Canllaw i'r gyfraith Safonau Masnach Sy'n gymwys i Eiddo Prydau ...

picls, relish, catwad a picalili, a.y.b. yn arbennig o berthnasol i brydau bwyty a bwyd 'i fynd'. Yn yr achosion hyn, caniateir 500mg/kg o'r lliwiau canlynol yn unig ...

Canllaw i'r gyfraith Safonau Masnach Sy'n gymwys i Eiddo Prydau ... - Gerelateerde documenten

Canllaw i'r gyfraith Safonau Masnach Sy'n gymwys i Eiddo Prydau ...

https://www.swansea.gov.uk/media/17468/Takeaway-guide---Welsh/pdf/Takeaway_guide_-_Welsh.pdf

picls, relish, catwad a picalili, a.y.b. yn arbennig o berthnasol i brydau bwyty a bwyd 'i fynd'. Yn yr achosion hyn, caniateir 500mg/kg o'r lliwiau canlynol yn unig ...