48Preventie en gezondheidsvoorlichting - Profi-leren

Preventie en de rol van gezondheidsvoorlichting en –opvoeding (GVO) hebben te maken ... Het basisonderwijs spreekt over bevordering van gezond gedrag.

48Preventie en gezondheidsvoorlichting - Profi-leren - Gerelateerde documenten

48Preventie en gezondheidsvoorlichting - Profi-leren

http://www.profi-leren.nl/files/saw_dc48.pdf

Preventie en de rol van gezondheidsvoorlichting en –opvoeding (GVO) hebben te maken ... Het basisonderwijs spreekt over bevordering van gezond gedrag.

OA DC 15 Vergaderen - Profi-leren

http://www.profi-leren.nl/files/oa_dc_15_vergaderen.pdf

vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word ... De notulen zijn het verslag van de vorige vergadering. ... in het voorbeeld hieronder.

OA DC 33 Stijlfouten - Profi-leren

http://www.profi-leren.nl/files/oa_dc_33_stijlfouten.pdf

Stijlfouten zijn fouten tegen de goede stijl. Vaak gaat het om verhaspelde uitdrukkingen, ontspoorde zinnen, enzovoort. Iedereen maakt stijlfouten, de een wat ...

3Ontwikkelingspsychologie HZW - Profi-leren

http://www.profi-leren.nl/files/hzw_dc3_ontwikkelingspsychologie.pdf

de lichamelijke en motorische ontwikkeling. • de verstandelijke of cognitieve ontwikkeling. • de sociaal-emotionele ontwikkeling en de seksuele ontwikkeling.

6Kinderziekten - Profi-leren

http://www.profi-leren.nl/files/hzw_dc6.pdf

Indien de koorts langer dan drie dagen aanhoudt, als het kind hoofdpijn of een pijnlijke stijve nek ... Plotseling snel oplopende koorts, hevige keelpijn, pijnlijke halsklieren, hoofdpijn, stuipen ... benen niet hoger dan 45 graden geheven worden. ... Bij 25 tot 40% van de kinderen die te dik zijn, speelt erfelijke aanleg een rol.

SAW DC 27 Dementie - Profi-leren

http://www.profi-leren.nl/files/saw_dc27.pdf

een signaal zijn van dementie, bijvoorbeeld als iemand niet meer weet dat hij ... of suikerziekte, of door het syndroom van Korsakov (ontstaan door overmatig ...

LLB DC 13 Leerstoornissen - Profi-leren

http://www.profi-leren.nl/files/llb_dc13_leerstoornissen.pdf

3 Drie soorten leerstoornissen. 4 Verschillende leerstoornissen. - dysfasie ... betekenis. Het is adacadabra wat er geschreven staat en de dyslecticus kan het ...

sociologie - Profi-leren

http://www.profi-leren.nl/files/llb_dc9_sociologie.pdf

Collectief gedrag: zoals je dat ziet bij stakingen, revoluties en sociale bewegingen. ... De maatschappij keurt telkens deviant gedrag af, de sociologie.

Maslow - Profi-leren

http://www.profi-leren.nl/files/oa_dc_10_maslow.pdf

motivatietheorie: de behoeftepiramide van Maslow, paragraaf 2. • kenmerken van elke behoefte in de piramide, paragraaf 3. 10Motivatietheorie: Maslow. D. C ...

OA DC 39 Communicatie - Profi-leren

http://www.profi-leren.nl/files/oa_dc_39_communicatie.pdf

Hierna zie je hoe het communicatieproces er schematisch uitziet. Communicatieschema: 2 boodschap ruis ontvanger codering. Feedback.

OA DC 32 Taalbeschouwing - Profi-leren

http://www.profi-leren.nl/files/oa_dc_32_taalbeschouwing.pdf

zinnen, soorten zinnen, werkwoorden, de opbouw van teksten, het alfabet en een restcategorie: ... heb je eraan om te weten wat het onderwerp van een zin is?

14Het bewegingsstelsel - Profi-leren

http://www.profi-leren.nl/files/hzw_dc14.pdf

Hyalien kraakbeen bekleedt de botuiteinden in de gewrichten. Het is een gladde laag. Het zorgt ervoor dat er geen wrijving op het bot ontstaat. En het vangt de ...

OA DC 29 Spelling werkwoorden - Profi-leren

http://www.profi-leren.nl/files/oa_dc_29_spelling_werkwoorden.pdf

Aan het eind van het thema vind je geen praktijktips, maar een aantal oefeningen. De inhoud van dit thema: 1. 2 vervoegen. 3 de stam.

4Godsdiensten in Nederland - Profi-leren

http://www.profi-leren.nl/files/oa_wml_dc4.pdf

De twee godsdiensten die voor zover bekend het oudste zijn, zijn het jodendom en het hindoeïsme. Het christendom is in eerste instantie ontstaan binnen het ...

54Sociaalwetenschappelijke theorieën en ... - Profi-leren

http://www.profi-leren.nl/files/saw_dc54.pdf

sen om in aanvaardbaar gedrag (sublimeren). Een voorbeeld van ... aan de cliënt dat deze er een betekenis aan kan geven en ze een plaats kan geven in zijn.

Zorghulp dc 9 Kinderspel - Profi-leren

http://www.profi-leren.nl/files/zorghulp_dc_9_kinderspel.pdf

brommer kleding ontwerpen. 4 Spel voor de verstandelijke ontwikkeling. Onder spel voor de verstandelijke ontwikkeling valt exploratief spel, constructiespel en.

23Het observatieplan - Profi-leren

http://www.profi-leren.nl/files/saw_dc23.pdf

observatieschema. De beschrijvende observatie. Als je nog precies weet wat je zoekt, of als je zoveel mogelijk verschillende gegevens wilt verzamelen, dan ...

Communicatie en cultuurverschillen - Profi-leren

http://www.profi-leren.nl/files/llb_dc19_communicatie_cultuur.pdf

Behoefteniveau Voorbeelden van behoeften Behoefteniveau Voorbeelden van behoeften. Primaire behoeften. Voedsel, drinken, lucht om te ademen, rust, slaap.

Deelnemen aan een vergadering - Profi-leren

http://www.profi-leren.nl/files/hzw_dc30.pdf

volgende zes punten tegen op een agenda: Opening en agendabepaling. De voorzitter opent de vergadering. Hij controleert of ieder een de uitnodiging en de.

23Spelen met kinderen - Profi-leren

http://www.profi-leren.nl/files/hzw_dc23.pdf

Actieve perioden moet je daarom afwisselen met perioden van ... lichamelijke ontwikkeling van peuters kun je als volgt stimuleren. Exploratief spel ... Spelletjes als 'Ik zie, ik zie wat jij niet ziet' en 'beroepen en woorden raden'. • Je kunt ook ...

29Het werkwoord - Profi-leren

http://www.profi-leren.nl/files/oa_dc_29_spelling_werkwoorden.pdf

Vervoegen betekent dat de vorm verandert. Je vervoegt ... verdienen verdiende verdiend ontkennen ontkende ontkend juichen juichte gejuicht fietsen fietste.

Werkvelden SAW niveau 3 en 4 - Profi-leren

http://www.profi-leren.nl/files/saw_dc4.pdf

In dit thema lees je in welke werkvelden je als sociaal agogisch werker kunt werken. We on- derscheiden 6 verschillende werkvelden. Per werkveld vind je de ...

Competent in leesbevordering - Profi-leren

http://www.profi-leren.nl/files/oa_dc_56_leesbevordering.pdf

Laat studenten een leesportfolio aanleggen met opdrachten over leesbevordering of verstrek een (verplichte) leeslijst met een aantal kinderboeken.

50Het puberbrein - Profi-leren

http://www.profi-leren.nl/files/oa_dc_50_puberbrein.pdf

naast is het voorste gedeelte van de hersenen, de frontale kwab, aan grote veranderingen onderhevig en nog niet volgroeid. Laat nou in dit gebied de planning- ...

5Anatomie van het menselijk lichaam - Profi-leren

http://www.profi-leren.nl/files/sb_dc5.pdf

1 Inleiding. Als aanvulling op het boek 'De sportleider als trainer-caoch; sb 3 & 4', bieden we je dit dc-thema 'Anatomie van het menselijk lichaam'. Handig als je ...

15Veelgestelde vragen in een sollicitatiegesprek - Profi-leren

http://www.profi-leren.nl/files/llb_dc15_veelgestelde_sollicitatievragen.pdf

sollicitatiegesprek, een voorbereiding op de vragen die je kunt verwacchten. In dit dc-the ... de werk?' 5 'Kun je een voorbeeld geven van een probleem dat je zelfstandig hebt opgelost?' ... 6 'Kun je een slechte eigenschap van uzelf noemen?'.

3Anatomie van het menselijk lichaam - Profi-leren

http://www.profi-leren.nl/files/zorghulp_dc_3_anatomie.pdf

Mannelijke voortplantingsorganen. De voortplantingsorganen van de man worden eveneens verdeeld in inwendige en uitwen- dige organen. Tot de uitwendige ...

59Het schrijven van een verslag - Profi-leren

http://www.profi-leren.nl/files/oa_dc_59_het_schrijven_van_een_verslag.pdf

OA DC 59 Het schrijven van een verslag. 1. 1 Inleiding. Als onderwijsassistent zul je regelmatig verslagen moeten schrijven. Het is dus belangrijk dat je weet ...

LB DC 17 Anatomie van het menselijk lichaam - Profi-leren

http://www.profi-leren.nl/files/llb_dc17_anatomie.pdf

buikspieren. - rugspieren. 4 spieren van de bovenste ledematen. - spieren van de schoudergordel. - bovenarmspieren: biceps en triceps. - onderarmspieren.

17Anatomie van het menselijk lichaam - Profi-leren

http://www.profi-leren.nl/files/llb_dc17_anatomie.pdf

De grote her- senen worden door een diepe lengtegroef in twee helften verdeeld. ... Aan de uiteinde van vingers en tenen zitten beschermende nagels. Nagels ...

12Aandachtspunten verzorging per leeftijdsfase - Profi-leren

http://www.profi-leren.nl/files/hzw_dc12.pdf

met een vork pletten. Gebruik je een mixer, dan komt er lucht in de fruitpap en gaan ... o producten die bewaard blijven over kleine bakjes verdelen en invriezen;.

26Anatomie van het menselijk lichaam - Profi-leren

http://www.profi-leren.nl/files/hzw_dc26.pdf

den in dit thema daarom de opbouw en werking van het menselijk lichaam. Dit doen we globaal en ... Bij baby's zijn de delen van de schedel nog flexibeler dan bij oudere kinderen en volwassenen. ... motorische taken als schrijven of tekenen.

8Breuken, procenten, kommagetallen en verhoudingen - Profi-leren

http://www.profi-leren.nl/files/oa_dc_8_breuken.pdf

OA DC 8 Breuken, procenten, kommagetallen en verhoudingen. 1. 1 Inleiding. Dit thema gaat over rekenen en rekendidactiek voor het oudere schoolkind en ...

DC thema 75 Taalbewustzijn stimuleren bij kleuters - Profi-leren

http://www.profi-leren.nl/files/SAW%20DC%2075%20taalbewustzijn%20stimuleren.pdf

Met goed kunnen luisteren bedoelen we ook de aandacht hebben om te ... homoniemen (woorden die meer dan één betekenis hebben) of synoniemen (één.

44Methodieken sociaal-cultureel werk - Profi-leren

http://www.profi-leren.nl/files/saw_dc44.pdf

Er zijn drie niveau: micro, meso en macro. Een gezin is een klein systeem op microniveau. Samen met de directe ooms en tantes, neven en nichten heb.

51Reflecteren volgens de starrt-methode - Profi-leren

http://www.profi-leren.nl/files/oa_dc51.pdf

STARRT staat voor: Situatie, Taak, Actie, Resultaat, Reflectie, Transfer. De starrt-methode is een handig hulpmiddel om een persoonlijk verslag te maken.