Eindexamen scheikunde havo 2003-I - Mijnscheikunde

Op de zakjes stond onder andere de formule AlP vermeld. ... Azijn. Hieronder is een gedeelte weergegeven van het etiket op een fles Loda schoonmaakazijn.

Eindexamen scheikunde havo 2003-I - Mijnscheikunde - Gerelateerde documenten

Eindexamen scheikunde havo 2003-I - Mijnscheikunde

https://www.mijnscheikunde.nl/wp-content/uploads/2014/07/Havo_2003_1_opgaven.pdf

Op de zakjes stond onder andere de formule AlP vermeld. ... Azijn. Hieronder is een gedeelte weergegeven van het etiket op een fles Loda schoonmaakazijn.

Eindexamen scheikunde havo 2003 - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/havo/hsk/bestanden/hsk03iopg5.pdf

formule: … Voor gebruik van Loda schoonmaakazijn in koffiezetapparaten wordt op het etiket een voorschrift gegeven om de schoonmaakazijn te verdunnen.

Eindexamen scheikunde havo 2003-I - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/havo/hsk/bestanden/hsk03iex.pdf

Ethanol en butaanzuur zijn de grondstoffen voor de bereiding van ethylbutanoaat, een ester die naar ananas ruikt. 2p 11 D. Geef de structuurformule van ...

Eindexamen scheikunde 1-2 vwo 2003-II - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/vwo/vsk/bestanden/vsk1203iiopg1.pdf

behulp van een energiediagram dat het verloop van die reactie weergeeft. 2p. 1 D. Geef de vergelijking van de bedoelde vormingsreactie van N2O. 4p. 2 D.

Eindexamen scheikunde havo 2004-I - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/havo/hsk/bestanden/hsk04iopg2.pdf

op waarbij het witte neerslag ontstaat. 2p. 8 D. Geef de vergelijking van deze neerslagreactie. Eindexamen scheikunde havo 2004-I havovwo.nl www.havovwo.

Eindexamen scheikunde havo 2011 - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/havo/hsk/bestanden/hsk11iopg5.pdf

Voorbeelden van (mogelijk ongewenste) reacties met water zijn de hydrolyse van een ester of de additiereactie met een onverzadigde verbinding. Hieronder is ...

Eindexamen scheikunde havo 2006-II - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/havo/hsk/bestanden/hsk06iiopg4.pdf

Eén karaat komt overeen met. 1/24 massadeel goud: 24 karaats goud is zuiver goud. Een bepaald sieraad is gemaakt van rood goud, een legering (mengsel) van ...

Eindexamen scheikunde havo 2006-I - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/havo/hsk/bestanden/hsk06iopg4.pdf

Kaliumchloraat (KClO3) wordt geproduceerd in een speciale elektrolyse-opstelling. Deze bestaat uit een grote bak waarin een stalen buis en een aantal ...

Eindexamen havo scheikunde 2013-II - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/havo/hsk/bestanden/hsk13iiex.pdf

Bert en Dieke hebben een onderzoek uitgevoerd om aan te tonen dat jodide de reactiesnelheid vergroot. Ze gebruikten daarvoor oplossingen van kaliumjodide ...

Eindexamen scheikunde havo 2004-II - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/havo/hsk/bestanden/hsk04iiopg6.pdf

De oplossing van waterstofjodide die overblijft na het verwijderen van zwavel, wordt geëlektrolyseerd. De vergelijking van de totale redoxreactie die hierbij ...

Eindexamen scheikunde pilot havo 2010 - II - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/havo/hsk/bestanden/hskpi10iiopg5.pdf

melkzuur. Hierdoor wordt de melk zuur en gaan de melkeiwitten. 4 ... Geef de reactievergelijking in molecuulformules van de vorming van melkzuur. (C3H6O3. ) ...

Eindexamen te / ha / tw havo 2003-II - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/havo/hte/bestanden/hte03iiopg.pdf

Op afbeelding 13 zie je De sterrennacht van Vincent van Gogh uit 1889. Zijn vriend, de schilder Paul Gauguin had hem gesuggereerd om niet uitsluitend naar ...

Eindexamen biologie havo 2003-I - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/havo/hbi/bestanden/hbi03iopg9.pdf

de Veluwe noemen. Toen het warmer werd, ontstond er een toendralandschap. Als zand ergens bleef liggen en niet door de wind verstoven werd, verschenen ...

Oefentoets zuren en basen havo - Mijnscheikunde

http://www.mijnscheikunde.nl/wp-content/uploads/2014/07/Oefentoets-uitwerkingen-zuren-en-basen-havo_def.pdf

Melkzuur is een zwak eenwaardig zuur. b(2p) Geef de vergelijking van de reactie die plaats vindt tussen hydroxide-ionen en melkzuur. Nadat alle hydroxide- ...

Uitwerkingen oefentoets zouten HAVO - Mijnscheikunde

https://www.mijnscheikunde.nl/wp-content/uploads/2014/07/Uitwerkingen-oefentoets-zouten-HAVO.pdf

Uitwerkingen voorbeeldtoets zouten en neerslagreacties (HAVO). Marslandschap mogelijk gevolg van grootschalig vrijkomen van kristalwater. 1. Kristalwater ...

Eindexamen scheikunde vwo 2010 - II - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/vwo/vsk/bestanden/vsk10iiopg2.pdf

Pyruvaat is het zuurrestion van pyrodruivenzuur; de systematische naam van pyrodruivenzuur is 2-oxopropaanzuur (voor de betekenis van 'oxo' zie. Binas-tabel ...

Eindexamen scheikunde 1 vwo 2009 - II - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/vwo/vsk/bestanden/vsk109iiopg4.pdf

zogenoemde buffercapaciteit geeft aan hoe goed een buffer de daling van de pH kan beperken. Bij de bepaling van de buffercapaciteit van speeksel wordt met.

Eindexamen scheikunde 1 vwo 2002-II - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/vwo/vsk/bestanden/vsk102iiant.pdf

Indien een vergelijking van de verzepingsreactie is gegeven, bijvoorbeeld: 2. Opmerkingen. • Wanneer een niet-kloppende reactievergelijking is gegeven een ...

Eindexamen scheikunde 1-2 vwo 2005-II - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/vwo/vsk/bestanden/vsk1205iiopg2.pdf

Wanneer PVC wordt verbrand, ontstaan koolstofdioxide, waterdamp en gasvormig waterstofchloride, HCl. 4p. 6 D. Geef de reactievergelijking van deze ...

Eindexamen scheikunde vwo 2011 - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/vwo/vsk/bestanden/vsk11iopg1.pdf

In de eerste stap ontstaat, in een evenwichtsreactie, de stof ammoniumcarbamaat: (evenwicht 1). In de tweede stap wordt het ammoniumcarbamaat omgezet tot ...

Eindexamen scheikunde 1 vwo 2005-II - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/vwo/vsk/bestanden/vsk105iiex.pdf

Isopreen kan met waterstofbromide reageren. Daarbij treedt additie op. Eén van de manieren waarop deze additie kan plaatsvinden, is dat de atomen van een ...

Eindexamen scheikunde 1 vwo 2010 - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/vwo/vsk/bestanden/vsk110iopg4.pdf

Bij zo'n bepaling voegt men een bekende hoeveelheid perjodaat in overmaat toe aan de glyceroloplossing. Vervolgens wordt de ontstane oplossing ...

scheikunde havo - Examenblad

https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2014-scheikunde-havo/2014/f=/scheikunde_def_versie_havo_2014.pdf

Reacties van koolstofverbindingen. X. C4. Structuren van koolstofverbindingen. X. D. Stoffen en materialen 3, biochemisch. D1. Industriële toepassingen. X. D2.

scheikunde havo 2017-I - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/havo/hsk/bestanden/hsk17iant2.pdf

berekening van het aantal C=C bindingen per 100 vetzuurmoleculen: de som van 62 ... berekening van het aantal mol crosslinks per mol triglyceriden: 109 (g).

scheikunde havo 2015-II - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/havo/hsk/bestanden/hsk15iiopg4.pdf

Cafeïne is een oppeppende stof die voorkomt in onder meer koffie(bonen) en chocolade(producten). Cafeïne kan uit koffiebonen worden verwijderd. Dit proces ...

scheikunde Examen HAVO - Examenblad

https://www.examenblad.nl/examendocument/2006/2/scheikunde-havo/opgaven/2006/f=/600061-2-55o.pdf

Levensteken van superzware kernen. Russische en Amerikaanse onderzoekers denken het bestaan aangetoond te hebben van twee nog onbekende ...

scheikunde havo 2016-I - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/havo/hsk/bestanden/hsk16iopg4.pdf

Koolstofdioxide, zwaveldioxide en waterstofchloride vormen de hoofdbestanddelen van deze ovengassen. In ruimte III ontstaat ook vloeibaar lood uit de.

scheikunde havo 2019-II - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/havo/hsk/bestanden/hsk19iiopg2.pdf

Op de uitwerkbijlage is de kern van een ijzeratoom weergegeven met daaromheen een K-, L-, M- en N-schil. De K- en L-schil zijn volledig gevuld, de M-schil van ...

scheikunde havo 2017-II - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/havo/hsk/bestanden/hsk17iiopg4.pdf

dichloormethaan geproduceerd uit chloor en chloormethaan. In blokschema 1 is een gedeelte van het productieproces van dichloormethaan vereenvoudigd ...

scheikunde havo 2015-I - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/havo/hsk/bestanden/hsk15iopg3.pdf

Op de uitwerkbijlage is het energiediagram van reactie 2 voor de situatie in de explosiekamer nog onvolledig weergegeven. In dit energiediagram ontbreken het ...

scheikunde havo 2018-I - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/havo/hsk/bestanden/hsk18iant2.pdf

elektronenconfiguratie/oxidatiegetallen.” 0. Opmerking. Wanneer als antwoord is gegeven: “Arseen en fosfor staan onder elkaar in het periodiek systeem en ...

scheikunde havo 2016-II - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/havo/hsk/bestanden/hsk16iiant2.pdf

berekening van de molaire massa van calciumtartraat: juiste verwerking van de atoommassa's van Ca, C, H en O (bijvoorbeeld via Binas-tabel 99: 188,2 g ...

Voorbeeld toets scheikunde 4 HAVO hoofdstuk 7, 11.1 en 13 ...

https://www.willdewolf.nl/pdf/4-HAVO/PTA5_4HAVO.pdf

16 Welke kleur heeft fenolrood in deze oplossing? Erik schenkt geleidelijk 25 mL 0,1 molair zoutzuur bij de natronloog. 17 Geef de vergelijking van de reactie ...

Examen scheikunde HAVO tijdvak 1 2015 uitwerkingen

https://www.willdewolf.nl/pdf/Examens-HAVO/H2015-1_antw.pdf

13. OH‒, want calciumhydroxide is matig oplosbaar. Bombardeerkever. 3p. 14. Page 2. 2.

Opgaven examen havo Scheikunde 2000 - SSL Leiden

https://static.sslleiden.nl/alleexamens/files/HAVO/Scheikunde/2000/I/Scheikunde/scheikunde%202000%20I_opgaven.pdf

26 mei 2017 ... uit het afval eerst met behulp van zoutzuur omgezet in zilverchloride (AgCl). 3p. 8 □. Geef de vergelijking van de reactie van zilveroxide met ...

Voorbeeld toets scheikunde 4 HAVO hoofdstuk 7, 11.1 ... - Will de Wolf

https://www.willdewolf.nl/pdf/4-HAVO/APTA5_4HAVO.pdf

1. Leg uit na hoeveel tijd de reactie is afgelopen. Na 14 / 15 minuten, omdat er dan geen H2 meer ontstaat. 2. Door welke oorzaak is de reactie na die bepaalde ...