Gevaarlijke afvalstoffen in ADR - Gevaarlijke Lading

7 aug 2015 ... giftig (klasse 6.1). Omdat de kleurstof de classificatie ervan niet beïnvloedt blijft de indeling UN 1230 dus staan. Het komt in de praktijk echter ...

Gevaarlijke afvalstoffen in ADR - Gevaarlijke Lading - Gerelateerde documenten

Gevaarlijke afvalstoffen in ADR - Gevaarlijke Lading

http://www.gevaarlijkelading.nl/sites/default/files/archief/a37f7e/webltr_p006_ltr-gvld-04-2015.pdf

7 aug 2015 ... giftig (klasse 6.1). Omdat de kleurstof de classificatie ervan niet beïnvloedt blijft de indeling UN 1230 dus staan. Het komt in de praktijk echter ...

De invloed van veroudering van installaties ... - Gevaarlijke Lading

https://www.gevaarlijkelading.nl/sites/default/files/ageing_2017-0131.pdf

geconstateerde 30% komt overeen met het percentage dat Engels ... het systeem op ongeveer 8 bar BB druk brengen met de pomp en het zwavelzuur bijzetten.

DEEL 3 Lijst van de gevaarlijke goederen ... - Gevaarlijke Stoffen

https://www.gevaarlijke-stoffen.be/downloads/ADR2017/deel3.pdf

a) UN 1057 AANSTEKERS of NAVULPATRONEN VOOR AANSTEKERS. De officiële ... bedrukte schakelingen) geïnstalleerd zijn ; ii) collo die niet meer dan 4 of ...

PGS 7 - Publicatiereeks Gevaarlijke

https://publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/documents/PGS7/PGS7-2005-v0.0.pdf

Vigreuxkolom van ongeveer 150 mm (C'),. 4.3.4 koeler C met dubbel koeloppervlak, lengte 200 mm,. 4.3.5. Drechselfles D voor het opvangen van eventueel ...

Gevaarlijke verpakkingen - Foodwatch

https://www.foodwatch.nl/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Achtergrondrapport.pdf

Minerale oliën kunnen op verschillende manieren in ons voedsel terecht komen, vooral via de papieren en kartonnen verpakking van het voedsel2. Niet alleen ...

gevaarlijke stoffen - Hupac

https://www.hupac.ch/UIRRMD-Brochure2019NLdefpdf-3dcfaf00

polymeriserende stoffen van klasse 4.1, met tempera- tuurbeheersing (UN-Nummers 3533 en 3534). • organische peroxiden van klasse 5.2, met temperatuur-.

Operationele Handreiking Ongevalsbestrijding Gevaarlijke ... - IFV

https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20151209-NVBR-Operationele-Handreiking-OGS.pdf

9 dec 2015 ... Bij een plasbrand ligt het middelpunt van de cirkel altijd midden in de gevormde ... voederkuilen, plastic balen en kuilzakken waarin ook silogas kan worden gevormd! ... rende de reis naar Nederland en dat op gegaste con-.

potentieel gevaarlijke oefeningen - Fitness.be

https://www.fitness.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/POTENTIEEL%20GEVAARLIJKE%20OEFENINGEN%20%28theorie%20fitness%29%281%29.pdf

Extreme bewegingen. • Buiten veilige range of motion (ROM). • Hyperextensie – hyperflexie. • Vooral gevaar bij extra last. • Vb : Cobra- stretch ...

Transport gevaarlijke stoffen - Rijksoverheid

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/brochures/2009/07/16/herkenningsborden-vervoer-gevaarlijke-stoffen/brochure-transport-gs.pdf

16 juli 2009 ... ... en identificatienummers. Betekenis van gevaarsidentificatienummers ... Hermetisch gesloten, breekplaat toegestaan. Tabel Tankcodes (ADR ...

Vloeibare zuurstof - Publicatiereeks Gevaarlijke

https://publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/documents/PGS9/PGS9-1983-v0.1-vloeibare-zuurstof.pdf

1 juni 2004 ... Molaire massa. 32,0. Kleur (gasvormig) kleurloos. Kleur (vloeibaar) transparant lichtblauw. Dichtheid (gasvormig). 1,35 kg/m3 (bij 1013 mbar ...

CPR 16 Deel 1A _sde_2 - Publicatiereeks Gevaarlijke

https://publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/documents/PGS1/PGS1-2005-v0.1-deel-1a.pdf

2 dec 2003 ... Voor niet letaal letsel is alleen de grenswaarde van belang; voor eerstegraads brandwonden blijkt op basis van metingen bij kernexplosies (zie ...

GEVAARLIJKE CHEMISCHE PRODUCTEN ... - Belgium.be

https://evenementen.werk.belgie.be/sites/default/files/content/download/files/nl_brochure_sobane_chemische_voorlopige_editie_2019.pdf

dienen de vermelde H- en P- zinnen gecontroleerd te worden bij alle ... de H-zinnen en de P-zinnen. ✧ ... halogenen, waterstofcyanide, zwavelzuur, fosgeen... E.

Gevaarlijke combinaties van chemicaliënPDF - asecos

https://www.asecos.com/dokumente/NL_Gevaarlijke_combinaties_van_chemicalin.pdf

kaliumchloraat explosief met: zuren en organische stoffen, zilversulfide, fijn verdeelde metalen, suiker kaliumperchloraat explosief met: zuren (zie ook chloraten) ...

wegwijzer gevaarlijke stoffen - TNO Publications

http://publications.tno.nl/publication/34634071/Mafjzv/TNO-2019-wegwijzer.pdf

moet de werkgever de werknemer gratis persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken. Dit kunnen bijvoorbeeld stofmaskers, handschoenen, oogbrillen zijn.

overzicht 'Gevaarlijke sporten' - ANWB

https://www.anwb.nl/binaries/content/assets/anwb/pdf/verzekeringen/overig/lijst-bijzondere-en-gevaarlijke-sporten-anwb.pdf

Een sneeuwhelling afdalen op een plaat van 63 centimeter lang en 10 centimeter breed. ... De ANWB Reisverzekering biedt voor deze sporten geen dekking.

gevaarlijke stoffen: chroom-6 - Arboportaal

https://www.arboportaal.nl/binaries/arboportaal/documenten/publicatie/2019/04/24/factsheet-chroom-6/190424 Factsheet chroom-6.pdf

24 april 2019 ... grotendeels chroomzuur bevatten. Blootstelling kan plaatsvinden door inademing, opname via de mond (via voedsel of water) of door contact.

Gevaarlijke stof (.pdf) - Leefmilieu Brussel

https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/pres_20150310_werf_2_2dang_nl.pdf

10 maart 2015 ... ... onderdakplaten van het type. “Eterspan” (tot 1996). 45. 5.1. Asbest. Eterspan-plaat: ZONDER ASBEST SINDS 1996 – Afbeelding:.

codex voor gevaarlijke goederen - VTS-Scheldt

https://www.vts-scheldt.net/Alsic.Web.FileStorage.ashx?fileID=c80bfe5c-2256-4b93-b163-ba07cd1b38b0

Wijngaard Natie n.v.. Th. Wouters Transport. Adres. Terminal Zuidnatie, kaai 118. Haven 550/AK 532. Antwerpsebaan, achter nr. 730. Schouwkensstraat 1.

Samenvatting Dossier Etikettering gevaarlijke ... - Arbokennisnet

http://www.arbokennisnet.nl/images/dynamic/Samenvatting/Gevaarlijke_stoffen/S_Algemeen_stoffenbeleid_Etikettering.pdf

R-zinnen geven aan welk gevaar van toepassing is, S-zinnen (Safety) geven aan welke beschermingsmaatregelen nodig zijn. Stoffen zijn ingedeeld in de ...

Adviseur gevaarlijke stoffen - Campus Vesta

https://www.campusvesta.be/content/dam/campusvesta/reglementen/Schoolreglement%20voor%20aspiranten%20politie%20-%20april%202016.pdf

Campus Vesta is een multidisciplinair opleidingscentrum voor politie, brandweer, dringende ... ELO onder de promotie en in de betrokken cluster. • Opleider.

DEEL 3 Lijst van de gevaarlijke goederen, bijzondere ... - ADR

https://www.gevaarlijke-stoffen.be/downloads/ADR2017/deel3.pdf

a) UN 1057 AANSTEKERS of NAVULPATRONEN VOOR AANSTEKERS. De officiële ... bedrukte schakelingen) geïnstalleerd zijn ; ii) collo die niet meer dan 4 of ...

Handboek Douane 3. Herkenning van gevaarlijke stoffen

https://wlbv.eu/pdf/ADRHandboek.pdf

20 dec 2000 ... De gevarendiamant. In aanvulling op de gevaarsetiketten mag gebruik gemaakt worden van de zogenoemde gevarendiamant. Deze codering ...

Marcs grote gevaarlijke tanden - Lemniscaat

https://www.lemniscaat.nl/uploadfolder/ls9789047707134.pdf

Marc ligt met een kruiswoordraadsel uit De Oerwoud Gazet ... Lees dit woord aan de kinderen voor en vraag ze hoe de krokodil ... (orang-oetan). 6. Deze vogel ...

Overzicht schadeafstanden transportroutes gevaarlijke stoffen in de ...

http://www.vliz.be/imisdocs/publications/157629.pdf

letaal letsel. - niet letaal letsel. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, ...

gevaarlijke chemische producten - Werk België

https://www.werk.belgie.be/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=3858

nen, waterstofcyanide, zwavelzuur, fosgeen... E. Geel ... De tabel hierna is afkomstig uit een Engelse vertaling van de volgende referentie:“A method for ...

Vloeibare zuurstof - Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen

https://publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/documents/PGS9/PGS9-1983-v0.1-vloeibare-zuurstof.pdf

1 juni 2004 ... Molaire massa. 32,0. Kleur (gasvormig) kleurloos. Kleur (vloeibaar) transparant lichtblauw. Dichtheid (gasvormig). 1,35 kg/m3 (bij 1013 mbar ...

Operationele Handreiking Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen - Ifv

https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20151209-NVBR-Operationele-Handreiking-OGS.pdf

9 dec 2015 ... Bij een plasbrand ligt het middelpunt van de cirkel altijd midden in de gevormde ... voederkuilen, plastic balen en kuilzakken waarin ook silogas kan worden gevormd! ... rende de reis naar Nederland en dat op gegaste con-.

Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen - Pro Industry

https://www.pro-industry.nl/downloads/toolbox/toolbox-gevaarlijke-stoffen.pdf

Met behulp van deze gevarendiamant kan men bij een ongeval (lekkage) of bij brand snel beoordelen welke gevaren er kunnen optreden. Bij vervoer van ...

gevaarlijke chemische producten - Federale Overheidsdienst ...

https://www.werk.belgie.be/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=3858

de overeenkomende symbolen en pictogrammen. * naam en adres van de fabrikant. • indien chemische producten werden overgebracht in andere recipiënten, ...

werken met gevaarlijke stoffen - Techniek Nederland

https://www.technieknederland.nl/stream/toolbox-werken-gevaarlijke-stoffen-handout

als je in de chemie of petrochemische industrie werkt maar ook op andere ... aan en kunnen zware chemische ... pictogrammen die geleidelijk aan op alle.

Protocol Incident Management Gevaarlijke stoffen

https://www.incidentmanagement.nl/Portals/0/Documenten/protocollen%20im%20gevaarlijke%20stoffen%206aug10.pdf

Hiervoor is de methode van werkcirkels bedacht ('methode Kusters' en ... en het devies “ramen en deuren sluiten, informatie van het bevoegd gezag afwachten,.

CARDIO 2016 Gevaarlijke ECG's - Hartcentrum Hasselt

https://www.hartcentrumhasselt.be/professioneel/richtlijnen-en-documentatie/documentatie/symposia/cardio-2016/3--koopman---cardio-2016--slides

ECG 1. 1. Sinustachycardie. 2. SVT. 3. VT. 4. Ventriculaire extrasystole. 5. Atriale extrasystole. M 24j. Hartkloppingen telkens tijdens het afwassen na het eten.

Folder Vervoer gevaarlijke stoffen en tunnels

https://www.infomil.nl/publish/pages/113991/folder_vervoer_gevaarlijke_stoffen_en_tunnels.pdf

vrijgestelde hoeveelheden, in de ADR - tabel 1.1.3.6, zie overzicht 1 in deze uitgave. ˜ Vuurwerk met UN 0336 en 0337 met meer dan 20 kilogram totale netto.

Distributiedepots voor LPG - Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen

http://content.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/documents/PGS18/PGS18-1991-v0.1-distributiedepots-voor-lpg.pdf

1 juni 2004 ... De partieeldruk van inerte gassen in de dampfase mag ten hoogste 0,2 MPa (2 bar) bedragen, dat wil zeggen de overdruk in de damp fase ...

Factsheet gevaarlijke stoffen apotheek - Milieuplatform Zorg

https://milieuplatformzorg.nl/documents/MPZ_FACTSHEET_INTRODUCTIE_GEVAARLIJKE_STOFFEN_apotheek.pdf

Gebruik een pipetteerballon, drukpipet of pipet-aid;. Niet eten, drinken of roken in de apotheek;. Bewaar chemicaliën die met elkaar kunnen reageren niet bij ...

Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen in het LUMC GHS-CLP - nvkfaz

http://nvkfaz.nl/assets/files/Analyse%20cie/presentatie%20veilig%20omgaan%20met%20gevaarlijke%20stoffen.pdf

H- en P-zinnen (Hazard & Precautionary statements) vervangen de R- en S-zinnen. • Gevaarscodes vervallen (E, F,F ,T,T , O, C, Xn, Xi, N). • Signaalwoord :.