De Landelijke R&T Standaard - Provincie Gelderland

De standaard is tot stand gekomen in nauw overleg met de provincies en de landelijke kennisinstel- lingen op het gebied van de vrije tijd (CBS en NBTC).

De Landelijke R&T Standaard - Provincie Gelderland - Gerelateerde documenten

De Landelijke R&T Standaard - Provincie Gelderland

https://www.gelderland.nl/De-landelijke-R-en-T-Standaard

De standaard is tot stand gekomen in nauw overleg met de provincies en de landelijke kennisinstel- lingen op het gebied van de vrije tijd (CBS en NBTC).

RAPPORT Hoofdfietsnet Gelderland - Provincie Gelderland - NotuBiz

https://gelderland.stateninformatie.nl/document/5984791/1/Rapport_Hoofdfietsnet_Gelderland,_Technische_uitwerking_%28PS2017-766%29

28 nov 2017 ... regionaal Gelders fietsnet, 'Hoofdfietsnet Gelderland', wordt invulling gegeven aan deze behoefte. Het bovenlokaal fietsnetwerk uit het ...

Met sport halen we het beste uit Gelderland! - Provincie Gelderland

https://www.gelderland.nl/Programma-Gelderland-Sport-2016-2019

Wij willen de belangrijke rol van sport in de provincie de komende jaren verder uitbouwen. Onze voornemens voor de periode 2016-2019 zijn vastgelegd in het ...

Korte Ketens in Gelderland - Provincie Gelderland

https://www.gelderland.nl/Korte-Ketens-in-Gelderalnd

De Commissie heeft het begrip korte keten verder gespecificeerd in gedelegeerde regelgeving (Delegated Regulation. 11.03.2014). Deze regeling geeft aan dat ...

Samen voor Gelderland - Provincie Gelderland

https://www.gelderland.nl/19915-Samen-voor-Gelderland

In 2019 herdenken we 75 jaar Market Garden, in 2020 vieren we dat we al 75 jaar in een vrij land wonen. Het programma dat hiervoor vorm gegeven wordt is ...

Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling - KNMP.nl

https://www.knmp.nl/patientenzorg/samenwerking/landelijke-standaard-keten-antistolling-2-0-lska/at_download/file_1

2 juli 2014 ... combinatie met orale anticoagulantia, wordt ook wel van Complexe ... doel van de behandeling, uitleg betekenis stollingswaarden, factoren die ...

H A N D B O EK B OM EN 2018 - Provincie Gelderland

https://www.gelderland.nl/Handboek-bomen-2018

19 maart 2018 ... Door gebruik te maken van het Handboek Bomen 2018 verklaart de gebruiker zich te ... een keuring AP04/AS1000 (of BRL 9335-4). 3.7 Voorafgaande aan de ... scherpe bochten, viaducten, poorten et cetera). • Draagkracht ...

Regio Rivierenland - Provincie Gelderland

https://www.gelderland.nl/A-en-O-Rivierenland

Ziekenhuis Rivierenland. 1000 en meer. Gezondheids- en welzijnszorg. Tiel. Stuwadoorsbedrijf van Rooij B.V.. 200 t/m 499. Vervoer- en opslag. Maasdriel.

Handboek Bomen - Provincie Gelderland

https://www.gelderland.nl/Handboek-bomen-2018

19 maart 2018 ... kluit, dus geen kluit met aanvulgrond. • de wortelkluit moet volledig en gelijkmatig (zonder draai- of wurgwortels) doorworteld zijn met wortels ...

Verblijfsrecreatie op de Veluwe - Provincie Gelderland

https://www.gelderland.nl/6033-Verblijfsrecreatie-op-de-Veluwe

Vraag en aanbod van logiesaccommodaties op de Veluwe . ... De bezettingsgraad van hotels en pensions in Gelderland is tussen 2002 en 2012 met enige schommelingen gestegen met 14 ... WestCord Hotel De Veluwe. Hotel-restaurant.

Natuurtoets N786 - Provincie Gelderland

https://www.gelderland.nl/Rapportage-natuurtoets-2-juli-2017

storing door geluid van het foerageergedrag van de kamsalamander op land is ... vogels met een jaarrond beschermde nestplaats, zoals buizerd, sperwer, ...

toekomst van de vaste gast - Provincie Gelderland

https://www.gelderland.nl/Toekomst-van-de-vaste-gast-in-Nederland

Zelfgemaakte ('caravanity' – zelf opgeknapte caravans) of gepersonaliseerde artikelen laten juist zien onderscheidend te zijn. Beide manieren dragen bij aan ...

Beleidsnota Bodem 2012 - Provincie Gelderland

https://www.gelderland.nl/Beleidsnota-Bodem

Bijlage 9 Evaluatie actiepunten deel 1 Beleidsnota bodem 2008 deel 1. 135 ... is van onaanvaardbare risico's en dus of de verontreiniging met spoed ... verminderd of fluctueert per seizoen, dan kan de daadwerkelijke verspreiding anders zijn.

Koersdocument Duurzame Mobiliteit - Provincie Gelderland

https://gelderland.stateninformatie.nl/document/6653528/1/Bijlage_I_Notitie_Koersdocument_Duurzame_Mobiliteit_

Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Mobiliteit provincie Gelderland. Dit ... wij door ons netwerk gevraagd worden om een vraagstuk dat bijdraagt aan een.

Verslag PS van 15 januari 2020 - Provincie Gelderland

https://gelderland.notubiz.nl/document/8375372/1/Verslag_PS_van_15_januari_2020

15 jan 2020 ... TRANSCRIPT VAN DE PROVINCIALE STATEN VAN DE PROVINCIE GELDERLAND. d.d. 15 januari 2020. 1. Opening en mededelingen van ...

Verkenning internationaal toerisme - Provincie Gelderland

https://www.gelderland.nl/Verkenning-internationaal-toerisme

Duitsland en België: groei korte vakanties naar buurland. NL. • Rusland: ... 7. Bron: NBTC Toerisme in perspectief juli 2016 , SLA CBS, bewerking NBTC ...

Definitief ontwerp N315 Haaksbergseweg - Provincie Gelderland

https://www.gelderland.nl/Definitief-ontwerp-N315-Haaksbergseweg

kant verharding voetpad verwijderen boom kadastrale grens rws-band duiker ... 1:200. 594 x 1189. 0000. Tekening. ----. 13. 1. 60750195. 60750195-301-01.

N831 Velddriel - Alemse Stoep - Provincie Gelderland

https://www.gelderland.nl/Landschapsplan-N831

Veldesdoornhaag in de 2,5 meter brede middenberm. PROFIEL 3. Gescheiden landschappelijke afronding N831 (7,5m) en kassengebied (10m). PROFIEL 4.

Kerncijfers Toerisme Achterhoek 2015 - Provincie Gelderland

https://www.gelderland.nl/6032-Kerncijfers-Toerisme-Achterhoek-2015

118.000 vaste standplaats vakanties. Ten opzichte van het topjaar 2013 is het aantal toeristische vakanties met. 4% licht teruggelopen. De duur van de vakantie ...

haalbaarheid ek indoor atletiek 2019 - Provincie Gelderland

https://gelderland.stateninformatie.nl/document/3948698/1/4_haalbaarheid_EK_Indoor_Atletiek_2019_%28PS2015-589%29

organisatie van het EK Indoor Atletiek in 2019, waarna vroeg in 2016 door European. Athletics een ... Het is moeilijk een voorspelling te doen op het resultaat.

Visie en strategie Zero Emissie Busvervoer - Provincie Gelderland

https://gelderland.stateninformatie.nl/document/6216778/1/Bijlage_4_Visie_en_strategie_Zero_Emissie_Busvervoer_Eindrapportage_%2823_oktober_2017%29_%28PS2018-130%29

23 okt 2017 ... ZEB vervoer (van der Staak Business Logic b.v.) ... rol in de overgangsfase naar ZEB ten aanzien van afbouw (CNG/Groen Gas) en opbouw.

Nieuwsbrief omwonenden april 2016 - Provincie Gelderland

https://www.gelderland.nl/N2000-De-Bruuk-nieuwsbrief-april-2016

mijn opleiding als boswachter af te ronden. Daarna heb ik in ... De baan als boswachter van de Gelderse Poort stond hoog op mijn verlanglijstje. Dit bijzondere.

De regionale leefstijlatlas dagrecreatie 2011 ... - Provincie Gelderland

https://www.gelderland.nl/De-regionale-leefstijlatlas-dagrecreatie-2011-Regio-Arnhem-Nijmegen

De visie voor de regio wordt in de „Strategische Marketing Visie Toerisme 2009-2012 regio. Arnhem / Nijmegen‟ als volgt geformuleerd: “De regio Arnhem ...

Onderzoek potentie energie uit waterkracht in Provincie Gelderland

http://www.geldersenergieakkoord.nl/images/uploads/RHDHV_-_Waterkracht_provincie_Gelderland_-_20161227_def.pdf

27 dec 2016 ... Disclaimer. No part of these specifications/printed matter may be reproduced and/or published by print, photocopy, microfilm or by any other ...

Bladerend door de tijd - Waalweelde - Provincie Gelderland

https://waalweelde.gelderland.nl/Documenten/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=665347

kaarten uit de 16e tot de 19e eeuw – de Nieuwe. Tijd, in de 2e aan de hand van kaarten uit de 19e en 20e eeuw – de Moderne Tijd. De kaarten voor.

Beste fietser - Landelijke Gilde BERLAAR - Landelijke Gilden

https://berlaar.landelijkegilden.be/sites/default/files/attachments/Fietsfolder_Schooltuinroute_Website.pdf

doorheen het landelijke Berlaar, verbindt de 6 schooltuinen die de gemeente rijk is. Berlaar, hét. Schooltuintjesdorp van Vlaanderen. Een unicum !! Schooltuin.

Verhaal van Gelderland I Beschrijven - Erfgoed Gelderland

https://erfgoedgelderland.nl/wp-content/uploads/2019/09/Verhaal-van-Gelderland-I-Beschrijven.pdf

van prehistorie tot vroege middeleeuwen beperken we ons tot het huidige grondgebied van de provincie. • voor de tijd van graafschap en hertogdom aangevuld ...

landelijke boerderij omarmt de landelijke boerderij ... - Prananatha

https://prananatha.be/sites/default/files/attachments/prananatha-in-landelijk-wonen.pdf

boven hun interieurzaak in Waasmunster. Toch verlangden ze naar een nieuwe stek, vooral om wonen en werken gescheiden te houden. Op hun verlanglijstje: ...

Activiteitengids - KOM Gelderland

https://komgelderland.nl/wp-content/uploads/2019/04/1.b-Activiteitengids_2018-2019_bedacht-door-denktank-Kunst-en-Ouderen-RIQQ.pdf

29 okt 2018 ... Bridgeclub Hartetroef. Henk Jaegermann, 026 323 53 09. Dinsdag 19.15 uur tot 22.30 uur. Bridgeclub Kweekvijver. Nollie Kramer, 026 361 22 ...

Struweelhaag - Landschapsbeheer Gelderland

https://landschapsbeheergelderland.nl/wp-content/uploads/struweelhaag.pdf

Het aanplanten van een haag kan plaats vinden tussen november en maart, mits het niet vriest. Gebruik (als ... soorten als meidoorn, sleedoorn en hondsroos.

appels - Landschapsbeheer Gelderland

https://landschapsbeheergelderland.nl/wp-content/uploads/Fruitrassen-voor-zandgrond-1.pdf

redelijk. Rode Boskoop Schmitz Hubsch hand/moes/keuken/sap/verwerking zuur ... PEREN hand/stoof smaak pluktijd. Houdbaar. Beurre Alexandre Lucas hand.

Poel - Landschapsbeheer Gelderland

https://landschapsbeheergelderland.nl/wp-content/uploads/poel.pdf

2 dec 2010 ... De oever aan de zuidzijde hoeft niet zo flauw te zijn, maar mag niet steiler dan 1:3 zijn. 3. Een poel dient u zo diep te graven dat u 50 cm onder ...

Valleilijn - Syntus Gelderland

https://www.syntusgelderland.nl/getmedia/16195bb9-8020-4c4d-baa5-9b1bf5d4b498/KEO-18-0301-Lijnfolder-Gelderland-2018-Valleilijn-BW_V1_Digi.pdf

Valleilijn. Bus en trein op één lijn. Buslijn 84. 86. 88 en de Valleilijn-trein. Dienstregeling geldig per 9 december 2018 ...

hoe gebruik ik de pil? - GGD Gelderland-Zuid

https://ggdgelderlandzuid.nl/wp-content/uploads/2017/11/GGD-Sense-folder-pil-LR-losse-pagina.pdf

Het kan zijn dat je een pil moet slikken en de dag van de week klopt niet. Dan ben je waarschijnlijk een keer vergeten de pil in te nemen. PIL niet vergeten!! 1. 2.

knotbomen - Landschapsbeheer Gelderland

https://landschapsbeheergelderland.nl/wp-content/uploads/knotbomen.pdf

2 dec 2010 ... Knotbomen. Een knotboom is een boom die regelmatig geknot wordt op een bepaalde hoogte. Meestal gebeurt dit op zo'n 2 meter stamhoogte ...

leibomen - Landschapsbeheer Gelderland

https://landschapsbeheergelderland.nl/wp-content/uploads/leibomen2013_email.pdf

een oneven aantal bomen aan te planten. Probeer de afstand tussen de ... het touw aan de paal en draai het touw circa 3 maal in een 8-vorm om de boom.