(EU) nr. 1151/2012 van het Europees Pa - EUR-Lex

22 juni 2013 ... Lierse vlaaikes zijn kleine ronde taartjes met een hoogte van ca. ... Het etiket moet de volgende aanduidingen bevatten: „Liers vlaaike”, het ...

(EU) nr. 1151/2012 van het Europees Pa - EUR-Lex - Gerelateerde documenten

(EU) nr. 1151/2012 van het Europees Pa - EUR-Lex

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AC%3A2013%3A177%3A0008%3A0011%3ANL%3APDF

22 juni 2013 ... Lierse vlaaikes zijn kleine ronde taartjes met een hoogte van ca. ... Het etiket moet de volgende aanduidingen bevatten: „Liers vlaaike”, het ...

Richtlijn 2012/19/EU van het Europees Parlement en de ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2012%3A197%3A0038%3A0071%3ANL%3APDF

24 juli 2012 ... Bijlage IB, punt 5, laatste punt. Artikel 2, lid 3, onder c). Bijlage IB, punt 8. Artikel 2, lid 4, onder g). —. Artikel 2, lid 4, onder a) tot en met f), en ...

europees ecolabel - SMK

https://www.smk.nl/Public/Jaarverslagen/Jaarverslag_EU_Ecolabel2011.pdf

Stayokay Bakkum service. Stayokay Bergen op Zoom service. Stayokay Bunnik service. Stayokay Domburg service. Stayokay Doorwerth service. Stayokay ...

Europees vuren - Houtdatabase

https://www.houtdatabase.nl/bomen_over/2003-4_Bomen_over_Europees_vuren.pdf

combinatie van een laag gewicht, grote sterkte en ruime beschikbaarheid is het in ons ... hout praktisch niet te verkrijgen. ... laag gewicht maakt vuren tot een uit-.

(EU) 2016/ 943 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016L0943&from=LV

15 juni 2016 ... van 8 juni 2016 ... 27 mei 2016. ... a) de staking van, of, indien van toepassing, het verbod op het gebruik of de openbaarmaking van het ...

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32006L0087&from=DE

30 dec 2006 ... Beeldverversing en opslag. Artikel 4.06. Lineariteit van de beeldweergave. Artikel 4.07. Nauwkeurigheid afstands- en azimuthmeting.

RICHTLIJN 2008/104/EG VAN HET EUROPEES ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32008L0104&from=EN

5 dec 2008 ... geacht dat een nieuwe impuls aan de strategie van Lissa bon wordt gegeven en dat ... handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid in acht worden ...

RICHTLIJN 2006/42/EG VAN HET EUROPEES ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2006%3A157%3A0024%3A0086%3ANL%3APDF

9 juni 2006 ... De sector machinebouw vormt een belangrijk deel van de sector werktuigbouw en neemt als industrie een centrale plaats in de economie van ...

taalprofielen - Europees Referentiekader

http://www.erk.nl/docent/niveaubeschrijvingen/Taalprofielen_Nationaal_Bureau_MVT.pdf/

Het niveau voor leesvaardigheid ligt voor havo Engels onder B2.2, voor Duits op B2.1, voor Frans net boven B1.2. Voor mavo zijn geen gegevens beschikbaar.

Europees Sociaal Fonds - ESF

https://www.esf-agentschap.be/sites/default/files/attachments/articles/esf_gemeenschappelijke_financiele_criteria.pdf

Het ESF-Agentschap beveelt aan dit traceerbaar te. Page 6. Gemeenschappelijke criteria voor alle prioriteiten periode 2011-2013. 6 maken in de begroting op ...

Stimulering Europees Onderzoek - NWO

https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/nwo/stimulering-europees-onderzoek---brochure/Brochure Stimulering Europees Onderzoek 2019.pdf

exclusief beheer- en afwikkelkosten. 1.3 Geldigheidsduur brochure. Voor Horizon 2020 EU-contracten, die in de EU-contractendatabank (hierna: ...

Verslag van de hoorzittingen over het klimaatbeleid in Europees ...

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1185343

11 mei 2016 ... ... Jelle Engelbosch, Sofie Joosen, Jos Lantmeeters, Lieve Maes, Bart Nevens;. Lode Ceyssens, Jenne De Potter, Bart Dochy, Katrien Partyka;.

Een staalkaart van de betrokkenheid van steden bij het Europees ...

http://www.kenniscentrumvlaamsesteden.be/Gedeelde%20%20documenten/2019/Jaarverslag2018/staalkaart%20betrokkenheid%20van%20steden%20bij%20het%20Europees%20beleid.pdf

7 maart 2018 ... Korte beschrijving EU-beleidsinitiatief dat vanuit de stad wordt opgevolgd – Beknopte ... lagere spanningsratio (11,3 werkzoekenden per vacature t.o.v. 9 (2014)), ... Partnerschap bestaande uit: Gdansk, Londen en Roeselare ...

VERORDENING (EU) 2018/ 1806 VAN HET EUROPEES ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32018R1806&from=EN

28 nov 2018 ... lidstaten in het bezit moeten zijn van een visum, en van bijlage II, die de ... De lijsten van derde landen in de bijlagen I en II moeten consistent ...

Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32014L0023

26 feb 2014 ... dezelfde betekenis als in artikel 1, lid 1, onder a) en d), van. Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de. Raad (1). „Programma” ...

Rechtspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens in ...

https://www.law.kuleuven.be/apps/jura/public/art/20n2/everaert.pdf

In Belgie waren stokslagen aileen in het militair strafrecht ... voor de afschaffing van lijfstraffen werd gepleit. In 1974 werd het ... 2 E.V.R.M., dat de doodstraf toe-.

2017 - De PvdA in het Europees Parlement

https://europa.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/458/2019/04/Jaarverslag-2017-PvdA-Eurodelegatie.pdf

PvdA Eurodelegatie. ASP 11 G 173. Rue Wiertz 60. 1047 BRUSSEL. BELGIE. RAPPORT. Inzake Jaarverslag 2017. Verantwoording over Vergoeding voor ...

Richtlijn 2013/37/EU van het Europees Parlement en de ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2013%3A175%3A0001%3A0008%3ANL%3APDF

26 juni 2013 ... Om hergebruik te faciliteren, moeten openbare lichamen documenten, daar waar mogelijk en passend, in een open en machinaal leesbaar ...

Verkiezingsprogramma Europees Parlement 2014 - D66

https://d66.nl/content/uploads/sites/2/2014/02/D66vp%E2%80%94SterkNederlandSterkEuropa2014_v2.pdf

Europa maakt zich op voor verkiezingen. 500 mil- joen mensen bepalen met hun stem de toekomst van ons continent. Europese integratie bracht duurzame.

europees sociaal fonds in vlaanderen - ESF

https://www.esf-vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/articles/jaarverslag_2015_esf-agentschap_0.pdf

Het ESF-Agentschap Vlaanderen vzw treedt op als beheersautoriteit en certificeringsautoriteit. Naar aanleiding van de beslissing van de Vlaamse Regering tot ...

België in Europees perspectief - Vias

https://www.vias.be/publications/Belgi%C3%AB%20in%20Europees%20perspectief%20-%20Een%20systematische%20vergelijking%20van%20indicatoren%20voor%20verkeersveiligheid/Belgi%C3%AB_in_Europees_perspectief.pdf

8 mei 2019 ... in de wagen, 6 Europese landen (2018) . ... en Frankrijk kenden de hoogste mortaliteit in 1970 en tonen een gelijkaardige ... verkeersdrukte en daardoor het gemiddelde risico uitdrukt dat een individu loopt op een dodelijk.

Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de ... - EUR-Lex

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32014L0025

28 maart 2014 ... of metro. Om het verband tussen deze richtlijn en Ver ordening (EG) nr. 1370/2007 te verduidelijken, moet uit drukkelijk worden gestipuleerd ...

Kandidatenlijsten verkiezing Europees Parlement

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-1999-91-p7-SC18884.pdf

Simons, J.G.W. (Jan). Brasschaat, België. Lijst 2 P.v.d.A./. Europese Sociaaldemocraten. Nr.Naam. Woonplaats. 1. van den Berg, M.J. (Max) (m). 's-Gravenhage.

Europees cardiovasculair preventiebeleid - Azlink

https://www.azlink.be/content/uploads/2015/06/azlink28-Cardiovasculair-Preventiebeleid.pdf

bij elke patiënt met een hoog cardiovasculair ... Alle klinische studies met statines tonen een niet te ... non-HDL-cholesterol te gebruiken als secundaire.

Een Europees herinneringsproject met als aanleiding De Berlijnse ...

http://www.mauern-ueberwinden.eu/images/Mechelen/Bonheiden/BerlijnseMUURPresentatieNEOS231018.pdf

(satellietstaten) vormden onder druk van de Sovjet Unie het. Warschaupact in 1955. De westelijke landen vormden de. NAVO (Noord-Atlantische.

Erkenning Europees Handvest en Gedragscode - VIB

http://www.vib.be/VIBDocumentLibrary/NL/EU%20charter%20and%20code_June%202013.pdf

Hoekstenen van de wetenschappelijke strategie bij VIB. 2. ... Alle vacatures staan open voor elke nationaliteit en worden altijd op de website van VIB en van de ...

Europees Schadeformulier Nederlands-Engels ... - Camperverzekerd

https://www.camperverzekerd.nl/downloads/europees-schadeformulier-nederlands-engels.pdf

Sketch of accident when impact occurred. Complete your sketch later: www.AccidentSketch.com. Indicate 1. the layout of the road 2. by arrows the direction.

Europees Aanrijdingsformulier (Digitaal) - Schadenet Bathoorn

https://www.schadenetbathoornroden.nl/Content/Uploads/aanrijdingsformulier-digitaal.pdf

Gewonde(n), ook licht gew. AANRIJDINGSFORMULIER. Blad 1/2. VOERTUIG B. 1. * stond geparkeerd/ ...

verkiezingen europees parlement - Gemeente Helmond

https://www.helmond.nl/Media%20Helmond.nl/Documenten%20Helmond/Actueel/Verkiezingen/Europees%20Parlement%202019/verkiezingskrant-stemjijook-2019-europa-04.original.pdf

23 mei 2019 ... ... DE EUROPESE UNIE? HOE MOET IK STEMMEN? ... Op 23 mei 2019 mag je stemmen voor het Europees ... er 26 uit Nederland. Het Europees ... Strikt persoonlijk! Deze stempas is alleen geldig voor de geadresseerde.

Alliance numismatique européenne Europees ... - EGMP vzw

https://www.egmp-vzw.be/Pdf/egmp_artikels/1965_11_12.pdf

Simultanément, l'Alliance Numismatique Européenne a émis une médaille à ... Les monnaies coloniales et étrangères frappées à Bruxelles sur commande, soit ...

Europees Schadeformulier Nederlands-Frans Frankrijk

https://www.3dfinadvies.nl/wp-content/uploads/old/nederlands-frans.pdf

Goed aangeven: 1. verloop van de rijbanen. 2. rijrichting van voertuigen A en B. 3. hun positie op het moment van de botsing 4. de ver- keerstekens 5. de ...

25 jaar oprichting van het europees monetair instituut

https://finance.belgium.be/sites/default/files/DEF_MI78NL-LRES.pdf

21/2 EUROMUNT GRAND DÉPART BRUSSEL 2019. HET NUMISMATISCH ... Roman Holiday, Breakfast at Tiffany's, Sabrina, my Fair Lady… Het zijn gouden ...

Europees recht en de Nederlandse rechter - Universiteit van ...

https://pure.uva.nl/ws/files/1157637/145407_thesis_excl.pdf

kruispunt van verbindingen van de taakverdeling tussen het Hof van Justitie en de nationale ... 27h, eerste lid, Wok een beperking van het recht van vrije vestiging in de zin van artikel 43 ... HR 11 juni 2004, LJN AF7812 (Gouden handdruk).

Vlaamse vreemdetalenkennis in Europees ... - Onderwijs Vlaanderen

https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Brochure_ESL.pdf

4.1.2.1. Percentage leerlingen per ERK-niveau voor Frans en Engels. 37. 4.1.2.2. Percentage leerlingen per ERK-niveau voor de eerste en tweede vreemde taal ...

informatiebureau van het europees parlement in belgië bureau d ...

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/135162/Decharge%202015_para%2058_D48327-48328_Annexe%203_Rapport%20d%27activites%202015%20Brussels.pdf

Onderwijsprojecten, Euroscola, Europolis/ EYE ... Turnhout, Genk, Marche-en-Famenne, Virton ... maart 2015 deelgenomen aan een debat op Europolis.

2018 Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed

http://www.europeeserfgoedjaar.nl/wp-content/uploads/2018/12/Europees-Erfgoedjaar-Verslag-11-dec-2018.pdf

11 dec 2018 ... museum Leerdam organiseerde in 2017 Cities of Glass ... Ook de puzzeltocht in het maïsdoolhof stond in het ... pertmeeting 'Peers & Pioneers'.