Limburg

http://www.limburg.be/webfiles/limburg/product/klimaat_klimaatadaptatieplan_2017.pdf

18 sep 2017 ... Adaptatie en mitigatie, een duo-baan / 8. 1.2. ... om de keuze zichtbaar te maken: Domein Bokrijk (Genk), provinciedomein Nieu- ... Om het pro-.

Toeristische trendrapportage Limburg 2015-2016 - Provincie Limburg

https://www.limburg.nl/publish/pages/1653/toeristische_trendrapportage_2015-2016.pdf

... toeristen in Limburg. Belang Duitse toerist in dagtoerisme groter. 31%. 41%. 2015. 2008 ... kerstmarkten in Limburg is dit goed te verklaren. Ook het aantal.

toeristische trendrapportage limburg 2016-2017 - Provincie Limburg

https://www.limburg.nl/publish/pages/1653/toeristische_trendrapportage_limburg_2016-2017.pdf

15.000 slaapplaatsen in Zuid-Limburg beschikt Maastricht over circa een derde en ... Een jeugdherberg is een accommodatie voor overwegend jeugdige gasten.

Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg 2020 (def.) - Provincie Limburg

https://www.limburg.nl/publish/pages/2355/provinciaal_natuurbeheerplan_limburg_2020_def_.pdf

21 aug 2018 ... natuurbeheer zijn kaarten beschikbaar op het niveau van agrarische zoekgebieden/leefgebieden. In planologisch opzicht is het Limburgse ...

Vitaliteit Verblijfsrecreatie Limburg van meer ... - Provincie Limburg

https://www.limburg.nl/publish/pages/953/vitaliteitsscan_verblijfsrecreatie_limburg_volledige_rapport.pdf

draalt de kampeermarkt. De opgave is om schaarste te creëren zodat de markt ... mix van techniek en beleving. Van Gogh-Roosegaarde fietspad in Eindhoven.

Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg - Provincie Limburg

https://www.limburg.nl/publish/pages/1119/structuurvisie_wonen_zuid-limburg.pdf

visie op de woningmarkt, opgesteld door de 18 Zuid-Limburgse gemeenten Beek, ... manier waarop wordt omgegaan met die opgave en nieuwbouw kwalitatief ...

Romeinse tijd in Limburg - Provincie Limburg

https://www.limburg.nl/publish/pages/1061/romeinse_tijd_in_limburg.pdf

huishoudelijk gebruikte objecten (vaatwerk, meubelen, accessoires, etc.) ... Blerick, Kessel-Hout, Kessel-Eik en een mogelijke villa in Arcen en ... Zolad , Riemst.

Beleidsplan Ruimte Limburg - Provincie Limburg

http://www.limburg.be/webfiles/limburg/product/ro_brl_focusnota.pdf

Limburg heeft een uitgesproken rol in Vlaanderen. Onze ligging zorgt ervoor dat we het schakelgebied zijn tussen de Vlaamse Ruit, de Euregio Maas-Rijn en het ...

Havennetwerkvisie Limburg 2030 - Provincie Limburg

https://www.limburg.nl/publish/pages/298/havennetwerkvisie_limburg_2030_041012.pdf

De havens in Limburg hebben de afgelopen jaren door het actieve beleid van ... De terminal 'haven van Genk' beschikt over een bulkhaven, waar jaarlijks 1,6 ...

Winkelmonitor Limburg 2016 - Provincie Limburg

https://www.limburg.nl/publish/pages/213/winkelmonitor_limburg_2016.pdf

2 aug 2017 ... Winkelmonitor. Limburg. 2016. De Limburgse winkelmarkt in beeld ... Hier werd het voormalig tuincentrum (7.500 m² wvo) omgebouwd tot een ...

milq De provincieraad van Limburg - Provincie Limburg

http://www.limburg.be/webfiles/griffie/reglementen/20191218_besluit_plot_tarieven_oefenhal.pdf

18 dec 2019 ... Gelet op de bevoegdheden van de provincieraad en de deputatie, zoals vastgelegd in het provinciedecreetX. Gelet op de wetten, koninklijke ...

Limburg goes climate neutral - Provincie Limburg

http://www.limburg.be/webfiles/limburg/leven/klimaatenmilieu/kllimaatneutraal_2012_aanpak_brochure_eng.pdf

agglomerates of Hasselt and Genk (approx. 40,000 homes); ... so that sustainable action becomes as natural as consumerism is today. To create a culture of ...

Natuurvisie Limburg 2016 - Provincie Limburg

https://www.limburg.nl/publish/pages/203/natuurvisie_limburg_2016.pdf

oude bossen met soorten zoals de zwarte specht, wespendief ... en eigenaren laten een deel van hun oogst op de grond wegrotten. Een oppervlakte van 100.

Digitale samenleving Limburg - Provincie Limburg

https://www.limburg.nl/publish/pages/1909/1902_1915_p037-001_provincie_limburg_eindrapport.pdf

(Maastricht, Aachen, Hasselt, Heerlen, ... http://www.uzleuven.be/nl/obesitaskliniek/gevolgen-van-obesitas#sociaal. ... Maastricht of Aken of Hasselt werkt zou.

nr. 355 datum: 1 april 2019 Limburg Sterk Merk - Ondersteuning ...

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1480520

1 april 2019 ... De nieuwe provincieraad van Limburg is samen met een nieuwe deputatie op 4 december. 2018 aangetreden. Sindsdien zijn vier maanden ...

In de put - Het Sociaal Historisch Centrum Limburg

http://www.shclimburg.nl/sites/shclimburg.nl/files/maaslandse-monografieen/Delbroek_inleiding.pdf

Collectie Vlaams Mijnmuseum Beringen. isbn 978-90-8704-550-0. Bewerkte versie van een op 20 september 2011 aan de Vrije Universiteit Brussel verdedigd.

tongeren - Het Sociaal Historisch Centrum Limburg

http://www.shclimburg.nl/sites/shclimburg.nl/files/maaslandse-monografieen/MM%2029%20def.pdf

Romeinse Tongeren aan her vroeg-middeleeuwse Tongeren ont- breekt. ... begijnen en aan de Infirmerie van het Begijnhof en de andere helft droegen zij aan ...

geschiedenis van de landbouw in limburg - Het Sociaal Historisch ...

http://www.shclimburg.nl/sites/shclimburg.nl/files/maaslandse-monografieen/MM%2004%20def.pdf

burg begonnen is met de invoering van de moderne landbouw- methoden. Tijdens de Middeleeuwen steunde de landbouw in nagenoeg ge- heel West-Europa ...

gezondheidszorg in limburg - Sociaal Historisch Centrum

http://www.shclimburg.nl/sites/shclimburg.nl/files/maaslandse-monografieen/MM%2032%20def.pdf

Besluit tot de bouw van een nieuw ziekenhuis, Maastricht 1935. ). Bierens de Haan, Socioloy ... Broedm van Liefde, Tessenderlo 1932. L. Teleky, Die ... gauw een dokter, zodat de arts - als hij eenmaal geroepen werd - soms voor zeer ernstige ...

Provincie Limburg

https://www.arrivapdf.nl/web/file?uuid=35c142b2-7163-4537-a71d-cab2a02225cb&owner=af8aec32-6c73-47d5-af4d-f1553a2c3b77&contentid=5413

17 Nov 2017 ... Dieteren. Holtum. Asenray. Leeuwen. Kempen. Provincie. Limburg. 15 ... Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend, wijzigingen ...

Uit aarde geschapen - Het Sociaal Historisch Centrum Limburg

http://www.shclimburg.nl/sites/shclimburg.nl/files/maaslandse-monografieen/MM%2051%20def.pdf

Roest, L.L.H" Gevormd en gebakken: oud gebruiksaardewerk in Nederland,. Amsterdam 1965. ... jaarlijks ten min- ste 60 schepen Tegels aardewerk en dakpannen vanaf de Steyler wal ... Het verwijderen van zandlagen en het delven of 'steken' van de daar- ... tante gelden en de uitvoering van betalingsopdrachten. Met de ...

Van stad en buitenie - Het Sociaal Historisch Centrum Limburg

http://www.shclimburg.nl/sites/shclimburg.nl/files/maaslandse-monografieen/MM%2068%20def.pdf

H. Houben-Bertrand (Hasselt). Prof. Dr. C. Bruneel ... de schout integer hun werkzaamheden te zullen verrichten 'ende niet laeten om gifi:en, gaven, haet, nijet ...

Delven en slepen - Het Sociaal Historisch Centrum Limburg

http://www.shclimburg.nl/sites/shclimburg.nl/files/maaslandse-monografieen/MM%2067%20def.pdf

Britse prijs omgerekend in guldens met behulp van de wisselkoers. ... Goffin, rapport door de op 15 augusms 1815 ingestelde commissie ... 'Tim ber and the Ad va nee' en 1Tech nical Change as an Escape1• Voorts va nuit een con- tinentaal ...

Henri Hermans - Het Sociaal Historisch Centrum Limburg

http://www.shclimburg.nl/sites/shclimburg.nl/files/maaslandse-monografieen/MM%2064%20def.pdf

Door het geven van lessen op koperen blaasinstrumenten werd Franssen enige tijd - zeer ... van het MSO gingen, zoals de Bolero van Rave!, was toen al geruime tijd niet meer mogelijk. Waren de ... R.ode, Vioolconcert in a: Wim Schaede, V.

Film en het moderne leven in Limburg - Het Sociaal Historisch ...

http://www.shclimburg.nl/sites/shclimburg.nl/files/maaslandse-monografieen/MM%2070%20def.pdf

... te luisteren, zoals bijvoorbeeld bij de ontvangst van hoge gasten of bij de begrafenis van bij onge- ... en nam Cor van der Linden de Emma Bioscoop in Hoensbroek over. ... opricluei:s van de genoem de N. V. voor Wim"· Films was ook R. ll .

toneel en theater in limburg - Sociaal Historisch Centrum

http://www.shclimburg.nl/sites/shclimburg.nl/files/maaslandse-monografieen/MM%2023%20def_0.pdf

de Provinciale Staten van Limburg. Groot Limburgs Toneel: Persconferentie te Hasselt op 8 mei 1967. Inleidende toe- spraak door Mr. P. Knapen, Voorzitter.

grensland en bruggehoofd - Het Sociaal Historisch Centrum Limburg

http://www.shclimburg.nl/sites/shclimburg.nl/files/maaslandse-monografieen/MM%2011%20def_0.pdf

20 juni 2019 ... ... in Sypers", in de veroordeling nl. van Gheert van Meerhout te Lier tot ... komen rationeel stratenplan, was het andere Italiaanse steden ver.

Panorama van drie eeuwen muziek in Limburg - Het Sociaal ...

http://www.shclimburg.nl/sites/shclimburg.nl/files/maaslandse-monografieen/MM%2050%20def.pdf

deze Scbaecken ook actief als tekenaar en jarenlang docent aan het. Bisschoppelijk College te Sittard. Hij was sinds ± 1880 dirigent van enige harmonie- en ...

de slag om de roerdriehoek - Het Sociaal Historisch Centrum Limburg

http://www.shclimburg.nl/sites/shclimburg.nl/files/maaslandse-monografieen/MM%2034%20def.pdf

Pantserdivisie die door het achterblijven van de Amerikanen open lag: het gat tussen Bree en Neerpelt was nu weer gedicht. De aanval werd voortgezet tegen ...

Uurwerken en uurwerkmakers in Limburg, 1367-1850 - Het Sociaal ...

http://www.shclimburg.nl/sites/shclimburg.nl/files/maaslandse-monografieen/MM%2060%20def.pdf

Broek, H. van de, Uurwerkmakers uit de l 7de en 18de eeuw te Hamont, in: Limburg, ... Creemers, Ch., Bescheiden betreffende Gennep en zijn voormalige heerlijkheid, in: ... begrafenissen aan en gaven als de ochtend overging in de middag.